Vergroening lokale economie: prestatieafsprakentoezicht WM energiebesparing uit SER Energieakkoord

download Vergroening lokale economie: prestatieafsprakentoezicht WM energiebesparing uit SER Energieakkoord

of 13

Embed Size (px)

Transcript of Vergroening lokale economie: prestatieafsprakentoezicht WM energiebesparing uit SER Energieakkoord

Schaliegasdiscussie en IenM

11 juni 2014Vergroening lokale economie:

prestatieafsprakentoezicht Wmenergiebesparing uit SER EnergieakkoordStef Strik

Energiebesparing = winst voor de lokale groene economiebeperking van woon- en bedrijfsvoeringlastenhet stimuleren van werkgelegenheid

concurrentiekracht van bedrijven

winst voor het klimaat: CO2 besparing en schonere lucht

Winst voor lokale groene economie

Casus Venlo, berekening door Ecofys100.000 inwoners (40.000 huishoudens) 5000 bedrijvenActief energiebeleid bespaart 2 miljard aan energielasten met 1 miljard aan investeringen800 miljoen komt terecht bij lokale bedrijven!= een gezond klimaat n netto 1 miljard kostenbesparing

4 mld voor energieSER energieakkoord voor duurzame groeiPartijen zetten zich in voor de realisatie van energiebesparende maatregelen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen.

Het Rijk zal over de prioriteitstelling met gemeenten prestatieafspraken maken.

Ook:MaatregellijstenExpertisecentrumEPK411 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu

36 PJUITVOERINGACTIVITEITENBESLUIT

Bevoegd gezag2.15 Activiteitenbesluitopdracht

511 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu gemeenten provincies Regionale Uitvoerings Diensten (RUDs)Huidige toezichtspraktijkEnkele goed lopende projecten: http://www.youtube.com/watch?v=62AzrnatlO0

Knelpunten:- andere prioriteiten- ingewikkeld- geen tijd- geen geld

611 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu

PrestatieafsprakenInzet: meer prioriteit

Bestuurlijk borgen (collegeprogrammas, beleidsdocumenten)

In dienstverleningsovereenkomsten/werkplannen opnemen

Vergemakkelijken uitvoering: MaatregellijstenExpertisecentrumEPK

Green Deals

711 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Vergemakkelijking MaatregellijstenVierde tranche van wijziging Activiteitenbesluit:

Oktober 2013 interne deadline Besluit en RegelingMaart 2014 deadline eerste lichting maatregelenZomer 2014 voorhang Tweede KamerZomer 2015 inwerkingtreding

Erkende maatregelenlijsten per branche

Samenspel bevoegd gezag bedrijfsbranches

Handhaafbaarheid vergroot811 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Format maatregelen911 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Milieuinspecteur als e-ambassadeur

Subsidies

Energiescans

Green deal MKB NLWet milieubeheer

Erkende maatregellijsten

Fase 1: (start nu)

Belang prioriteitstelling in brief aan nieuwe collegesBestuurlijk draagvlakImplementatie in jaarprogrammas 2015 Fase 2: (start na zomer)

Menskracht genererenHandhavers opleidenOndersteuningsstructuur biedenTools ontwikkelen (planningsinstrument, handreiking, app)

1111 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en MilieuPlanning

Inhoud Green DealsWij vragen van u:Meer prioriteit voor toezicht op energiebesparingsbepaling Wet milieubeheer;Regionale of bovenregionale samenwerking;Voorstel over hoe dit in uw regio het beste georganiseerd kan worden.Wij bieden u:Handreiking (o.b.v. praktijkervaring uit pilots); Een opleidingsmodule;Kennis en ondersteuning vanuit expertisecentrum;Eventuele startbijdrage.

1211 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en MilieuDeal or no Deal?1311 juni 2014Ministerie van Infrastructuur en Milieu