VE! MBO, niveau 3-4 PIE RE WINKL KLA AS V N DE HERIK Leren ... 01-2010 klein.pdfآ  4....

download VE! MBO, niveau 3-4 PIE RE WINKL KLA AS V N DE HERIK Leren ... 01-2010 klein.pdfآ  4. Bedrijfscodes

of 8

 • date post

  29-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of VE! MBO, niveau 3-4 PIE RE WINKL KLA AS V N DE HERIK Leren ... 01-2010 klein.pdfآ  4....

 • Het lesmateriaal voor Leren, Loopbaan en Burgerschap van uitgeverij Eisma Edumedia is in twee categorieën te verdelen, te

  weten ‘Leren & Loopbaan’ en ‘Burgerschap’.

  ‘Leren & Loopbaan Studieloopbaanbegeleiding’ biedt de basis voor studieloopbaanbegeleiding binnen elke competentiegerichte

  opleiding. Daarnaast bieden we binnen de reeks ‘Leren & Loopbaan’ een aantal modules aan die de vaardigheden op dit gebied

  versterken, zoals Rapporteren en Presenteren, Projectmanagement en Stage.

  Voor ‘Burgerschap’ is er de serie MOVE!. Deze methode is de enige die expliciet de

  koppeling maakt tussen de kerntaken en de 25 competenties van het competentiemo-

  del KBB.

  • Compleet pakket voor Leren, Loopbaan en Burgerschap

  • Voldoet aan de kerntaken 1 tot en met 7 van het Brondocument Leren, Loopbaan en

  Burgerschap

  • Geschikt voor mbo niveau 1 tot en met niveau 4

  • Uitgebreide opdrachten op www.lerenloopbaanburgerschap.nl

  • Losse modules verkrijgbaar voor onder andere Stage, Projectmatig werken,

  Rapporteren en Presenteren

  • Lesmateriaal is deels digitaal

  • Trainingen via het Centrum voor Nascholing Amsterdam

  • Voor de gehele studieduur

  uitgeverij Eisma Edumedia bv

  Postbus 459

  8901 BG Leeuwarden

  T (058) 295 48 51

  F (058) 295 48 57

  I www.eisma.nl

  www.lerenloopbaanburgerschap.nl

  E edumedia@eisma.nl

  LLB10

  Lesmateriaal voor Competentiegericht leren 2010

  KLAAS VAN DEN HERIK PIERRE WINKLER

  MOVE! MBO, niveau 3-4

  M V

  O E

  N D

  U U

  R Z A

  A M

  O N

  D E R

  N E M

  E N

  M B

  O , N

  IV E A

  U 3

  -4

  Leren, Loopbaan en Burgerschap

  LLB_folder 01-2010:Opmaak 1 29-01-10 15:35 Pagina 1

 • Beschikbare titels 2010

  Niveau 3-4

  Opdrachten en cases beschikbaar op www.lerenloopbaanburgerschap.nl

  Studieloopbaanbegeleiding

  deel 1 (296 pagina’s)

  Studieloopbaanbegeleiding

  deel 2 (136 pagina’s)

  Rapporteren en Presenteren

  (64 pagina’s)

  Projectmanagement

  (64 pagina’s)

  Stage (120 pagina’s)

  Niveau 2

  Studieloopbaanbegeleiding

  deel 1 (112 pagina’s)

  Leren en Loopbaan Burgerschap

  en MVO

  Studieloopbaanbegeleiding

  deel 2 (104 pagina’s)

  Vaardig in Leren

  (56 pagina’s)

  Projectmatig werken

  (64 pagina’s)

  Stage (112 pagina’s)

  Niveau 1

  Studieloopbaanbegeleiding

  (208 pagina’s)

  Niveau 3-4 en Niveau 2

  MOVE!

  MVO en Duurzaam

  Ondernemen

  Schematisch ziet u hier ons aanbod op het gebied van Leren, Loopbaan en Burgerschap

  2

  LLB_folder 01-2010:Opmaak 1 29-01-10 15:35 Pagina 2

 • Leren en Loopbaan, niveau 3-4 Studieloopbaanbegeleiding

  Leren en Loopbaan Modules

  Studieloopbaanbegeleiding,

  mbo niveau 3-4, deel 1

  (gebruiksduur 2 à 3 jaar)

  In dit boek wordt kerntaak 1 uit het Brondocu-

  ment Leren Loopbaan en Burgerschap behan-

  deld: In staat zijn om de eigen ontwikkeling in kaart te

  brengen en leerdoelen te realiseren. Dit wordt gedaan in de

  volgende modules: zelfkennis en zelfontwikkeling, competen-

  tiegericht leren, projectmatig werken en efficiënt en effectief

  leren. In dit boek verwerft de deelnemer ook elementaire

  vaardigheden Nederlands: basiskennis verslaglegging, verga-

  deren, leesvaardigheid, luisteren en notuleren.

  Studieloopbaanbegeleiding,

  mbo niveau 3-4, deel 2

  (gebruiksduur 1 à 2 jaar)

  In dit boek wordt kerntaak 2 uit het Brondocu-

  ment Leren, Loopbaan en Burgerschap behan-

  deld: In staat zijn de eigen loopbaan te sturen. Dit wordt

  gedaan in de volgende modules: Loopbaanontwikkeling en

  Loopbaanpraktijk. Onderwerpen die onder andere aan bod

  komen zijn loopbaankeuzes, solliciteren, bedrijfsetiquette en

  een professionele beroepshouding.

  Projectmanagement

  De deelnemer leert snel en goed hoe hij of zij

  een project gestructureerd opzet en succesvol

  uitvoert. Ook leert de deelnemer werken met

  Microsoft Project om de fases in een project te

  beschrijven en taken te plannen en verdelen, de voortgang te

  registreren, het project te beheersen en overzichtelijk weer te

  geven.

  Rapporteren en Presenteren

  Dit boek kan beschouwd worden als onderdeel

  van wat wel ‘Competentiegericht Nederlands’

  wordt genoemd. In dit boek wordt dieper in-

  gegaan op het gestructureerd, helder en over-

  tuigend schrijven van een verslag: rapportschema’s, gebruik

  van inleiding en koppen, alinea-indeling, samenvatten, formu-

  leren, stijl en spelling. Daarnaast komen ook interviewtech-

  nieken, enquêtes en het overtuigend presenteren in dit boek

  aan de orde.

  Stage, niveau 3-4

  Met dit boek kunt u de stageleerlijn of ‘erva-

  ringsreflectieleerlijn’ concreet ondersteunen en

  meer leerrendement geven. De deelnemer

  krijgt inzicht in allerlei aspecten en taken die te

  maken hebben de voorbereiding, uitvoering en afronding van

  een stage. Hij of zij leert welke eisen er gesteld worden in elk

  van deze drie fases, wat hij of zij kan verwachten en wat er

  verwacht wordt en hoe hij of zij een stage succesvol door-

  loopt en afrondt. Op die manier vormt deze methode een

  perfecte ondersteuning van deze belangrijke leerlijn. Een me-

  thode die het makkelijker maakt om deelnemers te sturen en

  begeleiden, die deelnemers met meer motivatie en succes-

  garantie een stage laat doorlopen en meer tevreden stage-

  werkgevers op zal leveren.

  Training Studieloopbaanbegeleiding bij Centrum voor Nascholing Amsterdam

  Het centrum voor Nascholing Amsterdam verzorgt vanaf 2010 trainingen voor Studieloopbaanbegeleiding. Voor deze

  trainingen hebben zij gekozen voor het lesmateriaal van uitgeverij Eisma Edumedia. Meer over deze training kunt u vin-

  den op pagina 7 van deze folder.

  Maak nu voordelig kennis met onze boeken U kunt nu voordelig kennismaken met de boeken uit de serie Leren en Loopbaan: Met bijgaande antwoordkaart kunt u

  de leerlingenboeken met 50% beoordelingskorting bestellen. Telefonisch een bestelling plaatsen kan ook via

  (058) 295 48 51.

  3

  LLB_folder 01-2010:Opmaak 1 29-01-10 15:35 Pagina 3

 • Leren en Loopbaan, niveau 2 Studieloopbaanbegeleiding

  Leren en Loopbaan Modules

  Studieloopbaanbegeleiding,

  mbo niveau 2, deel 1

  In dit boek wordt kerntaak 1 uit het Brondocu-

  ment Leren, Loopbaan en Burgerschap behan-

  deld: In staat zijn om de eigen ontwikkeling in

  kaart te brengen en leerdoelen te realiseren. Dit wordt ge-

  daan in de volgende modules: Leren en Loopbaan begint bij

  jezelf en Leren en Loopbaan in de praktijk. In dit boek ver-

  werft de deelnemer ook elementaire vaardigheden zoals

  oriënteren op de loopbaan, leerdoelen opstellen, reflecteren,

  competentieontwikkeling en opstellen van een portfolio. Het

  boek is in ongeveer 1 jaar studieduur te behandelen.

  Studieloopbaanbegeleiding,

  mbo niveau 2, deel 2

  In dit boek wordt kerntaal 2 uit het Brondocu-

  ment Leren Loopbaan en Burgerschap behan-

  deld: In staat zijn de eigen loopbaan te sturen.

  Dit wordt gedaan in de volgende modules: Loopbaanontwik-

  keling en Loopbaanpraktijk De onderwerpen die daarbij be-

  sproken worden zijn onder andere: het zoeken en vinden van

  een baan, solliciteren, beroepshouding, samenwerken en het

  omgaan met werkdruk. Dit boek is in ongeveer 1 jaar studie-

  duur te behandelen.

  Projectmatig werken

  Projectmatig werken is een vak apart. Toch zul-

  len ook deelnemers op niveau 2 er regelmatig

  in opleiding en werk mee te maken krijgen.

  Hoe werk je goed samen, hoe verdeel je de

  taken, hoe overleg je goed, hoe ga je om met de sociale as-

  pecten van het samenwerken? Deze en andere onderwerpen

  worden kort en helder besproken en met behulp van voor-

  beelden en opdrachten in de praktijk herkenbaar gemaakt.

  Vaardig in Leren

  Met behulp van dit boek ontwikkelt de deelne-

  mer op niveau 2 de basiscompetenties om suc-

  cesvol de opleiding te doorlopen. Efficiënt leren,

  plannen, leesvaardigheid, informatie in schema

  zetten en geheugentechnieken. Het is een greep uit de onder-

  werpen in deze methode die ervoor zorgen dat de deelnemer

  met meer motivatie en meer resultaat aan de slag gaat.

  Stage, niveau 2

  Met dit boek kunt u de stageleerlijn of ‘erva-

  ringsreflectieleerlijn’ concreet ondersteunen en

  meer leerrendement geven. De deelnemer

  krijgt inzicht in allerlei aspecten en taken die

  te maken hebben de voorbereiding, uitvoering en afronding

  van een stage. Hij of zij leert welke eisen er gesteld worden

  in elk van deze drie fases, wat hij of zij kan verwachten en wat

  er verwacht wordt en hoe hij of zij een stage succesvol door-

  loopt en afrondt. Op die manier vormt deze methode een

  perfecte ondersteuning van deze belangrijke leerlijn. Een me-

  thode die het makkelij