Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie

Click here to load reader

 • date post

  24-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  55
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie. Het moet als we armoede willen bestrijden en leefbaarheid willen bevorderen. Armoede bestrijden . Kennen en gekend worden Ken uw burger en ken elkaar Voorkomen is beter dan genezen Preventie Uitval bestrijden - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie

Verplicht Vrijwilligerswerk

Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatieHet moet als we armoede willen bestrijden en leefbaarheid willen bevorderenArmoede bestrijden Kennen en gekend wordenKen uw burger en ken elkaarVoorkomen is beter dan genezen PreventieUitval bestrijdeniedereen doet mee, vangnet en curatiefOp eigen benen staan zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheidBenutten maatschappelijke betrokkenheidDe samenleving zijn wij

Kennen en gekend worden:Het is ErnstWoonplaatsen: 2e Exlormond (PvdA grootste partij en 7 kerken), Groningen en Sappemeer.Drentsche veenkolonin, Gronings dialect, zoon van kleermaker/veenarbeidster, gestudeerd in Stad (rechten).Werkzaam in sociale zekerheid (uitvoerend, beleid en leidinggevend, bewindvoerder WSNP, publiek en privaat)Werkplaatsen: Groningen, Nijmegen, Hoogezand, Groningen, Utrecht, Appingedam, Veendam, Winsum.Marge is Regel; Er is geld genoeg, het is alleen verkeerd verdeeld. Iedereen kan het verschil maken. Het gaat om de inhoud en het resultaat en dat moet zichtbaar worden bij de klant/burger.

Het valt allemaal wel mee?Rijkste land van wereld met beste sociaal zekerheidsstelsel?Crisis, what crisis? Bijstand is vangnet van sociaal domein, dus armoede kan in Nederland niet bestaanVoedselbanken, Leergeld, SUN enz. zijn daarmee overbodigZelfredzaamheid, eigen kracht en civil society vangen alle bezuinigingen opDus kunnen gemeenten alle regelingen die burgers (be)treffen mooi uitvoeren (AWBZ, Jeugdzorg, Wajong, Participatiewet).Netwerk is sluitend en dus klaar.Alleen illegalen vallen buiten de boot.

Civil Society

Cijfers in Nederland604.000 huishoudens van de 7 miljoen moeten in 2011 rondkomen van een inkomen onder de lage inkomensgrens* = 8.7% (was 7,4% in 2010)Het gaat om 1,2 miljoen personen319.000 personen (2,2%) moeten langdurig rondkomen van een laag inkomen (waarvan 1/3 deel kinderen)Allochtonen maken 4x zoveel kans op armoede dan autochtonen.Laag inkomen is: 38% bijstand, 22% WW, 24% aog en 15% zelfstandigenHuishoudens weinig inkomen en met schulden was 7,5% in 2012 (in 2008 was dit 5,4%)*geindexeerd bijstandniveau alleenstaande 1979

Sociaal-Publieke Infrastructuur

Opvallende zaken in werkgebiedOp termijn is werk niet het grootste knelpunt.Krimp, ontgroening en vergrijzing. Grootste opdracht voor dit gebied is: Leefbaarheid Daarvoor is samenredzaamheid essentieel: samenwerking van alle burgers, organisaties en overheid: een samenleving van noaberschap, naastenliefde en solidariteit.In de samenwerking tussen gemeenten is grenzeloos gunnen nog geen kernkwaliteit (inhoud en resultaat staan nog niet voorop). Van samenwerking kun je gillend gek worden.

Werkgebied BMWEGrootste uitdaging in werkgebied is:Leefbaarheid: hoe houden we tussen nu en 10 jaar de dorpen en voorzieningen leefbaar.

Daarvoor is een andere samenleving en samenredzaamheid noodzakelijk.Vrijwilligerswerk is daarin cruciaal.Samenredzaamheid vraagt om verplicht vrijwilligerswerkVerzuchting medewerker J.Klanten willen niks, kunnen niks en doen niks.Verbazing zelfde medewerker J.Vraag me niet hoe het kan, maar ik haal met elke klant die actief is resultaat

Wie gaat verplichten tot tegenprestatie?Ik nietDe vrijwilligersorganisaties ook niet en we leveren ook geen ongemotiveerde of verplicht te werk te stellen mensen.De gemeente/sozawe/werkplein zijn verplicht tot motiveren/faciliteren.In de maatschappij van samenredzaamheid verplicht de klant zichzelf tot een tegenprestatie naar vermogen, omdat het zin en nut heeft en leuk is.Iedereen doet mee en iedereen kan wat.

Motiveren door kennis van de klant(Vliegwiel)