Verzamelalbum sv Sibbe

32
SV SIBBE SEIZOEN 2011–2012

description

Dit is het verzamelalbum van de unieke voetbalplaatjes actie van sv sibbe bij Plus Kaumanns

Transcript of Verzamelalbum sv Sibbe

Page 1: Verzamelalbum sv Sibbe

SV SIBBESEIZOEN 2011–2012

Page 2: Verzamelalbum sv Sibbe
Page 3: Verzamelalbum sv Sibbe

Beste sportvrienden van SV Sibbe,

Wat zou er mooier zijn dan jezelf terug te zien op een voetbalplaatje met je eigen naam, welk je kunt plak-ken in een prachtig album van je eigen vereniging. Voor velen een droom en voor maar weinigen weg-gelegd. Dit is iets voor spelers welke spelen in de Eredivisie en al zeker niet voor spelers van SV Sibbe. Niets is minder waar! Het is mij, samen met enkele mensen van Sibbe gelukt deze droom voor SV Sibbe te realiseren.

Met een aantal Plus-collega’s hadden we het idee een leuke, unieke en lokaal onderscheidende actie te bedenken. Al snel kwamen we tot de conclusie dat dit in de vorm van voetbalplaatjes met bijbehorend album een geweldig idee zou zijn. Na wat informatie inge-wonnen te hebben was iedereen laaiend enthousiast. Met dit enthousiasme heb ik contact gezocht met Jo Ja-cobs om te bekijken of dit een leuke actie zou kunnen zijn voor SV Sibbe. Ik kan jullie vertellen, Jo was gelijk zeer enthousiast en vond het een geweldig idee. Jo heeft naar aanleiding van ons gesprek met een aantal mensen van de vereniging overleg gehad en ook hen enthousiast weten te krijgen om hier aan mee te werken.

Door de positieve reactie van Jo en de mensen van SV Sibbe ben ik ervan overtuigd dat we voor jullie vereniging een uniek album hebben kunnen creëren, waar de jeugdafdeling van SV Sibbe alsook de senioren-teams, en niet te vergeten het damesteam, op een ge-weldige manier zijn vastgelegd. Waarin niet alleen het heden, maar ook een stukje clubhistorie van SV Sibbe is vastgelegd.

Hierbij wil ik dan ook alle vrijwilligers van SV Sibbe bedanken, want mede door de enorme bijdrage van deze mensen is dit prachtige album tot stand gekomen. Het album betreft een prachtige herinnering waar jullie hopelijk over een aantal jaren met veel trots nog vaak in zullen terugkijken.

Ik wens jullie allemaal heel veel plezier met het sparen van de voetbalplaatjes van SV Sibbe!

Met sportieve groet,

Ralph KaumannsPlus KaumannsBerg en Terblijt

3

Concept & productieTomorrow, Rotterdam [email protected]

Spaar onze toppers.

Een unieke mogelijkheid wordt ons geboden om in samenwerking met Plus Kaumans te Berg en Terblijt voetbalplaatjes te verzamelen van onze leden van de SV Sibbe.

In het album komen foto’s te staan vanaf de F-jeugd, dames, senioren en de veteranen. In elk geval, spe-lers bedankt dat jullie hier aan willen meewerken!

De spelers krijgen de opdracht om met behulp van kennissen, vrienden en familieleden de albums vol te krijgen. Op deze manier kunnen we deze actie succesvol maken.

Zeer zeker ook een woord van dank aan onze sponsors die ons de afgelopen tijd zo steunen.

Met zijn allen, zet hem op!

Piet Meessen Voorzitter SV Sibbe

Voorwoord

Page 4: Verzamelalbum sv Sibbe

444

Het ontstaanDe voetbalclub van Suub is opgericht op 9 oktober 1938. Het is echter langer geleden dat er in club-verband werd gevoetbald in Sibbe. Voor zo ver is na te gaan bestond er voor de oprichting van de SV Sibbe in 1938 reeds een club S-Y (Sibbe-Yzeren) en een club Zwart-Wit. Zwart-Wit voetbalde vόόr 1926en S-Y van 1926 tot 1938.

De naamsverandering van S-Y in SV Sibbe was een gevolg van de schorsing door de katholieke bond, de bond waarvoor men aanvankelijk speelde. De oorzaak van deze schorsing lag bij de gebeur-tenissen op het terrein van Kimbria. Er ontstond herrie bij het ‘meerdere malen laten nemen’ van een strafschop en in het tumult gaf Teun Nederlands een andere naam op. Dit pikte de bond niet en ziedaar; enige tijd later ontstond SV Sibbe met als voorzitter Albert Rouwet en als secretaris Albert Last.

ClubkleurenDe clubkleuren van S-Y en SV Sibbe zijn nog steeds geel en rood. Deze kleuren zijn ontstaan in de ja-ren 1934–1935. De oude truien met rode strepen werden vervangen door nieuwe truien met brede strepen geel en rood. Volgens de overlevering werd er voor deze truien 1,80 gulden per stuk betaald.

Het KniensfeisZoals het een goede vereniging betaamd, had voor de oorlog ook de voetbalclub een jaarlijkse gezellige avond. Men noemde deze avond het ‘KNIENSFEIS.’ Voor 45 cent werden er bij Jeuf Hermans in Banholt konijnen besteld en ieder lid verorberde een heel ko-nijn. Men spaarde voor de kosten van het konijn met spruitjes, aardappelen en appelmoes en de kosten van de drank. Jeuf Meier, die bij Neske Damoiseaux woonde, beheerde dit geld in een klein sigaren-doosje. Volgens mij noemt men de opvolger van het ‘kniensfeis’ tegenwoordig ‘barbecue.’

In die tijd had men een vrij groot supporterslegioen. De meeste uitwedstrijden werden te voet bezocht. Moest men iets verder weg dan ging men met de 36-persoonsbus van de Valk. Zo’n bus kostte 35 gul-den en de supporters betaalden een kwartje en uiter-aard ontving de chau� eur via de ‘pet’ ook nog een paar gulden.

Vroeger en nuDeze wedstrijden waren soms bikkel en bikkel hard en toch werd er eigenlijk nooit iemand d’r uit ge-trapt. Maar met of zonder scheenbeschermers moest men na a� oop meestal vaststellen “‘t heat gesjtöb!”. Desondanks kwam het wel eens voor dat er een of andere speler moest vluchten via “kaolu� e en weie”. De sportaccommodaties waren toentertijd niet zoals nu. Het is zelfs de vraag of de tegenwoordige spe-lers wel weten cq. bese� en hoe dat er toen uitzag. In ieder geval was het clublokaal annex kleed- en wasruimte altijd bij een plaatselijk café. Men kon in het gunstigste geval gebruik maken van een slaap-kamer. In deze kamer bevonden zich dan een viertal potten met water en een viertal handdoeken. Daar moest je het mee doen.

Ook de velden waren niet zoals dit nu het geval is. De koeien begraasden de voetbalwei en de koei-enstront moest blijven liggen en het gras mocht niet worden gemaaid. Los van het feit dat er in Sibbe en Yzeren wel meerdere trapveldjes waren - het meest bekende was het veldje tegenover café Ponten (café Aan de Kirk) - had S-Y haar o� ciële terrein langs de Daelhemmerweg, achter het Sibberhoes. SV Sibbe had haar terrein ook aan de Daelhemmerweg, maar dan achter het toenmalige pand Roks. Pas in 1959 verhuisde men naar de Kleine Linde. In eerste instan-tie ter hoogte van boerderij Weusten. Men moest als tegenprestatie voor het gebruik van de grond de bieten rooien. Later verhuisde men naar de huidige plek: sportpark Kleine Linde.

‘Deze wedstrijden waren soms bikkel en bikkel hard’

Page 5: Verzamelalbum sv Sibbe

5

Page 6: Verzamelalbum sv Sibbe

6

1e E

lftal

Maikel Thewissen

1e E

lftal

Immanuel Deschaux

1e E

lftal

Chris Defaux

1e E

lftal

Jorgo Erven

1e E

lftal

Rick Lataster

1e E

lftal

Lucien Blom

1e E

lftal

Nicky Herben

1e Elftal

Page 7: Verzamelalbum sv Sibbe

7

Leid

er 1

e El

ftal

Robert Blom

Leid

er 1

e El

ftal

Jo Erven

Trai

ner 1

e El

ftal

Eugéne Sieben

1e E

lftal

Thom Cuipers

1e E

lftal

Rob van den Hof

1e E

lftal

Danny Hodiamont

1e E

lftal

Jeffrey Erven

Page 8: Verzamelalbum sv Sibbe

8

2e E

lftal

Bjorn Herben

2e E

lftal

Bart Homberg

2e E

lftal

Wim van den Hof

2e E

lftal

Pedro Moonen

2e E

lftal

Ralf Schoonbrood

2e E

lftal

Hubert Loo

2e E

lftal

Yvo Huijnen

2e E

lftal

Sven Lardenoije

2e E

lftal

Wout Mesters

2e Elftal

Page 9: Verzamelalbum sv Sibbe

9

Leid

er 2

e El

ftal

Jo Jacobs

Leid

er 2

e El

ftal

Jo Roks

2e E

lftal

Patrick Cruts

2e E

lftal

Roger Jaegers

2e E

lftal

Roel Lambij

2e E

lftal

Ralph Lambij

2e E

lftal

Armand Lardenoije

2e E

lftal

Patrick Blom

Page 10: Verzamelalbum sv Sibbe

10

Dam

es

Natasja Delamboy

Dam

es

Nicole Koolen

Dam

es

Kyra Herben

Dam

es

Valarie Hodiamont

Dam

es

Joany Defaux

Dam

es

Silvia van den Houdt

Dam

es

Cindy Kohnen

Dam

es

Page 11: Verzamelalbum sv Sibbe

11

Sche

idsr

echt

er D

ames

Willi Colling

Dam

es

Evi Beckers

Dam

es

Kim Sijstermans

Dam

es

Claudia Pisters

Dam

es

Bianca Curvers

Dam

es

Minouk Meertens

Dam

es

Iris Claessens

Page 12: Verzamelalbum sv Sibbe

12

Vete

rane

n

Maurice Soons

Vete

rane

n

Guus Kamoen

Vete

rane

n

Rogier Kikken

Vete

rane

n

Hub Hendriks

Vete

rane

n

Jos Janssen

Veteranen

Page 13: Verzamelalbum sv Sibbe
Page 14: Verzamelalbum sv Sibbe

14

A1

Luc Janssen

A1

Tim Hendriks

A1

Jordie Thewissen

A1

Romar Voncken

A1

Lars Nederlands

A1

Joep Brouns

A1

Tom Schoenmakers

A1

Martijn Bayens

A1

Lucien BlomA1

Page 15: Verzamelalbum sv Sibbe

15

Gre

nsre

chte

r A

1

Patrick Blom

Leid

er A

1

Robert Blom

Trai

ner A

1

Servie Lucassen

A1

Jorgo Erven

A1

Sander Huijnen

A1

Maurice Delnoij

A1

Arvid Voncken

A1

Demy Habets

Page 16: Verzamelalbum sv Sibbe

16

D1

Djavidan Kasoemov

D1

Michel Leenhouts

D1

Jasper Brouwers

D1

Mitch Nederlands

D1

Maurits Annema

D1

Jill Crutsen

D1

Simon Claessens

D1

Youri Verweij

D1

Hayke SteijnsD

1

Jerome Jacob

D1

Max Hendriks

D1

Page 17: Verzamelalbum sv Sibbe

17

Trai

ner D

1

Claudia Pisters

Trai

ner D

1

Patrick Cruts

Trai

ner D

1

Kim Sijstermans

Trai

ner D

1

Marcel Nederlands

D1

Bram van Laar

D1

Mika Janssen

D1

Jeffrey Verweij

D1

Rick Pisters

D1

Justin Delahaije

D1

Nick Nederlands

Page 18: Verzamelalbum sv Sibbe

18

E1

Bryan Dingena

E1

Kilian Housen

E1

Lorenzo Maurmair

E1

Sid Rodenburg

E1

Maud Braam

E1

Guy Jadoul

E1

Rik BayensE1

Page 19: Verzamelalbum sv Sibbe

19

Trai

ner E

1

Ghislain Rodenburg

Trai

ner E

1

Jorgo Erven

Trai

ner E

1

Lucien Blom

E1

Lisa Lardenoije

E1

Sven Herben

E1

Hilde Hendriks

E1

Dean Herben

Page 20: Verzamelalbum sv Sibbe

20

F1

Raoul Machiels

F1

Tirza Smeets

F1

Bas de Groot

F1

Jens Bol

F1

Turan Kasoemov

F1

Siem Crutsen

F1Ivo Herben

F1

Twan van de Brug

F1

Cas Bayens

F1

Ruben in de Braek

F1

Page 21: Verzamelalbum sv Sibbe

21

Trai

ner F

1

Robert Crutsen

Trai

ner F

1

Meine de Boer

F1

Max Vroonen

F1

Camiel Klignet

F1

Given Meessen

F1

Milan Verschuren

F1

Femke Jacob

F1

Youri Loo

F1

Pim Lardenoije

Page 22: Verzamelalbum sv Sibbe

NIEUW

Pickwick herontdekt Nederlandse thee

Samen met een groep Pickwick fans op Hyves is Pickwick op zoek gegaan naar de roots van onze thee

en kwamen tot de herontdekking van de Oranje Pecco, een lichte en verfi jnde thee met een Nederlands

verhaal. Ontdek de Dutch Tea Blend zelf en laat ons weten wat je ervan vindt op Pickwickgardens.hyves.nl

24852.11-PW-DutchTB-Adv 210x297 .indd 1 01-09-11 09:12

Page 23: Verzamelalbum sv Sibbe

23

Best

uur

Hub Hendriks

Best

uur

Robert Blom

Best

uur

Piet Meessen

Best

uur

Wiel Defaux

Best

uur

Lambert van Berlo

Jeug

dcoo

rdin

ator

Ronald Verheul

Best

uur

Page 24: Verzamelalbum sv Sibbe
Page 25: Verzamelalbum sv Sibbe

Karvan Cévitam bevat nu maar liefst 75% puur

fruit. Hiermee maak je in een handomdraai een

lekkere, fruitige dorstlesser naar eigen smaak.

Karvan Cévitam, natuurlijk de fruitigste.

Bóórdevol fruit!

Page 26: Verzamelalbum sv Sibbe

1e Elftal2e

Elf

tal

1e E

lfta

l 1e Elftal

1e Elftal 1e Elftal

2e E

lfta

l 2e Elftal

2e Elftal 2e Elftal

26

Teamplaatjes

Page 27: Verzamelalbum sv Sibbe

Dam

es

A1

Dam

es

Dam

es

Dames Dames

A1

A1

A1 A1

27

Page 28: Verzamelalbum sv Sibbe

D1

E1

D1 D

1

D1 D1

E1

E1

E1 E1

28

Teamplaatjes

Page 29: Verzamelalbum sv Sibbe

F1

F1

F1

F1 F1

29

Page 30: Verzamelalbum sv Sibbe

30

Spaaroverzicht

SPAAR ALLE 155 VOETBALPLAATJES!

1e Elftalo Nicky Herbeno Lucien Blomo Rick Latastero Jorgo Erveno Chris Defauxo Immanuel Deschauxo Maikel Thewisseno Je� rey Erveno Danny Hodiamonto Rob van den Hofo Thom Cuiperso Eugéne Siebeno Jo Erveno Robert Blom

2e Elftalo Wout Mesterso Sven Lardenoijeo Yvo Huijneno Hubert Looo Ralf Schoonbroodo Pedro Mooneno Wim van den Hofo Bart Hombergo Bjorn Herbeno Patrick Blomo Armand Lardenoijeo Ralph Lambijo Roel Lambijo Roger Jaegerso Patrick Crutso Jo Rokso Jo Jacobs

Dameso Cindy Kohneno Silvia van den Houdto Joany Defauxo Valarie Hodiamonto Kyra Herbeno Nicole Kooleno Natasja Delamboyo Iris Claessenso Minouk Meertenso Bianca Curverso Claudia Pisterso Kim Sijstermanso Evi Beckerso Willi Colling

Veteraneno Jos Jansseno Hub Hendrikso Rogier Kikkeno Guus Kamoeno Maurice Soons

A1o Lucien Blomo Martijn Bayenso Tom Schoenmakerso Joep Brounso Lars Nederlandso Romar Vonckeno Jordie Thewisseno Tim Hendrikso Luc Jansseno Demy Habetso Arvid Vonckeno Maurice Delnoijo Sander Huijneno Jorgo Erveno Servie Lucasseno Robert Blomo Patrick Blom

D1o Max Hendrikso Jerome Jacobo Hayke Steijnso Youri Verweijo Simon Claessenso Jill Crutseno Maurits Annemao Mitch Nederlandso Jasper Brouwerso Michel Leenhoutso Djavidan Kasoemovo Nick Nederlandso Justin Delahaijeo Rick Pisterso Je� rey Verweijo Mika Jansseno Bram van Laaro Marcel Nederlandso Kim Sijstermanso Patrick Crutso Claudia Pisters

E1o Rik Bayenso Guy Jadoulo Maud Braamo Sid Rodenburgo Lorenzo Maurmairo Kilian Houseno Bryan Dingenao Dean Herbeno Hilde Hendriks

E1 (vervolg)o Sven Herbeno Lisa Lardenoijeo Lucien Blomo Jorgo Erveno Ghislain Rodenburg

F1o Ruben in de Braeko Cas Bayenso Twan van de Brugo Ivo Herbeno Siem Crutseno Turan Kasoemovo Jens Bolo Bas de Grooto Tirza Smeetso Raoul Machielso Pim Lardenoijeo Youri Looo Femke Jacobo Milan Verschureno Given Meesseno Camiel Kligneto Max Vrooneno Meine de Boero Robert Crutsen

Bestuur o Ronald Verheulo Lambert van Berloo Wiel Defauxo Piet Meesseno Robert Blomo Hub Hendriks

Teamplaatjeso oo o

o oo o

o o o o

o o o o

o o o o

o o o o

o o o o

1e Elftal

2e Elftal

3e Elftal

Dames

D1

E1

F1

Page 31: Verzamelalbum sv Sibbe

31

Page 32: Verzamelalbum sv Sibbe

Elke zondag geopend van 9.00 tot 16.00 uur

Bij PLUS bent u aan het juiste adres voor al uw boodschappen!

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30–20.00 uur zaterdag 8.30–18.00 uur zondag 9.00–16.00 uurValkenburgerstraat 25D | T: 043 - 608 90 00 | Berg en Terblijt

KAUMANNS