Versie 2016 - UMCG ... CAD Handboek, UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen Bouw &...

Click here to load reader

 • date post

  06-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Versie 2016 - UMCG ... CAD Handboek, UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen Bouw &...

 • Versie 2016

 • Algemene Bepalingen voor uitvoering van werken van het UMCG Pagina 2 van 227 Deel III. Algemene Technische Bepalingen voor uitvoering van werken van het UMCG CAD Handboek, UMCG

  Inhoudsopgave: Inleiding

  20 Ruwbouw 21 Buitenwanden 22 Binnenwanden 23 Vloeren 24 Trappen en hellingen 27 Daken 28 Hoofddraagconstructies 30 Afbouw 31 Buitenwandopeningen 32 Binnenwandopeningen 34 Balustrades en leuningen 37 Dakopeningen 40 Afwerkingen 41 Buitenwandafwerkingen 42 Binnenwandafwerkingen 43 Vloerafwerkingen 44 Trap- en hellingafwerkingen 45 Plafondafwerkingen 47 Dakafwerkingen 48 Afwerkingspakketten 50 Installaties werktuigbouw 51 Warmte opwekking 52 Afvoeren 53 Water 54 Gassen 55 Koudeopwekking en distributie 56 Warmtedistributie 57 Luchtbehandeling 58 Regeling klimaat en sanitair 60 Installaties elektrotechniek 61 Centrale elektrotechnische voorzieningen 62 Krachtstroom 63 Verlichting 64 Communicatie 65 Beveiliging 66 Transport 67 Gebouwenbeheervoorzieningen 70 Vaste voorzieningen 71 Vaste verkeersvoorzieningen 72 Vaste gebruikersvoorzieningen 73 Vaste keukenvoorzieningen 74 Vaste sanitaire voorzieningen 75 Vaste onderhoudsvoorzieningen 90 Terrein

 • Algemene Bepalingen voor uitvoering van werken van het UMCG Pagina 3 van 227 Deel III. Algemene Technische Bepalingen voor uitvoering van werken van het UMCG CAD Handboek, UMCG

  Universitair Medisch Centrum Groningen Bouw & Facilitair Versie 2016-2

  Bijlagen Bijlage A Materiaalspecificaties Bijlage B Installatiecodering Bijlage C CAD Handboek Bijlage D Brandwerende doorvoeringen Bijlage E Kwaliteitshandboek medische gassen (zie website UMCG onder leveranciersinformatie) Bijlage F Programma van eisen toegankelijkheid Bijlage G Controlelijst oplevering brandmeldinstallatie-melders Bijlage H Controlelijst oplevering brandmeldinstallatie Bijlage I Elementen volgorde lijst Bijlage J Opstellingstekeningen/ installatie typicals

  Inleiding Voor U ligt de herziene “Algemene Technische Bepalingen” versie 2016 voor uitvoering van werken van het UMCG. Hiermee komen alle eerder gepubliceerde versies te vervallen. De hier omschreven technische bepalingen vormen samen met de “Algemene voorwaarden “ en de “Huisregels UMCG” de basis voor uitvoering van werken voor het UMCG. Afwijkingen hiervan dienen in bestekken, werkomschrijvingen of Programma’s van Eisen kenbaar gemaakt te worden. Voor de opbouw van dit document en de materiaalspecificaties is de systematiek conform Nlsfb codering toegepast. Algemeen geldt voor normen en richtlijnen, dat deze aan een continu proces van wijzigingen en of verandering onderhevig zijn. Tot het werk behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de op het werk van toepassing verklaarde technische normvoorschriften zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luiden. Vrijgave voor ingebruikname van technische installaties en of installatiedelen kan alleen door de technische beheerder gebeuren.

 • Algemene Bepalingen voor uitvoering van werken van het UMCG Pagina 4 van 227 Deel III. Algemene Technische Bepalingen voor uitvoering van werken van het UMCG CAD Handboek, UMCG

  Universitair Medisch Centrum Groningen Bouw & Facilitair Versie 2016-2

  20 RUWBOUW

  22.13. Systeemwanden

  Eventuele voorzetwanden moeten voldoen aan dezelfde eisen als de in een ruimte vereiste

  vrijstaande wanden.” De systeemwanden moeten worden aangebracht tot aan de bouwkundige verdiepingsvloeren.

  Dit om te brandoverslag en geluidsoverlast te voorkomen. Dat geldt vanaf heden ook voor wanden waar geen brandwerende eis is. Ook hier voortaan WEL de tweede laag gipsplaat aanbrengen.

  Op plaatsen waar de sprake is van hoge vocht- of waterbelasting i.e. badruimten, doucheruimten, wasstraten, keukens, toiletten etc. dient de wand afgewerkt te worden met cementgebonden plaatmateriaal i.p.v. gipskarton, bv. Fermacell powerpanel of gelijkwaardig. Locaties per situatie vast te stellen en te benoemen in overleg met de directie.

  Bouwkundige afscherming en organisatorische maatregelen röntgentoepassingen

  Wanneer sprake is van röntgenstraling moet in de systeemwanden een loodinlage worden toegepast. Deze inlage moet volledig zijn. Ook ter plaatse van in de wand opgenomen installatiedelen moet deze volledig zijn.

  Invulling vindt plaats op bases van een risicoanalyse. Er wordt rekening gehouden met

  afschermende werking van aanwezige en gebruikte bouwmaterialen. Ruimten met röntgenapparatuur zijn in 3 typen te onderscheiden:

  a. Hoog belaste kamer: “gecontroleerde ruimte” b. Middel belaste kamer: “bewaakte ruimte” c. Minimaal belaste kamer: “ruimte zonder status” (niet radiologische ruimte)

  Wanneer sprake is van röntgenapparatuur wordt aan de hand van berekeningen bepaald over welk type kamer het gaat. Dit wordt vastgesteld in overleg met de afdeling Veiligheid & Vergunningen (V&V).

  23 VLOEREN Cementgebonden dekvloeren

   Drukvastheid volgens NEN 2741 D30

   Vlakheidklasse volgens NEN2747, minimaal klasse 4

  Type I 2-zijdig gipskarton 2 x 12,5 op stijl en regelwerk van metalen C-profielen. Geluidsisolatie praktijkmeting in het werk R’w = 38 dBA, (minimale waarde). Wand moet kunnen voldoen aan een WBDBO 60 min.

  Type II Als Type I, echter geluidsisolatie praktijkmeting in het werk R’w = 42 dBA. (minimale waarde).

  Type III Als Type I, echter geluidsisolatie praktijkmeting in het werk R’w = 48 dBA. (minimale waarde).

  Type IV Als Type I, echter geluidsisolatie praktijkmeting in het werk R’w = 51 dBA. (minimale waarde), eventueel uitgevoerd met dubbele metalen C-profielen.

  Type V Representatief, Geluidsisolatie praktijkmeting in het werk R’w = 48 dBA, WBDBO 60 min.

 • Algemene Bepalingen voor uitvoering van werken van het UMCG Pagina 5 van 227 Deel III. Algemene Technische Bepalingen voor uitvoering van werken van het UMCG CAD Handboek, UMCG

  Universitair Medisch Centrum Groningen Bouw & Facilitair Versie 2016-2

  30 AFBOUW

  30.00 Algemeen

  Maatvoering Op de maatvoering zijn de volgende normbladen van toepassing:

   NEN 2747; Vlakheid en evenwijdigheid van vloeren.

   NEN 2886: maximale toelaatbare afwijkingen voor maatvoering van gebouwen: steenachtig.

   NEN 2887; maximale toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de bouwplaats.

   NEN 2888; maximale toelaatbare maatafwijkingen voor het stellen van de draagconstructie van gebouwen.

   NEN 3114; terminologie vaan het beschrijven van maatnauwkeurigheden.

   NEN 3682; maatcontrole in de bouw. Algemene regels en aanwijzingen

  Brandwerende doorvoeringen Zie de bijlage D

  Overige doorvoeringen Voor luchtkanalen geldt; deze ter plaatse van de doorvoer voorzien van (akoestische) isolatie. Dit om resonantie via contactgeluid in de wand te voorkomen

  31.3 Buitenwand openingen; gevuld met deuren

  31.30 Algemeen, Hang en sluitwerk

  Mechanische sloten

   Kwaliteit SKG***

   Kast in roest vast stalen uitvoering

   Schoten messing

   Geschikt voor Winkhaus, cilinder europrofiel

   Doornmaat 72 mm

  Mechanische codesloten

   Fabrikaat: Simplex

   Type: V/ 200-serie

   Firma: Sellox BV

  Scharnieren in buitenkozijnen

   Kwaliteit SKG***

   Gelagerde uitvoering

   In roestvast stalen uitvoering

  Scharnieren in tochtpuien en (brandwerende)gangpuien

   Kwaliteit SKG***

   Gelagerde uitvoering

   In roestvast stalen uitvoering

  Schilden

   Fabrikaat FSB o.g.

 • Algemene Bepalingen voor uitvoering van werken van het UMCG Pagina 6 van 227 Deel III. Algemene Technische Bepalingen voor uitvoering van werken van het UMCG CAD Handboek, UMCG

  Universitair Medisch Centrum Groningen Bouw & Facilitair Versie 2016-2

  Krukstellen

   Fabrikaat FSB o.g.

   Vastdraaibaar aan schilden bevestigd.

  Deurdrangers

   Fabrikaat GEZE

   Type: TS 5000 (E)Voor brandwerende deuren (met openstand)

   Type: TS 3000 Voor overige deuren Algemeen

   De deurinstallatie dient zelfregulerend te zijn. Na externe verstoring of spanningsuitval moet de deur weer vanzelf operationeel worden.

   Originele onderdelen moeten tot 14 jaar na oplevering leverbaar zijn.

   De deursturing dient integreerbaar te zijn met de in het UMCG toegepaste brandmeldsturing en toegangscontrolesysteem middels een potentiaalvrij contact.

   Alle buitendeuren moeten normaal blijven functioneren bij een buitentemperatuur tussen de -15˚C en +40˚C.

  Bedienings- ontgrendelingscomponenten

   De servicebediening mag niet toegankelijk zijn voor derden of onbevoegden.

   Componenten voor afsluiting mogen nooit de doorgangshoogte en of breedte van de betreffende toegang verkleinen, en of op dusdanige wijze worden gemonteerd dat er voor de gebruiker een gevaarlijke situatie wordt gecreëerd.

  Vluchtdeuren In een gebouw of bouwdeel dienen de deuren automatisch te ontgrendelen in de volgende situaties:

   Uitval netspanning;

   Een automatische- of handbrandmelding in het gebouw of bouwd