Vergoedingen overzicht 2016 - Uitgevoerd door VGZ voor de · PDF filede kosten vergoed tot...

download Vergoedingen overzicht 2016 - Uitgevoerd door VGZ voor de · PDF filede kosten vergoed tot maximaal de marktconforme tarieven. ... roken en voetzorg bij diabetes mellitus ... Ketenzorg

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

Transcript of Vergoedingen overzicht 2016 - Uitgevoerd door VGZ voor de · PDF filede kosten vergoed tot...

 • IZZ De zorgverzekering van mensen in de zorg

  Vergoedingenoverzicht

  2016

 • Wat leest u in dit vergoedingenoverzicht?

  Leeswijzer 3

  Vergoedingenoverzicht 4

  IZZ Basisverzekering 4

  Aanvullende verzekeringen Zorg voor de zorg, Extra 1, Extra 2, Extra 3 4

  Vergoedingenoverzicht 10

  Aanvullende verzekering Bijzonder Bewust 10

  Kies zelf-modules 10

 • 1) Let op! Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding van maximaal 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven. U vindt de maximale vergoeding in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2016 op www.izz.nl.

  2) Voor deze zorg hebt u voorafgaande toestemming van IZZ Zorgverzekeraar N.V. nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie van ons. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden.

  3) In een aantal gevallen hebt u voorafgaande toestemming van IZZ Zorgverzekeraar N.V. nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie van ons. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden.

  33

  Kies een basisverzekering die bij u pastIZZ biedt u de keuze uit twee basisverzekeringen: de

  IZZ Basisverzekering, Variant Natura en IZZ Basisverzekering,

  Variant Restitutie. Het verschil tussen deze basis

  verzekeringen zit in de keuze van zorgaanbieders en de

  hoogte van vergoedingen. U maakt zelf een keuze uit een

  van onderstaande basisverzekeringen.

  Variant NaturaMet de IZZ Basisverzekering, Variant Natura bent u verzekerd

  van goede zorg bij u in de buurt en een betaalbare premie.

  U hebt ruime keuze uit zorgaanbieders. Kiest u voor een

  zorgaanbieder zonder contract? Dan krijgt u maximaal 100%

  van de gemiddeld gecontracteerde tarieven voor huisartsen

  zorg, verloskundige zorg door een huisarts, medisch

  specialistische zorg, kaakchirurgie en GGZ verbonden aan

  een ziekenhuis en GGZ door een GGZinstelling, inclusief

  verblijf en 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven

  voor de overige zorgsoorten. Voor sommige zorg betaalt u

  uw (verplicht) eigen risico en/of eigen bijdrage.

  Variant RestitutieMet de IZZ Basisverzekering, Variant Restitutie hebt u vrije

  keuze uit alle zorgaanbieders. U ontvangt een vergoeding

  van maximaal 100% van het marktconforme tarief. Hiervoor

  betaalt u een hogere premie. Voor sommige zorg betaalt u

  wel uw (verplicht) eigen risico en/of eigen bijdrage.

  Eigen risicoWanneer u 18 jaar of ouder bent, hebt u voor de basis

  verzekering een verplicht eigen risico van e 385 per

  kalenderjaar. U kunt dit eigen risico vrijwillig verhogen tot

  e 485, e 585, e 685, e 785 of e 885. U krijgt dan een korting

  op de premie. Het eigen risico geldt niet voor bijvoorbeeld

  huisartsenzorg, verloskundige zorg en kraamzorg, verpleging

  en verzorging, de door ons aangewezen voorkeurs

  genees middelen en eventuele eigen bijdragen en/of eigen

  betalingen. Naast het eigen risico geldt voor bepaalde

  zorgsoorten ook een eigen bijdrage en/of maximale

  vergoeding. Indien dit het geval is, wordt dat vermeld bij

  de betreffende zorgsoorten.

  Aanvullende verzekeringenU hebt recht op vergoeding van de kosten tot maximaal

  de in Nederland geldende wettelijke tarieven. Als er geen

  wettelijke tarieven gelden voor de betreffende zorg, worden

  de kosten vergoed tot maximaal de marktconforme tarieven.

  Maakt u gebruik van gecontracteerde zorgaanbieders dan

  worden de kosten vergoed op basis van het tarief dat wij

  met de betrokken zorgaanbieders zijn overeengekomen.

  Meer informatie over uw basis of aanvullende

  verzekering(en) vindt u op www.izz.nl/zorgverzekering.

  VerzekeringsvoorwaardenLet op! Voor de aanvullende verzekering kan er ook sprake

  zijn van aangewezen, erkende of gecontracteerde zorg.

  Dit wordt aangegeven in het vergoedingenoverzicht op

  de volgende paginas. Als u gebruikmaakt van niet

  gecontracteerde, nieterkende of nietaangewezen

  zorgverleners, krijgt u geen vergoeding of een lagere

  vergoeding. Meer informatie vindt u in de verzekerings

  voorwaarden op www.izz.nl/voorwaarden.

  Daar waar bij vergoedingen staat per jaar bedoelen wij

  per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale

  vergoedingen.

  Declareren Kies voor het gemak van online uw declaraties indienen:

  Ontvang binnen zes dagen uw vergoeding

  Inloggen is veilig en snel met DigiD n smscode

  Uw persoonlijke gegevens zijn al ingevuld

  Voeg een foto of een scan toe van de nota

  Inloggen doet u via www.mijnizz.nl.

  Kijk voor meer informatie op www.izz.nl/declareren.

  3

  Controleer eerst de voorwaardenBijkomende voorwaarden, zoals toestemmingsvereisten, noodzakelijke verwijzingen en bevoegde zorgaanbieders zijn opgenomen in de verzekeringsvoorwaarden van 2016. Wij raden u aan als u zorg nodig hebt, eerst de verzekeringsvoorwaarden te raadplegen. U kunt deze vinden op www.izz.nl/voorwaarden.

  LeeswijzerIn het vergoedingenoverzicht vindt u een overzicht van de vergoedingen van de basisverzekering en

  de aanvullende verzekeringen. Als er in het vergoedingenoverzicht een staat, is deze zorg verzekerd.

  IZZ Basisverzekering, Variant Natura

  IZZ en zorgaanbieder: Wij vergoeden:

  contract 100% gecontracteerd tarief

  geen contract Maximaal 100% of 80% gemidddeld gecontracteerd tarief

  IZZ en zorgaanbieder: Wij vergoeden:

  contractMaximaal 100% marktconform tarief geen contract

  IZZ Basisverzekering, Variant Restitutie

 • Extra 3 Extra 2

  Extra 1IZZ Zorg

  voor de ZorgIZZ

  Basisverzekering

  1) Let op! Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders geldt een vergoeding van maximaal 80% van de gemiddeld gecontracteerde tarieven. U vindt de maximale vergoeding in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders IZZ 2016 op www.izz.nl.

  2) Voor deze zorg hebt u voorafgaande toestemming van IZZ Zorgverzekeraar N.V. nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie van ons. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden.

  3) In een aantal gevallen hebt u voorafgaande toestemming van IZZ Zorgverzekeraar N.V. nodig. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie van ons. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden.

  4

  Alternatieve bewegingstherapie (zie Paramedische zorg)

  Alternatieve zorg

  Behandelingen/consulten (door aangewezen zorgaanbieder)

  200. Voor behandelin-gen en consulten geldt

  een maximum van 45 per dag

  200.Voor behandelin-gen en consulten geldt

  een maximum van 45 per dag

  500. Voor behandelin-gen en consulten geldt

  een maximum van 45 per dag

  Homeopathische en antroposofische genees-middelen, per jaar

  100 100 300

  Anticonceptiemiddelen

  Zoals anticonceptiepil, anticonceptief staafje, spiraaltje of ring voor verzekeren tot 21 jaar. Dit geldt ook voor verzekerden van 21 jaar of ouder als deze middelen worden gebruikt voor de behandeling van endometriose of menorragie (als er sprake is van bloedarmoede).

  (Voor sommige middelen geldt

  een eigen bijdrage)

  Zoals anticonceptiepil, anticonceptief staafje, spiraaltje of ring voor verzekeren vanaf 21 jaar

  Volledig (voor sommige

  middelen geldt een eigen bijdrage)

  Volledig (voor sommige

  middelen geldt een eigen bijdrage)

  Volledig (voor sommige

  middelen geldt een eigen bijdrage)

  Volledig (voor sommige

  middelen geldt een eigen bijdrage)

  Audiologische zorg

  Onderzoek naar de hoorfunctie, advisering hoorapparaat

  Besnijdenis

  Medisch noodzakelijke besnijdenis, na toestemming2

  Volledig, bij een niet-gecontrac-teerde zorgaanbieder

  maximaal 600

  Volledig, bij een niet-gecontrac-teerde zorgaanbieder

  maximaal 600

  Brillen/ooglaseren

  Brillen, contactlenzen, ooglaseren of lens-implantaties, per drie jaar

  100 200 340

  Buitenland

  Spoedeisende zorg tijdens vakantie en tijdelijk verblijf in het buitenland

  Op basis van Neder-

  landse marktconforme tarieven

  Werelddekking Werelddekking Werelddekking

  Niet-spoedeisende hulp in het buitenland (na toestemming3), per jaar

  Op basis van Neder-

  landse tarieven

  Vergoeding wettelijke bijdragen geldend in

  EU-/EER-land of verdragsland

  1.000

  Vergoeding wettelijke bijdragen geldend in

  EU-/EER-land of verdragsland

  1.000

  Vergoeding wettelijke bijdragen geldend in

  EU-/EER-land of verdragsland

  1.000

  Repatriring door IZZ Alarmcentrale Werelddekking Werelddekking Werelddekking

  Ditetiek

  Voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonte

  3 uur per jaar

  1 uur1) 1 uur1) 1 uur1) 1 uur1)

  Erfelijkheidsonderzoek

  Onderzoek van en naar erfelijke afwijkingen

  Ergotherapie (zie Paramedische zorg)

  Farmaceutische zorg (geneesmiddelen)

  Geneesmiddelen opgenomen in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering en het Reglement farmaceutische zorg IZZ (in aantal gevallen na toestemming3)

  (Voor sommige

  middelen geldt een eigen bijdrage)

  Dieetpreparaten (na toestemming2), voor drinkvoeding vindt u in het Reglement farmaceutische zorg

 • Extra 3 Extra 2

  Extra 1IZZ Zorg

  voor de ZorgIZZ

  Basisverzekering

  53) In een aantal gevallen hebt u voorafgaande toestemming van IZZ Zorgverzekeraar N.V. nodig. Nadat wij uw aanvr