Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

52
VV NOORBEEK & JEUGD SV SLENAKEN ’63 SEIZOEN 2011 – 2012

description

Dit is het verzamelalbum van de unieke voetbalplaatjes acite van vv Noorbeek en sv Slenaken'63 bij PLUS Kleijnen Gulpen

Transcript of Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

Page 1: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

VV NOORBEEK & JEUGD SV SLENAKEN ’63SEIZOEN 2011–2012

Page 2: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

NIEUW

Pickwick herontdekt Nederlandse thee

Samen met een groep Pickwick fans op Hyves is Pickwick op zoek gegaan naar de roots van onze thee

en kwamen tot de herontdekking van de Oranje Pecco, een lichte en verfi jnde thee met een Nederlands

verhaal. Ontdek de Dutch Tea Blend zelf en laat ons weten wat je ervan vindt op Pickwickgardens.hyves.nl

24852.11-PW-DutchTB-Adv 210x297 .indd 1 01-09-11 09:12

Page 3: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

333

Concept & productie Tomorrow, Rotterdam [email protected]

Beste voetballiefhebber,

Eindelijk! Voor je ligt het voetbalplaatjesalbum waar je zo lang naar hebt uitgekeken. Helemaal ingericht voor jouw club. Nu is het alleen nog zaak om zowel jezelf als al je medespelers bij elkaar te verzamelen in dit album. Bij jouw PLUS supermarkt zijn al ver-schillende acties de revue gepasseerd, waarbij je alle spelers kon sparen uit de Eredivisie. Vanaf nu kun je sparen voor plaatjes van spelers uit jouw eigen voet-balclub. Leuker kan het toch niet!

Had jij ooit gedacht dat jij samen met jouw team in dit prachtige verzamelalbum zou komen te staan, en dat je voetbal plaatjes kunt sparen van je eigen voetbalteam en vereniging?

Het wordt alleen nog maar leuker vanaf het moment dat je begint te verzamelen. Je zult toch wel enige moeite moeten doen om het album compleet te krijgen. Uiteraard zul je dubbele plaatjes gaan ruilen met je medespelers. Daarnaast wordt er aan het eind van de actie ook nog eens een ruilmiddag georgani-seerd. Dus mogelijkheden genoeg om je album com-pleet te maken! Dit voetbalplaatjesalbum is tevens een leuke herinnering voor later. Zo kun je heel ge-makkelijk nog eens terugblikken op het team waar jij of je clubgenoten hebben gespeeld.

Via deze weg willen wij iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het organiseren van deze gewel-dige actie! Zonder medewerking van het bestuur van jouw voetbalvereniging, alsook de talloze vrijwilligers, was deze geweldige actie niet mogelijk geweest. Wij wensen iedereen heel veel spaarplezier!

PLUS Kleijnen

Beste Fans, Supporters, Leden en Liefhebbers van VV Noorbeek en jeugdafdeling SV Slenaken ‘63,

Het lijkt wel van alle tijden, voetbalplaatjes sparen. Het begon ooit met de Pannini-plaatjes en later weer door een supermarkt. Steeds ging het om de grote voetbalsterren, de helden uit internationale compe-tities en de Nederlandse Eredivisie. Wie wilde er als kind nou niet als grote ster ooit op zo’n plaatje staan?

Supermarkt PLUS Kleijnen heeft VV Noorbeek de mogelijkheid geboden om voor even van al onze spe-lers een ster te maken. Dankbaar heeft VV Noorbeek gebruik gemaakt van dit unieke aanbod. Van alle spe-lers en begeleiders, van zowel jeugd en senioren, is een voetbalplaatje gemaakt. Bijzonder is dat van alle jeugdspelers van Sp. Slenaken ’63 ook een voetbal-plaatje is gemaakt in vervand met de samenwerking tussen de jeugdafdelingen van beide clubs.

Voor u ligt een mooi verzamelalbum met een plek voor elk voetbalplaatje. Een professioneel gemaakt album dat tevens een mooi naslagwerk is en een goe-de impressie geeft van VV Noorbeek anno 2011.

Maar een verzamelalbum is vanzelfsprekend op zijn mooist als op elke plek het bijbehorende plaatje terug te vinden is. Met hulp van familie, opa’s en oma’s, vrienden en vriendinnen gaat dat zeker lukken.

Graag wil ik supermarkt PLUS Kleijnen bedanken voor het bieden van deze unieke kans aan onze vereniging. Graag wil ik ook de vrijwilligers bedanken die in korte tijd veel energie hebben gestoken om dit mede te realiseren.

Veel plezier met verzamelen en ruilen!

Martin ReumersVoorzitter VV Noorbeek

Voorwoord

Page 4: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

444

Uit historische gegevens is bekend dat reeds in 1918 de eerste voetbalclub onder de naam Her-cules in Noorbeek werd opgericht. In 1919 werd besloten om de naam van de vereniging te veran-deren in Noorbeekse VoetbalVereniging (N.V.V.).

Bekend is dat periodiek, niet in o� cieel clubverband werd gevoetbald in Noorbeek. Vanaf 1937 tot aan de o� ciële oprichting van Rooms Katholieke voetbalver-eniging Noorbeekse Boys in 1947 zijn geen betrouw-bare gegevens meer voorhanden. Vanaf 1947 tot heden hebben ononderbroken voetbalactiviteiten plaatsgevonden onder de naam voetbalvereniging Noorbeekse Boys. Bij de oprichting in 1947 was het bestuur als volgt samengesteld: L. Hodiamont (voor-zitter); H. Gerards (secretaris) en de bestuursleden J. Houbiers, J. Raeven, M. Nuijts, J. Kleijnen en H. Sen-den. Men begon de competitie 1947-1948 met twee elftallen in de derde klasse. De taak van trainer werd in deze beginperiode uitgevoerd door een elftalcom-missie. Van een vaste ontmoetingsruimte in de vorm van een kleedlokaal was in die tijd geen sprake. Het café vlak bij het voetbalterrein was tegelijk verzamel-punt en kleedlokaal. Zo functioneerde café H. O� er-mans nabij het voetbalterrein te Hoogcruts als eerste clublokaal. Meestal moest men zich nog in de buiten-lucht wassen, met een klein bakje ijskoud water afge-tapt uit een watervat.

Het eerste kampioenschap werd behaald in 1953. Nadat het eerste elftal enkele jaren niet in competi-

tieverband had gespeeld, werd in 1958 wederom in competitieverband gestart in de derde klasse. Reeds in 1960 keerde het eerste elftal terug naar de twee-de klasse. Dit gebeurde na een onvergetelijke be-slissingswedstrijd tegen Banholtia op het neutrale terrein in Sint Geertruid. Tot het jaar 1963 verbleef het eerste elftal in de tweede klasse, in dat jaar de-gradeerde men naar de derde klasse. In 1966 werd wederom het kampioenschap behaald met een to-taal verjongd eerste elftal dat nagenoeg uit louter A-spelers bestond. In 1972 werd voor het eerst een kampioenschap behaald in de tweede klasse met promotie naar de eerste klasse afdeling Limburg. Tijdens dit seizoen werd nog gespeeld op het terrein aan de Klein Heugdeweg. In datzelfde jaar werd be-gonnen met de aanleg van een nieuw sportcomplex. Burgemeester Bogman van de gemeente Noorbeek verrichtte op 11 augustus 1973 de o� ciële opening.

Voor de herindeling in 1982 werd het sportgebouw door de gemeente nog uitgebreid met 2 lokalen ten behoeve van de toenmalige Korfbalclub. Deze kleedlokalen zijn recent (herfst 1997) verbouwd tot volwaardige kleedlokalen voor onze jeugdafdeling. In begin jaren negentig hebben kantine en kleedlo-kalen nog een grondige verbouwing ondergaan.

Tot 1982 kon het eerste elftal zich handhaven in de eerste klasse afd. Limburg. Na deze degradatie kon er in 1984, na een uiterst spannende competitie weer gefeest worden. Met een 3-2 overwinning op Rey-

merstokse Boys was de promotie naar de 1e klasse een feit. In 1987 volgde weer de degradatie naar de 2e klasse. Door een reorgani-satie van het afdelingsvoetbal en de KNVB-klassen, heeft het eerste elftal twee jaar in de eerste klasse standaard-elftallen van de afde-ling Limburg gespeeld. Sinds de start van het competitiejaar ‘96-’97 is het eerste elftal ingedeeld in de 6e klasse van de KNVB. In deze klasse behaalden zij in het jubileumjaar 1997 de promotie naar de vijfde klasse KNVB.

Na kampioenschappen in de 6e klasse A in het seizoen 2006-2007 onder leiding van Edy Moers en het meest recente kampioen-schap in 2010-2011 in de 5e klasse A onder leiding van Maurice Uba-ghs, komt het 1e elftal vanaf sei-zoen 2011-2012 uit in de 4e klasse.

Page 5: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

5

Het tweede en derde elftal komen momenteel bei-den uit in de 6e reserve klasse van de KNVB. Het tweede elftal heeft in ons vijftig-jarig bestaan een tweetal kampioenschappen mogen vieren en wel aan het einde van de competitiejaren ‘73/’74 en ‘88/’89. Tevens heeft dit laatste tweede elftal in 1990 via het bereiken van de tweede plaats een promotie afgedwongen naar de toenmalige 2e klasse onderaf-deling Limburg. Toentertijd was ook ons eerste elftal in deze klasse actief!

Sinds 2004 mogen we met enige trots zeggen dat we binnen onze vereniging ook een apart dames voet-balteam hebben. Mede hierdoor zijn er steeds meer meisjes gaan voetballen in Noorbeek hetgeen ertoe geleid heeft dat we onze naam hebben gewijzigd van Noorbeekse Boys naar VV Noorbeek. Naast de voetballende kwaliteiten leveren de dames ook een onschatbare bijdrage aan de superleuke sfeer binnen de club.

In 1955 werd onder leiding van pater Van Buren gestart met het jeugdvoetbal. Sindsdien is de jeugdafdeling de kweekvijver voor nieuwe talenten voor de seniorenelftallen. Om ook in de toekomst het jeugdvoetbal te laten floreren is in 2010 de samenwerking met voetbalvereniging Sp. Slenaken ’63 gestart. Hierdoor kan het D-, C- en B-team met een gecombineerd elftal aan de competities blijven deel-nemen. Inmiddels bestaat de jeugdafdeling uit een 100-tal leden, verdeeld over 8 jeugdteams die elke week getraind en begeleid worden door een 25-tal jeugdtrainers/leid(st)ers. Diverse kampioenschappen van de jeugdteams hebben wij al mogen vieren met als laatste succes het kampioenschap van het C-elftal (combi Slenaken-Noorbeek) in 2010.

De voetbalvereniging biedt voor velen de mogelijk-heid om op een plezierige wijze en onder kundige begeleiding van trainers en jeugdleid(st)ers actief de voetbalsport te beoefenen. En met alle vrijwilligers en bestuur hopen we dit samen nog jaren te mogen doen.

Belangrijke jaartallen

1947 Oprichting van voetbalvereniging Noorbeekse Boys 1953 Eerste Kampioenschap bij de senioren 1955 Gestart met het jeugdvoetbal 1960 Promotie naar de 2e klasse 1963 Degradatie naar de 3e klasse 1966 Kampioenschap en promotie naar de tweede klasse 1972 Kampioenschap en promotie naar de eerste klasse 1973 Bouw huidige accommodatie gereed Verhuizing van Paviljoenstraat naar Brigidastraat 1974 Kampioenschap tweede elftal 1978 Plaatsing van de eerste reclameborden 1982 Degradatie naar de tweede klasse 1984 Kampioenschap en promotie naar de eerste klasse 1987 Degradatie naar de tweede klasse 1989 Kampioenschap tweede elftal 1990 Promotie tweede elftal 1996 KNVB reorganiseert en Noorbeek wordt ingedeeld in

de 6e klasse A 1997 50-jarig jubileum en verandering van naam naar VV Noorbeek 1997 Periodekampioen en promotie naar de 5e klasse A 1998 Degradatie naar de 6e klasse 1999 Periodekampioen en promotie naar de 5e klasse A 2000 Degradatie naar de 6e klasse A 2002 Kampioenschap 2e elftal en promotie naar de 5e reserve klasse 2002 Periodekampioen en promotie naar de 5e klasse A 2003 Oprichting van een volwaardig dames elftal 2004 Kampioenschap Dames en promotie naar de 4e klasse A 2006 Degradatie naar de 6e klasse A 2007 Kampioenschap en promotie naar de 5e klasse A 2011 Kampioenschap en promotie naar de 4e klasse A

Page 6: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

666

Oud-voorzitter Jef Gubbels over VV Noorbeek (Noorbeekse Boys) in de jaren ‘50-’60.

Laat ik allereerst beginnen met duidelijk te maken dat het voetbalspel in die tijd met ups en downs in het al-gemeen gelijkwaardig was aan het spel in de laatste decennia. Hierbij wil ik wel de eerlijkheid betrachten dat we het afgelopen voetbalseizoen het beste spel-niveau hebben kunnen zien uit de historie van onze club. Maar de voorzieningen en omstandigheden om te kunnen voetballen waren in die tijd niet ver-gelijkbaar met de huidige. Het belangrijkste verschil was natuurlijk het beschikbare voetbalveld. In 1973 kregen we pas de beschikking over het huidige sport-complex (d.w.z. een hoofdspeelveld, een oefenveld, moderne kleedruimtes en een kantine).

Voor die tijd moesten we voetballen onder primitieve omstandigheden. Van een vaste ontmoetingsruimte in de vorm van een clublokaal was in die tijd geen sprake. Er moest worden gespeeld op ongelijke gras-velden: holle, bolle en a� opende terreinen waarop normaliter de koeien graasden. Een wekelijkse of periodieke maaibeurt van het speelveld was ondenk-baar. De koeien moesten het gras kort houden en vaak genoeg moesten deze nog voor aanvang van de wedstrijd worden verwijderd van het veld.

De terreinknecht had dan nog een extra taak om de koeienvlaaien (� atten) te spreiden. Mijn moeder heeft wel eens gevraagd of wij in een koeienstal hadden gevoetbald als ik thuis kwam met mijn smerige voet-balspullen om te wassen. De koeienvlaaien hadden overigens ook additionele voordelen. Je kon er een fantastische sliding op maken en natuurlijk de aparte geur van het veld. Als Maastrichtse clubs naar Noor-beek kwamen was natuurlijk de eerste opmerking:

“Wat stinkt het hier bij die boeren!”

Achtereenvolgens werd van 1947 tot 1958 gespeeld op Hoogcruts (weiland van Hodiamont/ F. Huntjens), van 1958 t/m 1960 te Bergenhuizen (weiland van J. Vaessen) en van 1960 tot 1973 op het weiland van de familie Demollin aan de Heugdeweg.

Als ik goed geïnformeerd ben dan gaan de huidige spelers regelmatig terug naar de roots, want in Café O� ermans was het eerste clublokaal bij de oprichting van de club in 1947.

Toen we op Bergenhuizen speelden mochten we gebruik maken van een kleedruimte van het pas gebouwde hotel Panoorama van de familie Bellefroid (dus altijd een eind lopen naar het speelveld). In de periode dat we op Bergenhuizen speelden, werd in 1960 een onvergetelijk kampioenschap behaald uit de historie van de club en wel in een beslissingswed-strijd op het veld van St. Geertruid tegen Banholt en dat voor meer dan 1.000 toeschouwers. We hadden toen Jaques van Ginneken (oud eerste elftalspeler van MVV) als trainer. Deze wedstrijd werd met 3-1 gewonnen. Ook toen was er groot feest in Noorbeek en werden de kampioenen boven aan Mheerelindje afgehaald door de harmonie. Voor mij als speler van dit elftal was dit een sportief hoogtepunt. Over sup-porters gesproken is vermeldenswaard dat Fien, de echtgenote van bestuurslid Lucièn Senden, de hele wedstrijd in de kerk van St. Geertruid heeft zitten te bidden voor een goede uitslag. Dat waren nog eens supporters!!!

Zie foto van dit elftal met de namen van de spelers en het bestuur.

Staande van links naar rechts: (Pater van Buuren, de be-stuursleden Geel Gubbels, Juul Duijsings, Lucièn Senden, de spelers Jef Vaesen, Frans Vaesen, bestuurslid Cor Hutzemakers, trainer Jaques van Ginneken, de spelers Jef Janssen, Giel Kleijnen, Albert Deckers, Piet Sangers en bestuurslid Jaques Hombleu. Zittend van links naar rechts: De spelers Jef Gubbels, Jean Nuyts, Maurice Raeven, Albert Moonen, Eugène Bruls, en Pierre Brouwers.Van genoemde personen zijn inmiddels 9 personen overleden (alle bestuursleden, pater van Buuren, de trainer en drie spelers, Jef Janssen, Giel Kleijnen en Jean Nuyts).

Kampioenschap 1960

Page 7: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

7

Daarna hebben we 13 jaar gevoetbald op het veld van de familie Demollin. Voetballen op dit sterk af- en oplopende veld was extra moeilijk en zeker afhanke-lijk van de weersomstandigheden (bijvoorbeeld bij sterke wind en dan met name bij het nemen van vrije trappen en dergelijke).

Op dit veld stond een primitieve oude bouwkeet, die werd gebruikt als kleedruimte en naast deze keet stond een boerenwatervat. De kleren kon je ophan-gen aan een spijker. Iedere speler kreeg na a� oop van de wedstrijd een klein waskommetje dat je kon vullen met water uit het watervat om je te wassen. In de wintermaanden was dit ijskoud en soms bevroren. Overigens was onze situatie niet uniek. Ook bij ande-re clubs kon het voorkomen dat je je na a� oop van een wedstrijd op een slaapkamer van een particulier moest omkleden en wassen. Maar hoe dan ook, dit sportterrein had ook zijn bijzondere charmes. Op dit terrein werd ook een mooi en belangrijk kampioen-schap behaald met promotie naar de eerste klasse onder de bezielende leiding van trainer Ber Roosen destijds. Er was altijd een grote publieke belangstel-ling op dit terrein. Trainingsfaciliteiten waren in de jaren 50 en 60 ook beperkt en veelal moest worden getraind op het speelveld. We hadden wel de be-schikking over goede trainers.

In een latere tijdsfase toen ik voorzitter van de club was, kregen we wel eens op- of aanmerkingen over de temperatuur van het water in de douchecabines van de nieuwe sportaccommodatie. Ik kon dan niet nalaten om de voor die tijd eigenlijk een beetje ver-wende spelers te confronteren met de primitieve omstandigheden waar we in het verleden genoegen mee moesten nemen. Dat maakte schijnbaar indruk, want daarna hoorde je niks meer.

Maar ik moet eerlijk bekennen, ondanks de primitieve omstandigheden bewaar ik vele leuke en fantastische herinneringen aan deze tijd. Met dankbaarheid dat ik het heb mogen beleven kan ik zeggen dat ik op alle velden uit de historie van onze club heb mogen voet-ballen, begonnen als jeugdvoetballer te Hoogcruts. Een bijzondere gebeurtenis uit bovengenoemde tijd was dat het bestuur een keer het veld had afge-keurd te Bergenhuizen vanwege te hoog gras omdat we niet compleet waren. Helaas werd dit niet door de voetbalbond geaccepteerd. Als straf moesten we toen deze wedstrijd spelen op het veld van de tegen-stander en dat was Eperheide. Deze wedstrijd liep

volledig uit de hand en werd vroegtijdig gestaakt.Voor zover ik zelf heb mogen meemaken was er in het verleden toch wat vaker sprake van een echte te spelen derby, die dan ook wel eens verkeerd a� iep. Je had vroeger geloof ik meer heethoofdige supporters als heden ten dage. Dat wil niet zeggen dat je ze nu niet meer hebt.

Maar we mogen best stellen dat er sprake is van meer beschaving en betere waarden en normen in deze tijd, met uitzondering van enkele hooligans.

Bij wedstrijden tegen bijvoorbeeld RKSVG (ook wel bekend als “De Del”), Sibbe, Banholt of Mheer was er altijd sprake van een echte derby. Ik kan me her-inneren dat een Noorbeekse supporter in een wed-strijd op het veld van Demollin tijdens een wedstrijd tegen Sibbe een opmerking maakte tegen een van de supporters van Sibbe. Die accepteerde dat niet en wou hem te lijf gaan. De Noorbekenaar liep zo hard als hij kon dwars over het speelveld tijdens de wed-strijd richting Boyeweg huiswaarts. Zo zijn er legio voorbeelden aan te halen. Maar goed, momenteel gebeurt het ook nog eens af en toe.

Hiermee wil ik mijn verhaal beëindigen, hopende dat ik hiermee een indruk heb kunnen weergeven hoe het er in de jaren ´50 en ´60 aan toe ging en dat het lezenswaardig is voor de huidige spelers, bestuur en supporters van VV Noorbeek.

Tot slot wil ik niet onvermeld laten dat ik met respect en bewondering heb genoten van de prestaties van het eerste elftal van VV Noorbeek het afgelopen seizoen en vooral ook een compliment wil maken over de wijze waarop de vereniging wordt bestuurd. Chapeau!!!

Ik wens het eerste elftal met zijn jeugdige talentvolle spelers veel succes in de vierde klasse en dat voor de eerste keer in de historie.

Oud-voorzitter Jef Gubbels

7

Page 8: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63
Page 9: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63
Page 10: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

10

1e E

lftal

Jeroen Habets

1e E

lftal

Thomas Loo

1e E

lftal

Steyn Mergelsberg

1e E

lftal

Arno Gubbels

1e E

lftal

Jos Demollin

1e E

lftal

Randy Ritzen

1e E

lftal

Jonathan Wanders

1e E

lftal

Frank Lambie

1e E

lftal

Rob Ramaekers

1e Elftal

Page 11: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

11

Ass

. Sch

eids

rech

ter 1

e El

ftal

Emile Haesen

Leid

er 1

e El

ftal

Ben Roodink

Hoo

fdtr

aine

r

Maurice Ubags

1e E

lftal

Camiel Habets

1e E

lftal

Servé Gubbels

1e E

lftal

Roy Eussen

1e E

lftal

Bart Meulenberg

1e E

lftal

Maurice Wouters

1e E

lftal

Nick Ramaekers

Page 12: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

12

2e E

lftal

Noël Haesen

2e E

lftal

Nick Gubbels

2e E

lftal

Sil Hutzemakers

2e E

lftal

Alexey Silichev

2e E

lftal

Matthijs van Bun

2e E

lftal

Maarten van Bun

2e E

lftal

Thierry Hodiamont

2e E

lftal

Raymond Kleynen

2e E

lftal

Cedric Renda2e

Elft

al

Barry Ritzen

2e E

lftal

Peter Ramaekers

2e Elftal

Page 13: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

13

Leid

er 2

e El

ftal

Jorge Gubbels

Leid

er 2

e El

ftal

Eduard Jahae

2e E

lftal

Bernie Kleijnen

2e E

lftal

Silvio Ramakers

2e E

lftal

Roy Ploumen

2e E

lftal

Milan Hardy

2e E

lftal

Bart Bellefroid

2e E

lftal

Robin Kleynen

2e E

lftal

Sander Gubbels

Page 14: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

14

3e E

lftal

Frank Steins

3e E

lftal

Janny Elissen

3e E

lftal

Christoph Loo

3e E

lftal

Bart Gubbels

3e E

lftal

Xavier Gubbels

3e E

lftal

Odin Wijnhoven

3e E

lftal

Pepijn Wijnhoven

3e E

lftal

Roland Broers

3e E

lftal

Maurice Geron

3e Elftal

Page 15: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

15

Leid

er 3

e El

ftal

Paul Huntjens

3e E

lftal

Ron Evers

3e E

lftal

Jean Pierre Giesen

3e E

lftal

Jan de Heer

3e E

lftal

Ron Moonen

3e E

lftal

Edmond Huntjens

Page 16: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

16

Dam

es 1

Astrid Somers

Dam

es 1

Lisanne Somers

Dam

es 1

Lieke Bendermacher

Dam

es 1

Sittah Huntjens

Dam

es 1

Vera Huls

Dam

es 1

Sanne Bellefroid

Dam

es 1

Angelique Schreurs

Dam

es 1

Simone Gubbels

Dam

es 1

Nira KakerissaD

ames

1

Yolanda Daems

Dam

es 1

Lisanne Waterval

Dam

es 1

Page 17: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

17

Leid

ster

Dam

es 1

Frieda Ramaekers

Leid

ster

Dam

es 1

Veronique Schreurs

Leid

er D

ames

1

Ger Janssen

Leid

er D

ames

1

Jean Huntjens

Trai

ner D

ames

1

Jean van Can

Dam

es 1

Carolien Frederix

Dam

es 1

Marielle van Bun

Dam

es 1

Jolanda van den Houdt

Dam

es 1

Marlou Waber

Dam

es 1

Demi Bruijnzeels

Dam

es 1

Denise Janssen

Page 18: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

18

B Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Dylan Lardinois

B Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Brian van den Hove

B Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Mike Jacobs

B Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Jorn Schipper

B Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Jos van Schaijk

B Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Brecht Janssen

B Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Robin Locht

B Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Norman Notermans

B Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Robin van Summeren

B Combi N

oorbeek / Slenaken

Page 19: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

19

Trai

ner /

Lei

der B

Com

bi N

/S

Jan de Heer

Trai

ner /

Lei

der B

Com

bi N

/S

Peter van Summeren

Trai

ner /

Lei

der B

Com

bi N

/S

John Moonen

B Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Rutger Wintjens

B Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Mathon Hardy

B Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Kevin Huntjens

B Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Camille Mertens

B Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Max Dahmen

B Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Marvin Baart

Page 20: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

20

C Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Laura Huntjens

C Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Dirk Knoppen

C Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Tom Huntjens

C Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Lars Bessems

C Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Jelle Leibbrand

C Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Henrik Meyn

C Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Stef Janssen

C Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Brent Hamers

C Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Sem HeinenC

Com

bi N

oorb

eek

/ Sle

nake

n

Marco van den Hove

C Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Jorne Grisard

C Combi N

oorbeek / Slenaken

Page 21: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

21

Trai

ner /

Lei

der C

Com

bi N

/S

Michael Gubbels

C Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Luke Jacobs

C Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Vincent Huls

C Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Joewen Frijns

C Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Wendy Vluggen

C Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Roel Elissen

C Co

mbi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Anne-Sophie Knoppen

Trai

ner /

Lei

der C

Com

bi N

/S

Nick Ramaekers

Page 22: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

22

D C

ombi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Floris Wyers

D C

ombi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Adriaan van Doorne

D C

ombi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Jordy Kleynen

D C

ombi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Simon Meyn

D C

ombi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Kai Moonen

D C

ombi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Florian Dahmen

D C

ombi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Pieter Janssen

D C

ombi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Ricky van Haren

D C

ombi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Arno Conraads

D C

ombi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Micha Pleijers

D Com

bi Noorbeek / Slenaken

Page 23: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

23

Trai

ner /

Lei

der D

Com

bi N

/S

Jean-Paul Wyers

Trai

ner /

Lei

der D

Com

bi N

/S

Marc Conraads

Trai

ner /

Lei

der D

Com

bi N

/S

John van Haren

D C

ombi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Bart Elissen

D C

ombi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Binod Hardy

D C

ombi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Max Nuijts

D C

ombi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Rainier Wintjens

D C

ombi

Noo

rbee

k / S

lena

ken

Olivier Bouchoms

Trai

ner /

Lei

der D

Com

bi N

/S

Barry Ritzen

Page 24: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

24

E1 N

oorb

eek

Stan Dolkemade

E1 N

oorb

eek

Bram Surquin

E1 N

oorb

eek

Jonah Vleugels

E1 N

oorb

eek

Daan Sluijsmans

E1 N

oorb

eek

Josse Lardinois

E1 N

oorb

eek

Renata Wintjens

E1 N

oorb

eek

Rik Schins

E1 N

oorb

eek

Rowan Deckers

E1 N

oorb

eek

Brittenie Kleintjens

E1 Noorbeek

Page 25: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

25

Trai

ner /

Lei

der E

1 N

oorb

eek

Bart Gubbels

Leid

er E

1 N

oorb

eek

Yvo Wintjens

Trai

ner /

Lei

der E

1 N

oorb

eek

Jorge Gubbels

Trai

nste

r / L

eids

ter E

1 N

oorb

eek

Simone Gubbels

E1 N

oorb

eek

Noah Bendermacher

E1 N

oorb

eek

Justine Ero John

Page 26: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

26

Trai

ner /

Lei

der E

1 Sl

enak

en

Mark Lennarts

Trai

ner /

Lei

der E

1 Sl

enak

en

René Hamers

E1 S

lena

ken

Jacco Lennarts

E1 S

lena

ken

Bas Moonen

E1 S

lena

ken

Piero Mesterom

E1 S

lena

ken

Stash Plum

E1 S

lena

ken

Maxime Roex

E1 S

lena

ken

Thijmen Hamers

E1 S

lena

ken

Tom LochtE1

Sle

nake

n

Coen Dubois

E1 Slenaken

Page 27: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

27

Trai

ner /

Lei

der E

2 Sl

enak

en

Edwin van Engelshoven

Trai

ner /

Lei

der E

2 Sl

enak

en

Maurice Loo

E2 S

lena

ken

Paolo Mesterom

E2 S

lena

ken

Lars Schoonbroodt

E2 S

lena

ken

Kian Kleijnen

E2 S

lena

ken

Jarno van Engelshoven

E2 S

lena

ken

Perre Loo

E2 S

lena

ken

Sander Kleijnen

E2 S

lena

ken

Thom Schijnen

E2 S

lena

ken

Niels Schoonbroodt

E2 S

lena

ken

Page 28: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

28

F1 N

oorb

eek

Niels Huntjens

F1 N

oorb

eek

Ben Dolkemade

F1 N

oorb

eek

Max Schepers

F1 N

oorb

eek

Ruben Gubbels

F1 N

oorb

eek

Tomas van Dorp

F1 N

oorb

eek

Fabiënne Dejalle

F1 N

oorb

eek

Lars Offermans

F1 N

oorb

eek

David Pasmans

F1 N

oorb

eek

Isabel Pasmans

F1 Noorbeek

Page 29: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

29

F1 N

oorb

eek

Gideon Ero John

F1 N

oorb

eek

Jules Janssen

F1 N

oorb

eek

Sam Bendermacher

F1 N

oorb

eek

Jesper Schins

F1 N

oorb

eek

Guy Rompelberg

Page 30: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

30

Trai

nste

r/Le

idst

er F

1 &

Min

i F1

N.

Astrid Somers

Trai

ner /

Lei

der F

1 &

Min

i F1

N.

Frank Schins

Trai

ner /

Lei

der F

1 &

Min

i F1

N.

Luc Gubbels

Min

i F1

Noo

rbee

k

Jip Janssen

Min

i F1

Noo

rbee

k

Thijs Loo

Min

i F1

Noo

rbee

k

Thibeau Notermans

Min

i F1

Noo

rbee

kKoen Steins

Min

i F1

Noo

rbee

k

Dennis Gubbels

Min

i F1

Noo

rbee

k

Noortje SchepersM

ini F

1 N

oorb

eek

Bas Kallen

Min

i F1

Noo

rbee

k

Jim Dezaire

Mini F1 N

oorbeek

Page 31: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63
Page 32: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

32

Min

i F1

Slen

aken

Sophia Loo

Min

i F1

Slen

aken

Thom Hassink

Min

i F1

Slen

aken

Olaf Kerssemeekers

Min

i F1

Slen

aken

Lars Kleijnen

Min

i F1

Slen

aken

Kenneth Heusschen

Min

i F1

Slen

aken

Jort Drenth

Min

i F1

Slen

aken

Thomas Lennarts

Min

i F1

Slen

aken

Finn SangersM

ini F

1 Sl

enak

enPaul Kreutzer

Mini F1 Slenaken

Page 33: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

33Trai

ner /

Lei

der M

ini F

1 Sl

enak

en

Jean-Marie Kreutzer

Min

i F1

Slen

aken

Wesley Lennarts

Trai

nste

r / L

eids

ter M

ini F

1 Sl

enak

en

Jenny Loozen

Trai

ner /

Lei

der M

ini F

1 Sl

enak

en

Frank Hassink

Jeug

dcoö

rdin

ator

Sle

nake

n

René Sangers

Page 34: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

34

Best

uurs

lid

Frieda Ramaekers

Best

uurs

lid

Diana Grooten

Best

uurs

lid

Bernie Kleijnen

Best

uurs

lid

Arno Gubbels

Best

uurs

lid

Janny Elissen

Best

uurs

lid

Roland Broers

Wed

strij

dsec

reta

risPaul Huntjens

Penn

ingm

eest

er

Sander Gubbels

Secr

etar

is

Ron MoonenEr

e-vo

orzi

tter

Ben Roodink

Voor

zitt

er

Martin Reumers

Bestuur & Vrijw

illigers

Page 35: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

35

Supp

orte

r van

het

Jaar

201

1

Jos Hodiamont

Inte

rieur

verz

orgs

ter k

antin

e

Lilian Frijns-Roodink

Ond

erho

ud v

elde

n

Ed Ramaekers

Sche

idsr

echt

er Je

ugd

Math Elissen

Sche

idsr

echt

er

Kurt Huntjens

Sche

idsr

echt

er

Patrick de Bie

Even

emen

ten

Jeug

d

Jocelyne Eussen-Schreurs

Best

uurs

lid /

Jeug

dcoö

rdin

ator

Kurt Huntjens

Best

uurs

lid

Bart Gubbels

Best

uurs

lid

Maurice Wouters

Best

uurs

lid

Micha Gubbels

Page 36: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

36

Club

van

50

Ed Ramaekers

Club

van

50

Jef Ramaekers

Club

van

50

Ben Roodink

Club

van

50

Leon Renda-Senden

Club

van

50

August Renda

Club

van

50

Jef Schreurs

Club

van

50

Cor Hutzemakers

Club

van

50

Erwin Debie

Club van 50

Page 37: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

37

Club

van

50

Remie Knols

Club

van

50

Michael Gubbels

Club

van

50

Michel Gubbels

Club

van

50

Peter Peters

Club

van

50

Loek Habets

Club

van

50

Giel Broers

Page 38: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63
Page 39: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

Karvan Cévitam bevat nu maar liefst 75% puur

fruit. Hiermee maak je in een handomdraai een

lekkere, fruitige dorstlesser naar eigen smaak.

Karvan Cévitam, natuurlijk de fruitigste.

Bóórdevol fruit!

Page 40: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

1e elftal2e

elf

tal

1e e

lfta

l 1e elftal

1e elftal 1e elftal

2e e

lfta

l 2e elftal

2e elftal 2e elftal

40

Teamplaatjes

Page 41: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

3e elftal

1e e

lfta

l Dam

es

3e e

lfta

l 3e elftal

3e elftal 3e elftal

1e e

lfta

l Dam

es

1e elftal Dam

es

1e elftal Dames 1e elftal Dames

41

Page 42: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

42

Teamplaatjes

C co

mbi

N/S

C co

mbi

N/S C com

bi N/S

C combi N/S C combi N/S

B combi N

/S

B co

mbi

N/S B com

bi N/S

B combi N/S B combi N/S

Page 43: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

43

E1 N

oorb

eek

E1 N

oorb

eek E1 N

oorbeek

E1 Noorbeek E1 Noorbeek

D com

bi N/S

D c

ombi

N/S D

combi N

/S

D combi N/S D combi N/S

Page 44: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

44

Teamplaatjes

E1 Slenaken

E1 S

lena

ken E1 Slenaken

E1 Slenaken E1 Slenaken

E2 S

lena

ken

E2 S

lena

ken E2 Slenaken

E2 Slenaken E2 Slenaken

Page 45: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

45

Min

i F N

oorb

eek

Min

i F N

oorb

eek M

ini F Noorbeek

Mini F Noorbeek Mini F Noorbeek

F1 Noorbeek

F1 N

oorb

eek F1 N

oorbeek

F1 Noorbeek F1 Noorbeek

Page 46: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

46

Teamplaatjes

Min

i F S

lena

ken

Min

i F S

lena

ken M

ini F Slenaken

Mini F Slenaken Mini F Slenaken

Page 47: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63
Page 48: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

48

Spaaroverzicht

Voetbalplaatjes 1e Elftalo Rob Ramaekerso Frank Lambieo Jonathan Wanderso Randy Ritzeno Jos Demollino Arno Gubbelso Steyn Mergelsbergo Thomas Looo Jeroen Habetso Nick Ramaekerso Maurice Wouterso Bart Meulenbergo Roy Eusseno Servé Gubbelso Camiel Habetso Maurice Ubagso Ben Roodinko Emile Haesen

2e Elftalo Peter Ramaekerso Barry Ritzeno Cedric Rendao Raymond Kleyneno Thierry Hodiamonto Maarten van Buno Matthijs van Buno Alexey Silichevo Sil Hutzemakerso Nick Gubbelso Noël Haeseno Sander Gubbelso Robin Kleyneno Bart Bellefroido Milan Hardyo Roy Ploumeno Silvio Ramakerso Bernie Kleijneno Eduard Jahaeo Jorge Gubbels

D Combi Noorbeek / Slenakeno Micha Pleijerso Arno Conraadso Ricky van Hareno Pieter Jansseno Florian Dahmeno Kai Mooneno Simon Meyno Jordy Kleyneno Adriaan van Doorneo Floris Wyerso Rainier Wintjenso Olivier Bouchomso Max Nuijtso Binod Hardyo Bart Elisseno John van Hareno Marc Conraadso Jean-Paul Wyerso Barry Ritzen

E1 Noorbeeko Brittenie Kleintjenso Rowan Deckerso Rik Schinso Renata Wintjenso Josse Lardinoiso Daan Sluijsmanso Jonah Vleugelso Bram Surquino Stan Dolkemadeo Justine Ero Johno Noah Bendermachero Simone Gubbelso Jorge Gubbelso Yvo Wintjenso Bart Gubbels

3e Elftalo Maurice Gerono Roland Broerso Pepijn Wijnhoveno Odin Wijnhoveno Xavier Gubbelso Bart Gubbelso Christoph Looo Janny Elisseno Frank Steinso Edmond Huntjenso Ron Mooneno Jan de Heero Jean Pierre Gieseno Ron Everso Paul Huntjens

Dames 1o Lisanne Watervalo Yolanda Daemso Nira Kakerissao Simone Gubbelso Angelique Schreurso Sanne Bellefroido Vera Hulso Sittah Huntjenso Lieke Bendermachero Lisanne Somerso Astrid Somerso Denise Jansseno Demi Bruijnzeelso Marlou Wabero Jolanda van den Houdt o Marielle van Buno Carolien Frederixo Jean van Cano Jean Huntjenso Ger Jansseno Veronique Schreurso Frieda Ramaekers

B Combi Noorbeek / Slenakeno Robin van Summereno Norman Notermanso Robin Lochto Brecht Jansseno Jos van Schaijko Jorn Schippero Mike Jacobso Brian van den Hoveo Dylan Lardinoiso Marvin Baarto Max Dahmeno Camille Mertenso Kevin Huntjenso Mathon Hardyo Rutger Wintjenso John Mooneno Peter van Summereno Jan de Heer

C Combi Noorbeek / Slenakeno Jorne Grisardo Marco van den Hoveo Sem Heineno Brent Hamerso Stef Jansseno Henrik Meyno Jelle Leibbrando Lars Bessemso Tom Huntjenso Dirk Knoppeno Laura Huntjenso Anne-Sophie Knoppeno Roel Elisseno Wendy Vluggeno Joewen Frijnso Vincent Hulso Luke Jacobso Michael Gubbelso Nick Ramaekers

Page 49: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

49SPAAR ALLE 293 VOETBALPLAATJES!

oo oo

oooo

oooo

oooo

oooo

oooo

oooo

oooo

oooo

oooo

oooo

oooo

oooo

Teamplaatjes

1e elftal

2e elftal

3e elftal

1e elftal Dames

B combi N/S

C combi N/S

D combi N/S

E1 Noorbeek

E1 Slenaken

E2 Slenaken

F1 Noorbeek

Mini F Noorbeek

Mini F Slenaken

E1 Slenakeno Coen Duboiso Tom Lochto Thijmen Hamerso Maxime Roexo Stash Plumo Piero Mesteromo Bas Mooneno Jacco Lennartso René Hamerso Mark Lennarts

E2 Slenakeno Niels Schoonbroodto Thom Schijneno Sander Kleijneno Perre Looo Jarno van Engelshoveno Kian Kleijneno Lars Schoonbroodto Paolo Mesteromo Maurice Looo Edwin van Engelshoven

F1 Noorbeeko Isabel Pasmanso David Pasmanso Lars O� ermanso Fabiënne Dejalleo Tomas van Dorpo Ruben Gubbelso Max Scheperso Ben Dolkemadeo Niels Huntjenso Guy Rompelbergo Jesper Schinso Sam Bendermachero Jules Jansseno Gideon Ero John

Mini F1 Noorbeeko Jim Dezaireo Bas Kalleno Noortje Scheperso Dennis Gubbelso Koen Steinso Thibeau Notermanso Thijs Looo Jip Jansseno Luc Gubbelso Frank Schinso Astrid Somers

Mini F1 Slenakeno Sophia Looo Finn Sangerso Paul Kreutzero Thom Hassinko Lars Kleijneno Jort Drentho Olaf Kerssemeekerso Kenneth Heusscheno Thomas Lennartso Wesley Lennartso Frank Hassinko Jean-Marie Kreutzero Jenny Loozeno René Sangers

Bestuur & Vrijwilligerso Martin Reumerso Ben Roodinko Ron Mooneno Sander Gubbelso Paul Huntjenso Roland Broerso Janny Elisseno Arno Gubbelso Bernie Kleijneno Diana Grooteno Frieda Ramaekerso Micha Gubbelso Maurice Wouterso Bart Gubbelso Kurt Huntjenso Jocelyne Eussen-Schreurso Patrick de Bieo Kurt Huntjenso Math Elisseno Ed Ramaekerso Lilian Frijns-Roodinko Jos Hodiamont

Club van 50o Erwin Debieo Cor Hutzemakerso Jef Schreurso August Rendao Leon Renda-Sendeno Ben Roodinko Jef Ramaekerso Ed Ramaekerso Giel Broerso Loek Habetso Peter Peterso Michel Gubbelso Michael Gubbelso Remie Knols

Page 50: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63
Page 51: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63
Page 52: Verzamelalbum vv Noorbeek & sv Slenaken'63

PLUS Kleijnen GulpenPassage 1 | 6271 HA Gulpen | T: 043 - 450 30 44F: 043 - 450 33 92 | E: [email protected]

Openingstijden

Maandag 08.30 - 20.00 uurDinsdag 08.30 - 20.00 uurWoensdag 08.30 - 20.00 uurDonderdag 08.30 - 20.00 uurVrijdag 08.30 - 21.00 uurZaterdag 08.00 - 18.00 uurZondag gesloten

‘T LAM BIESHOF‘T LAM DUBBELDAM