Visie 26 december 2014 - editie Limburg

download Visie 26 december 2014 - editie Limburg

of 20

 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op donderdag al digitaal.

Transcript of Visie 26 december 2014 - editie Limburg

 • Ontketen je brein

  www.beweging.net www.cm.be www.acv-online.bejaargang 70 visie nummer 25

  afgiftekantoor brussel x p806000volgend nummer op 9 januari 2015

  Regio MechelenVrijdag 26 december 201425

  Een kerstwens voor een bijzonder iemand

  Verenigingen maken het verschil

  Hoeveel betaal ik in mijn ziekenhuis?

  bewegen met je peuter

  klimaat- conferentie Peru

  regionieuws2 5 8 12 16

  Wie gaf jouw 2014 kleur?in december sturen we massaal kerstkaartjes en smsjes naar elkaar met onze beste wensen. Want vaak zijn het andere mensen die ons leven kleur geven. Vertel ons wie jouw 2014 kleurde via lezers@visieredactie.be. Visie ontmoette alvast vier bijzondere mensen die een kerstwens hebben voor een bijzonder iemand.

  Ik wens jullie allemaal gezondheid en liefdeKerstmis is dit jaar voor mij heel zwaar, want vorig jaar heb ik mijn dierbare mama op kerstavond verlo-ren. Maar ik ben wel dankbaar dat zij in mijn leven was (en spiritueel nog altijd is), want zij heeft mij heel veel geleerd. Een van die dingen is om respect te hebben voor het leven en voor alle mensen.

  Ik wens jullie allemaal gezondheid en liefde. Vergeet nooit om je ouders te respecteren en van hen te hou-den. Prettige kerstdagen en een gelukkig en gezond 2015! En in het Grieks: 2015!

  Alexandra Ousli

  Bedankt mateke!Graag wil ik mijn beste maatje Ann Van Schuerbeeck bedanken. Sa-men hebben we op 3 april afscheid moeten nemen van onze derde musketier. Carla is na drie verschillende soorten kankers overleden. Ze heeft drie dochters achtergelaten van 19, 17 en 11 jaar.

  Samen hebben we Carla en haar doch-ters zo goed mogelijk bijgestaan. We hebben Carla beloofd om voor haar dochters te blijven zorgen en we zullen dat doen.

  In september hebben Ann en ik deel-genomen aan Walk For Think Pink. Op twee dagen tijd hebben we 80 km gestapt. Met de hulp van Carlas doch-ters hebben we geld opgehaald voor de strijd tegen borstkanker.

  Ik weet dat ik altijd op Ann zal kunnen rekenen.

  Daarom: bedankt mateke!

  Karolien Swalens

  Bedankt voor de goede zorgen voor onze oudersWij willen Fabi, Tania ,Veerle en de andere collegas van Familiehulp bedanken voor de zeer goede zorgen voor onze ouders. Ze zijn ieder op hun manier toffe verzorgenden. Wij wensen hen een zalige Kerst en een vreugdevol nieuw jaar toe, met veel geluk en vriendschap!Christine en Marleen Van Wassenhove

  Ik wens hen snel weer

  een plaats op de arbeidsma

  rkt

  Ik wil graag alle militanten

  van Ford Genk en in de toe

  leveringsbe-

  drijven bedanken voor hun

  inzet tijdens de laatste twee

  jaar. Ondanks

  de moeilijke omstandighede

  n, de kritiek en de onduidel

  ijkheid, heb-

  ben zij ontzettend hard gew

  erkt en dat helemaal vrijwil

  lig. Zij gaven

  niet alleen informatie aan

  hun

  collegas, maar staken he

  n ook

  een hart onder de riem.

  Dat alles waardeer ik enorm

  , als

  vakbondssecretaris en als m

  ens.

  Mijn kerstwens voor hen

  is dat

  zij slagen voor hun opleidin

  g en

  snel weer een plaats op d

  e ar-

  beidsmarkt vinden!

  Jos Buschgens

  fran

  k B

  ahnm

  lle

  r

  Min

  e D

  alem

  ans

  Min

  e D

  alem

  ans

  Wou

  ter

  Van

  Voor

  en

  Tekst: Leen Grevendonck

  s ese

 • Verenigingen maken het verschilSamen bereik je meer, vooruit is de weg. Met het nieuwe jaar in zicht, sloeg Visie de fotoalbums van het voorbije jaar open. De selectie was moeilijk (zoveel om uit te kie-zen!), de conclusie eensluidend: verenigingen en sociale organisaties maken het verschil. Mensen die zich vrij-willig inzetten voor mensen, mensen die samenwerken met als doel: een goed leven, geluk en levenskwaliteit. Voor iedereen, hier, ginder, nu en later. Een impressie.

  2 Visie vrijdag 26 december 20142WOORDveR ING

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /Bew

  egin

  gNet

  BrozE DrooM Voor 2015Droomjob boordevol uitdagingen en ontmoetingen. Droomleven met alles in orde, de laatste snufjes en partys bij de vleet. Droomlichaam perfect in vorm en droomgezinnetje door iedereen bewonderd. Dromen vol torenhoge verwachtingen, van nooit goed genoeg, van eeuwige onrust en bijna verdrinken. Zulke dromen hoeven voor mij niet in 2015, want ze maken mij uitgeperst en zuur als ik ze niet bereik, en ze smaken mij te veel naar als ik maar mijn eigen ding kan doen.

  Daarom droom ik van een nieuw jaar waarin niet iedere dag fantas-tisch en supergoed moet worden. Ik droom over gelukkig zijn met de goesting van anderen en over con-tent zijn met minder. Ik droom van mensen voor wie mislukken mag en die mij doen leven door verge-ven. Ik droom over tijd voor mede-leven en een vriendelijk gebaar, en over graag zien om wie je bent. Ik droom van dankbare woorden en onverwachte complimenten, en over ergernis bij afwezigheid ervan. Ik droom over liefde die mij sterker maakt en van een God die zich daar-in kennen laat.

  Ik droom ervan om in 2015 de clown en het kind in mij aan zet te laten. Daarom volgende gedachten van Clown Danny Ronaldo in het boek Kinderdromen: Een clown is ie-mand die onbewust de dingen aan-raakt die we in het leven vergeten zijn. Gewoon omdat we te druk met andere dingen bezig zijn. Een kind doet dat ook. Het relativeert datge-ne waar grote mensen ongelooflijk veel belang aan hechten, en om-gekeerd vindt het de futiele dingen heel belangrijk.

  Durf jij nog dromen over morgen? Samen met mij?

  Tony De Jans zingevingscordinator

  beweging.net

  onze samenleving

  Arktos en de Fede-rale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken stelden op 4 decem-ber 2014 hun project BOUNCE voor: een preventief pro-gramma tegen ver-schillende vormen van radicalisering bij jongeren. Zo organi-seert Arktos weerbaarheidstrainingen voor 12-18-jarigen en opleidingen voor professionals.

  www.arktos.be

  1 988 mensen openden in Halle een paraplu tegen armoede en ves-tigden zo een nieuw wereldrecord. Welzijnszorg vraagt met de cam-pagne Iedereen beschermd tegen armoede? aandacht voor de pro-blematiek van sociale onderbescherming en sociale uitsluiting.

  www.welzijnszorg.be

  Op zaterdag 20 september 2014 vierde het Internatio-naal Comit (IC) haar 25ste verjaardag. Bij het IC zijn verenigingen aangesloten die samen meer dan 152 na-tionaliteiten, taalgroepen en geloofsgemeenschappen vertegenwoordigen.

  www.icvzw.be

  Tijdens de zomervakantie en andere schoolvakanties gingen heel wat jongeren op vakantie met Kazou. De groepsknuf-fel die je hier ziet is een heel herkenbaar beeld: keer op keer hechte groepen, een opperste groepssfeer, vrienden voor het leven en herinneringen die blijven hangen!

  www.kazou.be

  Het ACV voerde het afgelopen jaar stevig actie voor een soli-daire samenleving. Denk maar aan de campagne Van solida-riteit word je beter en Wat krijg jij op je bord?. Telkens klopte ACV op dezelfde nagel: een evenwichtig en sociaal rechtvaardig beleid van de regeringen, waarbij de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen. Tijdens een grote manifestatie met 120 000 mensen, drie regionale stakingsdagen en een algeme-ne staking werden de eisen door veel mensen uit alle lagen van de bevolking kracht bijgezet.

  www.acv-online.be, www.miniisback.be en www.watkrijgjijopjebord.be

  Ste

  fani

  e G

  anto

  is

  Wel

  zijn

  szor

  g

  Zaterdag 27 september 2014 vond in het ICC te Gent het Forum van de Patint plaats, een organisatie van Ziekenzorg CM. Ruim duizend chronisch zieke mensen uit heel Vlaanderen namen deel aan het Forum. 47 patintenorganisaties stelden zich voor, er waren talrijke workshops en lezingen.Het Forum van de Patint werd afgesloten met de afkondiging en ondertekening van het Charter van de patint, vijf kracht-lijnen, die chronisch zieke mensen in staat moeten stellen zelf een kwalitatief leven uit te bouwen. Dit charter is gebaseerd op de ervaring van zieke mensen zelf en vormt de richtlijn voor de verdere werking van Ziekenzorg CM.

  www.ziekenzorg.be

 • Verenigingen maken het verschil3 onze samenlevingVisie vrijdag 26 december 2014

  Linde De Corte, algemeen secretaris beweging.net

  Verenigingen geVen zuurstof, maar ze hebben er ook nodigLinde De Corte is kersvers algemeen secretaris van beweging.net. Ze is onder andere mee verantwoor-delijk voor de uitbouw van beweging.net. Daarvoor ben ik de voorbije weken bij heel wat organisaties en initiatieven langsgegaan en heb ik mijn oor te luiste-ren gelegd, vertelt ze. Ik zou meteen honderd boei-ende projecten kunnen toevoegen aan dit overzicht!

  Ik heb heel veel motivatie en enthousiasme gezien. Vrijwilligers en hun organisaties zoeken antwoorden op de uitdagingen van vandaag. Vaak daar waar de staat en de bedrijven tekort schieten. Denk aan eenzaamheid, zorg, combinatie-stress, klimaat en mobiliteit, ontspan-ning voor iedereen, ...

  Maar sociale organisaties stonden het voorbije jaar ook zelf onder druk. Ze geven zuurstof aan de sa-menleving, maar ze hebben ook meer dan ooit zuur-stof en ruimte nodig. De taal is verhard. Het lijkt soms of alles alleen maar moet opbrengen en niets bijbrengen. We moeten durven kiezen voor men-sen en we mogen geen schrik hebben om naar mensen toe te stappen.

  Ik wens van harte dat we ook in 2015 stre-ven naar een goed leven voor iedereen, door samen te werken, met en voor elkaar. Een jaar waarin een open gesprek en activitei-ten met mensen ons blijven inspireren.

  OKRA werkte met de campagne Ik vind de aarde leuk rond duurzaamheid. Plaatselijke trefpunten kozen uit tal van acties en maak-ten zo leden warm om hun levensstijl a