Visie op Sectoren 2014 - TTM.nl ... verkoopkanalen (’omnichannel’-strategie) en dus ook...

Click here to load reader

 • date post

  23-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Visie op Sectoren 2014 - TTM.nl ... verkoopkanalen (’omnichannel’-strategie) en dus ook...

 • Visie op Sectoren 2014

 • ‘Vijf drivers voor een succesvol logistiek bedrijf’

  Visie op Sectoren 2014

 • Ons dagelijkse bestaan wordt beheerst door technologie. De smartphone is bijna een primaire levensbehoefte. Social media geven ons binnen één seconde een wereldwijd podium om meningen te geven over alles wat ons beweegt. Ook op de werkvloer zijn alle denkbare apparaten aanwezig, en storen we ons aan te trage computers of internetsnelheid. Dit is slechts één voorbeeld van de nieuwe dynamiek.

  Economisch horen we steeds meer positieve geluiden en vervoerstromen nemen weer toe. Onderhuids zijn er echter ingrijpende ontwikkelingen die zich met een steeds grotere snelheid voltrekken. Veranderingen, met name op technologisch gebied, hebben onze bedrijfsvoering fors beïnvloed. De mogelijkheden van tablet en apps lijken oneindig en zetten oude verdienmodellen in de etalage. Nieuwe spelers komen op de markt, waarbij technologie de kracht vormt van het concept. Hét voorbeeld is de impact van e-commerce op de retailsector en de logistiek (van pallet naar pakket). Technologie zet de deur naar de consument open en vraagt om diversiteit van verkoopkanalen (’omnichannel’-strategie) en dus ook logistieke aanpassingen van voorraden en routeplanning. Dit vraagt om nieuw leiderschap: tijd voor de ‘reset button!

  Wat z ijn de drivers ac hter eenWat z ijn de drivers ac hter een suc c esvol logist iek bedrijf ?suc c esvol logist iek bedrijf ?

  1. 1. Flexib iliteit Flexib iliteit Het succes van uw bedrijf is afhankelijk van de snelheid waarmee u zich kunt aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hierbij draait het om flexibiliteit in kosten én logistieke diensten. De oplossing zit in uw eigen materiële flexibele schil en het aantrekken van logistiek denkvermogen. Maar óók in de samenwerking met logistieke partners die geconfronteerd worden met vergelijkbare uitdagingen.

  2. St rategie 2. St rategie Strategie is cruciaal en leidend om te kunnen voldoen aan de eisen van de omgeving. Visie bepaalt de richting van uw bedrijf, de strategie geeft deze visie een concrete invulling. Praat met opdrachtgevers over hun markten, kies bewust op welke markten u actief wilt zijn en wat de logistiek waarde is die uw bedrijf toevoegt in de keten.

  Visie op Sectoren 2014

  https://insights.abnamro.nl/nederlandse-economie-zicht-opgaande-lijn/ http://abn.com/1ywdL8A http://bit.ly/1EwIDvF http://bit.ly/1n1fdsf http://bit.ly/1IMOH3g http://abn.com/1xTnTNY http://bit.ly/1Fe9POX http://bit.ly/19Fk7Ms

 • Bron: Treacy en Wiersema

  3. 3. SSoc iale innovat ie oc iale innovat ie Geen innovatie zonder sociale innovatie. Sociale innovatie betekent specifieke aandacht om de talenten van uw mensen te benutten, hen op te leiden en de ruimte te geven voor een individuele ontwikkeling. Maak alle medewerkers deelgenoot van het succes van ‘hun’ bedrijf. En zoek een evenwichtige verdeling tussen de denkers en doeners.

  Visie op Sectoren 2014

  https://insights.abnamro.nl/wp-content/uploads/2015/04/Blog-Vos-traecy.jpg http://bit.ly/19Fmj6y https://insights.abnamro.nl/wp-content/uploads/2015/04/VOs-blog-sociale-innovatie-e1429602058576.png

 • Bron: Whiteboard animation Topsector Logistiek

  4. 4. Tec hnologisc he ontwikkeling Tec hnologisc he ontwikkeling Technologische ontwikkeling biedt een enorm potentieel in de bijdrage aan succes. IT is de verbindende factor tussen onderdelen binnen het bedrijf (WMS, TMS) maar ook daar buiten (delen van data met opdrachtgevers en andere bedrijven). IT en automatisering waren tot voor kort met name gericht op het verzamelen van management informatie. De volgende stap is veel meer gericht op:

  – optimalisatie van bedrijfsprocessen

  – bedenken van nieuwe concepten op basis van data-informatie

  – het verkrijgen van logistieke informatie die kan worden gedeeld met opdrachtgevers

  5. 5. DuDu urzaamheid en innovat ie urzaamheid en innovat ie Duurzaamheid was in het verleden synoniem aan het ‘groene’ karakter van een bedrijf. De echte winst zit echter in de mate waarin het duurzaamheidsbesef is ontwikkeld binnen het DNA van een onderneming . En dat is nodig voor de volgende stap: een innovatief logistiek bedrijf. Voorbeelden zijn Vos Logistics, Wim Bosman en De Rooy Transport-Logistiek. Duurzaamheid en innovatie zijn leidend in de doorontwikkeling van uw bedrijf, van efficiënte oplossing naar effectieve ambitie. Het zorgt voor een cultuurverandering als basis voor een toekomstbestendige relatie met uw opdrachtgevers. En het geeft een herkenbaar toekomstbestendig profiel in de markt.

  Het rec ept voor suc c esHet rec ept voor suc c es Ondernemerschap vormt nog steeds hét basis-ingrediënt voor ieder bedrijf. De mix van bovengenoemde vijf ingrediënten weerspiegelen de dynamiek van deze tijd en voegen extra dimensies toe. Geen gemakkelijke route, maar een uitdaging die om samenwerking vraagt. Binnen uw bedrijf, maar ook daarbuiten.

  Visie op Sectoren 2014

  http://bit.ly/1BInVDB http://bit.ly/1bNqQWf http://bit.ly/1FeYVuV http://bit.ly/1DnnfKI http://bit.ly/1BpMEwx

 • Wat zijn de drivers achter een succesvol logistiek bedrijf?

  Visie op Sectoren 2014

 • ‘We willen logistieke topspeler zijn voor farmaceutische industrie’

  5 v ra ge n a a n De nnis Nouwe ns5 v ra ge n a a n De nnis Nouwe ns

  Directeur Nouwens Transport Breda BV

  ‘Groei om de groei, of een zo groot mogelijk wagenpark, daar gaat het mij niet om. Wat ik belangrijk vind ik, is gezond rendement.’ Dennis Nouwens, directeur- grootaandeelhouder van Nouwens Transport Breda, wil over twee jaar een logistieke topspeler voor de farma-industrie zijn. Vandaar ook de bouw van een distributiecentrum voor opslag van medicijnen onder geconditioneerde omstandigheden. ‘We werken voor sectoren, high tech bijvoorbeeld, die hun producten uiterst zorgvuldig vervoerd willen hebben en voor goed werk ook goed willen betalen.’

  1. Als anderen in de markt uw1. Als anderen in de markt uw bedrijf zouden omschr ijven, welkebedr ijf zouden omschr ijven, welke kernwoorden zou u graag willenkernwoorden zou u graag willen horen?horen?

  ‘Ik heb er vier. Stabiel: we hebben een doordachte strategie,

  leggen ons hoofd niet in een strop door te lenen voor

  investeringen met een te hoog risico. Financieel zijn we gezond,

  altijd geweest ook. In 2009, toen onze chauffeurs de

  desastreuze gevolgen van de crisis bij andere bedrijven zagen

  ze, vroegen ze: hoe staan wij er dan voor? Dan ben je blij dat je

  ze gerust kunt stellen op een informatieavond. Het tweede

  kernwoord is goed georganiseerd: het hele bedrijf straalt dit uit,

  onze medewerkers weten waar ze mee bezig zijn. Verder zijn

  we innovatief, ons Transport Management Systeem

  ontwikkelen we bijvoorbeeld continu door. En we zoeken naar

  nieuwe nichemarkten. De tijd van vóór de crisis komt nooit

  meer terug, waarin je met bulktransport op het buitenland nog

  redelijke marges kon halen. Die markt gaan we voorgoed aan

  Oost Europa verliezen. En het vierde kernwoord is sociaal, bij

  ons is nog nooit een chauffeur overgestapt naar een andere

  transportonderneming. We bestaan zeventien jaar, en een

  groot deel van de zeventig medewerkers zijn al langer dan

  twaalf jaar in dienst. Vind ik veelzeggend.’

  ‘Wij focussen sterk op niche markten, zoals bijvoorbeeld high

  tech. Daar is farma bijgekomen. Door Europese wetgeving

  moeten farmaceutische bedrijven steeds beter kunnen

  aantonen dat het transport verantwoord is gebeurd. Dat dus

  niet een pallet medicijnen bijvoorbeeld in Brazilië in de zon tot

  veertig graden is verwarmd, en daardoor zijn werking heeft

  verloren. Op die nieuwe, proactieve manier van werken zijn wij

  helemaal voorbereid: we hebben alle vereiste certificaten (ISO

  9001, TAPA, GDP). En we bouwen een nieuw warehouse met

  twee temperatuurzones. ABN AMRO gelooft hierin, en

  financiert de bouw.’

  ‘Het zoeken naar renderende omzet en vernieuwing. We zijn

  een klein middelgroot bedrijf met een omzet van ongeveer EUR

  tien miljoen. Maar groei puur om de groei, of een zo groot

  mogelijke omzet zoek ik niet. Ik hoor wel eens van mensen: oké,

  jij hebt een succesvolle transportonderneming, maar hoeveel

  wagens heb je dan? Alsof je meer winst zou maken naarmate je

  wagenpark groter is. Ik verwacht groei van onze farma-

  specialisatie, gebaseerd op een slimme strategische visie. Daar

  vind ik vast genoeg klanten voor, die markt wordt groter door

  de Euro