VGM Richtlijnen Logo (NL)

Click here to load reader

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Richtlijnen voor het gebruik van de logos van het Van Gogh Museum

Transcript of VGM Richtlijnen Logo (NL)

 • Richtlijnen huisstijl Van Gogh Museum 06/2015 1

  Logo

  _____Richtlijnen huisstijl Van Gogh MuseumVersie 3.0, juni 2015

 • Richtlijnen huisstijl Van Gogh Museum 06/2015 2

  Het bloklogoSoms is het niet mogelijk om een logo met footprint te plaatsen. Bijvoorbeeld als een derde partij het Van Gogh Museum als secundaire partij (sponsor, deelnemer) noemt of als vorm, materiaal en/of druktechniek de toepassing van de footprint onmogelijk maken.In deze gevallen gebruiken we het bloklogo. Dit logo bestaat uit een zwart vierkant blok met witte tekst (Van Gogh Museum Amsterdam).

  Het basislogoStandaard passen we een logo met footprint toe. Dit logo bestaat uit een zwart vierkant blok met witte tekst (Van Gogh Museum Amsterdam) met daaraan vast een even groot gekleurd vierkant waarin de footprint zichtbaar is.

  Voorbeeld van het logo met en zonder footprint.

  Het Van Gogh Museum identificeert zich in al haar uitingen met een logo. Van dat logo bestaan diverse varianten, zowel in kleur als in vorm. In deze handleiding leggen we uit hoe men voor een bepaalde uiting het juiste logo kiest en de juiste maat en positie bepaalt.

  De diversiteit van de uitingen van het museum is enorm er zijn daarom ook regels opgesteld hoe om te gaan met specifieke (uitzonderings-)situaties.

  LogoIntroductie

 • Richtlijnen huisstijl Van Gogh Museum 06/2015 3

  maat van het logo maat van het logo

  hoogte van hetlogo met footprintis 2 x de breedte

  KleurvariantenBeide varianten van het basislogo (met footprint boven en onder) zijn beschikbaar in diverse kleurcombinaties.

  MaatAls maat van alle logos geldt de breedte van het zwarte blok. De hoogte van het basislogo is twee keer zo groot als de breedte.

  De te gebruiken maat van het logo hangt af van het formaat waarop het wordt toegepast. Voor toepassing op de zogenaamde A-formaten is de logomaat vastgelegd.

  Het basislogo bestaat in twee vorm varianten: footprint boven en footprint onder. Welke van toepassing is, wordt bepaald door de positie van het logo (zie pag. 6 in deze richtlijn).

  BasislogoVarianten

 • Richtlijnen huisstijl Van Gogh Museum 06/2015 4

  A6 kaart met logo

  MaatvoeringVoor toepassing op de zogenaamde A-formaten is de logomaat vastgelegd.

  Formaat uiting in mm maat logo in % t.o.v. basisA0 1188 x 840 176 mm 352%A1 840 x 594 124 mm 248%A2 594 x 420 88 mm 176%A3 420 x 297 62 mm 124%A4 297 x 210 44 mm 88%A5 210 x 148,5 31 mm 62%A6 148,5 x 105 22 mm 44%A7 105 x 74 15 mm 30%A8 74 x 52,5 12,5 mm* 25%

  * dit is de minimale maat

  De maat van het logo hangt af van het formaat van de uiting waarop het logo wordt toegepast.

  BasislogoMaatvoering

 • Richtlijnen huisstijl Van Gogh Museum 06/2015 5

  zichtbare breedte

  zichtbare hoogte

  logo aopend aan rechter-en onderzijde

  logo aopend aan rechter-en bovenzijde

  AfloopDe EPS-bestanden van de VGM logos hebben standaard geen zichtbare afloop maar zijn daar wel op voorbereid. Door ontwerpers en DTP-ers kan het logo (na vergroting naar het juiste formaat) gemakkelijk van de nodige afloop worden voorzien.

  Het basislogo wordt altijd aflopend toegepast.

  BasislogoGebruik

 • Richtlijnen huisstijl Van Gogh Museum 06/2015 6

  Footprint onder of bovenBij de plaatsing van het logo moet de footprint altijd in de hoek staan. Als dus bekend is of het logo in de aanhefpositie of in de afzenderpositie moet staan, is ook direct duidelijk welke van de twee vormvarianten van het logo toegepast moet worden.

  Aanhef of afzenderAls het museum op de voorgrond staat en het hoofdonderwerp van de uiting is, staat het logo rechtsbovenin (aanhefpositie).

  Als het museum een meer ondersteunende rol heeft en geen hoofdrol opeist, staat het logo rechtsonderin (afzenderpositie).

  Andere posities zijn in principe niet toegestaan.

  Het basislogo staat altijd in de rechterbeneden- of rechterbovenhoek. Het maakt niet uit of het om een staand of liggend formaat gaat.

  BasislogoPositie

 • Richtlijnen huisstijl Van Gogh Museum 06/2015 7

  A6 A7

  Voorbeeld van afwijkend formaat. Kies de logomaat van het A-formaat dat het dichtst ligtbij het afwijkende formaat. In het voorbeeld ligt het afwijkende formaat tussen A6 en A7, maardichter bij A7. Dus wordt die logomaat aangehouden.

  Voorbeeld zeer brede toepassing - de footprint mag dan naast het zwarte vierkant wordengeplaatst, het logo is dan aan drie zijden aopend.

  ExtremenVoor zeer smallen oppervlakken (pen, boekrug) kan het lijnlogo worden gebruikt (zie pag. 10); voor zeer brede oppervlakken kan een afwijkend footprint logo worden gebruikt (zie hieronder).

  Niet A-formatenVoor de A-formaten A0 tot en met A8 is de logomaat vastgelegd (zie pag. 4). Voor uiting met een afwijkend, tussenliggend formaat wordt gekozen uit de logomaat van de A-formaten waartussen de maat van de uiting ligt.

  Er zijn gevallen denkbaar die om een uitzondering op de basisregels vragen.

  BasislogoUitzonderingen

 • Richtlijnen huisstijl Van Gogh Museum 06/2015 8

  Bloklogo

  Lijnlogo

  Lijnlogo inversed

  Bloklogo inversed

  Vorm- en kleurvariantenVoor uitzonderingsgevallen, zoals bijvoorbeeld op een boekrug, is een vormvariant van het bloklogo beschikbaar: het lijnlogo.

  Op zwarte en zeer donkere achtergronden mag de inversed version van zowel blok- als lijnlogo gebruikt worden.

  MaatvoeringAls maat van het bloklogo geldt de breedte (of hoogte) van het zwarte blok.

  De te gebruiken maat van het logo hangt af van het formaat waarop het wordt toegepast. Voor toepassing op de zogenaamde A-formaten is de logomaat vastgelegd.

  Het bloklogo is een zwart vierkant met witte tekst. Van deze vorm en kleur-stelling wordt alleen afgeweken als daar dringende noodzaak toe is.

  BloklogoVarianten

 • Richtlijnen huisstijl Van Gogh Museum 06/2015 9

  kleinste maatbloklogo12,5 mm

  kleinste maatlijnlogo35 mm

  MaatvoeringVoor toepassing op de zogenaamde A-formaten is de logomaat vastgelegd.

  Formaat uiting in mm maat logo in % t.o.v. basisA0 1188 x 840 176 mm 352%A1 840 x 594 124 mm 248%A2 594 x 420 88 mm 176%A3 420 x 297 62 mm 124%A4 297 x 210 44 mm 88%A5 210 x 148,5 31 mm 62%A6 148,5 x 105 22 mm 44%A7 105 x 74 15 mm 30%A8 74 x 52,5 12,5 mm* 25%

  * dit is de minimale maat voor het bloklogo

  De maat van het lijnlogo wordt bepaald door de beschikbare ruimte maar is nooit kleiner dan 35 mm.

  De maat van het bloklogo hangt af van het formaat van de uiting waarop het logo wordt toegepast.

  BloklogoMaatvoering

 • Richtlijnen huisstijl Van Gogh Museum 06/2015 10

  X

  X

  X XX

  Het bloklogoHet bloklogo wordt nooit aflopend toegepast. Voor dit logo geldt zelfs een minimale witruimte rondom het logo. Deze witruimte is gelijk aan de afstand tussen de rechterkant van het zwarte blok en de rechterkant van de witte tekst. De minimale witruimte (hieronder X) geldt aan alle vier zijden van het logo.

  Het bloklogo wordt nooit aflopend toegepast.

  BloklogoGebruik

 • Richtlijnen huisstijl Van Gogh Museum 06/2015 11

  Minimale witruimteDe enige beperking is dat de minimale witruimte om het logo gerespecteerd wordt.

  VoorkeurBij voorkeur staat het bloklogo op gelijke horizontale en verticale afstand uit een hoek. Aangezien dit logo ook wordt toegepast op middelen die niet rechthoekig zijn, moet in voorkomende gevallen naar een adequate oplossing worden gezocht.

  Het bloklogo kan vrij geplaatst worden.

  BloklogoPositie

 • Richtlijnen huisstijl Van Gogh Museum 06/2015 12

  Voor combinaties met logos van derden wordt het bloklogo gebruikt.

  100% logomaat 50% logomaat

  AfstandDe minimale afstand tussen bloklogo en logo van derden is de voorgeschreven witruimte rondom het bloklog (zie pag. 10).

  Maximaal 50%Logos van derden die in combinatie met een VGM logo worden gebruikt, zijn nooit groter dan 50% van de gebruikte logomaat.

  Bepaal eerst de positie van het bloklogo en laat de extra logos daar op aansluiten, in de juiste maat en op de juiste afstand.

  Soms moet het VGM logo gecombineerd worden met een of meerdere logos van derden.

  BloklogoCombinaties