Versterk het vertrouwen in de missie (Steven De Cauwer)

20
in de missie & identiteit van jouw organisatie Versterk het vertrouwen 27 oktober 2016 Studiedag Socius In de context van commerciële partnerships

Transcript of Versterk het vertrouwen in de missie (Steven De Cauwer)

Page 1: Versterk het vertrouwen in de missie (Steven De Cauwer)

in de missie & identiteit van jouw organisatie

Versterk het vertrouwen

27 oktober 2016Studiedag Socius

In de context van

commerciële partnerships

Page 2: Versterk het vertrouwen in de missie (Steven De Cauwer)

ver

tro

uw

en

Waarden laten groeien

Page 3: Versterk het vertrouwen in de missie (Steven De Cauwer)

Nexus Integrity filosofie

Nadruk ligt op leerprocessen van leidinggevenden, teams en organisaties

positief, preventief, interactief risico - & veranderingsmanagement

ontwikkelen van kritische denkvaardigheden

Activeren van

Cultuur van verantwoordelijkheid

Leervermogen van organisaties

Bestaande organisatie-instrumenten

Page 4: Versterk het vertrouwen in de missie (Steven De Cauwer)

partnerships

Onderscheid

FINANCIEEL VOORDEEL, FONDSENWERVINGINNOVATIE – VISIBILITEIT - VERDERE STEUN VIA NETWERK MIDDELEN – STEUN - KENNISMANAGEMENT (SCHAALVERGROTING, MARKTONDERZOEK EN ONTWIKKELING, CONTACTEN,…)

EXTRA reden: invloed uitoefenen in de partnerorganisatie zelf

REPUTATIE EN GELOOFWAARDIGHEID (96%)LANGE TERMIJN EN STABILITEIT VERZEKEREN (65%)PRAKTIJKEN ZIJN VERANDERD DOOR NGO PARTNERSHIP (65%)

SENSIBILISERING VAN DE EIGEN MEDEWERKERS (56%) (2014)

DOELSTELLINGEN / STRUCTUREN

MOTIVATIE VOOR HET PARTNERSCHAP

MINDSET & INTERNE CULTUUR

WERELDBEELD - PARADIGMA

Goede redenen

Bedrijven

Struikelstenen

COMPATIBILITEIT?

SUCCES VAN DE RELATIE?

SPANNINGEN?

ONAFHANKELIJKHEID?

VERSCHILLEN IN PRIORITEITEN?

BEDENKELIJKE ACTIVITEITEN?

Goede redenen

Socio-culturele organisaties

Page 5: Versterk het vertrouwen in de missie (Steven De Cauwer)

Hoe kan je compatibiliteit tussen doelstelling van jouw organisatie en bedrijf versterken?

Hoe kan je het succes van relatie meten?

Hoe kan je constructief inspelen op spanningen?

Wat doe je wanneer je als organisatie jouw onafhankelijkheid verliest?

Zijn verschillen in prioriteiten moeilijk voor een lange termijnrelatie?

Wat doen bij bedenkelijke activiteiten, producten en diensten van partner?

Struikelstenen

Effect op

Reputatie

Identiteit van jouw organisatie

Vertrouwen

Verhaal

Effect op

Continuïteit

van partnerschap

Page 6: Versterk het vertrouwen in de missie (Steven De Cauwer)

Waar staan wij voor?

Identiteit – Missie – Verhaal – Cultuur

Wat zijn mogelijke

risico’s bij

partnerschappen

Hoe zorgen voor

gedeeld begrip van

onze kernwaarden

naar bedrijven toe?

Apathie

Onder-identificatie sterke-identificatie

Sterkedifferentiatie

SympathieBespreekbaarheidKritische vermogen

Vertrouwen

Wij - zij Wij -groep

Page 7: Versterk het vertrouwen in de missie (Steven De Cauwer)

Systemen & processen

Code

Vertrouwenscultuur

waardenprogramma

Leiderschap

waardenrisico’s & cultuurdiagnose

Training & oriëntatie

Missie, visie & strategie

Participatie & interactieRol & positie leidinggevenden/bestuurders

Screening – monitoring - socialisering

Waardering, HR-ondersteuning

Aanspreekpunt - meldsysteem

vertrouwensstructuurCommunicatie (intern – extern)

Training – intervisie – coaching

Toegevoegde waarde

organisatie-ethiek(reflectie & dialoog)

Page 8: Versterk het vertrouwen in de missie (Steven De Cauwer)

Het imago van codes

Juridisch document

Meestal in negatieve sfeer op- of bijgesteld

Verschillende bedrijven en organisaties hebben code, maar niet beschermd tegen schandalen

Meestal (enkel) onderdeel van visuele communicatie

Opgelegd (door toezichthouder of van bovenaf)

Nochtans: biedt kans voor reputatie, vertrouwen en imago van organisaties

Hoe kan je de code ‘aantrekkelijker’ maken?

Wat is de rol van socio-culturele sector?

Aluminium velgen optioneel Geweten optioneel

Page 9: Versterk het vertrouwen in de missie (Steven De Cauwer)

1. Een code is het meest effectief indien deze- de gewenste cultuur van de organisatie weerspiegelt- is toegespitst op de risico’s, dilemma’s, ambities van de organisatie

2. Verschuiving van de kernwaarden in de codes - in 2008: resultaatsgerichte waarden- in 2014: ethische waarden (integriteit, vertrouwen, verantwoordelijkheid,

eerlijkheid, respect)

3. Code worden meer en meer combinatie van waarden en regels

4. Meest populaire thema’s: - vertrouwelijke informatie- rapporteren bij fraude- bescherming van bedrijfseigendom- omgaan met geschenken en entertainment

5. Stijgend aantal bedrijven gebruikt e-learning, whistleblowing en procedures (afdwingbaarheid, onderzoek, sancties)

6. Slecht 50% van de grootste bedrijven vertaalt de code naar business units

Laatste trends in gedragscodes(studie Muel Kaptein - Erasmus Hogeschool -2014 –

onderzoek bij top 200 internationale bedrijven)

Page 10: Versterk het vertrouwen in de missie (Steven De Cauwer)

Organisatiewaarden

KeuzesOrganisatie

gedrag

Ethische code praktijkcode gedragscode

denken

cultuur

handelen

overtuigingen grenzen

Monitoring

Page 11: Versterk het vertrouwen in de missie (Steven De Cauwer)

Ethische code «Dit is waar onze organisatie voor staat »

Vertolken van de waarden en principes vervat in de organisatiedoelstellingen

Verantwoordelijkheden van de organisatie naar de verschillende stakeholders

Afstemming van de organisatiewaarden op de individuele waarden

Praktijkcode: «Dit is onze manier van werken »

Biedt richting aan werknemers als persoonlijke beslissingsnemers

(door vertolken van beginselen, argumentatiegronden, vooronderstellingen,…

maar de keuze zelf blijft open)

Gedragscode: «Dit is wat je (niet) mag als werknemer »

Beschrijving van regels en verwachtingen t.a.v. gedrag

Bepaalt welke handelingen worden uitgevoerd en op welke wijze.

Bepaalt wat niet wordt gewenst

Duidelijk zicht op de straffen en verantwoordingsystemen bij wangedrag.

Drie soorten codes

Page 12: Versterk het vertrouwen in de missie (Steven De Cauwer)

Fase 1: Voorbereiding

Hoe tewerk : Motor van proces : Actieteam

1. Sponsorship van top

2. Duidelijke visie & missie

3. Communicatie & creativiteit

4. Stakeholdersdiagnose

Tip 1 : Doorbreek de papieren mentaliteit

Tip 2: Kies voor een authentieke gedragscode

Page 13: Versterk het vertrouwen in de missie (Steven De Cauwer)

Fase 2: Inventariseren

Tip 3 : verzamel input van medewerkers, leidinggevenden & stakeholders

Tip 4 : onderzoek de waarden, dilemma’s en ambities van uw organisatie

Hoe tewerk : Luisterfase

via interviews – focusgroepen – online survey

of via open space, waarderend onderzoek,…

- Vertrekken van (bestaande) visie & missie

- Input over waarden, issues, leiderschap,

gewenste cultuur, …

- Onderzoek wat waarde # of thema # inhoudt

Voor medewerkers & leidinggevenden

- Analyse van bestaande regels

Page 14: Versterk het vertrouwen in de missie (Steven De Cauwer)

Fase 3: Decoderen

Tip 5 : betrek de medewerkers

Tip 6 : ga in dialoog met (externe) stakeholders

Hoe tewerk :

Via community of practice : dialoog – en reflectie

- Identificeer de kernwaarden & thema’s

- Thematiseer de input van uit tweede fase

- Analyseer de dilemma’s (bouwstenen) en thema’s

Redactieproces in kleine groep

- Initieer een creatief schrijfproces

- Leg de draftversie voor en vraag verbeterpunten

Page 15: Versterk het vertrouwen in de missie (Steven De Cauwer)

fase 4 : Afstemming

Gedragscodes levend maken

Tip 7 : denk na over verankering van code in organisatie

- Gebruik de code in lezingen, trainingen, werkoverleg

- Verbind de waarden en dilemma’s aan competenties voor

management

- Maak de code bespreekbaar

- Introduceer bedrijfscultuur waar dilemma’s bespreekbaar zijn

- Speel in op trots en engagement voor de code

- Zorg voor een goed actieplan (zie voorbeeld hierna)

Page 16: Versterk het vertrouwen in de missie (Steven De Cauwer)

Systemen & processen

Code

Vertrouwenscultuur

waardenprogramma

Leiderschap

waardenrisico’s & cultuurdiagnose

Training & oriëntatie

Open, positief, preventief

Participatie & interactieRol & positie leidinggevenden/bestuurders

Screening – monitoring - socialisering

Waardering, HR-ondersteuning

Aanspreekpunt - meldsysteem

vertrouwensstructuurCommunicatie (intern – extern)

Training – intervisie – coaching

Toegevoegde waarde

organisatie-ethiek(reflectie & dialoog)

Page 17: Versterk het vertrouwen in de missie (Steven De Cauwer)

Stap 2: Welke zijn mogelijkerisico’s voor ons verhaal bijpartnerschap?

Hoe maken we goedeafspraken voor deze risico’s ?

Stap 3 : Hoe spreken we elkaar & partnerorganisaties aan bij ontevredenheid/spanningen/dilemma’s?

Stap 4: Hoe communiceren we onze code intern en extern? Hoe doen we aan sensibilisering en engagering van onze missie bij onze partner

Stap 1 : Wat is onze missie, kernwaarde(n), identiteit, verhaal van onze organisatie? Welke zijn onze dilemma’s en waardenissues?

Stap 6: Welke rol spelen onze bestuurder, leidinggevenden, vertegenwoordigers

-in communicatie van onze missie?-bij communicatie na bedenkelijke acties?-in garantie van onafhankelijkheid?

Stap 5: Hoe gaan we partnerschap screenen, aangaan, evalueren, corrigeren, verderzetten na spanningen, … of stopzetten

Actieplan

rond de code

Page 18: Versterk het vertrouwen in de missie (Steven De Cauwer)

Tip 10: rol van Actieteam in de toekomst

- Ambassadeur van de code

- Maak inspanningen op gebied van waarden & thema’s

zichtbaar

- Check de effectiviteit beoordelingsinstrument

- Verbind Action Learning en Innovatie aan de code

- Pas de code zichtbaar aan om de drie jaar

Page 19: Versterk het vertrouwen in de missie (Steven De Cauwer)

Steun van leiding

Actieteam

Zinvolle communicatie

strategie

Methodieken

vragenlijst afstemmen

Survey

Interviews

Regelanalyse

Bepaling kernwaarden

Vastleggen thema’s

Dialoog, reflectie, analyse

Redactieproces

Voorbereiding Inventarisatie Decodering Afstemming

Evaluatie ontwerpcode

Goedkeuring & communicatieplan

Inbedding in processen

Trainingstraject & communicatie

Communicatie & Rapportering

Vitaliseer uw gedragscode

Page 20: Versterk het vertrouwen in de missie (Steven De Cauwer)

Voor meer informatie

[email protected] 16 34 38

www.nexus-ic.com