Verandermanagement 3

Click here to load reader

 • date post

  29-Oct-2014
 • Category

  Business

 • view

  33
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Hoe veranderen: planning

Transcript of Verandermanagement 3

 • 1. Verandermanagement 3 Geplandeadvisering & verandermanagement

2. Ontwikkelingslijnen veranderkunde Senge Boonstra Caluwe * idem * Verandercapaciteit * Transformatie - integraal verandermanagement - Alle organisatiefacetten 2000-.... Cozijnsen Vrakking Cumming * idem 1974 e.v. * Technologie * werkprocessen - integrale veranderingsstrategien en methoden 1986-1999 Argyris Wierdsma Van de Bunt * Individueel gedrag * Structuur * Cultuur * Management - Implementatiestrategien - Adviesaanpakken - interventiemethoden1974-1985 E. Schein Chin & Benne * Individueel gedrag * groepsgedrag - Innovatiemodellen - veranderingstrategie n 1969 -1973 K.Lewin Lippitt / Bradfort * Individueel gedrag * groepsgedrag - diffusie en adoptietheorien - veranderingsmodellen 1950-1969Denkers Focus Inzichten Periode 3. Sleutelmodellen

 • Strategien voor verandering
  • Empirical-rational: feiten
  • Normative-reducation: wil
  • Power-corcive: macht
  • Bennis & Benne & Chin; 1974

Unfreezing > Movement > Refreezing Kurt Lewin 1951 5 KleurenCaluwe 2000 Lerende organisatie Peter Senge 1999 4. Verandermanagementin model A 5. Verandermanagementin model B 6. Verandermanagementin model C Matrix 7. Verandermanagementin model D `(Caluw) Historie Historie Context Aanleiding Filosofie Actoren Fasen Communicatie Betekenissen Monitoring Interactie Inrichting Besturing Mensen Producten Diensten Processen Uitkomsten 8. Verandermanagementin modelE 9. Verandermanagementin modelF: Presence Zien Gewaarworden Loslaten Ontvangen Realiseren Transformeren Verbeelden 10. Een model Adviseren in verandering

 • Fase 1 Contact
  • Netwerken
  • Probleembewustzijn
  • Veranderverlangen
  • Eerste probleemverkenning
 • Fase 2 Contract
  • globaal plan van aanpak
  • Offerte, Opdracht & commitment
 • Fase 3 Diagnose
  • Onderzoek
  • Analyse
  • probleemdefinitie 2
 • Fase 4 Ontwerp
  • Ideen / creativiteit
  • Toetsing / Besluitvorming
 • Fase 5 Implementatie
  • Invoering
  • Veranderen: gedrag
 • Fase 6 Verankeren
  • Resultaten zichtbaar maken
  • Vieren
  • verankeren
 • Fase 7 Evoluatie
  • Permanente toetsing en terugkoppeling
  • Voortgaande ontwikkeling

11. Fase 1 Contact Zien &Verbinding 12. Fase 1 Contact Activiteiten &Resultaten

 • Activiteiten / Themas
 • Vooraf
  • Gevraagd of ongevraagd advies
  • Intern / extern adviseur
  • Voorbereiding op het adviesgesprek: clint & markt & branche & product
  • Resultaat
   • Orintatie op klant, probleem en eigen mogelijkheden
 • Activiteiten / Themas
 • Na (eerste) contact
  • Wat is de vraag; voor- en nageschiedenis?
  • Strategisch / structureel / cultureel ?
  • Wie zijn de eigenaren, beslissers en opdrachtgevers?
  • Is er probleembewustzijn, veranderverlangen en voldoende energie?
  • Wat is je rol: expert, procesbegeleider, partner
  • Resultaat
   • Voorlopige (probleem)diagnose en adviesaanbod
   • Probleembewustzijn & veranderverlangen

13. Fase 1 Contact Vaardigheden & technieken

 • Netwerken
 • Acquisitie
 • Lobbyen
 • Actief luisteren / empathie
 • Omgaan met weerstanden en emoties van anderen
 • Analyseren
 • Verkopen
 • Feedback geven / confronteren met behoud van de relatie
 • politieke intelligentie
 • Offerte schrijven

14. Fase 2 Contract Bewustwording, verbeelding &Commitment 15. Fase 2 Contract Activiteiten &Resultaten

 • Activiteiten & themas
 • Stap 2A
  • Voorlopige probleemdiagnose
  • Beeld van doel / eindresultaat; wat wel, wat niet
  • Aard van de interventie: routine, verbeteren, innoveren
  • Gebied: strategie, structuur, cultuur; 7S
  • Projectplan: organisatie/ geld/ tijd/ kwaliteitszorg/ informatie
  • Afspraken over rolverdeling en rapportage
  • Resultaat
   • Duidelijke resultaat/doelomschrijving
   • Projectplan & Offerte
 • Activiteiten & themas
 • Stap 2B
  • Presentatie offerte & onderhandelingen
  • communiceren
  • Resultaat
   • Contract en commitment

16. Fase 2 Contract Vaardigheden & Technieken

 • Gesprekstechniek
 • Bewustwordingstechnieken
 • Projectplan schrijven
 • Resultaatgericht / oplossingsgericht omschrijven
 • Offertes maken
 • Overtuigen
 • Commitment verwerven
 • Onderhandelen
 • Presenteren

17. Fase 3 Diagnose Verheldering / Verdieping & Loslaten 18. Fase 3 DiagnoseActiviteiten &Resultaten

 • Activiteiten & themas
  • beeldvorming: probleem & oplossing
  • Invalshoeken: strategie, structuur, cultuur, mensen, processen, omgeving
  • 6Ws; wie, wat, wanneer, waarom, waar, welke wijze?
  • Gegevens verzamelen & analyseren
  • Analyse van innovatievermogen
  • Verheldering van criteria voor de oplossing
  • Resultaten
   • Definitieve probleem- en/of doelformulering
   • Beoordelingscriteria voor de oplossing

19. Fase 3 DiagnoseVaardigheden & Technieken

 • Onderzoeksvaardigheden
 • Diagnostische vaardigheden
 • Werken met metaforen
 • Omgaan met weerstanden en ontkenningsmechanismen
 • Intutie
 • Werken met meerdere perspectieven
 • Politieke gevoeligheid / handigheid / Empathie
 • Mediation; Win-Win
 • SMART

20. Fase 3 DiagnoseMethoden & Technieken

 • Strategische analyse
   • Mission Statement
   • SWOT analyse
   • Bench-Marking
   • Actueel en streefprofiel:7S
   • Fasenmodel Greiner
   • Innovatievermogen
 • Structuur analyse
   • Mintzberg configuraties
   • Metaforen Morgan
 • Cultuur diagnose
   • Typologien Harrison / Handy
   • Hofstede
 • Mensen
   • Stijlen van leidinggeven (DISK)
   • Teamrol analyse Belbin
   • Functieanalyse
 • Producten
   • Portfolioanalyse
   • Product & markt
   • Klanttevredenheid
 • Processen
   • Stroomschemas
   • Balanced Score Card
   • INK / Deming
   • Pareto-analyse
   • Ketenanalyse
   • Visgraatdiagram
   • krachtenveldanalyse
 • Gegevens verzamele