Veilige Publieke Taak Veiligheidsregio Hollands Midden En de rol van gemeentesecretarissen 15 mei...

of 13 /13
Veilige Publieke Taak Veiligheidsregio Hollands Midden En de rol van gemeentesecretarissen 15 mei 2014

Transcript of Veilige Publieke Taak Veiligheidsregio Hollands Midden En de rol van gemeentesecretarissen 15 mei...

Page 1: Veilige Publieke Taak Veiligheidsregio Hollands Midden En de rol van gemeentesecretarissen 15 mei 2014.

Veilige Publieke TaakVeiligheidsregio Hollands Midden

En de rol van gemeentesecretarissen15 mei 2014

Page 4: Veilige Publieke Taak Veiligheidsregio Hollands Midden En de rol van gemeentesecretarissen 15 mei 2014.

Is er een probleem?

• 50% van de overheidsmedewerkers met klantcontact in 2012:

• 48% verbale agressie• 15% bedreiging/intimidatie• 8% fysieke agressie• 4% seksuele intimidatie• 11% discriminatie

• Eindrapport Metamonitor Veilige Publieke Taak 2013, Regioplan

Page 5: Veilige Publieke Taak Veiligheidsregio Hollands Midden En de rol van gemeentesecretarissen 15 mei 2014.

Is er een probleem?

• 38 % van de politiek ambtsdragers in 2012:• 36% verbale agressie• 16% bedreiging/intimidatie• 5% fysieke agressie• 2% seksuele intimidatie• 9% discriminatie

• Eindrapport Metamonitor Veilige Publieke Taak 2013, Regioplan

Page 6: Veilige Publieke Taak Veiligheidsregio Hollands Midden En de rol van gemeentesecretarissen 15 mei 2014.

Consequenties!

• Meer verzuim EN gevolgen voor integriteit!

Ambtenaren:•Vermijdingsgedrag (6-17%) •Agressie bemoeilijkt beslissingen (16%), •beslissingen worden beïnvloed (8%)•van de ambtenaren vindt 40% dat bestuur de rug niet altijd recht houdt

Bestuurders:•Agressie bemoeilijkt beslissingen (18%), •beslissingen worden beïnvloed (9%)•van de ambtsdragers vindt 18% dat bestuur de rug niet altijd recht houdt

• Monitor agressie en geweld openbaar bestuur 2012

Page 7: Veilige Publieke Taak Veiligheidsregio Hollands Midden En de rol van gemeentesecretarissen 15 mei 2014.
Page 8: Veilige Publieke Taak Veiligheidsregio Hollands Midden En de rol van gemeentesecretarissen 15 mei 2014.

Het Plan van Aanpak VPT• Doelgroep:

Werkgevers (incl. gemeenten) en werknemers in de Veiligheidsregio met een publieke taak.

• Negen maatregelen:1. Laat externen weten wat uw organisatienorm van acceptabel gedrag is.2. Stimuleer dat uw werknemers elk voorval van agressie en geweld melden.3. Registreer alle voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers.4. Train uw werknemers in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld.5. Reageer binnen 48 uur naar de dader die agressie en geweld heeft gebruikt tegen uw

werknemers.6. Bevorder het (laten) doen van aangifte van strafbare feiten.7. Verhaal de schade op de dader.8. Verleen nazorg aan werknemers die slachtoffer zijn van agressie en geweld.9. Investeer in de organisatie van de preventie tegen agressie.

Page 9: Veilige Publieke Taak Veiligheidsregio Hollands Midden En de rol van gemeentesecretarissen 15 mei 2014.

Werkwijze

• Ambassadeurs -> boegbeeld sector• Sponsoren -> eindverantwoordelijk binnen

eigen organisatie, aanspreekpunt bij escalatie• Medewerkers “interne veiligheid”

Page 10: Veilige Publieke Taak Veiligheidsregio Hollands Midden En de rol van gemeentesecretarissen 15 mei 2014.

Programma

• Juni ‘14: introductie op VPT, investeren in eigen organisatie van de aanpak

• September ‘14: registratie van agressie en geweld• December ‘14: aangifte en verhaal op dader• Februari ‘15: VPT en evenementen• Maart ‘15: waar staan we nu en hoe verder• Nul en eindmeting

Page 11: Veilige Publieke Taak Veiligheidsregio Hollands Midden En de rol van gemeentesecretarissen 15 mei 2014.

Vraag

• Gemeentesecretarissen worden sponsor• Steun voor de aanpak vanuit de top van de

organisatie• Investeer in de organisatie van preventie

tegen agressie• VPT uitdragen

Page 12: Veilige Publieke Taak Veiligheidsregio Hollands Midden En de rol van gemeentesecretarissen 15 mei 2014.

Aanbod

• Programma in lijn met “natuurlijke” ontwikkelingen

• Leren van elkaar• Ondersteuning door expertisecentrum VPT

Page 13: Veilige Publieke Taak Veiligheidsregio Hollands Midden En de rol van gemeentesecretarissen 15 mei 2014.