VGV bespreekbaar maken · 2019. 2. 26. · Hoe bespreekbaar maken? - Wereldkaart en groene fiches -...

of 13 /13
VGV bespreekbaar maken Jessica Tatout – GAMS vzw

Embed Size (px)

Transcript of VGV bespreekbaar maken · 2019. 2. 26. · Hoe bespreekbaar maken? - Wereldkaart en groene fiches -...

 • VGV bespreekbaar maken

  Jessica Tatout – GAMS vzw

 • Een gesprek: belang van de grondhouding

  Interesse en verwondering

  - Toon interesse in de persoon, emoties, ideeën, overtuigingen, …

  - Probeer de ander te begrijpen

  Acceptatie en respect

  - Accepteer de persoon, emoties, ideeën, overtuigingen, …

  - Veroordeel niet

  ! ≠≠ goedkeuren

 • Empathie

  - Leef je in in de ander

  - Ga uit van de positieve intenties van de ander

  Echtheid/authenticiteit

  - Speel geen rol, weer eerlijk

  - Stel je op als een gelijke

  De verantwoordelijkheid ligt bij de gesprekspartner

 • Luisteren

  - Binnenkant

  • Aandacht

  • Verwerken wat je hoort

  - Buitenkant

  • Lichaamstaal

  • Verbaal luisteren

  ✓ In eigen woorden samenvatten wat de persoon heeft gezegd, heb

  ik het goed begrepen?

  ✓ Dieper ingaan op wat de persoon vertelt

  ✓ Krachtige open vragen: wie, waar, wanneer, hoe, wat, op welke

  manier, …

  ✓ ! Niet: waarom

 • Motiverende gespreksvoering

 • Wanneer bespreken?

  - Medische intake: Pro-actief (let op voor victimisering)

  - Zwangerschap (ook bij jongen)

  - Reis/vakantieperiodes (verklaring op eer en medisch attest)

  - Bij vragen/klachten/signalen (zie preventiekit)

  Aanbevelingen consultaties

 • Hoe bespreekbaar maken?

  - Wereldkaart en groene fiches

  - Zanzu/ co-bemiddelaars (tolken)

  - Woordgebruik overnemen:

  • Frans: Excision, couper, tradition

  • Engels: Cut, female circumcision, operation

  - Motiverende gespreksvoering (open, activerende vragen)

  - Gesprekshandleiding:

  •http://www.strategiesconcertees-mgf.be/wp-

  content/uploads/SC_MGF_Collection_Entretiens_NL_V6.pdf

  •http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272429/9789241

  513913-eng.pdf?ua=1

  - Belgische wetgeving met extra-territorialiteitsbeginsel

  http://www.strategiesconcertees-mgf.be/wp-content/uploads/SC_MGF_Collection_Entretiens_NL_V6.pdfhttp://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272429/9789241513913-eng.pdf?ua=1

 • Concrete vragen/standaardzinnen:

  - « Ik zie dat u afkomstig bent uit Egypte. Ik weet dat daar een sterke

  traditie is van vrouwenbesnijdenis. Wat kunt u me daarover vertellen?

  Hoe kent u dit? Hoe heeft u dit beleefd? »

  - « Ik heb een vorming gevolgd hierover, dus ik weet ongeveer wat het

  inhoudt en welke medische klachten dit teweegbrengt, maar ik had

  graag van u gehoord hoe u hier tegenover staat. Wat betekent dit voor

  u? »

  - « Als arts/verpleegkundige/vroedvrouw is het mijn taak te waken over

  het welzijn en de gezondheid van iedereen, maar in het bijzonder ook

  van kinderen. Ik wil u niet voor het blok zetten of in verlegenheid

  brengen. Ik denk dat het goed is, het hier even over te hebben zodat ik

  jullie zo goed mogelijk kan informeren en helpen om de kinderen te

  beschermen. »

 • Waarop letten (signalen)?

  - Prevalentie

  - Niveau van integratie/ fase van verandering

  - Contacten met thuisland/familiale druk

  - Reis gepland:

  • Land van herkomst?

  • Wie vertrekt op reis (enkel meisjes)?

  • Wat is het doel van de reis (duidelijk/vaag)?

  • Bij wie zal de familie verblijven tijdens hun reis?

  • Kennis van wetgeving?

  - Zie beslissingsboom

 • Preventiekit: Tools die helpen bij gespreksvoering:http://www.strategiesconcertees-mgf.be/nl/tool/voorstelling-toolkit/

 • Preventiekit: Tools die helpen bij gespreksvoering:http://www.strategiesconcertees-mgf.be/wp-content/uploads/MGF-

  tryptique_final_NL_v6.pdf

  http://www.strategiesconcertees-mgf.be/wp-content/uploads/MGF-tryptique_final_NL_v6.pdf

 • Concreet doorverwijzen

  - Spreekrecht

  - Gedeeld beroepsgeheim

  - Doorverwijzen naar

  • GAMS/Intact: advies, informatie, psychosociale opvolging/juridisch advies

  • Referentiegynaecologe ITG: Dr Severine Caluwaerts: Medische klachten,

  attest VGV voor reis of asielprocedure

  • UZ Gent/referentiecentrum: medische klachten, psy/seksuologe, chirurgische

  ingrepen: https://www.uzgent.be//nl/home/Lists/PDFs%20patienteninformatiefolders/MCGM-

  pati%C3%ABnten.pdf

  • Vertrouwenscentrum kindermishandeling: urgentie en hoog risico

  http://www.kindermishandeling.org

  • Parket, afdeling Jeugd en gezin: zeer urgent en hoog risico

  https://www.om-mp.be/nl/uw-om/parketten-procureur-konings/antwerpen/contact

  Vragen naar referentiemagistraat VGV en Intrafamiliaal geweld

  https://www.uzgent.be//nl/home/Lists/PDFs patienteninformatiefolders/MCGM-pati%C3%ABnten.pdfhttp://www.kindermishandeling.org/https://www.om-mp.be/nl/uw-om/parketten-procureur-konings/antwerpen/contact

 • www.gams.be

  http://www.strategiesconcertees-mgf.be/nl

  http://menspeakout.eu/?lang=nl

  https://uefgm.org/?lang=nl

  https://copfgm.org/a-propos/about/

  https://www.who.int/reproductivehealth/publications/health-care-

  girls-women-living-with-FGM/en/

  https://www.pharos.nl/thema/meisjesbesnijdenis-vgv/

  Nog meer info

  http://www.gams.be/http://www.strategiesconcertees-mgf.be/nlhttp://menspeakout.eu/?lang=nlhttps://uefgm.org/?lang=nlhttps://copfgm.org/a-propos/about/https://www.who.int/reproductivehealth/publications/health-care-girls-women-living-with-FGM/en/https://www.pharos.nl/thema/meisjesbesnijdenis-vgv/