Visuele Communicatie producten

download Visuele Communicatie producten

of 34

Transcript of Visuele Communicatie producten

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  1/34

  VisuElE CommuniCatiEProduCtEn

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  2/34Meer ween over onze visuele ommuniaieproduen en de res van he VANERUM produamma? Surf naar www.vanerum.be2

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  3/34

  INtEgREER INtERActIVItEIt IN DE

  21StE EEUWSE LEEROMgEVINg

  VisuElE CommuniCatiEProduCtEn

  www.vanerum.be/visueleommuniaie

  De ontwikkelingen in de landen om ons heen maken duidelijk dat interactieve whiteboards een vaste waarde geworden zijn in het

  onderwijs. Maar dat wil niet zeggen dat het klassieke schoolbord of whiteboard nutteloos is geworden. We zien veel voorbeelden

  van whiteboards in combinatie met interactieve whiteboard oplossingen. T erwijl de pedagogische theorie evolueert en technologie

  een vaste waarde wordt in de klas, zal er altijd behoefte zijn aan een medium dat de communicatie kon ondersteunen tussen leraar

  en leerling. Krijt- en whiteboards zijn bijzonder patetisch omdat ze gemakkelijk te onderhouden zijn, en altijd klaar voor gebruik.

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  4/34

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  5/345

  INHOUD

  08 Shrifborden

  10 Maneishe lasborden

  12 Prikborden

  14 Zuilenborden

  16 Hooeverselbareoplossinen18 Horizonaleshuifsysemen20 Mobiele borden & ip-overs

  21 Verplaasbare sheidinswanden

  22 Filmdoeken

  24 Sinalisaie

  28 i3BOARD

  30 i3tOUcH

  32 i3LIgHtHOUSE

  34 i3MOMENtUM

  36 i3 leren

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  6/34Meer ween over onze visuele ommuniaieproduen en de res van he VANERUM produamma? Surf naar www.vanerum.be6

  sCHriJFBordEn

  He shrifbord is ideaal voor ebruik waar informaie moe worden weereeven, waarbi ideen moeen worden edeeld of waar afspraken moeen worden

  eoond. Er is een oppervlak voor elk doel. Alle shrifvlakken zin maneish en exreem duurzaam. De opionele liniauren en maen laen u oe he bord nauwkeuri

  af e semmen op he doelebruik. He deoraieve frame, de enereerde leer en aferonde hoeken even onze borden een aanrekkelike uisralin die onze

  aandah voor deail oon. Ook kunnen wi u voorzien van een exlusief frameloos shrifbord.

  WeyelVB Diamantype FStype F

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  7/347

  Produ Afmeinen (HxB) mm Kleur

  type SB

  450 x 600 - 600 x 900 - 900 x 1200 - 1000 x 1500900 x 1800 - 1000 x 2000 - 1200 x 1500 - 1233 x 1628

  1200 x 1800 - 1233 x 1944 - 1200 x 2000 - 1200 x 2400

  1200 x 3000 - 1500 x 1500 - 1500 x 2400

  Wi

  type F626 x 925 - 925 x 1225 - 1225 x 1025

  1225 x 1525 - 1225 x 2025

  type FS1270 x 2500 - 1270 x 3000 - 1270 x 3500

  1270 x 4000 - 1270 x 4500 - 1270 x 5000 - 1270 x 5500

  VB

  Vifvlaksbord VB

  1000 x 2000 - 1000 x 2500 - 1000 x 30001000 x 3500 - 1000 x 4000 - 1200 x 2000 - 1200 x 2500

  1200 x 3000 - 1200 x 3500 - 1200 x 4000

  1000 x 2000 - 1200 x 2000 - 1200 x 2400

  Weyel

  Diaman frameloos whieboard

  1000 x 2000 - 1000 x 2500 - 1000 x 30001000 x 3500 - 1000 x 4000 - 1200 x 2000 - 1200 x 2500

  1200 x 3000 - 1200 x 3500 - 1200 x 4000

  1000 x 2000 - 1200 x 2000 - 1200 x 2400

  Diaman frameloos whieboard

  Whie surfae (13 mm hik)900 x 1180 - 1180 x 1500 - 1180 x 2000

  1180 x 2500 - 1180 x 3000Red & blak surfae (13 mm hik)

  900 x 1180 - 1180 x 1500 - 1180 x 2000Whie, red & blak (7 mm hikness)

  380 x 450 - 580 x 900

  groen wi

  groen ris blauw wi

  groen wi

  groen wi

  tEcHNIScHE gEgEVENS

  Wi rood zwar

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  8/34Meer ween over onze visuele ommuniaieproduen en de res van he VANERUM produamma? Surf naar www.vanerum.be8

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  9/349

  magnEtisCHEglasBordEn

  Produ Afmeinen H x B (mm) Kleur

  Helder600 x 900 - 900 x 1200

  1200 x 1500 - 1200 x 2000Rood wi zwar

  glasborden zin ideaal voor sholen en kanoren. Deel

  informaie of bevesien nieuws. Onze lasborden

  worden emaak van 4 mm veiliheidslas. He

  milieuvriendelike lasbord kan worden ebruik als

  whieboard me onvenionele markers en bordveers.

  De aherkan van he bord is vervaardid ui een salen

  plaa, die he moelik maak (speiale) maneen op

  he lasbord e ebruiken.

  Maneen

  tEcHNIScHE gEgEVENS

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  10/34Meer ween over onze visuele ommuniaieproduen en de res van he VANERUM produamma? Surf naar www.vanerum.be0

  gekleurde kurk voor duimspikers Stoen oppervlak Maneen & duimspikers

  Een prikbord is de perfee keuze voor he weereven van informaie, ideen of nieuws in sholen of kanoren. Ons assorimen prikborden is beshikbaar in

  meerdere oppervlakken en kleuren. Vershillende opies voor he frame, me of zonder enereerde leer of aferonde hoeken bieden een breed sala aan

  moelikheden en desin uisralinen.

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  11/3411

  Produ Afmeinen H x B (mm) Kleur

  type F626 x 925 - 925 x 1225 - 1225 x 1025

  1225 x 1525 - 1225 x 2025 - 1225 x 3000

  VB1000 x 1000 - 1000 x 1200 - 1000 x 1500 - 1000 x 2000

  1200 x 1200 - 1200 x 1500 - 1200 x 2000

  cona combi prikbord 450 x 600 - 600 x 900 - 900 x 1200

  conaeer ons voor eenedeailleerd overzih

  Nauurlik kurk

  gelinieerd kurk

  Contact metaalgrijs - zwart

  PriKBordEn

  tEcHNIScHE gEgEVENS

  Design: Nygaard & Bodholdt

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  12/34Meer ween over onze visuele ommuniaieproduen en de res van he VANERUM produamma? Surf naar www.vanerum.be2

  ZuilEnBordEn

  Produ Afmeinen H x B (mm) Kleur

  Dubbel bord Xilo1200 x 3500 - 1200 x 40001200 x 4500 -1200 x 5000

  Dubbel bord VB

  Dubbel bord Weyel

  1000 x 2000 - 1000 x 2500 -1000 x 3000

  1000 x 4000 - 1200 x 40001000 x 2000 - 1000 x 2500 -1000 x 3000

  groen ris blauw wi

  groen wi

  In roere klaslokalen of audioria is he zuilenbord een ideale oplossin. He bord, me wee of meer onafhankelikvershuifbare bordvlakken en he duurzame keramish salen shrifvlak, is een opimaal medium. Zowel de

  leerkrahen als sudenen werken op de uise eronomishe hooe. Als opie kunnen vershillende liniauren

  worden aanebrah op he bord, zoals vierkanen of linen. He frame heef een enereerd pennenbake, da

  eelikerid zor voor een eronomishe vershillende ypes, zoda he bord eenvoudi in de ewense posiie kan

  worden eplaas.

  Xiloaferonde zuil

  Weyelrehhoekie zuil

  tEcHNIScHE gEgEVENS

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  13/3413

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  14/34Meer ween over onze visuele ommuniaieproduen en de res van he VANERUM produamma? Surf naar www.vanerum.be4

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  15/3415

  in HoogtE VErstElBarEBordoPlossingEn

  Een in hooe verselbare whieboard oplossin bied zowel de leerkrah als de leerlin de kans om alles wa

  eshreven of aaneeven saa op he bord e zien. teelikerid zor he in hooe verselbare shrifbord voor

  de uise eronomishe hooe, zowel voor de doen als de sudenen. Als opie kunnen vershillende liniauren

  worden aanebrah op he bord, zoals vierkanen of linen.

  Links zwenkenRehs zwenkenHooeverselbaar

  Produ Afmeinen H x B (mm) Kleur

  i3SWEEZZ emooriseerdvoor white- en blackborden

  - -

  VB

  1000 x 2000 1000 x 2500 1000 x 3000 1000 x3500 1000 x 4000 1200 x 2000 1200 x 2500

  1200 x 3000 - 1200 x 35001200 x 4000

  groen ris

  tEcHNIScHE gEgEVENS

  i3SWEEZZ SYStEEM

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  16/34Meer ween over onze visuele ommuniaieproduen en de res van he VANERUM produamma? Surf naar www.vanerum.be6

  HoriZontaal sCHuiVEndE

  BordEn

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  17/3417

  Horizonaal bordsyseem

  Produ Afmeinen H x B (mm) Kleur

  Dynamish bordsyseem 1200 x 3000 - 1200 x 4000 -1200 x 6000 groen ris blauw wi

  Horizonaal shuivende borden zin de ideale keuze voor roere klaslokalen of audiorium.

  He horizonaal shuivende bordsyseem me dubbele borden is voorzien van een shrifblad van keramish saal,

  voor veel shrifruime bied. Als opie kunnen vershillende liniauren worden aanebrah op he bord, zoals

  vierkanen of linen. He frame heef een enereerd pennenbake, da eelikerid zor voor een eronomishe

  rip, zoda he bord eenvoudi in de ewense posiie kan worden eplaas.

  tEcHNIScHE gEgEVENS

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  18/34Meer ween over onze visuele ommuniaieproduen en de res van he VANERUM produamma? Surf naar www.vanerum.be8

  moBiElE BordEn / FliPCHarts

  Produ Afmeinen H x B (mm) Kleur

  Mobiel pivoerend bord 1200 x 1500 - 1200 x 2000

  Mobiel pivoterende ipchart 1100 x 835

  Fliphar Pro series 1000 x 660

  groen ris blauw wi

  Wi

  Wi, elak whieboard

  KanelmehanismeIn elke klas of bi he onderwizen van kleinere roepen van sudenen, is een mobiel whieboard me kanelmehanisme

  een exibel alternatief voor het traditionele wandbord. Het mobiele schrijfbord kan worden gecombineerd met

  vershillende shrifoppervlakken, zoals kri aan de ene zide en whieboard aan de andere zide. Als opie kunnen

  vershillende liniauren worden aanebrah op he bord, zoals vierkanen of linen.

  Een ip-over is een onmisbaar instrument in vergaderzalen of personeelsruimten wanneer groepen met elkaar

  brainsormen of ideen uiwisselen.

  tEcHNIScHE gEgEVENS

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  19/3419

  VErPlaatsBarEsCHEidingsWandEn

  Of een gebied moet worden afgeschermd of een beweegbaar prik- / of schrijfbord nodig is, het VANERUM

  sheidinswandensyseem is de perfee oplossin. De sheidinswanden kunnen worden eombineerd me een

  prikbord of een shrifbord, wa vele moelike ombinaies bied waarbi alleen uw eien fanasie de rens bepaal.

  Produ Afmeinen H x B (mm) Kleur

  Flex pariies1200 x 1200 - 1200 x 1500

  1200 x 1750

  Zuilen 1600 x 1900

  Vraa naar ombinaies

  gris epoederoa

  genereerde wielen

  tEcHNIScHE gEgEVENS

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  20/34Meer ween over onze visuele ommuniaieproduen en de res van he VANERUM produamma? Surf naar www.vanerum.be0

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  21/3421

  FilmdoEKEn

  Een filmdoek of een roo proeiesherm is een

  omplee aanvullin op elk whieboard oplossin.

  Detail ECHO lmdoek

  Produ Afmeinen H x B (mm)

  ECHO lmdoeken1600 x 2000 - 1800 x 20002000 x 2000 - 2400 x 2400

  Proeieshermen op maa

  tEcHNIScHE gEgEVENS

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  22/34Meer ween over onze visuele ommuniaieproduen en de res van he VANERUM produamma? Surf naar www.vanerum.be2

  Produ Afmeinen H x B (mm)

  Flanderssaander A3

  Inox pioram -

  Plao 62 x 156 - 93 x 156

  Plao Plus 100 x 150 - 150 x 150 - A5 - A4 - A3

  Formoplex 109 x 152 - 152 x 152 A5 - A4 - A3 - A2 - A1

  Klikpaneel A4 - A3

  signalisatiEEen eduaieve inrihin of kanoorruime vereis enie vorm van bewewizerin die aaneef waar e ben en waar e heen moe. VANERUM heef

  een breed amma voor elke behoefe.

  tEcHNIScHE gEgEVENS

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  23/3423

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  24/34Meer ween over onze visuele ommuniaieproduen en de res van he VANERUM produamma? Surf naar www.vanerum.be4

  i3BOARD

  Vergeleken met de traditionele whiteboards, bevat i3BOARD een aantal unieke kenmerken. Anders dan pen en vinger herkenning, maakt de nauwkeurige en betrouwbare V-Sense touch

  technologie multi-user interactie mogelijk tot maximaal 10 gelijktijdige aanrakingen.

  Het ultra-smalle aluminium frame geeft de i3BOARD een strak uiterlijk en maakt het onderhoud gemakkelijk; het verlaagt de lange termijn total cost of ownership.

  BElangriJKstE KEnmErKEnAanraakherkennin: viner, pen of andere pen of viner vormi obe

  Levenslane aranie op keramish salen oppervlak

  compaibel me droo uiwisbare whieboard markers

  Ulra narrow 24mm frame

  Eenvoudi onderhoud

  Hoe reaiesnelheid

  Inlusief sandaard muurbevesiinv

  Plaform onafhankelik, een perfee mah voor elke onderwis sofware

  Stofbestendig V-Sense touch-technologie

  7702 t0277 inh

  Dual ouh

  modEls

  8702 t1087 inh

  Up o 10 ouh poins

  8702 t0287 inh

  Dual ouh

  7702 t1077 inh

  Up o 10 ouh poins

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  25/3425i3BOARD

  3Board e 3sWEEZZ

  De moelikheid om me een i3BOARD he

  klaslokaal snel in semenen onder e verdelen,

  sel leerkrahen in saa om de leerlinen

  op vershillende manieren e bereiken: als

  volledie klas, in kleine roepes of individueel,

  zoda de leerkrahen dynamish in kunnen

  spelen op de wize van leren of de aivieien

  van de leerlinen.

  DYNAMIScH LESgEVEN

  He bord overal in he klaslokaal duidelik zien

  is arenlan een probleem ewees voor zowel

  leerlinen als leerkrahen. Me he elekrish

  in de hooe verselbare i3BOARD kunnen

  leerlinen eindelik alles duidelik zien.

  INStELBAAR OP UW NIVEAU

  Evenes rekken en he i3BOARD bewee

  gemakkelijk naar links of rechts over max. 90

  raden zoda leerkrahen de ruime fysish

  in kunnen delen. Zo neem de zihbaarheid

  oe, word de kans op verblindin kleiner en

  kri de leraar de vriheid om he leseven e

  differeniren.

  VOLLEDIg ScHARNIEREND SYStEEM

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  26/34Meer ween over onze visuele ommuniaieproduen en de res van he VANERUM produamma? Surf naar www.vanerum.be6

  gEMAKKELIjK EN EENVOUDIg!

  De i3TOUCH LCD touch-oplossing biedt kristalheldere high-definition beelden. De optische touch-technologie werkt via vingeraanraking of met een

  aanraakevoelie pen en he sherm reaeer zeer snel.

  Onze unieke mobiele shermseun laa U oe om de shermen makkelik van de ene kan van de klas naar de andere e verplaasen. Zo is er een

  bevesiinsshade meer aan muren of plafonds. Korom : de i3tOUcH shermen werken alid en overal!

  StANDAARD Vernieuwende Optical Sensing technologie

  USB poort vooraan voor snelle toegang

  4 mm veiligheidsglas

  Eco modus, timerfunctie, energiebesparingsmodus

  Ingebouwde geluidsversterker en luidsprekers

  Professioneel panel for 24/7 gebruik

  LED versie, 50% energiebesparing

  Volledig gamma i3TOUCH schermen

  Garantie: 2 jaar

  ae 3touCH pce zj cpbe e Ww, maC e

  linuX! gebk e w ejkhee.

  i3TOUCH

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  27/3427

  VANERUM bied een boeiend alernaief voor de radiional ineraieve

  whieboardoplossinen. De i3tOUcH olleie en zin aessoires vormen

  ook een all-in-one oplossing voor digitale signalisatie. i3TOUCH displays

  beshikken over Opial Sensin tehnoloy, die exreem snelle en preieze

  aanrakinen waarbor perfe for ebruik in sholen en klaslokalen!

  Onze i3tOUcH shermen zin onworpen voor inensief ebruik binnen

  en buiten het klaslokaal. Of ze nu gebruikt worden voor 2-4 uurtjes of

  ononderbroken voor 24 uur, de kwaliei van de beelden en de ineraieve

  presaies sellen nooi eleur. Onze i3tOUcH displays zin perfe voor

  eender welke leeromevin van basisonderwis o universiaire omevinen,he aanraaksherm laa U oe een klassieke les om e vormen naar een

  interactieve belevenis. U kan snel schakelen tussen educatieve lessen, TV

  prorammas en he inerne, om zo alle leerlinen e berekken bi de les,

  door aan e sluien bi hun individuele leersilen.

  DUAL WRItINgDe dual wriin funionaliei maak he moelik om me meerdere personen

  eelik aan hezelfde sherm e werken, wa samenwerkin in de klas simuleer.

  De hoe resoluie en de preieze aanraakevoeliheid brenen beelden

  o leven, en he aanraaksherm is ideaal voor zowel visuele als eshreven

  oefeninen.

  i3TOUCH

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  28/34Meer ween over onze visuele ommuniaieproduen en de res van he VANERUM produamma? Surf naar www.vanerum.be8

  PRIjS VOOR INNOVAtIEDe jaarlijkse Best of NeoCon-onderscheidingen, die elk jaar uitgereikt worden tijdens de NeoCon Worlds trade Fair op de Merchandise Mart in Chicago, zijn

  een erkennin voor de mees vernieuwende desins op ebied van ommerieel meubilair en worden beshouwd als de hoose eer die produenen in deze

  branhe kunnen behalen. Voor de ediie van 2012 werden meer dan 400 proeen in vershillende produaeorien inediend. De bese nieuwe produen

  werden enooneseld op Neocon 2012.

  De NeoCon-jury erkende VANERUM-LIGHTHOUSE als een fris, duurzaam en innovatief design, met een sterke nadruk op het ergonomische aspect en op de

  ompaibiliei me de huidie en oekomsie audiovisuele en ineraieve ehnoloien.

  Ee vef ew eee v keve

  pkjkech e cef ee ee e e ch v e

  eee eve bj e e h.

  i3LIGHTHOUSE is ontworpen voor leeromgevingen voor leerlingen tot 17-

  18 aar* en help leraars hun lessen e verlevendien door leerlinen aan e

  moedien e spelen, samen e werken, e delen en bezi e zin.

  i3LIGHTHOUSE is niet alleen bevorderlijk voor het IQ-aspect van het leren, maar

  ook voor het EQ-aspect. Sterke sociale en communicatievaardigheden op een

  vroee leefid onwikkelen, bereid leerlinen voor op een suesvoller leerpad.

  Een minimale verrouwdheid onwikkelen op one leefid word serk

  aanbevolen door heoreii m.b.. de eerse kinderaren..

  KLAARMAKEN VOOR DE tOEKOMStDoor informaie e koppelen via aieve pariipaie, help i3LIgHtHOUSE een

  serke basis e leen. Leerlinen krien op een one leefid oean o

  ehnoloie waardoor ze er verrouwder mee worden en laer in hun leven

  ehnoloie makkeliker kunnen ebruiken.

  gAAt WAAR U gAAtHe ompae en mobiele onwerp van i3LIgHtHOUSE pas perfe in elke

  ruime en maak he oesel emakkelik op e beren. Dankzi de duurzame

  wielen kunnen leerlinen en leraars he oesel meenemen en zih overal

  verplaasen.

  AL SPELEND LERENi3LIgHtHOUSE help leerlinen de wereld rondom hen e doorronden door

  de heorie aan de prakik e koppelen. Ineraieve middelen helpen leerlinen

  bi he onwikkelen van zowel oniieve als soiale vaardiheden en di op een

  plezierie manier!

  NEEM PLAAtSHe zahe opevulde bovenvlak bied leraars een omforabele plaas om e

  zien en alid in wisselwerkin e bliven me de leerlinen zonder op de rond

  e moeen zien.

  i3LIGHTHOUSE

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  29/3429i3LIGHTHOUSE

  INtERActIEVE tEcHNOLOgIEi3LIgHtHOUSE ransformeer elke vloerruime in een ineraief werkblad door ebruik e maken

  van een diiale proeor me uiers kore proeieafsand en ineraieve hardware/sofware die

  leerlinen oean verleen o relevane maerialen er onderseunin en verserkin van de lessen.

  i3LIgHtHOUSE werk ne als een normale ompuer. Leerlinen in saa sellen op er one leefid

  ehnoloie e ebruiken, help hen de fundamenele vaardiheden e onwikkelen die vereis zin voor

  hun oekomsie sues in he leren.

  OPtIMAAL VOORBEREID

  OP ELK LEERMOMENt

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  30/34Meer ween over onze visuele ommuniaieproduen en de res van he VANERUM produamma? Surf naar www.vanerum.be0

  Ee vee ccepf eceve

  pjece e lCd chcee eee ee

  fexibel en modulair bordensysteem en zo een aanpasbare

  chece p cee v peee eeeve.

  i3MOMENTUM is speciek ontworpen om de communicatie en samenwerking

  in elke leeromgeving te verbeteren. i3MOMENTUM biedt een eectieve

  ombinaie van opslaruime, ehnoloie en shrifborden, en onderseun zo

  alle sooren lesaivieien:

  Learn more abou i3MOMENtUM and he res of he VANERUM produ line? Visi www.vanerum.om/MOMENtUM0

  VERBEtER cOMMUNIcAtIE

  i3MOMENTUM

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  31/343131i3MOMENTUM

  Klassieke whiteboard/krijtbord en prikbordoppervlakken

  Modulaire en vederlichte, mobiele, en verschuifbare schrijfborden

  Geadvanceerde kabelmanagement functies maken het makkelijk om

  ineraieve proeoren, proeoren, LcD ouh sreens e inereren

  en maken retrot toepassingen eenvoudig

  Modulaire, op de rail gemonteerde opslagkasten verbergen

  ehnoloieomponenen ui he zih en houden didaishe

  maerialen bi de hand (beveiliinsopies verkribaar)

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  32/34Meer ween over onze visuele ommuniaieproduen en de res van he VANERUM produamma? Surf naar www.vanerum.be2

  2

  1

  1LEERLINgENZONEEen modern klaslokaal moet comfortabel en exibel zijn. De klas moet insaa zin snel e wisselen ussen individueel en roepsebruik. En da ispreies de reden waarom ons uiebreide assorimen zowel draabaar

  als verselbaar is, en verkribaar in vershillende kleuren en exuren.

  Di open een sala aan ombinaies en oepassinen.

  2LERARENZONELeraren brenen onze kinderen de vaardiheden aan om hen e

  helpen hun oekomsie veranwoordelikheden suesvol op e

  nemen. Apparauur die mobiel is ebruiksvriendelik en ehnoloish

  eavaneerd, laa leerkrahen zih volledi rihen op de behoefen van

  hun sudenen.

  3gEDEELDE MEDIA ZONEDoor middel van een doordahe ineraie van audiovisuele produen,

  zoals ineraieve whieboard oplossinen of de ineraie van iPads in

  de loune meubels, is de edeelde media zone een plaas waar kennis

  word uiewisseld en waar ruime is om individueel of in roepen e

  werken.

  4INFORMELE ZONEOmda leren nie meer alleen plaasvind in de klas, worden de andere

  zones ook berokken. Deze omevinen zin zo onworpen da doenen,

  sudenen en inhoud aanwezi kunnen zin in vershillende kamers en

  op vershillende plaformen.

  www.ve.be/3

  He idee da leren elik saa aan kennisoverdrah op een bepaalde plaas op een bepaalde id is al lan aherhaald. De moderne paradimas zin ebaseerd op he

  onderseunen van he delen en he opbouwen van kennis en vaardiheden, individueel of in roepsverband. Deze aanpak koppel he leren los van id en plaas, en

  zorgt voor een continu leerproces. Dit betekent dat leeromgevingen niet langer beperkt zijn tot klaslokalen of op school. We deniren de moderne leeromgevingen

  als he eheel van middelen, sraeien, mensen en failieien die de kans om e leren aanbieden. In fysieke / funionele ermen delen wi de leeromevin op

  in de volende zones. Bi VANERUM zin we expers in he realiseren van oplossinen, waarbi shoolmeubilair en ineraieve whieboardoplossinen worden

  eombineerd en zoren voor een ineraieve, enereerde en inspirerende omevin voor leren en werken. We noemen di een i3 leeromevin.

  ecve ee p

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  33/3433

  oPti+He onep is eenvoudi: he onwikkelen van een soel en een afel die he de ebruiker moelik maak een nauurlike

  rusposiie aan e nemen en die de ruenraa he lihaamsewih op een omforabele manier laa onderseunen Dezelfde

  posiie word ezien als mensen rehop saan of liend op hun zide slapen. Op basis van die nauurlike rusposiie werd he

  Opi + amma eronomishe soelen en afels onwikkeld.

  www.ve.be/pp

  3

  4

  i3BOARD

  Eventjes trekken en het i3BOARD beweegt gemakkelijk naar links of rechts over max. 90 graden zodat leraars de ruimte

  fysish in kunnen delen. Di verhoo nie alleen de zihbaarheid en help bi he beperken van verblindin, maar bied

  de leraars de vrijheid om hun lessen te dierentiren zonder andere leerlingen te af te leiden. Gebruikers kunnen

  beperke en erihe opsellinen reren zoda ze van leseven aan een hele klas naar meer individueel werken om

  kunnen shakelen.

  www.ve.be/3b

  salsaMEt IPAD INtEgRAtIEHe innovaieve onwerp van de Belishe onwerper Bram Boo is nu ook beshikbaar voor ineraie me vier iPads.

  Door he onwerp en de ombinaie van soel en werkvlak nodi SALSA ui o ineraie. He is eher ook moelik om

  zelfsandi e werken aan een van de vier zielemenen.

  www.ve.be/bb

 • 7/31/2019 Visuele Communicatie producten

  34/34

  VanErum BElgi

  Kleine Schaluinweg 7

  3290 Diest

  Belgi

  T +32 (0)70 222 600

  F +32 (0)70 222 601

  [email protected]

  www.vanerum.be

  VanErum stEltEr usa

  549 Ionia Ave. SW

  Grand Rapids, MI 49503

  USA

  T +616-451-7800

  F +616-451-9698

  [email protected]

  www.vanerumstelter.com

  VanErum FranKriJK

  Parc dactivits de la Valle

  de lEscaut Waka 1, n 9

  59264 Onnaing Frankrijk

  T +33 (0)3 27 45 60 60

  F +33 (0)3 27 45 60 70

  [email protected]

  www.vanerum.fr

  VanErum nEdErland

  Duwboot 89

  3991 CG Houten

  Nederland

  T +31 (0)30 212 20 10

  F +31 (0)30 212 20 11

  [email protected]

  www.vanerum.nl

  VanErum ss

  Lollandsve 16

  5500 Middelfar

  Denemarken

  T +45 (0) 64 41 04 90

  F +45 (0) 64 41 17 47

  [email protected]

  VanErum duitsland

  Lohrheidestrae 72

  44866 Bochum

  Duitsland

  T +49 (0) 2327 960 50-0

  F +49 (0) 2327 960 50-50

  [email protected]