Vertebro/kyfoplastiek: bewezen effectief of (nog) niet bewezen effectief

of 43 /43
Vertebro/ kyfoplastiek (niet?) bewezen effectief bij de behandeling van wervelfracturen Dr Niek Valk Internist endocrinoloog Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk Copyright Dr. N.K. Valk

Embed Size (px)

Transcript of Vertebro/kyfoplastiek: bewezen effectief of (nog) niet bewezen effectief

 • Vertebro/ kyfoplastiek (niet?) bewezen effectief bij de behandeling van

  wervelfracturen

  Dr Niek Valk Internist endocrinoloog

  Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • What is Evidence-Based Medicine?

  Evidence-based medicine is the integration of best research evidence with clinical expertise and patient values

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • What is Evidence-Based Medicine?

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • History of EBM

  1972: Dr. Cochrane (1909-1988) , a British epidemiologist, identified a gap between current practices and evidence-based guidelines.

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Types of Literature Reviews

  Systematic Review: Looks for similar Studies (Critiquing an Article) Meta Analysis: Statistical technique for averaging an effect of treatment across studies (Cochrane Data Base)

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Hierarchy of Evidence

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Levels of Evidence

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Levels of Evidence

  Level 1: Systematic Review (with meta-analysis) of Randomized Clinical Trials

  Level 2: Cohort Studies Level 3: Case-Control Studies Level 4: Case-series Level 5: Expert Opinion Co

  pyrigh

  t

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Strength of Recommendation Taxonomy A: There is good research-based evidence to

  support the recommendation. B: There is fair research-based evidence to

  support the recommendation. C: The recommendation is based on expert

  opinion and panel consensus. X: There is evidence of harm from this

  intervention. Co

  pyrigh

  t

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Bottom Line on LOE or SOR

  Level 1 A Highest level Level 2 Level 3 B Level 4 Level 5 C Lowest Level

  But still evidence Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Vraag

  Zijn vertebroplastiek (VP) en ballonkyphoplastiek (BK) behandelingen bewezen effectief voor de behandeling van symptomatische compressie wervelfracturen?

  Vergeleken met conservatieve behandeling (non surgical management NSM) Fysiotherapie Korset Bedrust gedurende korte periode Analgetica

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Effectiviteitscriteria

  Primair Pijnvermindering Functieverbetering/ verbetering algehele

  mobiliteit Secundair Quality of life (QoL) verbetering Wervelhoogte correctie Kyfose correctie Patint tevredenheid Complicaties

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Literatuur

  1984 eerste vp uitgevoerd; pijnlijk, agressief hemangioom later osteoporotische wervelinzakkingen en werveltumoren op basis van morbus Kahler en metastasen

  Vanaf 1997, na de eerste publicatie met de goede resultaten van de patinten met osteoporotische wervelinzakkingen, nam de behandeling een enorme vlucht

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Studies

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Literatuuronderzoek

  Prospectieve niet-gerandomiseerde NSM-gecontroleerde studies (VP/BKP)

  Prospectieve gerandomiseerde NSM-gecontroleerde studie (VP/BKP)

  Prospectieve gerandomiseerde sham-gecontroleerde studies (VP) Co

  pyrigh

  t

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Prospectieve niet-gerandomiseerde NSM-gecontroleerde studies verbetering pijnscore (VAS) na 12 maanden

  (niet alle studies) vermindering analgeticagebruik vermindering (progressie van) kyfose

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Prospectieve gerandomiseerde NSM-gecontroleerde studies 2007 Klaazen et al Vertos studie verbetering pijn, fysieke functie, QoL hoge cross-over rate (lange termijn follow-up

  niet mogeljik) 2010 Rousing et al snelle pijnreductie interventie groep geen verschillen tussen de de groepen bij

  verdere follow-up Co

  pyrigh

  t

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Prospectieve gerandomiseerde NSM-gecontroleerde studie (BKP) 2009 Wardlaw et al verbetering health scores, rugpijn (vs baseline

  en NSM), pijnmedicatiegebruik, fysieke functie, QoL

  hoge cross-over rate

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Prospectieve gerandomiseerde NSM-gecontroleerde studie

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Vertos II conclusies

  eerste open-label gerandomiseerde studie snellere pijnreductie bij patinten met recente

  (5-6 weken) fractuur veilig

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Gevaar van niet (placebo/ sham) gecontroleerde studies risico op overschatting behandeleffect door het natuurlijk beloop van de aandoening

  niet mee te nemen de neiging tot regressie naar het gemiddelde het placebo effect vooral bij invasieve

  interventie Co

  pyrigh

  t

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Prospectieve gerandomiseerde sham-gecontroleerde studies

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Buchbinder et al

  multicenter, gerandomiseerd, placebo-controlled

  1 of 2 pijnlijke wervelfracturen; minder 12 maanden oud; nog niet genezen op MRI

  vertebroplastiek of sham procedure primaire uitkomstmaat pijn Co

  pyrigh

  t

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Buchbinder et al

  78 enrolled; (35/38 vertebroplastiek en 36/40 placebo groep met zes maand follow up)

  geen enkel voordeel op enkel tijdpunt pijnreductie in beide studie groepen

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Prospectieve gerandomiseerde sham-gecontroleerde studies

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Kallmes et al opzet

  Multicenter trial 131 patinten met 1-3 pijnlijke

  wervelfracturen vertebroplastiek of gesimuleerde procedure

  zonder cement primaire uitkomstmaat disability questionnaire

  en pijnscore na n maand cross-over mogelijk

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Kallmess et al

  68 vertebroplastieken en 63 simulaties baseline vergelijkbaar beide groepen snelle verbetering van

  disability en pijnscores na interventie na drie maanden hogere cross-over in control

  vs vertebroplastiek groep (43% vs 12%, (

 • Kallmes et al

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Kallmes et al

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Buchbinder et al; Kallmes et al

  onafhankelijk utgevoerd VP vergeleken met sham inclusie meerdere symptomatische

  wervelfracturen pijn na drie maanden significant minder geen verschil tussen interventie en

  controlegroep Copy

  right

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Media Coverage

  Studies Find No Benefit to Popular Spine Procedure -Wall Street Journal

  Trial Finds New, Expensive Back Procedure Ineffective -Reuters Percutaneous Vertebroplasty Exposed as Ineffective -The Medical News

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Criticism of Trials

  What does the balance of evidence suggest?

  116 clinical trials 478 publications 2 sham studies

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Serieuze kritiek

  Selectie bias Inclusie van patinten met oudere fracturen mogelijk genezen fracturen lagere VAS-score

  Hoge cross-over rates Techniek mogelijk niet goed toegepast

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Meta-analyse van de sham trials

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Meta-analyse van de sham trials

  Hoogste level van evidence Alle individuele patint data beschikbaar

  gesteld aan onderzoekers om voldoende power te genereren voor subgroepanalyse

  acute fracturen (< 6 weken) hoogste pijnscore (>8 op schaal 0-10)

  (niet toevallig conform de inclusie van Vertos II)

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Meta-analyse van de sham trials

  geen voordeel in pijnverlichting geen verbetering functionele status

  Integendeel vertebroplastiekgroep gebruikte meer opiaten Co

  pyrigh

  t

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Conclusie

  behandeleffect wordt overschat door het natuurlijk beloop van de aandoening

  niet mee te nemen de neiging tot regressie naar het gemiddelde het placebo effect vooral bij invasieve

  interventie selectiebias blijft probleem hoeveelheid gebruikt cement verschilt tussen

  studies

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Kallmes

  Both trials observed that subjects in the control groups improved following the procedure, with neither trial demonstrating a difference between the active and placebo groups in the magnitude of improvement in pain or functional status.

  It would appear that it is this observation that is most difficult for others to accept.

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • It would appear to us that many practitioners will only embrace evidence that supports their pre-existing beliefs

  Because of these trials, perhaps more practitioners can be convinced to turn away from belief-based medicine and toward evidence-based medicine. Co

  pyrigh

  t

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Samenvattend

  er zijn meer data door prospectief gecontroleerde studies

  relatief lage aantallen patinten baseline characteristics vaak verschillend verschillende scores voor pijn en outcome forse reductie van pijn echter niet verschillend

  tov sham procedure Copy

  right

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Vertebro/ kyfoplastiek (niet?) bewezen effectief bij de behandeling van

  wervelfracturen

  Dr Niek Valk Internist endocrinoloog

  Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk

 • Vertebro/ kyfoplastiek niet bewezen effectief bij de behandeling van

  wervelfracturen

  Dr Niek Valk Internist endocrinoloog

  Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk

  Copyr

  ight

  Dr. N.

  K. Va

  lk