Vh Leaflet Fusie

of 2/2
Fusie, overname en opvolging Ook op het gebied van overnames, fusies en opvolgingen bent u bij Vanhier aan het juiste adres. Uw vaste contactpersoon bij Vanhier beschikt al over brede kennis van uw onderneming, waardoor hij ook bij deze trajecten kan optreden als uw sparringpartner. Voor specifieke overnamekennis kan hij vertrouwen op de gebundelde expertise binnen Vanhier. Bij het verkopen of aankopen van een bedrijf komt nogal wat kijken. Wanneer u uw eigen, met hard werken opgebouwde zaak verkoopt, krijgt u vrijwel zeker te maken met emoties. Iets dat u in de weg kan staan op momenten dat u zich zakelijk moet opstellen. Een bedrijf kopen of fuseren met een ander bedrijf brengt heel andere vragen met zich mee. Koopt u geen kat in de zak? Wat zijn de bedoelingen van de andere partij? Onze expertise Vanhier kan u begeleiden en adviseren bij het totale aankoop- en/of verkoopproces, het opzetten van participaties, het verrichten van waardebepalingen in al zijn facetten, het opstellen van de benodigde contracten en het beoordelen van de belangrijke aspecten van de financiering. Maar ook zaken als due diligence onderzoek, afwegingen op het gebied van management buy out of buy in, onderhandelingen en fiscale aspecten van de familieopvolging vallen binnen de expertise van Vanhier. beslissing tot verkoop hebt genomen moet er veel worden geregeld; dit varieert van het nuchter analyseren van uw bedrijfsresultaten tot het opstellen van informatiememoranda voor de markt. Uw vaste contactpersoon bij Vanhier kent uw organisatie door en door en kan u hierbij van dienst zijn. Een fase waar de emotie wederom een zeer grote rol speelt is de onderhandeling. Een koper zal altijd proberen de prijs naar beneden te praten door uw bedrijf in een slecht daglicht te stellen. Dat kan u in het verkeerde keelgat schieten. Daarom is het verstandig uw Vanhier adviseur de onderhandelingen te laten voeren: hij wordt niet gehinderd door emotie en haalt voor u de kastanjes uit het vuur! Aankoop & zekerheid Een andere mogelijke grote stap in uw ondernemersbestaan is de overname van een bedrijf of een uitbreiding van uw bestaande ondernemingsactiviteiten. Een intensief proces bestaande uit verschillende fasen, waarbij zekerheid voor u cruciaal is. Allereerst is daar het keuzeproces. Samen met u vertalen wij uw wensen in een aankoopprofiel. Vervol- gens zetten wij uw profiel optimaal in de markt, zodat u verzekerd bent van een volledige keuze. Dan volgt het boekenonderzoek: wanneer u ‘de’ kandidaat-onderneming voor ogen hebt wilt u er zeker van zijn dat u niet voor verrassingen komt te staan. Samen met u bepalen wij een slim due diligence plan. En ten slotte is daar de Verkoop & emotie Het verkoopproces van uw onderneming bestaat uit zeer veel fases. Vanhier bewaakt deze fases via een uitgekiend stappenplan. Dat begint al bij het moment dat u besluit zich te gaan oriënteren op verkoop. In de praktijk blijkt vaak dat ondernemers dit moment om allerlei redenen voor zich uit schuiven. Onze fiscalisten kunnen al in een vroeg stadium beoordelen of uw huidige ondernemingsstructuur is voorbereid op toekomstige scenario’s. Op het moment dat u daadwerkelijk de we blijven gewoon Vanhier
 • date post

  06-Aug-2015
 • Category

  Business

 • view

  137
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Vh Leaflet Fusie

 1. 1. Fusie, overname en opvolging Ook op het gebied van overnames, fusies en opvolgingen bent u bij Vanhier aan beslissing tot verkoop hebt genomen moet er veel worden geregeld; dit varieert het juiste adres. Uw vaste contactpersoon bij Vanhier beschikt al over bredevan het nuchter analyseren van uw bedrijfsresultaten tot het opstellen van kennis van uw onderneming, waardoor hij ook bij deze trajecten kan optreden als informatiememoranda voor de markt. Uw uw sparringpartner. Voor specieke overnamekennis kan hij vertrouwen op vaste contactpersoon bij Vanhier kent uw organisatie door en door en kan u hierbij de gebundelde expertise binnen Vanhier. van dienst zijn. Een fase waar de emotie wederom een zeer grote rol speelt is de onderhandeling. Een koper zal altijd proberen de prijs naar beneden te praten door uw bedrijf in een Bij het verkopen of aankopen van eenslecht daglicht te stellen. Dat kan u in bedrijf komt nogal wat kijken. Wanneer uhet verkeerde keelgat schieten. Daarom uw eigen, met hard werken opgebouwdeis het verstandig uw Vanhier adviseur de zaak verkoopt, krijgt u vrijwel zeker teonderhandelingen te laten voeren: hij maken met emoties. Iets dat u in de weg wordt niet gehinderd door emotie en haalt kan staan op momenten dat u zich zakelijk voor u de kastanjes uit het vuur! moet opstellen. Een bedrijf kopen of fuseren met een ander bedrijf brengt heel Aankoop & zekerheid andere vragen met zich mee. Koopt u geenEen andere mogelijke grote stap in uw kat in de zak? Wat zijn de bedoelingen vanondernemersbestaan is de overname de andere partij? van een bedrijf of een uitbreiding van uw bestaande ondernemingsactiviteiten. Onze expertise Verkoop & emotie Een intensief proces bestaande uit Vanhier kan u begeleiden en adviseren bijHet verkoopproces van uw onderneming verschillende fasen, waarbij zekerheid het totale aankoop- en/of verkoopproces, bestaat uit zeer veel fases. Vanhier voor u cruciaal is. Allereerst is daar het het opzetten van participaties, hetbewaakt deze fases via een uitgekiendkeuzeproces. Samen met u vertalen wij verrichten van waardebepalingen in stappenplan. Dat begint al bij het uw wensen in een aankoopproel. Vervol- al zijn facetten, het opstellen van de moment dat u besluit zich te gaangens zetten wij uw proel optimaal in benodigde contracten en het beoordelen orinteren op verkoop. In de praktijk blijkt de markt, zodat u verzekerd bent van een van de belangrijke aspecten van de vaak dat ondernemers dit moment om volledige keuze. nanciering. Maar ook zaken als dueallerlei redenen voor zich uit schuiven. Dan volgt het boekenonderzoek: wanneer diligence onderzoek, afwegingen op het Onze scalisten kunnen al in een vroeg u de kandidaat-onderneming voor gebied van management buy out of buy stadium beoordelen of uw huidige ogen hebt wilt u er zeker van zijn dat u in, onderhandelingen en scale aspectenondernemingsstructuur is voorbereid op niet voor verrassingen komt te staan. van de familieopvolging vallen binnen de toekomstige scenarios.Samen met u bepalen wij een slim due expertise van Vanhier. Op het moment dat u daadwerkelijk de diligence plan. En ten slotte is daar de we blijven gewoon Vanhier
 2. 2. overnameovereenkomst. Deze overeenkomst vormt het sluitstuk van het proces enis de waarborg dat alle belangrijke onderlinge afspraken op de juiste wijze juridischzijn verwoord. Daarnaast verwerken wij de bevindingen van het boekenonderzoek opadequate wijze in de overeenkomst. Natuurlijk wilt u in een cruciaal proces als een fusie of overname verzekerd zijn van goedadvies. Weet dan dat onze scalisten zijn aangesloten bij het NOB en onze accountantsbij de vakorganisaties NOVAA en NIVRA. Bovendien hebben onze overnameadviseurs aande wieg gestaan van de belangenorganisatie BOBB. Dit levert u de zekerheid dat u tijdenshet aankoopproces uitstekend wordt begeleid. Meer adviestrajectenOok in een verkooptraject kan een due diligence onderzoek goed van pas komen: eenVendor Due Diligence. Vanhier kan deze voor u uitvoeren. Hiermee voorkomt u alsverkoper dat verrassingen het verkoopproces aan het einde vertragen. Want het is zeerfrustrerend als u denkt dat de deal rond is, maar de verkoop strandt door een belastend Tips boekenonderzoek van de koper.Schrik niet, maar een termijn van vijf jaar kan nodig zijn om uw bedrijfsovernameOnze Quick Scan kan u antwoord geven op vragen als ben ik voldoende voorbereid optimaal voor te kunnen bereiden.en ben ik als ondernemer toe aan een nieuwe groeifase. De Quick Scan is een slimmeDan hebben we het niet alleen overmomentopname van uw situatie als ondernemer. U krijgt onder meer een beeld van de de mindsetting, ook belangrijk, maar sterke punten, verbeterpunten en nader te ontwikkelen punten. met name over het slim opzettenvan de vereiste scaal-juridische Belangrijke alternatieve opties bij de verkoop van uw bedrijf zijn familieopvolging en structuren. Bevindt het bedrijfspand management buy out (MBO). Bij familieopvolging is planning belangrijk en gaat het zich in de juiste vennootschap, zijn uwom zaken als het familiestatuut, het in beeld brengen van alle scale faciliteiten en de pensioenverplichtingen voldoende bewaking van de familieverhoudingen. MBO is vaak een aantrekkelijk alternatief maar erveilig gesteld, is rekening gehoudenkunnen adders onder het gras zitten. Vanhier wijst u op de gevolgen mocht de beoogde met inachtneming van de juiste scalekandidaat onverhoopt afhaken en helpt de verkooppotentie optimaal te houden.termijnen: wij bepalen samen met u de ideale uitgangssituatie! Adviseurs met vooruitziende blik Natuurlijk is Vanhier ingericht om geijktecontractuele zaken aan te pakken. Daarbij kan Vanhier ook bij meer complexe zakengaranderen soepele overnames. als een spin in het web gebruik maken van een netwerk van samenwerkingspartners: akten komen tot stand in goed overlegmet de gekende notaris, nancileconstructies worden vooraf gescreendUw persoonlijke teamOns netwerk: de BOBB met de betreffende experts, harde juridische noten worden gekraakt samenHet grote voordeel van Vanhier is dat Vanhier is een van de initiatiefnemersmet gespecialiseerde advocaten. Vanhierwij, zonder de charme te verliezen vangeweest van de BOBB: de Brancheorga-bewaakt het gehele proces.een kleinschalige informele organisatie,nisatie Bedrijfsoverdracht Bemiddelaars.alle disciplines in huis hebben om uDe belangrijkste doelstellingen van dezete bedienen: voor elk overname-, fusieorganisatie zijn garanties creren voor enof opvolgingsproject kunnen wij een van marktpartijen, kwaliteitsbewaking,slim op maat gesneden team voor u de instandhouding van gedragscodes ensamenstellen. Uw vaste relatiebeheerder een geschillencommissie. Kort gezegdblijft uw aanspreekpunt, waardoor u altijdstaat de BOBB voor het daadkrachtigmet iemand praat die uw bedrijf door en uitdragen van het deskundige beroep vandoor kent.Overnameadviseur. Wij zijn er als Vanhiertrots op dat wij aan de basis hebbengestaan van de BOBB. www.vanhier.nl