Veel geld te verdienen met waardeoverdracht van pensioen

of 3 /3
Veel geld te verdienen met waardeoverdracht van pensioen Een medewerker die van werkgever verandert, heeft de mogelijkheid om het opgebouwde pensioen bij de vorige werkgever over te dragen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. In de praktijk wordt hier relatief weinig gebruik van gemaakt of wordt zelfs met een niet-valide argument afgezien van waardeoverdracht pensioen. Toch valt hier veel geld mee te verdienen. Het maken van de juiste keuze kan zomaar tienduizenden euro’s voordeel opleveren. Daar profiteert u van als u met pensioen gaat. Onderstaande twee praktijkvoorbeelden maken dit duidelijk. Waardeoverdracht pensioen Als u van werkgever verandert, heeft u als medewerker een recht om uw pensioen over te dragen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Als uw nieuwe dienstverband tussen 16 december 2014 en 1 januari 2015 is begonnen, dan kunt u nog tot 1 juli 2015 een verzoek tot overdracht bij de nieuwe pensioenuitvoerder indienen. Is het nieuwe dienstverband na die datum begonnen, dan kan het verzoek ook later worden gedaan. Niet-valide argumenten waardeoverdracht pensioen Het is onze ervaring dat veel medewerkers niet de moeite nemen om te kijken of waardeoverdracht interessant is. “Het zal wel goed geregeld zijn” is een veel gehoord argument. Dat zegt echter niets over of een waardeoverdracht interessant is of niet. Andere niet-valide argumenten die vaker gehoord worden, zijn bijvoorbeeld: “mijn pensioen is straks toch niets meer waard” of “een vriend van me heeft het ook niet gedaan”. Het gaat om veel geld Pensioen wordt ervaren als iets wat ‘ver weg is’. Juist dat maakt het extra belangrijk om meteen een goede keuze te maken ten aanzien van een waardeoverdracht. Hoe verder de pensioendatum weg is, hoe groter het effect op de waarde van het pensioen is als er een verschil in rendement blijkt te zijn bij de ene pensioenuitvoerder ten opzichte van de andere pensioenuitvoerder. Bovendien wordt pensioen vaak gepresenteerd als een jaarlijkse of maandelijkse uitkering. Een verschil van € 50 in uitkering per maand is al snel € 10.000 waard op de pensioendatum. Ter verduidelijking twee voorbeelden uit de praktijk. Voorbeeld 1 Waardeoverdracht van de ene middelloonregeling naar de andere middelloonregeling. Een medewerker van 44 jaar met een goed salaris krijgt na vele jaren dienstverband bij een werkgever die verplicht is aangesloten bij een pensioenfonds (middelloonregeling) de mogelijkheid om de opgebouwde pensioenaanspraak van € 25.000 over te dragen naar de

Embed Size (px)

Transcript of Veel geld te verdienen met waardeoverdracht van pensioen

Page 1: Veel geld te verdienen met waardeoverdracht van pensioen

Veel geld te verdienen met waardeoverdracht van pensioen

Een medewerker die van werkgever verandert, heeft de mogelijkheid

om het opgebouwde pensioen bij de vorige werkgever over te dragen

naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. In de praktijk

wordt hier relatief weinig gebruik van gemaakt of wordt zelfs met

een niet-valide argument afgezien van waardeoverdracht pensioen.

Toch valt hier veel geld mee te verdienen. Het maken van de juiste

keuze kan zomaar tienduizenden euro’s voordeel opleveren. Daar

profiteert u van als u met pensioen gaat. Onderstaande twee

praktijkvoorbeelden maken dit duidelijk.

Waardeoverdracht pensioen

Als u van werkgever verandert, heeft u als medewerker een recht om

uw pensioen over te dragen naar de pensioenuitvoerder van uw

nieuwe werkgever. Als uw nieuwe dienstverband tussen 16

december 2014 en 1 januari 2015 is begonnen, dan kunt u nog tot

1 juli 2015 een verzoek tot overdracht bij de nieuwe

pensioenuitvoerder indienen. Is het nieuwe dienstverband na die

datum begonnen, dan kan het verzoek ook later worden gedaan.

Niet-valide argumenten waardeoverdracht pensioen

Het is onze ervaring dat veel medewerkers niet de moeite nemen om

te kijken of waardeoverdracht interessant is. “Het zal wel goed

geregeld zijn” is een veel gehoord argument. Dat zegt echter niets

over of een waardeoverdracht interessant is of niet.

Andere niet-valide argumenten die vaker gehoord worden, zijn

bijvoorbeeld: “mijn pensioen is straks toch niets meer waard” of “een

vriend van me heeft het ook niet gedaan”.

Het gaat om veel geld

Pensioen wordt ervaren als iets wat ‘ver weg is’. Juist dat maakt het

extra belangrijk om meteen een goede keuze te maken ten aanzien

van een waardeoverdracht.

Hoe verder de pensioendatum weg is, hoe groter het effect op de

waarde van het pensioen is als er een verschil in rendement blijkt te

zijn bij de ene pensioenuitvoerder ten opzichte van de andere

pensioenuitvoerder.

Bovendien wordt pensioen vaak gepresenteerd als een jaarlijkse of

maandelijkse uitkering. Een verschil van € 50 in uitkering per maand

is al snel € 10.000 waard op de pensioendatum.

Ter verduidelijking twee voorbeelden uit de praktijk.

Voorbeeld 1

Waardeoverdracht van de ene middelloonregeling naar de andere

middelloonregeling.

Een medewerker van 44 jaar met een goed salaris krijgt na vele jaren

dienstverband bij een werkgever die verplicht is aangesloten bij een

pensioenfonds (middelloonregeling) de mogelijkheid om de

opgebouwde pensioenaanspraak van € 25.000 over te dragen naar de

Page 2: Veel geld te verdienen met waardeoverdracht van pensioen

pensioenuitvoerder van zijn nieuwe werkgever. Ook de nieuwe

werkgever hanteert een middelloonregeling. De pensioenaanspraak

gaat over van de ene uitvoerder naar de ander, zonder dat er iets

wijzigt aan de uitkering. Tenminste zo lijkt het. Belangrijk verschil

tussen beide uitvoerders is echter dat de ‘oude’ pensioenuitvoerder

een lage dekkingsgraad heeft en pensioenaanspraken niet meer

indexeert, terwijl de ‘nieuwe’ pensioenuitvoerder wel indexaties

doorvoert. Zónder indexatie van de pensioenuitkering en met een

marktrente van 3% zou de pensioenaanspraak van € 25.000 zo’n

€ 450.000 waard zijn op de pensioendatum. Stel dat de nieuwe

pensioenuitvoerder de pensioenaanspraak nog met 2% indexeert voor

een periode van maar 5 jaar en daarna niet meer, dan zou de waarde

van de pensioenaanspraak op de pensioendatum toch zo’n € 495.000

zijn. Dat is € 45.000 meer, puur alleen door het effect van indexatie.

In dit voorbeeld doet de medewerker er goed aan om zijn pensioen

over te dragen.

Voorbeeld 2

Een jonge medewerker met een klein pensioen.

Een medewerker van 32 jaar krijgt na zeven jaar dienstverband met

een werkgever met een middelloonregeling de mogelijkheid om de

opgebouwde pensioenaanspraak van € 3.600 per jaar over te dragen

naar de nieuwe werkgever.

De nieuwe werkgever heeft een beschikbare premieregeling. Bij

waardeoverdracht wordt een ‘zeker’ pensioen ingeruild voor een

‘onzeker’ pensioen, omdat een middelloonregeling wordt ingeruild

voor een beschikbare premieregeling. Dit weerhoudt de medewerker

ervan om een waardeoverdracht pensioen te doen.

Stel dat de marktrente op pensioendatum (65 jaar) 3% bedraagt, dan

is de waarde van de pensioenaanspraak ongeveer € 63.000. Als het

pensioen echter was overgedragen naar de pensioenuitvoerder van de

nieuwe werkgever, dan was er een waarde overgedragen van €

43.000. Met een beschikbare premieregeling is de eindwaarde op de

pensioendatum onzeker, maar als er een gemiddeld rendement wordt

gemaakt van 3%, dan is de waarde van het pensioenkapitaal ineens

(afgerond) € 113.000.

Met een marktrente van 3% op de pensioendatum heeft het uitvoeren

van de waardeoverdracht dus € 50.000 aan hoger pensioenkapitaal

opgeleverd.

Waardeoverdracht pensioen lastig? Helemaal niet!

Of een waardeoverdracht interessant is, is afhankelijk van een aantal

factoren. ABAB Pensioenadvies kan u in begrijpelijke taal adviseren

en ondersteunt u bij het maken van de juiste keuze voor een vast

bedrag van € 275 exclusief btw.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze

pensioenadviseurs via telefoonnummer 013-4647100 of per e-mail

via [email protected] onder vermelding van ABAB Pensioenadvies.

Hoewel bij de samenstelling van deze whitepaper de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen

aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. Deze whitepaper heeft slechts

een informatief karakter en aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Voor toepassing

in individuele gevallen raden wij u aan contact met ons op te nemen.

Page 3: Veel geld te verdienen met waardeoverdracht van pensioen