Visie 9 januari 2015 - editie Limburg

download Visie 9 januari 2015 - editie Limburg

of 20

 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  10

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op donderdag al digitaal.

Transcript of Visie 9 januari 2015 - editie Limburg

 • www.beweging.net www.cm.be www.acv-online.bejaargang 71 visie nummer 01

  afgiftekantoor brussel x p806000volgend nummer op 23 januari 2015

  Regio AalstVrijdag 9 januari 20151

  Hoe veilig is het internet nog?

  Een hoorapparaat is een wereld van verschil

  Hackers stelen bij Belgische bedrijven persoonlijke gegevens van duizenden Belgen. Fraudeurs geven zich aan de telefoon uit voor Microsoft-medewerkers en verschaffen zich toegang tot je pc. Moeten we het wereldwijde web maar beter laten voor wat het is?

  s eseNet zoals de echte wereld, is de virtuele wereld er niet een zonder risicos, zegt William Visterin, IT-journalist en hoofdre-dacteur van het vakblad Smart Business. Installeer daarom een antivirusprogram-ma op je pc en gebruik je gezond verstand. Klik niet op alles wat beweegt en download geen illegale bestanden. Je risico zal niet nul zijn, maar wel minimaal.

  Als particulier moet je ook oppassen voor phishing, waarbij fraudeurs je kredietkaart-gegevens proberen te stelen door zich uit te geven voor je bank. Een bank zal je nooit via mail of telefonisch naar je paswoord of kredietkaartgegevens vragen. Geef die dus nooit door. Let ook op voor mails die je mel-den dat je de loterij hebt gewonnen. Wat te mooi klinkt om waar te zijn, is het meestal niet.

  De kans dat jouw pc na dergelijke voorzor-gen gehackt wordt, is volgens Visterin eer-der klein. De meeste netwerken zijn tegen-woordig ook beter beveiligd. Dus je moet niet paranode worden en bijvoorbeeld de hele tijd de camera van je webcam afplak-ken uit vrees dat een hacker in je huis aan het rondkijken is. Eigenlijk loop je een gro-

  ter risico dat je een virus binnenhaalt, dan dat een hacker de moeite neemt om in jouw pc in te breken.Visterin benadrukt ten slotte de vele voor-delen van internet. Via Skype kunnen we contact houden met familie en vrienden in het buitenland. We kunnen online bankie-ren, winkelen en een vakantie boeken. De mogelijke risicos van het internet wegen niet op tegen de vele voordelen ervan zoals efficintie en tijdswinst. (LG)

  Hackers gooien privgegevens duizenden Belgen online> p. 11

  Regionieuws > p. 16

  Ongelijkheid tussen arm en rijk kost Belgen 13 miljard euro per jaarDe Organisatie voor Economische Sa men werking en Ontwikkeling (OESO) berekende dat de factuur van de onge-lijkheid in Belgi oploopt tot 13 miljard euro. Ongelijkheid is een ethisch probleem en het zorgt voor politieke onrust, zoals we de jongste weken hebben gezien. Maar het kost ons daarnaast ook han-denvol geld, zegt Geert Schuermans. Hij werkt aan een boek over ongelijk-heid en herverdeling en licht voor Visie een tipje van de sluier. > p. 15

  Werkloosheid aan kinderen uitgelegdAls mensen hun werk verliezen, gaan ze door een rouwproces. Ook kinderen vangen dat op. Ze begrijpen de nieuwe signalen en emoties niet en nemen vaak de schuld op zich. > p. 12

  Tarief huisdokter stijgt nietDe meeste tarieven bij de dokter, de tandarts en andere zorgverleners wijzigen niet in 2015.

  Bij de artsen-specialisten ver-andert wel iets. Het honorarium blijft gelijk, maar de terugbeta-ling wordt hervormd zodat het remgeld nu bij alle specialisten gelijk is: 12 euro voor gewoon verzekerden en 3 euro voor mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Bij sommige specialisten stijgt daardoor het remgeld, bij ande-re daalt het. Deze bedragen gel-den voor specialisten die de afgesproken tarieven toepassen.Op www.cm.be/zorgverleners kun je opzoeken of je zorgverle-ner de afgesproken tarieven aanrekent.

  > Op pagina 5 tot 7 vind je tarie-ven van veel voorkomende prestaties bij een aantal zorg-verleners. Je vindt er meer op www.cm.be/tarieven.

  De dokter vermoedde dat mijn plotse doof-heid het gevolg was van een plots zuurstof-tekort in het middenoor, vertelt Monica. Ze leerde liplezen en met de hulp van een hoor-apparaat slaagde ze er na enkele maanden in om opnieuw met mensen te communiceren.

  Van de ene dag op de andere werd het verdacht stil in het huis van Maria De Muynck (71) uit Lovendegem. Zelfs het getik van mijn vingers op de tafel hoorde ik niet meer.

  Ik ben nog altijd actief in het verenigingsle-ven en met wat extra technologie lukt het zelfs om naar toneel te gaan, zegt ze. Voor iemand met gehoorproblemen betekent een hoorapparaat het verschil tussen alleen thuis zitten en deelnemen aan het sociale leven.

  Maar sommige hoorapparaten zijn duur. De ziekteverzekering komt onder bepaalde voorwaarden een stuk tegemoet in de kost-prijs ervan, maar wie er een nodig heeft, moet vaak een flinke duit uit eigen zak betalen. Omdat een hoorapparaat voor slechthorenden een wereld van verschil betekent, voorziet CM nu een aanvullende tegemoetkoming. > p. 8

  Moeten we China vrezen?

  Europa is geen verloren continent, zegt VRT-journalist en China-kenner Ng Sauw Tjhoi. Europa is een belangrijke markt voor China en daarnaast hebben Europese bedrij-ven hoogtechnologische en markt-noodzakelijke kennis.

  De centrale bank van China ver-wacht voor 2015 een lagere econo-mische groei van 7,1 procent, maar dat is geen slecht nieuws, zegt Ng Sauw Tjhoi. Het zal geen grote weerslag hebben op de Belgische economie. > p. 14

 • Kosten kunnen al in 2015 oplopen tot 950 euro

  Wie is de sociale m/v van 2014?

  Impact regeringsmaatregelen op lage inkomens

  Stem mee!

  2 Visie vrijdag 9 januari 20152WOORDveR ING

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /Bew

  egin

  gNet

  Het Komt niet vanzelfDe vermogenswinstbelasting. De acties van vakbonden, het so-ciaal overleg. De maatregelen van de regering. 2014, warmste jaar sinds de start van de metingen. Het klimaat. Een grote kans dat ook bij jou minstens n van deze onderwerpen de revue passeerde tijdens ontmoetingen met familie en vrienden.

  De meeste gesprekken rond de feesttafel gaan zelfs verder. Bij een goed glas wijn en overvloedige spijzen worden talloze nieuwe maatregelen ingevoerd en oplos-singen aangereikt. Met grote kans op verdere wereldverbeteringen tijdens latere verjaardagsfeesten en cafsessies.

  Daar is zeker niets mis mee, want een samenleving waarin iedern zich goed mag voelen, gelukkig kan zijn en een kwaliteitsvol leven mag leiden: het komt niet vanzelf. Daar-voor hebben we elkaar nodig. Om naar elkaar te luisteren, om van gedachten te wisselen, om samen te denken en te doen.

  2014 was het jaar waarin we er samen in slaagden de groeiende ongelijkheid tussen rijk en arm hoog op de agenda te plaatsen. Ik wens jou, vrienden en familie daarom een stevige portie moed en doorzetting om het beste van 2014 nog eens dubbel over te doen.2014 kende ook mindere kanten. Om meteen de allergrootste tekort-koming te noemen: we namen wei-nig kordate maatregelen om lucht-vervuiling en de klimaatopwarming tegen te gaan. Dat 2015 daarom ook een jaar mag zijn waarin we slagen in wat in 2014 niet lukte.

  Ik wens het ons allemaal van harte, bovenop vanzelfsprekend een goe-de gezondheid, boeiende belevenis-sen en de overtuiging dat we over een jaar zullen zeggen het kwam niet vanzelf, maar we hebben er samen voor gezorgd.

  Patrick Develterevoorzitter beweging.net

  onze samenleving

  Alleenstaande ouder met 1 kind Koppel met 2 jonge kinderenKoppel met 3 tieners

  (waarvan 1 student hoger onderwijs)

  Koppel gepensioneerden

  2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

  Leefloon 739,76 888,03 951,22 1220,36 606,14 938,72 353,74 468,76

  Minimum uurloon + voltijds werkloos

  379,27 527,54 695,14 964,28 780,06 1186,4 / /

  Minimumloon 463,25 611,52 746,8 993,86 824,05 1200,64 366,96 481,98

  voor gezinnen met een laag inkomen kunnen de kosten in 2015 oplo-pen tot 951,22 euro als gevolg van de vlaamse en federale regerings-maatregelen. Dat becijferde Decenniumdoelen 2017, 13 organisaties waaronder aCv, Welzijnszorg en beweging.net die samenwerken om de armoede in vlaanderen terug te dringen.

  Het bewegingstijdschrift De gids op maatschappelijk gebied kiest de sociale m/v van 2014. visie stelt hieronder de kandidaten voor. Je stem uitbrengen kan tot 28 januari door te mailen naar degids@beweging.net

  Verschillende organisaties en de media de-den al pogingen om de gevolgen van de re-geringsmaatregelen op het inkomen van de bevolking te berekenen, zegt Jos Geysels, voorzitter van Decenniumdoelen. Maar zij keken telkens naar het gemiddel-de gezin. De effecten op de laagste inko-mensgroepen kwamen nog niet in beeld. Dat is nochtans van belang. Voor hen we-gen de maatregelen het hardst door op hun maandbudget. En neen, het gaat niet enkel over mensen met een leefloon. Ook wie in-valide is, gepensioneerd, werk zoekt of werkt aan een laag loon wordt zwaar ge-troffen.

  Gevolgen voor lage inkomensDaarom berekende Decenniumdoelen de impact op lage inkomens. Een laag inko-

  Wouter HillaertWouter Hillaert won met de redactie van het cultuurblad Rektoverso al de Cultuur-prijs voor Podiumkunsten. Nu is hij geno-mineerd voor sociale m/v, als medecordi-nator van het wervende platform Hart Bo-ven Hard, tegen brute besparingen en voor warme alternatieven.

  Tugce AlbayrakDe jonge Duitse vrouw die tussenkwam toen twee meisjes lastiggevallen werden. Ze overleefde de nacht van 15 november niet. En van de daders keerde terug en sloeg haar in een coma. Toen ze stierf, liet

  men definiren ze als een inkomen onder 20 000 euro bruto en, afhankelijk van de gezinssituatie, onder 30 000 euro bruto per jaar. Voor de berekeningen hielden ze re-kening met volgende maatregelen: de ver-hoogde bijdragen voor de zorgverzekering, de aangepaste inkomensgerelateerde kin-deropvang voor het laagste tarief, de index-sprong in de kinderbijslag, de algemene in-dexsprong, de verhoging van de maxi-mumfactuur in het lager onderwijs en de afschaffing van gratis water e