verslag evolutie

download verslag evolutie

of 34

 • date post

  13-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  98
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of verslag evolutie

De grootste misvatting die er over evolutie bestaat, is dat het een bewezen feit is, waar niet langer aan getwijfeld kan worden. De wetenschap is het unaniem eens dat we allemaal van een eencellig wezentje afstammen, dat door toevallige mutaties en natuurlijke selectie is veranderd tot de mens. Dat is het idee dat massaal verkondigd wordt. Het is iets wat duizenden wetenschappers hevig tegen de borst stoot. Het is immers een volslagen onwaarheid. De wetenschap heeft evolutie helemaal niet bewezen. Integendeel: de laatste jaren ontdekt men steeds meer feiten die duidelijk maken dat evolutie absoluut geen mogelijkheid is voor het ontstaan van het leven. Genetica en informatica zijn maar twee voorbeelden van wetenschappen die in de tijd van Darwin nog onbestaande waren, en die een heel nieuw licht op de evolutietheorie geworpen hebben. De massa wordt door een sterke kern van evolutionisten gendoctrineerd. Dat gebeurt door gebruik te maken van de modernste technieken in de media, door overstelpend mooie tentoonstellingen de wereld rond te laten reizen, door het onderwijs te infiltreren met zogenaamde wetenschappelijke informatie, en door de meest overtuigende natuurdocumentaires te vertonen op televisie. De macht die achter de verkondiging van de evolutietheorie schuil gaat is enorm. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste mensen die erdoor benvloed worden, rotsvast overtuigd zijn van het feit van evolutie. De indoctrinatie is zo krachtig en hardnekkig, dat zelfs heel wat mensen die zelf wetenschappelijk actief zijn, zich erdoor laten sturen. Ze onderzoeken de feiten niet en laten zich klakkeloos onderwijzen door zij die beweren alles goed op een rijtje te hebben. Ja maar, er zijn toch bewijzen voor evolutie? Toen ik zelf heel kritisch onderzoek begon te verrichten en stapels boeken en tijdschriften las over de zin en onzin van de evolutietheorie, kreeg ik een zicht op de waarheid. Ik viel van de ene stomme verbazing in de andere, naarmate mijn onderzoek vorderde. Zo ontdekte ik bijvoorbeeld dat Darwin allang met de gedachte van evolutie rondliep, nog voor hij er diepgaand onderzoek naar gedaan had. De gedachte dat alle leven op aarde is ontstaan uit iets heel kleins, bestaat immers al duizenden jaren. De oude Grieken kenden deze filosofie al. Darwin wilde deze eeuwenoude, ongefundeerde filosofie gewoon in een nieuw kleedje stoppen. Toen hij op onderzoek trok, was zijn positie dus niet van een objectieve onderzoeker. Hij ging op pad als een bevooroordeeld mens, met als doel informatie te vinden die hem zou in staat stellen de evolutiegedachte te verspreiden.

Zo werkt het met veel onderzoekers die 'bewijzen' voor evolutie vinden. Ze zijn wildenthousiast over het idee dat alles niet door een schepper is gemaakt. Met het vuur in hun hart trekken ze erop uit om, kost wat kost, die feiten te verzamelen die evolutie kunnen bevestigen. Zo zijn er zelfs wetenschappers geweest die zich letterlijk schuldig hebben gemaakt aan bedrog, door zogenaamde eeuwenoude vondsten op te graven, die ze zelf gefabriceerd hadden. In Engeland was er een vooraanstaand wetenschapper, genaamd Charles Dawson, die in 1912 op de proppen kwam met een formidabel 'bewijs' voor evolutie. Hij had zogenaamd de allereerste 'Engelsman' ontdekt: een fossiel overblijfsel van een wezen datde brug maakte van aapachtige naar mens.

Veertig jaar lang werd deze buitengewone ontdekking door de wetenschap toegejuicht als het ultieme bewijs voor evolutie. Hij werd de 'Piltdown-mens' genoemd. In het Britisch Museum te Londen werd een indrukwekkende pop gemaakt van deze aapmens, die vervolgens bewonderd werden door ademloze toeschouwers uit de hele wereld. Pas na veertig jaar ontdekte een groep onderzoekers een heel andere kant van het verhaal: Kenneth Oakley, Joseph Weiner en Wilfred Le Gros Clark ontmaskerden deze aapmens als een regelrechte vervalsing. Veertig jaar later pas! Het bleek een combinatie te zijn van een menselijke schedel met een kaak van een aap, die door chemische middelen bijgewerkt waren, om er oud uit te zien. (Op internet kun je heel wat informatie over dit bedrog vinden.) Dat voorbeeld laat de kritiekloze houding zien, die een groot deel van de wetenschappelijke wereld tentoonspreidt, als het gaat om evolutie. Het trieste is dat deze 'prehistorische mens' allang en breed zijn plek verworven had in de boeken van het onderwijs, waar hij nog vele jaren rustig in is gebleven. Is de evolutietheorie bewezen? Volgens hen die het verschil niet kennen tussen variatie en evolutie wel. Maar het bewijs is er alleen in hun verwarde verstand. Want in werkelijkheid bestaat evolutie niet. Het enige wat bestaat is uitgebreide variatie, binnen de begrenzing van een basissoort. De ernstige fout die veel wetenschappers nog steeds maken, is dat ze het verschil tussen variatie en evolutie niet onderkennen. Variatie wordt als bewijs voor evolutie onderwezen, terwijl het er niets mee te maken heeft. Het is eigenlijk heel bizar, dat iets wat zo helder is en zo duidelijk uitgelegd kan worden, toch door zo weinig mensen geweten is. Het gevolg is enorm: een onbewezen en zelfs onbewijsbare theorie wordt wereldwijd onderwezen als zijnde een vaststaand feit, waar geen gezond denkend mens nog aan twijfelt.

Ik hoop maar dat jij die dit leest, niet hetzelfde zult doen als zovelen en dat je het zult negeren. Wees eerlijk met de feiten die je aangereikt krijgt en doe er iets mee.

Darwin trok op onderzoek naar de Galapagos-eilanden. Daar trof hij iets aan wat hem in staat stelde de leer van evolutie weer aannemelijk te maken. Wat zag hij? Dat er per eiland vinken leefden, die waarschijnlijk eenzelfde voorouder hadden gehad. Uit dat voorouderpaar waren heel wat varianten ontstaan. Op het ene eiland waren de vinken groot en hadden ze een kromme bek, terwijl op het andere eiland de vinken klein waren en een smalle bek hadden. Deze vinken waren blijkbaar aangepast aan de omgeving waar ze vertoefden. Darwin ontdekte het principe van 'overleving van de sterkste'. Een basissoort heeft de mogelijkheid om verschillende varianten voort te brengen. De variant die het best past in een bepaalde omgeving houdt het vol, en de minst aangepaste variant sterft uit. Darwin zag daarin het grote bewijs voor evolutie, waar hij naar op zoek was. Hij kwam tot de conclusie dat door 'overleving van de sterkste' alle levende soorten op aarde ontstaan moesten zijn. Op basis van Darwins nieuwe inzicht werd een nieuwe versie van de evolutietheorie de wereld ingestuurd, in de vorm van zijn bekende boek 'Oorsprong der soorten'. Het werd met luid gejuich verwelkomd. Pas een hele tijd later ontdekten andere wetenschappers dat Darwin en zijn navolgers een ontzettende observatiefout maakten. Wat Darwin waarnam was niets meer dan variatie. Dat heeft niets te maken met evolutie. Anders gezegd: Darwin observeerde de herschikking van aanwezige genetische informatie binnen een basissoort. De vinken kregen wel nakomelingen die er iets anders uitzagen, maar het bleven van de eerste tot de laatste gewoon vinken! Ze werden niet ineens een heel ander wezen. Er was interne variatie binnen het type vink, niet de overgang naar een hogere en meer complexe levensvorm, zoals evolutie veronderstelt. Elk levend wezen heeft een hoeveelheid erfelijke informatie, opgeslagen in de genen. Deze informatie is enorm rijk en kan door mutaties ietwat gewijzigd worden. Het is als een basisverzameling mogelijkheden, die onder invloed van bepaalde omstandigheden kan veranderen. Zo kunnen er uit een bepaalde diersoort, zoals het paard, heel wat verschillende varianten voortkomen. Grote en kleine, dikke en slanke, gevlekte en bruine paarden. De ene soort is krachtig en snel, de andere kwetsbaar en lui. Maar hoeveel verschillen deze paarden onderling ook vertonen, ze blijven allemaal binnen de basissoort paard. Die variatiemogelijkheid is eigen aan alle levende organismen op aarde. Er bestaan tientallen varianten op het thema 'katachtige' en 'hondachtige'. Soms zijn die varianten zeer groot. Maar ze blijven toch binnen hun grenzen. Een katachtige zal nooit ineens een hondachtige worden.

Dat is dus het principe van variatie. Het is precies dat wat Darwin opmerkte in zijn onderzoek. Darwin maakte de fout dat hij variatie zag en dacht dat hij evolutie waarnam. Variatie is niets meer dan het wijzigen van de bestaande informatie die zich in de genen bevindt. Evolutie heeft veel meer nodig, namelijk de toevoeging van geheel nieuwe genetische informatie. Volgens de evolutietheorie zijn alle zoogdieren en vogels voortgekomen uit de vissen. Nou, het verschil tussen een vis en een mens is gigantisch. Of het verschil tussen een paard en een vis, een leeuw en een vis, een olifant en een vis, enz. Dat soort verschillen zijn van een oneindig veel hoger niveau, dan enkel een iets andere snavel van een vinkesoort. Maar wat doen de meeste verdedigers van evolutie en wat deed Darwin? Zij wijzen op de vinken met verschil in grootte en zeggen: zie je wel? Dat is evolutie. De meeste mensen denken niet verder na, zien enkel wat ze voorgeschoteld krijgen door de ervaren experts en slikken het door. Op die manier is de evolutietheorie massaal verspreid geworden.

Wetenschappelijk gezien suggereert het concept van de aapmens het volgende. 1. Dat de evolutie waar is met als gevolg een serie halfmenselijke wezens die zijn ontstaan uit oorspronkelijk niet-menselijk voorouders. 2. Dat dit proces wat uiteindelijke de mens produceerde is gebaseerd op het sterven van het minst geschiktste wezen gedurende de ontwikkeling. 3. Dat voor dit proces miljoenen jaren nodig zijn geweest. 4. Dat de fossielen die als bewijs worden geclaimd voor deze wezens een betrouwbaar verslag hiervan vormen. Dat wil zeggen, juist zijn genterpreteerd zowel anatomisch, qua leeftijd als de veronderstelde evolutionaire samenhang.

Het Grote Debat Het Evolutie versus Schepping debat wordt ook vaak "Het Grote Debat" genoemd. Het is een met emoti