Visitatie van de gemeente door burgers

Click here to load reader

 • date post

  27-Jun-2015
 • Category

  Travel

 • view

  334
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Waarom verantwoording? Op welke wijze kan de verantwoording van de gemeente over resultaten interactiever gemaakt worden? Kunnen de burgers daar een actievere rol in hebben, door zelf de gemeente te visiteren? Hoe gaat dat?

Transcript of Visitatie van de gemeente door burgers

 • 1. Rekenschap en verantwoording Democratisch boeket 2008 Hein Albeda

2. Rekenschap en verantwoording

 • Noodzaak voor interactie
 • Inspirerende vormen
 • Burgers visiteren de gemeenteraad, of het college
 • Meedoen met Boeket

3. Verantwoording aan burgers noodzaak of luxe? 4. Perceptie:geen waar voor mijn geld Als u alle belastingen die uw gemeente uw huishouden oplegt, vergelijkt met de voorzieningen die de gemeente u biedt, hoe beoordeelt u dan die ruil? 5. verantwoordingsdag 6. Burgerjaarverslag

 • Burgerjaarverslag over kwaliteit van de dienstverlening en kwaliteit van de procedures van participatie
 • 84% heeft nog nooit van het verslag gehoord
 • Max 4% leest de pagina er over in HaH blad
 • Max 10 reacties

7. Burgerjaarverslag

 • De presentatie van de informatie is vooral een organisatiegerichte beschrijving van de stand van zaken. Dit is expliciet besloten, mede door ontbreken van integrale afspraken.

8. Jaarverslag gemeente

 • Soms beknopte informatie bij brief gemeentebelasting
 • Soms in hoofdlijnen in hah-blad

9. Interactie over verantwoording

 • De Ronde Venen: politiek testament na 4 jaar besturen
 • Rotterdam: dag van de verantwoording, De band van Rotterdam
 • Zeist: Publiek functioneringsgesprek
 • Leeuwarden: burgers visiteren gemeenteraad

10.

 • Politiek testament: doelen stellen, vertalen, wat wel, wat niet behaald, tussentijdse rapportage, overzicht, prikkelend en helder taalgebruik
 • Dag van de Verantwoording gespreksleider, gesprek met wethouder en burgemeester laagdrempelig een op een
 • Visitatie: commissie, methodiek, gesprekken, bezoeken, rapportage

11. Leeuwarden laat zich beoordelen 12. Het visitatieproces

 • Handreiking visitatie
 • Samenstellen visitatiecommissie
 • Informatieavond
 • Leden kiezen werkwijze
 • Gesprekken:
 • Burgemeester, raad, buurtgroepen, griffie, journalist etc
 • Bezoeken college
 • Raadsvergaderingen bijwonen en scoren
 • Stukken doornemen
 • ...
 • Advies
 • Terugkomdag na jaar

13. 14. Voorbeelden adviezen

 • Start eerder met informatieverzameling,
  • commissieagenda's eerder vaststellen, wacht niet met informatievergaring tot de stukken er zijn
 • Maak politieke meningsvorming eerder zichtbaar
  • Geef in cie voorlopig standpunt, maak politieke verschillen duidelijk, zorg voor weergave en naam in commissie, houdt commissievergaderingen met grote gevolgen op locatie

15. Voorbeelden 2

 • Beperk raadsvergaderingen tot vlotte besluitvorming en aansprekend debat
  • Geen vragenhalfuurtje burgers in de raad, laat bij moties een gezamenlijke woordvoerder toelichten, stel een debatmicrofoon op midden in de raadszaal
 • Begin bij jezelf
  • Volg debatttrainingen, mijd herhalingen, volg microfoontraining, train voorzitters,
 • Schrijf bewoners aan voor bezoek aan raad, breng partijlogo in beeld, zorg voor betere zit

16. Ook mogelijk

 • Visitatie burgemeester: waarmakenzorgplicht voor de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening, de burgerparticipatie en de interne klacht- en bezwaarprocedures
  • (artikel 170 Gemeentewet)
 • Visitatie College: presteren naar ambities, opgave, stakeholder, governance

17. Visitatie maar een instrument

 • Inspreken, agenderen
 • Burgers bepalen zelf
 • Burgerjury
 • Budgetbestedings-recht
 • Zelfbeheer
 • Visitatie
 • ...

Plan do check act cirkel Doelen stellen Uitvoeren Meten Evalueren Bijstellen 18. Functies van politieke partijenWat is de democratie dan? Pluralistische democratie Deliberatieve democratie competitieve democratie vraaggerichte democratie Groepsvorming, mobilisatie Agenderen Faire onderhandeling, open debat Delibereren Electorale competitie Besluiten Vraaggerichte dienstverlening Uitvoering controleren , bijstellen verantwoordende democratie Verant-woording Beoordelen , controleren 19. Meer weten?

 • www.agora-europa.nl
 • www.heinalbeda.nl