Verbeteringen in de farmacotherapie keten. Van voorschrijven t/m innemen

Click here to load reader

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Verbeteringen in de farmacotherapie keten. Van voorschrijven t/m innemen

 • Dia 1
 • Verbeteringen in de farmacotherapie keten. Van voorschrijven t/m innemen.
 • Dia 2
 • Verbeteringen in de medicatie keten. Wat doen we goed?
 • Dia 3
 • Verbeteringen in de medicatie keten. WAT DOEN WE GOED? Laagste gebruik van geneesmiddelen in de welvarende wereld. Minder polyfarmacie. Rationeel voorschrijven. Richtlijnen en hulpmiddelen..
 • Dia 4
 • Verbeteringen in de medicatie keten. Wat moet beter?
 • Dia 5
 • Verbeteringen in de medicatie keten. WE DOEN HET GOED Laagste gebruik van geneesmiddelen in de welvarende wereld. Minder polyfarmacie. Rationeel voorschrijven. Richtlijnen en hulpmiddelen. HET KAN BETER. Bewakingssystemen vaak uitgeschakeld. Veel niet rationeel voorschrijven. 1 Onnodige opname/dag ieder ziekenhuis Geen actueel overzicht van medicatie voorhanden op moment van voorschrijven.
 • Dia 6
 • Verbeteringen in de medicatie keten. Bij wie gaat het goed?
 • Dia 7
 • Verbeteracties? NHG standpunt. LESA. Actueel medicatie dossier. Richtlijn medicatie overdracht in de keten. Wijziging regeling geneesmiddelenwet. Electronisch voorschrijf systeem. Instituut voor Verantwoord medicijngebruik. M&I verrichtingen e.d. zorgverzekeraars. Controle inspectie Volksgezondheid.
 • Dia 8
 • Wat moet beter? Actueel medicatie dossier. Voorschrijven volgens richtlijnen. Samenwerking in de keten.
 • Dia 9
 • Verbeteringen in de medicatie keten. Van voorschrijven t/m innemen.
 • Dia 10
 • Taak huisarts: Gendiceerd? Veilig? Kan patint het nemen?
 • Dia 11
 • Taak (huis)arts & apotheek. Verantwoordelijk voor de medicatie gerelateerde patientgegevens: in het eigen HIS, AIS. de onderlinge uitwisseling daarvan. het tijdig verwerken van de gegevens.
 • Dia 12
 • Medicatie gerelateerde patient gegevens? : Dit zijn: Reden voorschrijven. Tussentijdse wijzigingen in doseringen. Contra indicaties. Allergie, intoleranties. Relevante lab uitslagen. Vrij verkrijgbare middelen. Actueel medicatie overzicht (geverifieerd). Medicatie overzicht en inname schema.
 • Dia 13
 • Medicatie gerelateerde patient gegevens Lab waarden: a. Creat; b. Na / Ka; c. PT-INR; d. Farmacogenetische parameters; of e. Spiegels van geneesmiddelen met kleine therapeutische breedte.
 • Dia 14
 • Medicatie gerelateerde patient gegevens. Staatscourant 2/7/13 Vermelding van de reden van voorschrijven bij 23 Geneesmiddelen verplicht. Azathioprine, Carbamazepine, Chloroquine, Ciclosporine, Colchicine, Danazol, Dapson, Fenytone, Fluconazol, Flucytosine, Ketoconazol, Lithiumcarbonaat, Methotrexaat, Metronidazol, Minocycline, Paromomycine, Rifabutine, Rifampicine, Sulfasalazine, Tacrolimus, Trimethoprim, Valaciclovir, Valpronezuur. Vet zijn de nogal eens door de huisarts voorgeschreven middelen.
 • Dia 15
 • Medicatie gerelateerde patient gegevens Arts / apotheker spreken af : met de patient hoe het medicatieoverzicht wordt geactualiseerd; met de diverse zorgverleners op welke wijze hun informatie in het medicatie- overzicht wordt opgenomen; met de diverse zorgverleners wie welke informatie direct wil/mag ontvangen; op welke wijze de diverse zorgverleners een actueel medicatieoverzicht kunnen verkrijgen.
 • Dia 16
 • Medicatie gerelateerde patient gegevens. Advies naam en contactgegevens van de trombosedienst vast te leggen in het AIS en HIS.
 • Dia 17
 • Taak huisarts: Gendiceerd? Veilig? Kan patint het nemen?
 • Dia 18
 • Polyfarmacie: Gendiceerd: Veilig: Gebruik: Controles? Wijzigingen? Kan het beter? Interacties, allergie, informatie. Kan het makkelijker? Baxter Thuiszorg? Wanneer volgende controle en door wie? Wie beslist daarover?
 • Dia 19
 • Afspraken. Openbare apothekers. Ziekenhuis apothekers. Huisartsen. Specialisten zullen volgen.
 • Dia 20
 • Veranderingen in de farmacie Wetgeving Bron: Staatscourant 2011 nr. 22913 19 december 2011 Staatscourant 2013 nr. 125176 105466 GMT 2 juli
 • Dia 21
 • Groot effect van betere samenwerking verwacht.
 • Dia 22
 • Medicatie overzicht. : Beheer is taak apotheker. Op te vragen door alle artsen, apothekers bij de bron apotheek!
 • Dia 23
 • Medicatie overzicht. : Taak arts: Verrijken dossier in apotheek!
 • Dia 24
 • Medicatie overzicht. : Taak arts: Verrijken dossier in apotheek! Stoprecept.
 • Dia 25
 • Thuiszorg Bij problemen overlegt de ondersteuner met de patient, en zo nodig daarna met de apo- theker of de huisarts. Als de ondersteuner de patient hiertoe in staat acht, stimuleert hij de patient dit zelf te melden. Voor de patient in het verzorgingshuis kunnen met de verzorgenden vergelijkbare afspraken worden gemaakt
 • Dia 26
 • Afspraak met thuiszorg Wanneer specifiek verpleegkundig toezicht noodzakelijk is bij het gebruik van medicatie, spreken de voorschrijver en de thuiszorg af wie hiervoor de machtiging aanvraagt.
 • Dia 27
 • TREFWOORDEN: medicatie polyfarmacie samenwerking farmacotherapie