vereniging van op de bok 07 2010 - vnv.nl bok juli.pdf · Argentijnse ‘locus delicti’ geeft...

of 6 /6
op de bok 0 7 2010 vereniging van nederlandse verkeers- vliegers

Embed Size (px)

Transcript of vereniging van op de bok 07 2010 - vnv.nl bok juli.pdf · Argentijnse ‘locus delicti’ geeft...

Page 1: vereniging van op de bok 07 2010 - vnv.nl bok juli.pdf · Argentijnse ‘locus delicti’ geeft Argentinië primaire rechtsmacht maar Spong heeft in zijn pleitnotities 17 bevindingen

op de bok07 2010

vereniging van nederlandse verkeers-vliegers

Page 2: vereniging van op de bok 07 2010 - vnv.nl bok juli.pdf · Argentijnse ‘locus delicti’ geeft Argentinië primaire rechtsmacht maar Spong heeft in zijn pleitnotities 17 bevindingen

07|2010

RubriekenWoord en wederwoordUit de post gepluktShoot!

ColumnsEvidentHamerslag

RaadsverslagenKLM-raadsverslagMartinair-raadsverslagTransavia-raadsverslag

Op de hoogte

Mededelingen van de ledenraad

Inhoud1

38

14

1625

262728

17

28

ColofonMaandblad van de Vereniging van Nederlandse VerkeersvliegersOpgericht 1929 – Medegrondlegger van IFALPA

AdresDellaertlaan 61Postbus 1921170 AD BadhoevedorpNederlandtelefoon +31(0)20 449 85 [email protected]

[email protected] van Haaff (KLM) – hoofdredacteurHerma Flipsen – eindredacteur en opmaakDuncan Rooders (Martinair)

BasisontwerpMarjan Bakker – bno, Laag Soeren

Foto omslagRob van Ringelesteijn

Aan dit nummer werkten meeLuuk van de Beld, Charlot Engels, Robert Huizinga en Walter Nootebos

Dagelijks bestuurEvert van Zwol (KLM) president, Steven Verhagen (KLM) vicepresident, Frans Botman (MP) secretaris, Ronald ter Lingen (KLM) penningmeester, Peter Smit (TRV) algemene zaken

Overige bestuursledenArthur van den Hudding (KLM) KLM-zaken, Reinoud Lampe (MP) Martinair-zaken, Hille Went (TRV) Transavia-zaken, Frank Nauta (KLM) internationale zaken, Erwin van der Waart (KLM) professio-nele zaken, Rob van Eekeren (KLM) vliegtechnische zaken, Otjan de Bruijn (KLM) overige maatschappijen

De inhoud van het blad, met uitzondering van ‘Op de hoogte’, weerspiegelt niet noodzakelijker -wijs de visie van het verenigings-bestuur of van de ledenraad. ‘Op de hoogte’ bevat officiële mededelingen van de president. De VNV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de geplaatste advertenties.

Op de Bok verschijnt twaalf keer per jaar. Oplage: 5.100.Nadruk zonder toestemming is niet toegestaan.

Sluitingsdatum

kopij maandag

2 augustus 2010

Page 3: vereniging van op de bok 07 2010 - vnv.nl bok juli.pdf · Argentijnse ‘locus delicti’ geeft Argentinië primaire rechtsmacht maar Spong heeft in zijn pleitnotities 17 bevindingen

De aanklacht is: misdaden tegen de menselijkheid, een algemene maar bepaald wel ernstige beschuldiging. De belangen van slachtoffers en nabestaanden in Argenti-nië zijn meteen aan bod. De ‘dodenvluchten’ vonden plaats in Argentinië onder het regime van de militaire dictatuur tussen 1976 en 1983. Bij deze vluchten zijn groepen tegenstanders van de dictatuur boven zee uit het vliegtuig gegooid. Vaak werden de slachtoffers voorafgaande aan de vlucht gedrogeerd. Vele duizenden slachtoffers, vaak vakbondsmedewerkers, studenten en andere activisten, zijn destijds verdwenen en nooit teruggevonden. Voor de uitleveringshechtenis zit Julio Poch meer dan een half jaar in een gevangenis in Madrid in werkelijk slechte omstandigheden. Bedreigingen van andere gevangenen maken zijn detentiesituatie beroerd. Een uitleveringsverzoek naar Nederland wordt in december 2009 afgewezen. Mr. Gerard Spong, zijn raadsman in Nederland, geeft me inzicht in dat verzoek. De Argentijnse ‘locus delicti’ geeft Argentinië primaire rechtsmacht maar Spong heeft in zijn pleitnotities 17 bevindingen en argumenten om hem naar Nederland uitgeleverd te krijgen. Niet geheel onbelangrijk hierin is dat Poch sinds 1995 zowel de Argentijnse als de Nederlandse nationaliteit heeft. De rechter oordeelt anders. Nu zit Poch in voorlopige hechtenis in Buenos Aires. De aanklacht is gepreciseerd. Maar de bewijslast is niet duidelijk. Het proces is ook nog niet begonnen. Mr. Spong heeft het bange vermoeden dat men met het onderzoek geen haast maakt en dat onderzoek en proces nog wel een of twee jaar zullen duren. De situatie voor Poch is nu iets beter dan in Spanje maar het gaat niet goed met hem. Poch is eenzaam, verbitterd en verbolgen. Hij begint slechter Nederlands te spreken. Zijn familie is niet meer bij hem in de buurt en hij heeft de geboorte van twee kleinkinderen moeten missen. Maar hij is wel strijdbaar. Persofficier Wim de Bruin van het Landelijk Parket zegt dat de zaak geen Nederlandse strafzaak is. Het Openbaar Ministerie in Nederland doet daarom op dit moment niets met de zaak. Formeel is het onderzoek nog niet afgesloten. Dat zal pas gebeuren bij een uitspraak van de rechter. Het Landelijk Parket kan daarom over de zaak geen woordvoering doen. De strafzaak lijkt begonnen te zijn door louter aantijgingen, door zijn vermeende eigen uitspraken. Op zich is dat niet uniek. Het begin van een strafzaak kan een kleine vonk zijn. Er hoeft maar weinig te smeulen. De gevolgen voor Poch en zijn familie zijn groot. Behalve dat zijn naam bevuild wordt en dat een carrière zoals eventueel doorvliegen bij een andere maatschappij niet meer mogelijk is, is er een groot emotioneel en fysiek leed voor hem en zijn familie. De zaak houdt de gemoederen bezig. Velen zijn verontwaardigd over hoe hij is gearresteerd en nu wordt behandeld. De VNV heeft zich niet met Julio’s zaak bemoeid of kunnen bemoeien omdat het niet te maken had met zijn functioneren als vlieger. De Argentijnse rechter zal beslissen of Poch schuldig is of onschuldig. Tot die tijd zal de zaak, zeker gezien de ernst en politieke geladenheid nog onderwerp van contro-verse zijn. In het algemeen: als blijkt dat bewijslast mager is of zelfs eigenlijk ontbreekt zal de onbevredigende uitspraak volgen dat niemand werkelijk weet of het vergrijp gepleegd is. Dan volgt slechts de cynische conclusie dat het onherstelbaar leed gecompenseerd moet worden, alsof dat dan nog mogelijk is. De onschuldpresumptie is niet meer dan een theoretisch beginsel.

5

Gerard Spong.

Foto: Koen de Beer

Over twee maanden, in september, zit Julio Alberto Poch een jaar in voorlopige hechtenis. Recent is deze voorlopige hechtenis door de Argentijnse rechter verlengd. En het proces zelf is nog niet in zicht. De zaak baart velen van ons zorgen en houdt de gemoederen bezig. De zaak is onder de rechter, vandaar dat hier geen pleidooi te lezen zal zijn. Gepoogd wordt een neutraal en feitelijke beschrijving van zijn situatie te geven. Want wegkijken en de zaak stilzwijgen is helemaal niet de bedoeling. Over de zaak van Julio Poch dus, en hoe het met hem gaat.

De zaak Julio Pochtekst Francis van Haaff

4

Vlak voor deze woorden naar de drukker gaan lijkt het erop dat ik Julio zelf zal kunnen spreken. Hij spreekt af en toe met familie en bekenden en met mensen waarvan hij weet dat ze geen laster of onwaarheden verspreiden. Maar er zou meer tijd genomen moeten worden me tot deze cirkel van mensen te laten behoren. En eigenlijk weet ik ook niet of dat de bedoeling is. Het is mij wel duidelijk dat Poch het nodige voor zijn kiezen heeft gekregen, in de slechte zin van het woord. De arrestatie door een internationaal aangeroepen Spaans team gebeurt op 22 september 2009 op het vliegveld van Valencia. Het Nederlandse Openbaar Ministerie was een onderzoek tegen Poch begonnen nadat het informatie had gekregen dat tijdens een gesprek in 2003 gezegd zou zijn dat Julio betrokken was bij ‘dodenvluch-ten’ in de ‘vuile oorlog’ van Argentinië. Een onderzoek dat natuurlijk informatie zocht in Argentinië. Daardoor is de Argentijnse justitie zelf ook een onderzoek begonnen, en dat heeft geleid tot een internationaal opsporingsbevel. De Spaanse justitie heeft daar gehoor aan gegeven, maar wel op een heel vervelend moment: de laatste vlucht voor zijn pensioen met zijn vrouw en zoon aan boord. Zijn vrouw en zoon bleven achter met grote vraagtekens, net als de rest van de bemanning van de Transavia Boeing 737. Op dezelfde dag wordt een doorzoeking gedaan van Pochs huis in Nederland. Onder andere logboeken, dagboeken en computers worden in beslag genomen. Onlangs zijn de logboeken en dagboeken vrijgegeven voor de verdediging. Lange tijd was onduidelijk of de documenten belastend of ontlastend waren. Maar nu heeft Pochs advocaat in Argentinie, Ibañez, verklaard dat deze duidelijk ontlastend zijn. Berichten in de kranten dat de boeken belastend zouden zijn lijken nu te worden gerectificeerd.

Onderzoek en proces zullen nog wel een of twee jaar duren.

Page 4: vereniging van op de bok 07 2010 - vnv.nl bok juli.pdf · Argentijnse ‘locus delicti’ geeft Argentinië primaire rechtsmacht maar Spong heeft in zijn pleitnotities 17 bevindingen

10

Het opvallende aan het lesprogramma is ook dat er geen grote verschuiving is van het echte ‘hands on’ vliegen naar de simulator. De moderne Alsim FNPT2 simulator, met 180º visual, wordt natuurlijk gebruikt bij het instrument vliegen; de simulator is gecer-tificeerd voor zowel de TB-20, als de PA-44. En voor het MCC-gedeelte, aan het einde van de opleiding, wordt een gecertificeerd Citation Jet-model geconfigureerd waarmee instructeurs van grote luchtvaartmaatschappijen dit deel van de opleiding verzorgen. Het echte vliegen wordt als de basis gezien, maar de Martinair Flight Academy is wel met zijn tijd is meegegaan. De school is een combinatie geworden van een klassieke vliegopleiding met elektronische innovatie.

VernieuwendDe ATPL-theorie wordt geheel via de computer gedaan (CBT). Navigatiedocumenta-tie, vluchtplanning en performance is geheel elektronisch. Opvallend is een uniek computer trainingsprogramma voor de radiotelefonie dat intern ontwikkeld is. Dit is zo gemaakt dat het de werkelijkheid van het radiogebruik zo dicht mogelijk benadert: frequentiewisselingen, transponder code settings en zelfs de overbekende fluittoon als men elkaar ‘uitblocked’ worden nagebootst en geobserveerd. Dit softwareprogramma is zo effectief dat een contract met de Koninklijke Luchtmacht is afgesloten voor hun leerlingen. De basis radiotelefonie-opleiding van de Luchtmacht wordt nu geheel verzorgd door de MFA. De boom operators van de KDC-10 lopen ook mee met dit contract. Ook luchtmachtvliegers die de overstap naar de burgerlucht-vaart willen maken kunnen bij de school terecht. Een andere afnemer van een niche product is de Kustwacht die haar instructeurs bij de MFA laat opleiden.

Synergievoordelen voor de groepDe vliegschool zelf is een honderd procent dochteronderneming van Martinair. Na de opname van Martinair in de KLM/Air France-groep leidde dit tot een onverwacht samenwerkingsverband. Namelijk met de andere vliegschool in de groep: de KLM Luchtvaartschool. Afstemming en ondersteuning tussen de twee scholen is gemeen-goed geworden. De Martinair Vliegschool verzorgt de spin opleiding voor de KLS-instructeurs en omgekeerd werken er KLS-instructeurs bij de Martinair Flight Academy om tijdelijke tekorten op te vangen.

ToekomstperspectiefHet toekomstperspectief voor de afgestudeerde vlieger is sinds de economische crisis niet gunstig. Op het moment is nog maar een relatief kleine groep afgestudeerde Martinair vliegschool-leerlingen zonder baan. Dat aantal zal wel gaan toenemen als de luchtvaartmaatschappijen niet snel weer gaan aannemen. Directeur Herman Vonk: “Voor de crisis zaten we in Europa naar een vergrijzing in de vliegerkorpsen te kijken, door de crisis is dit gegeven gebruikt om alle surplus te verhelpen. Zodra de vlieg-markt weer oppikt, verwachten wij weer veel vraag naar vliegers.” Aan alle drie de grote maatschappijen in Nederland worden leerlingen geleverd. Vooral de band met Transavia is nauw, de school heeft daar dan ook een ‘preferred supplier’ status. Buiten de groep zijn vliegers aangenomen bij maatschappijen als Ryanair, ArkeFly, easyJet en Wizz Air. Ondanks de bankencrisis is er nu weer een garan-tiefonds beschikbaar via ABN-AMRO en de Friesland Bank, nadat het oude garantie-fonds midden in de crisis werd opgezegd door de oude leverancier. De verwachting is dan ook dat meer leerlingen zich zullen aanmelden nu weer de mogelijkheid bestaat financiële risico’s via dit fonds gedeeltelijk op te vangen.

Hoe nu verder?Omdat er weinig vraag is naar nieuwe vliegers in Nederland gaat de school zich actiever opstellen richting luchtvaartmaatschappijen binnen en buiten Europa. Een programma voor het verkrijgen van een Type Rating na de opleiding op een gangbaar vliegtuig wordt onderzocht. In de tussentijd blijft de Martinair Flight Academy zich richten op meerdere markten en blijft diversiteit gecombineerd met innovatie de weg voorwaarts.

Het echte vliegen wordt als de basis gezien.

11

De formule van de school is kleinschaligheid combineren met vliegen vanuit Neder-land. De trend in de markt is juist het omgekeerde. Volgens algemeen directeur Herman Vonk heeft dit grote voordelen: “De leerlingen moeten geen rugnummer hebben, de instructeurs willen op de hoogte zijn van het wel en wee van de leerlingen. Dat de vliegoperatie vanaf hier wordt uitgevoerd, is omdat ze het drukke verkeer in West-Europa moeten leren kennen en ook het Europese weer; instrument vliegen alleen onder de kap is toch anders dan daadwerkelijk IMC.”

Sinds vele jaren zit op vliegveld Lelystad de Martinair Flight Academy. Ooit begonnen met opleidingen voor de privévlieger, nu grotendeels gericht op de verkeersvlieger. Met een vloot van moderne lesvliegtuigen, die bestaat uit single engine TB-10’s, TB-20’s en een PA-44 Seminole twin, worden jaarlijks zo’n dertig leerlingen toegelaten die in twee jaar tijd worden opgeleid tot het ons welbekende CPL en frozen ATPL.

Klassieke vliegopleiding met elektronische innovatietekst en beeld Duncan Rooders

Page 5: vereniging van op de bok 07 2010 - vnv.nl bok juli.pdf · Argentijnse ‘locus delicti’ geeft Argentinië primaire rechtsmacht maar Spong heeft in zijn pleitnotities 17 bevindingen

13

Het weekend werd georganiseerd door Thierry Paris en zijn vrouw Beatrice. Thierry is gezagvoerder A380 en Beatrice werkt in de levensmiddelenbranche. Ondanks de drukte van werk en gezin organiseren Thierry en Beatrice de airshow op Montluçon-Guéret (precies midden Frankrijk) al voor de zesde keer. Er waren zo’n 150 vliegtuigen, variërend van Hawker Hunter tot Extra 300 en van Stampe tot Gyrocopter. En dan alles wat daar tussen zit. Heel bijzondere oude vliegtuigen, met veel liefde en moeite door de eigenaren in de lucht gehouden. In een uiterst relaxte sfeer werd op zaterdag, de dag dat wij arriveerden, nog even geoefend door de diverse vliegers die zondag een demo moesten geven. ’s Avonds was er een bus die ons naar een soort clubhuis bracht, waar het diner werd geser-veerd. Franse keuken, erg lekker, met flessen wijn en water op tafel. Wij schoven aan bij een paar jongelui, die een minuutje later nog wat versterking kregen. Het bleken Algerijnse militaire leerling-vliegers uit Lille die een navigatie-oefenvlucht wisten te combineren met deze fly-in. Er werden toespraken gehouden, cadeautjes uitgereikt onder veel gejuich, alles in het Frans. De essentie begrepen we. Men was blij elkaar weer te zien en gaf elkaar complimenten over de mooie toestand waarin de (privé)vliegtuigen ook dit jaar weer vliegend hierheen gekomen waren en dat de show ook dit jaar weer het aanzien waard was. Of zoiets. Op een gegeven moment ging Thierry, die de toespraak hield, over op Engels en werden wij genoemd, de eerste KLM-crew ooit bij deze bijeenkomsten, en hopelijk het begin van een nieuwe traditie die snel gaat uitbreiden! Met de belofte, dat we het woord zouden verspreiden kregen we allebei een lekkere fles wijn en een mooi fotoboek over de Air France A380. Hierna werden we door veel mensen aangesproken. Een veel voorkomend onderwerp van gesprek was natuurlijk de verhouding tussen Air France en KLM. Onze Franse collega’s bleken grote bewondering te hebben voor de kordaatheid van de KLM-bedrijfsleiding. Dat grensde bijna aan dankbaarheid! Ze ver-trouwden ons toe te vinden dat de capaciteiten van de Air France-directie wel heel erg in de richting van politiek gaan. Vandaar de dankbaarheid, want zeker in de huidige crisistijd is een strijdbare directie een groot goed voor werknemers die hun baan graag willen behouden. Al met al gaf het ons een goed gevoel, want wederzijds respect in onze bijzondere bilaterale maatschappij is een goede basis voor samenwerking.

tekst en beeld Charlot Engels

Remember reading this one?

De spectaculaire show van wereldkampioen aerobatic Renaud Ecalle was

adembenemend

Deze oproep stond in de maarteditie van Op de Bok. Wij, dat zijn mijn wederhelft Marcel Nijdam en ik, besloten erheen te gaan. We vlogen in onze Speed Canard. Een aantal KLM’ers die we vroegen ook te komen, liet het afweten; te ver vonden ze. Zij hebben heel wat gemist.

FLY IN LFBK – Gathering

of personnel Air France

and their friends with their

aircraft.

Friday 28, Saturday 29

and Sunday 30 May 2010

at Airport Montluçon-

Guéret – LFBK

Hotelonderkomen was allemaal netjes geregeld, en met dezelfde bus gingen we de volgende ochtend weer terug naar het vliegveld. Het weer was druilerig met overcast op 1000ft maar de vooruitzichten voor de middag waren goed. De regen kwam goed uit, alle oude toestellen bleven in de hangaars en waren dicht bij elkaar staand te bewonderen. Het moderne spul stond bijna allemaal buiten, dat kan wat beter tegen de regen. De weersverwachting kwam uit en met een fantastisch mooie cumulus-lucht als ach-tergrond hebben wij genoten van een airshow op hoog niveau, waarbij de aerobatics van wereldkampioen kunstvliegen Renaud Ecalle in zijn Extra 330 wel heel bijzonder waren. We hebben al heel wat gezien maar wat deze man kan is echt super. De show werd uiteindelijk afgesloten met het vertrek van ongeveer honderd vlieg-tuigen. Wij besloten vanwege de vluchtduur en het weer langs de thuisroute tot de volgende dag te wachten. Dat werd uiteindelijk nog een avontuur, want vanwege het weer in de Ardennen moest ik iets doen wat me tijdens mijn hele KLM-carrière nog niet is overkomen. Uitwijken, en wel zonder dispatch! Maar we slaagden er samen in een leuk veld te vinden: Reims-Prunay. Er was zelfs een heus airport hotel. Met een Cessna 182-bemanning uit Seppe dineerden we die avond in een kasteel in Reims. Al met al hebben wij genoten van deze Air France-KLM gathering; we gaan zeker volgend jaar weer en raden iedereen die een eigen vliegtuig heeft (of er een kan huren voor een paar dagen) aan om te komen. Het is echt leuk. Overigens ook voor de aanhang: van onze Franse collega’s hadden er veel hun partners bij zich.

12

Gezamenlijk de push-pull uitvoeren van een Stampe SV4, met op de achter-

grond twee Waco’s.

Thierry de Paris in zijn Ryan PT22, dat is nog eens wat anders dan een A380. Imposant boven het publiek uit torende deze Douglas A-1 Skyraider, die even

een demo gaf van de mogelijkheid zijn vleugels op te klappen.

Page 6: vereniging van op de bok 07 2010 - vnv.nl bok juli.pdf · Argentijnse ‘locus delicti’ geeft Argentinië primaire rechtsmacht maar Spong heeft in zijn pleitnotities 17 bevindingen

16

Na afloop van het WK voetbal wordt er veel gesproken over de betekenis voor het imago van Nederland van het berei-ken van de finale door Oranje. Ondanks dat de finale zelf wellicht een kleine nega-tieve invloed had door de vele overtredin-gen van het elftal zijn deskundigen het er over eens: er gaat een blijvend effect uit op de bekendheid van Nederland in de rest van de wereld. Onwillekeurig moest ik toen toch een beetje aan de VNV denken. Ook wij zijn in de loop van vele jaren in staat geweest invloed en aanzien in vele internationale organisaties op te bouwen die niet in relatie staan tot ons kleine land en zelfs (relatief ) kleine vereniging. Het is dan ook heel goed om te zien dat in de afgelopen periode het VNV-standpunt ten aanzien van vliegoperaties in vulkanische as door ECA is overgenomen, en dat dit ook in vrijwel ongewijzigde vorm door IFALPA lijkt te gaan gebeuren. Ook verheugend is het feit dat Frank Nauta, bestuurslid Inter-nationale zaken, is gevraagd om zitting te nemen in een groep die de toekomst van IFALPA in kaart moet gaan brengen en aanbevelingen moet gaan doen. Dit gecombineerd met het vicepresident-schap van Delta-collega Don Wyckof in het IFALPA-bestuur zal er voor zorgen dat onze mening over een slagvaardiger en efficiënter IFALPA gehoord zal worden. Daarmee kunnen we deze organisatie omvormen tot wat ze zou moeten zijn;

een volwaardige tegenhanger van ICAO op het technische en procedurele vlak. De internationale uitstraling van de VNV zullen we de komende jaren zeker nodig gaan hebben. Het valt mij steeds meer op dat vele belangrijke zaken voor ons zich zeker niet meer uitsluitend op het lokale terrein afspelen. De fusie met Air France, het ontstaan van grote joint ventures, het versterken van de rol van Europa op lucht-vaartgebied en de toenemende betekenis van allianties van luchtvaartmaatschap-pijen zijn hier voorbeelden van. De VNV zal mee moeten in deze toenemende internationalisering en doet dat dan ook. Gelukkig zijn wij gezegend met vele (ex-) bestuursleden en andere vrijwilligers die bereid zijn om hun steentje bij te dragen in dat proces. Wat zich ook vrijwel uitsluitend op het internationale vlak afspeelt is ons werk zelf. Het begint er op te lijken dat de vliegtuigen weer goed vol beginnen te stromen, zowel met passagiers als met vracht. Laten we hopen dat er een periode aanbreekt waarin goed winst gemaakt kan worden en de balansen kunnen worden hersteld, dat is namelijk erg nodig met het oog op komende vlootvernieuwing en hopelijk -uitbreiding. In zo’n situatie kunnen de VNV en de bedrijven ook rustig verder werken aan de definitieve oplossing van de opname van Martinair in de KLM-groep.

WK gevoel

column

Evert van Zwolpresident

Het begint er op te lijken dat de vliegtuigen weer goed vol beginnen te stromen.

Evident17

Op de hoogte

De gebruikelijke tussentijdse editie van Op de hoogte zal in augustus niet verschijnen. Dit in verband met de verwachte geringe hoeveelheid kopij als gevolg van de vakantieluwte. Moch-ten zich interessante ontwikkelingen voordoen, dan zal het bestuur u middels Nieuwsflitsen en/of Op de hoogtes extra geïnformeerd houden. Na de zomer komt de tussentijdse editie van Op de hoogte uitsluitend nog in elektronische vorm beschikbaar. Door de effectiviteit van de Nieuwsflitsen op de website is de uitgave van de losse Op de hoogte in gedrukte vorm grotendeels overbodig geworden. Stopzetting van de papieren versie bepaart bovendien een aanzienlijk bedrag aan druk- en verzendkosten.

De losse Op de hoogte wordt maande-lijks als pdf-bestand integraal op de VNV-website geplaatst. U kunt via het menu ‘mijn account’ > ‘Subscriptions’ aangeven dat u via e-mail een bericht van plaatsing toegestuurd wilt krijgen. In de Op de hoogte wordt voortaan een lijst opgenomen met een overzicht van de verschenen Nieuwsflitsen in de voor-liggende periode met verwijzing naar de website en dus geen integrale herhaling van de Nieuwsflitsteksten.

Algemene zaken

Losse Op de hoogte verdwijnt

Het ABN AMRO arrangement met de VNV kende een looptijd van één jaar. Onlangs heeft overleg plaatsgevonden wat heeft geresulteerd in een nieuwe overeen-komst per 1 juli jl. Omdat er slechts enkele wijzigingen zijn ten opzichte van het vorige arrangement, volgt hier een opsomming van deze wijzigingen in plaats van een nieuwe brochure. Een exemplaar van de brochure 2009 is nog wel beschikbaar op de ABN AMRO Preferred Banking Pilotendesks in Groningen en Schiphol Crew Center.

NieuwFamiliekompas, uw online manager voor privézaken met een eigen inlogcode voor VNV-leden. De kortingen/voordelen op een rij:

Kortingen op bemiddeling kinderop-vang. Korting op verhuizing. Waardecheque bij Formaat Notarissen. Kortingen bij vakanties.

Kortingen bij opvoedingsconsulten/workshops.

Voor meer info: www.familiekompas.nl Gewijzigd

Kantoor Sittard fungeert niet meer als pilotendesk. Bediening via de Piloten-desks Groningen en Schiphol blijft. VNV Notarispakket i.s.m. Formaat notarissen voor Nederlandse hypo-theken: i.p.v. 15% korting op enkele notarisdiensten bij het afsluiten van een hypotheek bij ABN AMRO Prefer-red Banking Pilotendesk ontvangt u nu een voucher met een korting van 10% op alle diensten van Formaat notaris-sen. De vergoeding van de eerste EUR 250,- overige notariskosten door ABN AMRO daarentegen vervalt. Op vertoon van uw VNV-pas kunt u de voucher ophalen bij de ABN AMRO Preferred Banking Pilotendesks. Naast de kortingsvoucher voor diensten van Formaat notarissen blijft de vergoe-ding van de kosten van hypotheekakte (inclusief de kadasterkosten) door ABN AMRO bestaan wanneer de hypotheek gesloten is via ABN AMRO Pilotendesk.

VNV Prestige Pakket wordt VNV Privé Pakket. De maandbijdrage en de bere-kende kosten inzake Wereldpas(sen), pintransacties, Credit/Gold Card(s) en Stand-By service zullen wij halfjaar-lijks achteraf aan u terugvergoeden op uw ABN AMRO rekeningnummer. VNV Studielening (oversluiting): niet in combinatie met andere arrangementen van ABN AMRO. Aanbod ABN AMRO Woninghypotheek via MoneYou is komen te vervallen. ABN AMRO Woninghypotheek via Preferred Banking Pilotendesk met:

Aantrekkelijke kortingen op het (rente)tarief. Vergoeding taxatiekosten tot maxi-maal EUR 375,-. Vergoeding kosten hypotheekakte (inclusief kadasterkosten).

ABN AMRO arrangement verlengd

444

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6