Veranderingen langdurige zorg - Zorgverband en OZO het virtuele verzorgingshuis

of 16/16
een product van BS Concept Realization W: www.zorgverband.nl E: [email protected] Barbara Nieuwkoop Cindy Hobert Samenwerken in het Virtuele Verzorgingshuis

Embed Size (px)

Transcript of Veranderingen langdurige zorg - Zorgverband en OZO het virtuele verzorgingshuis

Dia 1

Barbara Nieuwkoop

Cindy Hobert Samenwerken in het Virtuele Verzorgingshuis

een product van BS Concept RealizationW: www.zorgverband.nlE: [email protected]

Deze presentatie introduceert ZorgVerband, het sociaal-medisch netwerk rond de patient1

Workshop over:

www.OZOverbindzorg.nl

nr.

De workshop gaat over het samenwerkingsverband Ozo verbindzorg. Deze samenwerking wordt ondersteund door de toepassing Virtueel Verzorgingshuis. 2

Het Virtueel Verzorgingshuis is een vernieuwende manier van (samen)werken

Integrale zorg en welzijn lokaal ingericht: netwerkzorg en -welzijn

Dat betekent afspraken maken over: samenwerken strategisch en operationeelsamen bepalen van de doelstellingen

Domeinoverstijgend casemanagement

nr.

3

Client centraalElke clint een eigen ZorgleefplanEigen (sociaal medisch) netwerkInzicht op afstandZelf regie over zorg, ondersteuning en begeleidingSignaleren naar wie dan ook. (welzijn, wijkverpleging of huisarts enz.)Zelf monitoren per probleem en oplossing

Client centraal

nr.

De workshop gaat over het samenwerkingsverband Ozo verbindzorg. Deze samenwerking wordt ondersteund door de toepassing Virtueel Verzorgingshuis. 4

gedeeld webbased informatiesysteem

nr.

Systeem inrichting fysiek MDOProblemen & Interventies

- voortgangsrapportage- evaluatieZorgleefplan

signaleninstrumentenvirtueel MDOprofiellevensloopberichtenuploaden

nr.

De workshop gaat over het samenwerkingsverband Ozo verbindzorg. Deze samenwerking wordt ondersteund door de toepassing Virtueel Verzorgingshuis. 6

nr.

7

Luttenberg

nr.

8

Huisarts Ger van der Vlies2 thuiszorg: Carinova en Zorggroep RaalteGemeente RaalteAchmeaHuisartsengroep RaalteApotheek Partners

nr.

De workshop gaat over het samenwerkingsverband Ozo verbindzorg. Deze samenwerking wordt ondersteund door de toepassing Virtueel Verzorgingshuis. 9

De Stichting heeft tot doel te verzekeren dat de ouderenzorg in de gemeente Raalte middels het Virtuele Verzorgingshuis optimaal wordt verricht door alle betrokken partijen. Hierbij staat de clint centraal en zal de werking van het Virtuele Verzorgingshuis periodiek aan de gestelde doelen worden getoetst.

nr.

De workshop gaat over het samenwerkingsverband Ozo verbindzorg. Deze samenwerking wordt ondersteund door de toepassing Virtueel Verzorgingshuis. 10

Wie heeft de regie?

Hoe hou je overzicht/structuur?

Hoe biedt je lokaal integrale zorg en welzijn?

Hoe blijf je herkenbaar voor clinten?

Hoe versterk en borg je een lokale samenwerking?Relevante vragen in het proces

nr.

De workshop gaat over het samenwerkingsverband Ozo verbindzorg. Deze samenwerking wordt ondersteund door de toepassing Virtueel Verzorgingshuis. 11

Aanleiding: sloop verzorgingshuisHuisarts neemt initiatief voor verkennende gesprekkenEnthousiasmeren van belangrijkste partnersInrichten samenwerking: projectgroep/stuurgroepInhoudelijke afstemmen: instrumentarium, procesSamen op excursie

proces

nr.

De workshop gaat over het samenwerkingsverband Ozo verbindzorg. Deze samenwerking wordt ondersteund door de toepassing Virtueel Verzorgingshuis. 12

Stichting opgerichtDuidelijke verdeling verantwoordelijkheden en takenGezamenlijke investeringEnthousiaste Kick offInzicht per clint wie wat doetVoorbeeld voor de regio

Resultaten tot nu toe

nr.

De workshop gaat over het samenwerkingsverband Ozo verbindzorg. Deze samenwerking wordt ondersteund door de toepassing Virtueel Verzorgingshuis. 13

De eerste trotse bewoner de heer Jansman met vrouw en buiten beeld zijn zoon (mantelzorger).

nr.

De workshop gaat over het samenwerkingsverband Ozo verbindzorg. Deze samenwerking wordt ondersteund door de toepassing Virtueel Verzorgingshuis. 14

nr.

De workshop gaat over het samenwerkingsverband Ozo verbindzorg. Deze samenwerking wordt ondersteund door de toepassing Virtueel Verzorgingshuis. 15

Dank u!

nr.

De workshop gaat over het samenwerkingsverband Ozo verbindzorg. Deze samenwerking wordt ondersteund door de toepassing Virtueel Verzorgingshuis. 16