Visie 20 mei 2016 - editie Limburg

Click here to load reader

download Visie 20 mei 2016 - editie Limburg

of 20

 • date post

  30-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Visie is het tijdschrift van de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Het valt op vrijdag gratis in de bus bij de leden van CM en ACV. Wie bij de tijd is leest Visie, met de Limburgse pagina's, op donderdag al digitaal.

Transcript of Visie 20 mei 2016 - editie Limburg

 • www.beweging.net www.cm.be www.acv-online.bejaargang 72 visie nummer 10

  afgiftekantoor brussel x p806000volgend nummer op 3 juni 2016

  Regionieuws > p. 16

  Regio Mechelen Vrijdag 20 mei 2016

  Tien Tips voor joggers

  sofie foeTs, oprichTsTer ToekomsTaTelier molenbeek

  barT peeTers is TroTs op ons land

  Ik geniet het meest van een rustig tempo en een uitdaging af en toe

  Iedereen wil het beste voor zijn kind

  Angst heeft geen zin, medeleven wel

  Stoppen met roken? Zo kan het

  Ik had schrik om te falen. Maar ik merkte dat ik niet de enige was.

  Manu Bracke

  Je vermijdt het best situaties waarin je naar een sigaret zou grijpen.

  Anita Snoeys

  > p. 5

  > p. 8-9

  > p. 15

  > p. 10-11

  > p. 20

  Waarom mee betogen op 24 mei?

  > p. 6

  resultaten bevolkings-onderzoeken kanker voortaan online op te volgen

 • 2 Visie vrijdag 20 mei 201622WOORDveR ING

  Niet wachteNHet is toch gewoon waanzinnig dat de poolkappen aan het smelten zijn? vraagt Bart Peeters zich op de achter-kant van deze Visie af. Hij laat het niet bij die vaststelling en probeert zelf zijn steentje bij te dragen door bijvoorbeeld te carpoolen met zijn muzikanten.

  Hij zou ook kunnen zeggen: ik wacht tot de overheid carpoolen verplicht, vandaag ben ik zo vrij als een vogel om zoveel te rij-den als ik zelf wil. Wie wil, kan ook de verwarming vollen bak zetten met de ra-men wijd open. Of elke dag twee stevi-ge porties vlees eten.

  Nochtans zijn vlees eten, mobiliteit en verwarming momenteel de drie groot-ste CO2-uitstootposten van gezinnen. Is het wenselijk dat de overheid carpoo-len verplicht of het aantal porties vlees per gezin sterk beperkt? Wellicht niet.

  Maar moeten we dan bij de pakken blij-ven zitten en wachten tot iemand an-ders, bedrijven of de overheid iets doen? Absoluut niet. Mensen kunnen zelf het verschil maken. Door hun kleine tot grote acties kunnen ze elkaar, de over-heid en bedrijven bovendien inspire-ren. Wat te doen? De (elektrische) fiets ne-men voor korte verplaatsingen en woon-werkverkeer. Dubbel glas steken, het dak isoleren. Een of enkele dagen per week minder vlees eten. Aansluiten bij een groene elektriciteitsleverancier. Samen met supermarkten plastiek af-val beperken. Producten van producen-ten dichtbij kopen. Enzovoorts. Waar wachten we op?

  Patrick Develtere voorzitter beweging.net

  Vlaanderen zet sterk in op het promoten van de Vlaamse energielening. Daarmee kan je, onder bepaalde voorwaar-den, tot 10 000 euro lenen om je huis bij-voorbeeld beter te isoleren of om zonne-panelen te plaatsen. En zo te besparen op je energiefactuur.

  Limburgs energiehuisIn de verschillende provincies kan je bij ongeveer twintig energiehuizen terecht om zon lening aan te vragen. Duwolim is het Limburgse energiehuis, de enige speler in de provincie. Het werd opge-richt door vier partners en is daarmee uniek. Onze werking zorgt ervoor dat we een breed bereik hebben, vertelt

  Carien Neven, voorzitter van Duwolim en regiosecretaris van beweging.net Limburg, dat via Limcoop een van de vier oprichters is. We verstrekken niet alleen de leningen, we begeleiden de mensen ook intensief, zelfs tot bij hen thuis. Zo hebben ook alleenstaande moe-ders en bejaarden toegang tot de sociale leningen, mensen die anders geen reno-vatiewerken zouden uitvoeren. Terwijl zij er voordeel bij hebben om hun ener-giekosten te verlagen.

  PlusSinds 2015 werkt Duwolim ook samen met de provincie Limburg. Via de DuwolimPlus lening kan een hoger bedrag geleend worden, tot 30 000 euro

  bovenop het bedrag van de Vlaamse energielening. Op die manier kunnen grotere renovatieprojecten gerealiseerd worden. Om de maandelijkse terugbeta-lingen mogelijk te maken, kan je hier ook kiezen voor een langere afbetalings-termijn (tien jaar in plaats van vijf). Ook dit initiatief vindt in de andere provin-cies weerklank. Toch moeten we erover waken dat dit niet ten koste gaat van de kleinere renovatieprojecten van de kwetsbare doelgroepen, besluit Carien. (aJ)

  Meer info op www.duwolim.be, over de Vlaamse energielening op www.energiesparen.be

  in Vlaanderen wordt met aandacht gekeken naar de werkwijze en de resultaten van Duwolim. Deze Limburgse coperatieve vennootschap verstrekt sociale leningen aan personen of gezinnen die hun woning willen renoveren om energie te besparen.

  Limburgse energielening als voorbeeld voor Vlaanderen

  ww

  w.tw

  itter

  .com

  /Bew

  egin

  gNet

  Geluk beleef je samenBezige Bijen Bouwen hotelWilde bijen hebben het steeds moeilijker om te overleven. Maar ze zijn onmisbaar voor het leven op aarde. Ze zorgen voor de be-vruchting van 70 procent van alle bloeiende planten en 30 pro-cent van de landbouwgewassen. Gelukkig kun je de bijen een handje helpen door een bijenhotel aan je woning of in je tuin op te hangen. De bijen plaatsen dan een bolletje stuifmeel in n van de gaatjes. Hierop leggen ze een eitje dat zich het volgende jaar ontpopt tot een volwassen insect.

  Maar hoe bouw je zon bijenhotel? Gezinsbeweging kwb organi-seerde in verschillende gemeenten de activiteit Start to bee. In Zottegem knutselde een groep enthousiastelingen vijf bijenho-tels in elkaar (foto). Er was veel werk aan, maar het was plezant om te doen, zegt organisator Gilbert Vercruysse. Tegelijk hebben we veel bijgeleerd van de vrij-williger van Natuurpunt, of mijnheer Natuur zoals de kinderen hem noemden.

  Organiseren jij of je vereniging een fijne activiteit? Gedeeld geluk is dubbel geluk. Laat het ons daarom weten via lezers@visieredactie.be. wie weet komt onze fotograaf langs op jouw activiteit en verschijnt jouw foto in deze rubriek.

  uu Met een energielening kan je investeren in dubbele beglazing.

  Imag

  edes

  k

  Fran

  k B

  ahnm

  lle

  r

 • Visie vrijdag 20 mei 2016 3

  Victoria Deluxe heeft met Somer zijn eerste langspeelfilm uit. Niet de zoveelste prent met Kevin Janssens of Nathalie Meskens. De acteurs volgden zelfs geen professi-onele opleiding. En het budget was een derde van wat het normaal is. Maar met passie kom je ver, want het resultaat is verbluffend.

  Eerst even kort samenvatten. So-mer vertelt het tragikomische verhaal van een groep Vlaamse, Brusselse en Waalse gezinnen die hun jaarlijke vakantie doorbrengen op een camping aan zee. Dat leidt tot de no-dige spanningen, maar levert ook onver-wacht warme ontmoetingen op. Somer ontsproot aan het brein van Domi-nique Willaert, de creatief leider bij Victo-ria Deluxe dat zichzelf omschrijft als een sociaal-artistieke werkplek. Ik kom zelf uit het welzijnswerk, legt hij uit. Daar worden de clinten vaak bekeken als zwak-ke, kwetsbare mensen. Ik wou hen niet en-kel als een probleem zien, maar wel zeg-gen: jij kan iets. En als je dat eruit krijgt, zie je straffe dingen. Dat is on-Vlaams.

  Vlaanderen van morgenVroeger richtte het sociaal-artistiek werk zich vooral op mensen in kansarmoede, nu kan eigenlijk iedereen meedoen. We ver-zamelden een cast van 26 totaal verschil-lende mensen qua leeftijd, gender, oplei-dingsniveau, smaak en stijl. Dat is een be-wuste keuze geweest om het Vlaanderen van morgen in die film te weerspiegelen.We hebben een zeer mooi proces achter de rug, voegt Dominque Willaert er nog aan toe. Ik wou dat doen met acteurs die geen professionele opleiding gevolgd hebben,

  uu Somer speelt zich af aan de Belgische kust en gaat over het leven op een camping.

  maar die dat compenseren door een grote authenticiteit en interessant spel. Ik zou nooit het woordje amateurs gebruiken. Als ik de mentaliteit op de set bekijk, dan heb-ben die mensen zich echt heel professio-neel gedragen en keihard gewerkt. Wat wij beleven op de vloer is vaak een volledig an-der perspectief dan wat in de media ver-schijnt over die luie, klagende mensen.

  Geen BVsHet project Somer staat trouwens ook voor een trend die alsmaar meer doorbreekt. De grote culturele instellingen bepalen niet langer alleen het culturele werkveld. Dat zie je overal in Europa, zegt Dominique Wil-laert. De institutionele benadering binnen

  de kunsten moet plaats ruimen. Je ziet steeds meer initiatieven die van onderuit starten. Met vaak kleine budgetten worden straffe dingen gedaan. Jonge mensen willen hun kans grijpen maar krijgen geen gehoor als ze op de deuren van de instituties klop-pen. Dus zeggen ze, we gaan het zelf doen. Bin-nen de artistieke wereld zorgen die institu-ties voor een heel gesloten circuit. Ze kiezen vaak voor een neoliberale ideologie: wat wil de markt? En dan spelen ze op veilig en dat betekent meestal werken met BVs.

  Hilde Van Malderen

  Noem ze geen amateursSomer is eerste sociaal-artistieke film van Victoria Deluxe

  uu Aziz Boukhzar speelt een man die zijn geloof verloren heeft.

  In het welzijnswerk worden mensen vaak enkel als een probleem gezien.Dominique Willaert creatief leider Victoria deluxe

  Moeilijke jongen breekt door als acteurIs sociaal-artistiek werk meer dan zo-maar wat bezigheidstherapie? Want dat hoor je toch af en toe. Ja, bewijst het verhaal van Aziz Boukhzar (41). Hij kende al een hobbelig levensparcours, maar breekt door zijn acteerwerk bij Victoria Deluxe ook stilaan door in het professionele circuit.

  Acteren is mijn passie nummer n. Op mijn zeventiende mocht ik via het schooltoneel als enige allochtoon meedoen aan Meester, hij begint weer met Bart De-pauw. Maar mijn vader zag dat niet zitten en hij belde alles af.

  Ik ben dan in het middelbaar audiovisu-ele vorming gaan volgen en zat in de klas met Felix Van Groeningen. Hij heeft toen verder gedaan, maar ik zat, zoals zoveel Marokkaanse gasten van de tweede gene-ratie, vast in mijn eigen film. Op mijn 22ste heb ik me laten opnemen vo