Viega Smartpress · QQType PT3-H/EH QQType 2 (PT2) Montage Buigen van leidingen AANWIJZING!...

of 12 /12
573188 / www.viega.com 05.1/2017 Viega Smartpress NL

Embed Size (px)

Transcript of Viega Smartpress · QQType PT3-H/EH QQType 2 (PT2) Montage Buigen van leidingen AANWIJZING!...

 • 5731

  88 / w

  ww

  .vie

  ga.c

  om

  05.1/2017

  Viega Smartpress

  NL

 • Gebruiksaanwijzing Viega SmartpressNL

  2

  DoelgroepenDe informatie in deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor verwarmings- en sanitairinstalla-teurs resp. voor geïnstrueerd technisch personeel.Gasinstallaties mogen alleen door vakkundige bedrijven voor de oprichting, instandhouding en wijziging van een aardgas- of vloeibaar-gasinstallatie worden gemonteerd, geïnstalleerd of onderhouden.Personen die niet over de opleiding resp. de kwalificatie beschikken, is de montage, instal-latie en evt. het onderhoud van dit product niet toegestaan.Bij de installatie van Viega producten moeten de algemeen erkende regels van de techniek en de Viega gebruiksaanwijzingen in acht worden genomen.

  Installatie-omgeving

  Alleen voor de installatie in gebouwen.

  Het gebruik van het systeem buiten of in bijzondere omgevingen moet worden afgestemd met het Viega servicecenter.

  Media en bedrijfsvoorwaardenHet systeem is o.a. geschikt voor de volgende media:QQ Viega Smartpress-gasleidingen (modellen 6709, 6709.1 en 6703)Q– aardgasQ– vloeibaar gas

  Bedrijfstemperatuur max.:QQ Gasinstallaties: 60 °C (alleen met Viega Smartpress-gasleidingen, modellen 6709, 6709.1 en 6703)

  Bedrijfsdruk max.:QQ Gasinstallaties: 0,5 MPa (5 bar) (alleen met Viega Smartpress-gasleidingen, modellen 6709, 6709.1 en 6703)

  Persfittingen

  GEVAAR! Levensgevaar door onvakkundige gasinstallatie!

  Een onvakkundige uitgevoerde gasinstallatie kan de bedrijfszekerheid beperken en leiden tot persoonlijk letsel en materiaalschade.

  - Gebruik voor gasinstallaties uitsluitend persfittingen met de nominale diameters d20, 25 en 32.

 • Gebruiksaanwijzing Viega SmartpressNL

  3

  Toegestane menginstallatiesDe correcte functie van Viega Smartpress-fittingen is alleen gewaarborgd met Viega buizen van de systemen Viega Smartpress, Pexfit Pro en Pexfit Fosta. Het gebruik van buizen van andere systemen of fabrikanten is niet gestest, de correcte functie hiervan kan dus niet worden gewaarborgd.

  De installatie van Viega Smartpress-leidingen met oude Pexfit Fosta-fittingen is niet mogelijk.

  Neem voor vragen over dit onderwerp ook contact op met het Viega servicecenter.

  Gebruiksinformatie

  Chemicaliënbestendigheid

  AANWIJZING!

  Materiaalschade door agressieve chemicaliën!

  Agressieve chemicaliën, in het bijzonder oplosmiddel-houdende chemicaliën, kunnen materiaalschade en lekkage veroorzaken.

  Als gevolg daarvan kan schade ontstaan.

  Voorkom dat systeemcomponenten in contact komen met agressieve chemicaliën.

  De systeemcomponenten moeten tegen te hoge chlorideconcentraties in het medium of in de toepassingsomgeving worden beschermd. Te hoge chlorideconcentraties kunnen bij roestvast stalen systemen leiden tot corrosie.De chlorideconcentratie in het medium mag een maximumwaarde van 250 mg/l niet over-schrijden.Om het contact met chloridehoudende materialen te voorkomen, gelden de volgende regels:QQ Isolatiemateriaal mag het percentage aan in water oplosbare chloride-ionen van 0,05% niet overschrijden.QQ De geluidsisolerende voeringen van buisklemmen mogen geen uitloogbare chloride bevatten.QQ Roestvast stalen componenten mogen niet met chloridehoudende bouwstoffen of mortel in aanraking komen.

  Wanneer een uitwendige corrosiebescherming noodzakelijk is, moeten de volgende regelge-vingen in acht worden genomen:QQ NEN EN 806-2QQ DIN 1988-200

 • Gebruiksaanwijzing Viega SmartpressNL

  4

  OpslagBij de opslag moeten de eisen zoals beschreven in de NEN EN 806-4 "4.2 Hanteren van materiaal" in acht worden genomen:QQ Stangen op vlakke schone oppervlakken opslaan.

  Opslag in de open lucht is in de gesloten originele verpakking tot drie maanden mogelijk. Daarbij moeten de verpakkingen tegen beschadigingen door regen of hoge luchtvochtigheid worden beschermd.

  Montage-informatie

  AANWIJZING!

  Materiaalschade door oplosmiddelhoudende draadlijm!

  Oplosmiddelhoudende draadlijm kan tot materiaalschade en lekkage aan kunststof delen van buisverbindingen leiden. Als gevolg daarvan kan schade ontstaan.

  Q– Gebruik als afdichtmiddel voor draad uitsluitend in de handel verkrijgbare hennep in combinatie met afdich-tingspasta voor draad of voor drinkwater gecertifi-ceerde afdichtingsband.

  Q– Het gebruik van lijm voor het lijmen van de naden van isolatiemateriaal op het gereed geïnstalleerde systeem is acceptabel.

  Q– Neem bij vragen contact op met het Viega servicecen-ter.

  Systeemcomponenten controleren

  Door transport en opslag kunnen systeemcomponenten evt. worden beschadigd.QQ Alle onderdelen controleren.QQ Beschadigde componenten vervangen.QQ Beschadigde componenten niet repareren.QQ Vervuilde componenten mogen niet worden geïnstalleerd.

 • Gebruiksaanwijzing Viega SmartpressNL

  5

  Aanwijzing bij reparatie of uitbreiding van gasinstallaties met oude Pexfit Fosta G-leidingen:

  Wanneer installaties van Pexfit Fosta G-leidingen met de afmeting 16–25 mm met Viega Smartpress-leidingen en -fittingen moet worden uitgebreid of gerepareerd, moet het overgangs model 6715G van b.v.16 mm Pexfit Fosta naar 20 mm Viega Smartpress worden gebruikt. De directe overgang met een reduceerkoppeling is niet toegestaan.

  Principieel mogen Viega Smartpress-fittingen met 16 mm aansluitingen niet voor gasinstallaties worden gebruikt.

  Montageregels voor gasleidingen

  Bij de toepassing van Viega Smartpress in de gasinstallatie met leidingen model 6709, 6709.1 en 6703 moet de leiding volgens NPR 3378-6 worden geïnstalleerd afhankelijk van de inbouwsituatie in de mantelbuis.

  Benodigd gereedschapVoor de installatie wordt het gebruik van origineel Viega gereedschap aanbevolen.

  Voor het vervaardigen van een persverbinding is het volgende gereedschap nodig:

  Handzagen, elektrische zagen of haakse slijpers zijn niet toegestaan.

  QQ Persmachine met constante perskrachtQQ Geschikte Viega Smartpress-persbekken voor kunststof leidingsystemen (model 2799.7 of 2784.7)QQ Viega Smartpress-persringen (model 2796.1)QQ Handperstang (model 2782.5) voor afmetingen 16–25 mmQQ Buisschaar (model 5341) voor afmetingen 16–25 mmQQ Buissnijder (model 2191) voor afmetingen 32-63 mmQQ Buiggereedschap (model 5331 of 5331.2)

  Voor Viega Smartpress-fittingen mag de handperstang model 2782 niet worden gebruikt.

  Gebruik alleen de actuele handperstang model 2782.5 met ratelfunctie om Viega Smartpress-fittingen te persen.

 • Gebruiksaanwijzing Viega SmartpressNL

  6

  Aanbevolen Viega persmachines:QQ Pressgun 5QQ Pressgun PiccoQQ Pressgun 4E/4BQQ PiccoQQ Type PT3-AHQQ Type PT3-H/EHQQ Type 2 (PT2)

  Montage

  Buigen van leidingen

  AANWIJZING!

  Productschade door gebruik van binnenbuigveren van metaal!

  Het gebruik van binnenbuigveren van metaal kan leiden tot beschadigingen van het leidingoppervlak en tot het binnendringen van bacteriën in de installatie. Daarom mogen er geen binnenbuigveren van metaal worden gebruikt.

  Wij adviseren het gebruik van binnenbuiggereedschap van kunststof (model 5331.2).

  AANWIJZING!

  Productschade bij het buigen direct bij de fitting!

  Extreem buigen direct bij de fitting kan schade aan de buis en de fitting veroor-zaken en tot ondichtheid leiden.

  Kies het buigpunt met voldoende afstand tot de fitting om schade te voorkomen.

  Inkorten van leidingen

  Afmetingen 16–25 mm

  XX Mantelbuis met mantelbuisafsnijder (model 5341) inkor-ten.

 • Gebruiksaanwijzing Viega SmartpressNL

  7

  XX Leiding met buisschaar vakkundig inkorten.Zorg ervoor dat het snijvlak schoon en recht is.

  Versleten messen (model 5341.6 of 2040-404) vervangen.

  Afmetingen 32–63 mm

  XX Leiding met buissnijder (model 2191) vakkundig inkorten.

  Fitting persen

  XX Leiding in de persfitting schuiven tot het buiseinde in het kijkvenster zichtbaar is.

 • Gebruiksaanwijzing Viega SmartpressNL

  8

  XX Insteekdiepte in het kijkvenster controleren.

  XX Persbek openen en onder een rechte hoek op de fitting plaatsen.

  XX Persing starten.

  Z De verbinding is geperst.

  Alternatief: Fitting met handgereedschap persen

  XX Handperstang openen en onder een rechte hoek op de fitting plaatsen.

  XX Persing uitvoeren.

  Z De verbinding is geperst.

 • Gebruiksaanwijzing Viega SmartpressNL

  9

  DichtheidscontroleVóór de inbedrijfstelling moet de installateur een dichtheidscontrole uitvoeren. Deze controle wordt uitgevoerd op de voltooide, maar nog niet afgedekte installatie. De algemeen erkende regels van de techniek moeten in acht worden genomen.

  Voor gasinstallaties geldt bijvoorbeeld de volgende regelgeving:QQ NPR 3378-1 en 2QQ DVFG-TRF 2012, punt 8 (Controle en eerste inbedrijfstelling van een vloeibaar-gasinstal-latie)

  Het resultaat moet worden gedocumenteerd.

 • 10

 • 11