versalg bijeenkomst van 1 h over co-creatie werkgeversbenadering

Click here to load reader

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

De settingAfgelopen donderdag was de eerste Inspiratiebijeenkomst van de kenniskring Werkgeversbenadering. De opkomst voor de workshop van Businesspreneur was tot twee keer toe volledig gevuld en werd door de deelnemers als actief ervaren.In onze workshop cocreatie lieten we de deelnemers, uiteraard in cocreatie, met elkaar het ideaalpad, de route naar een gedragen werkgeversbenadering toewerken. In dit schrijven willen we graag de bevindingen en uitkomsten met u delen.Voordat er van start werd gegaan met het bepalen van de route, hebben we eerst in een zo kort mogelijk tijd zichtbaar gemaakt, waar iedereen staat ten aanzien van zijn eigen route: “Staat de werkgevers benadering als een huis of ben je nog lang niet zo ver en bevind je je nog in een verkennende fase?”

Transcript of versalg bijeenkomst van 1 h over co-creatie werkgeversbenadering

 • Businesspreneur | Professioneel in het verbeteren van publieke dienstverlening | | professionals laten uitblinken in lastige verandertrajecten |

  Workshop co-creatie de route .. naar een gedragen werkgeversbenadering Businesspreneur helpt organisaties om hun professionals te laten uitblinken in lastige verandertrajecten (kantelingen). www.businesspreneur.nl

 • Businesspreneur | Professioneel in het verbeteren van publieke dienstverlening | | professionals laten uitblinken in lastige verandertrajecten |

  De setting Afgelopen donderdag was de eerste Inspiratiebijeenkomst van de kenniskring Werkgeversbenadering. De opkomst voor de workshop van Businesspreneur was tot twee keer toe volledig gevuld en werd door de deelnemers als actief ervaren. In onze workshop cocreatie lieten we de deelnemers, uiteraard in cocreatie, met elkaar het ideaalpad, de route naar een gedragen werkgeversbenadering toewerken. In dit schrijven willen we graag de bevindingen en uitkomsten met u delen. Voordat er van start werd gegaan met het bepalen van de route, hebben we eerst in een zo kort mogelijk tijd zichtbaar gemaakt, waar iedereen staat ten aanzien van zijn eigen route: Staat de werkgevers benadering als een huis of ben je nog lang niet zo ver en bevind je je nog in een verkennende fase? Positioneren De deelnemers namen letterlijk positie in en onderbouwden hun keuze, en lieten anderen hen vervolgens verdiepende vragen stellen. Hoewel sommigen al ver zijn, blijkt toch het merendeel nog niet helemaal overtuigd te zijn, dat hun werkgeversbenadering echt staat als een huis. Bij de vraag wat tot dusver in hun ogen belangrijke obstakels zijn en als cruciale momenten worden beschouwd in het proces om tot een gedragen werkgeversbenadering te kunnen komen, werden o.a. de onderstaande punten aangedragen. Groep 1

  - Werkgevers in de lead, wij in de faciliterende rol - Werkgeversteam, samen met medewerkers gemeente visie vormen - Gemeenten eerst samen intern afstemming met elkaar vinden - Werkgever betrekken, zorg voor commitment - Laat werkgevers op tijd reageren op je voorstel - Hamer op duurzaamheid allianties - Regionale afstemming moet - Matchingsproces concreet, goede interne organisatie - Matching centraal - 3 publieke partijen, handen in 1 - Gedragen visie op dienstverlening is een voorwaarde - Verschillende rollen, maar wel met 1 mond spreken

 • Businesspreneur | Professioneel in het verbeteren van publieke dienstverlening | | professionals laten uitblinken in lastige verandertrajecten |

  Groep 2

  - In sociale partnerships n gemeenschappelijk probleem onderschrijven - Cultuuromslag, basis voor succes, leren je rol te vinden en te pakken, maakt

  eigenaarschap - Regionale SW slagen maken - Leer elkaar (collegas) eerst echt kennen - En gemeenschappelijke doelstelling, gezamenlijk verhaal - Draagvlak ook door samen te doen, geen interne communicatie - 1 boodschap, SW en partners dienen transparant te zijn - Achter 1 aanpak staan - Wijkse werkplaats - Uit de markt, taal van de markt spreken - Goede rollen en taken verdeling - Samen de deal maken

 • Businesspreneur | Professioneel in het verbeteren van publieke dienstverlening | | professionals laten uitblinken in lastige verandertrajecten |

  In co-creatie aan het werken aan de route naar een gedragen werkgeversbenadering Aansluitend ging met in vier groepen uiteen om zich te buigen over de vraag: Waar bestaat deze route in jullie ogen uit, welke radertjes (tandwielen) moeten er in ieder geval inzitten? Hieronder vind je de resultaten per team terug.

 • Businesspreneur | Professioneel in het verbeteren van publieke dienstverlening | | professionals laten uitblinken in lastige verandertrajecten |

  Bijeenkomst 1 Co-creatie

 • Businesspreneur | Professioneel in het verbeteren van publieke dienstverlening | | professionals laten uitblinken in lastige verandertrajecten |

 • Businesspreneur | Professioneel in het verbeteren van publieke dienstverlening | | professionals laten uitblinken in lastige verandertrajecten |

  Bijeenkomst 2 Co-creatie

 • Businesspreneur | Professioneel in het verbeteren van publieke dienstverlening | | professionals laten uitblinken in lastige verandertrajecten |

 • Businesspreneur | Professioneel in het verbeteren van publieke dienstverlening | | professionals laten uitblinken in lastige verandertrajecten |

  Conclusies Bij het realiseren van een gedragen werkgeversbenadering spelen veel factoren een rol. In de keten moeten partijen meer met elkaar samenwerken en dan moeten de neuzen dezelfde richting op wijzen. Ook tijdens de workshop bleek dat het veel tijd kost om elkaars beelden te begrijpen en om te zetten naar een zinvolle route. Hier blijkt maar weer uit hoe belangrijk het is om op een professionele manier te investeren in cocreatie en niet cocreatie er zo maar bij te doen. De meest succesvolle initiatieven kiezen ervoor om op tijd te investeren in de relatie en het vertrouwen in elkaar om daarna te gaan werken aan een gemeenschappelijk doel en werkwijze. Cocreatie is dus onvermijdelijk, alleen de manier waarop je dit vorm geeft en wanneer je partijen laat aansluiten varieert. En hier ligt in onze ogen de sleutel naar succes! De gemeenten die de werkgevers op een vroege serieuze manier laten meedoen in de werkgeversbenadering lijken een voorsprong te hebben op gemeenten, die de politieke stappen eerst zetten en hierna werkgevers betrekken bij hun plannen. Cocreatie is niet meer weg te denken Hoewel er slecht slechts een uur beschikbaar was en er daardoor weinig ruimte was voor echte verdieping in de vraagstukken, hebben de deelnemers het principe van cocreatie zelf kunnen ervaren. De meerwaarde van cocreatie is door de deelnemers bevestigd, verder professionaliseren is belangrijk en veel deelnemers willen hierin graag de volgende stap zetten. Men heeft aangegeven dit graag nog eens uitgebreider samen met ons te willen doen. Uitnodiging Hoewel wij met alle deelnemers persoonlijk contact zullen opnemen om tot een afstemming te komen voor een vervolg, willen wij initiatieven van uw zijde graag bevorderen. Mocht er interesse zijn om een dergelijke workshop rond cocreatie te willen organiseren voor uw eigen directe omgeving, neem dan vooral contact op om de mogelijkheden daartoe te bespreken. Contactpersoon

  Drs. G. (Gertjan) Verstoep, gverstoep[at]businesspreneur.nl , 06 28 24 24 06