Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie

12
Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie Het moet als we armoede willen bestrijden en leefbaarheid willen bevorderen

description

Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie. Het moet als we armoede willen bestrijden en leefbaarheid willen bevorderen. Armoede bestrijden . Kennen en gekend worden Ken uw burger en ken elkaar Voorkomen is beter dan genezen Preventie Uitval bestrijden - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie

Page 1: Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie

Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie

Het moet als we armoede willen bestrijden en leefbaarheid willen

bevorderen

Page 2: Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie

Armoede bestrijden

1. Kennen en gekend worden Ken uw burger en ken elkaar

2. Voorkomen is beter dan genezen Preventie

3. Uitval bestrijden iedereen doet mee, vangnet en curatief

4. Op eigen benen staan zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid

5. Benutten maatschappelijke betrokkenheid De samenleving zijn wij…

Page 3: Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie

Kennen en gekend worden:Het is Ernst

• Woonplaatsen: 2e Exloërmond (PvdA grootste partij en 7 kerken), Groningen en Sappemeer.

• Drentsche veenkoloniën, Gronings dialect, zoon van kleermaker/veenarbeidster, gestudeerd in Stad (rechten).

• Werkzaam in sociale zekerheid (uitvoerend, beleid en leidinggevend, bewindvoerder WSNP, publiek en privaat)

• Werkplaatsen: Groningen, Nijmegen, Hoogezand, Groningen, Utrecht, Appingedam, Veendam, Winsum.

• Marge is Regel; Er is geld genoeg, het is alleen verkeerd verdeeld. Iedereen kan het verschil maken. Het gaat om de inhoud en het resultaat en dat moet zichtbaar worden bij de klant/burger.

Page 4: Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie

Het valt allemaal wel mee? Rijkste land van wereld met beste sociaal zekerheidsstelsel? Crisis, what crisis? Bijstand is vangnet van sociaal domein, dus armoede kan in

Nederland niet bestaan… Voedselbanken, Leergeld, SUN enz. zijn daarmee overbodig Zelfredzaamheid, eigen kracht en civil society vangen alle

bezuinigingen op Dus kunnen gemeenten alle regelingen die burgers (be)treffen

mooi uitvoeren (AWBZ, Jeugdzorg, Wajong, Participatiewet). Netwerk is sluitend en dus klaar…. Alleen illegalen vallen buiten de boot.

Page 5: Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie

Civil Society

Page 6: Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie

Cijfers in Nederland… 604.000 huishoudens van de 7 miljoen moeten in 2011 rondkomen

van een inkomen onder de lage inkomensgrens* = 8.7% (was 7,4% in 2010)

Het gaat om 1,2 miljoen personen 319.000 personen (2,2%) moeten langdurig rondkomen van een laag

inkomen (waarvan 1/3 deel kinderen) Allochtonen maken 4x zoveel kans op armoede dan autochtonen. Laag inkomen is: 38% bijstand, 22% WW, 24% aog en 15%

zelfstandigen Huishoudens weinig inkomen en met schulden was 7,5% in 2012 (in

2008 was dit 5,4%)*geindexeerd bijstandniveau alleenstaande 1979

Page 7: Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie

Sociaal-Publieke Infrastructuur

Page 8: Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie

Opvallende zaken in werkgebied• Op termijn is werk niet het grootste knelpunt.• Krimp, ontgroening en vergrijzing. Grootste opdracht voor

dit gebied is: Leefbaarheid • Daarvoor is samenredzaamheid essentieel: samenwerking

van alle burgers, organisaties en overheid: een samenleving van noaberschap, naastenliefde en solidariteit.

• In de samenwerking tussen gemeenten is grenzeloos gunnen nog geen kernkwaliteit (inhoud en resultaat staan nog niet voorop). Van samenwerking kun je gillend gek worden.

Page 9: Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie

Werkgebied BMWE

• Grootste uitdaging in werkgebied is:Leefbaarheid: hoe houden we tussen nu en 10 jaar de dorpen en voorzieningen leefbaar.

Daarvoor is een andere samenleving en samenredzaamheid noodzakelijk.Vrijwilligerswerk is daarin cruciaal.

Page 10: Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie

Samenredzaamheid vraagt om verplicht vrijwilligerswerk

• Verzuchting medewerker J.– Klanten willen niks, kunnen niks en doen niks.

• Verbazing zelfde medewerker J.– Vraag me niet hoe het kan, maar ik haal met elke

klant die actief is resultaat

Page 11: Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie

Wie gaat verplichten tot tegenprestatie?

• Ik niet• De vrijwilligersorganisaties ook niet en we leveren ook

geen ongemotiveerde of verplicht te werk te stellen mensen.

• De gemeente/sozawe/werkplein zijn verplicht tot motiveren/faciliteren.

• In de maatschappij van samenredzaamheid verplicht de klant zichzelf tot een tegenprestatie naar vermogen, omdat het zin en nut heeft en leuk is.

• Iedereen doet mee en iedereen kan wat.

Page 12: Verplicht Vrijwilligerswerk als tegenprestatie

Motiveren door kennis van de klant(Vliegwiel)