Vds Whitepaper Leiderschap

download Vds Whitepaper Leiderschap

of 30

 • date post

  29-Nov-2014
 • Category

  Education

 • view

  1.750
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Vds Whitepaper Leiderschap

 • 1. whitepape Leiderschap Over hard en zacht, over prestatie en passie
 • 2. whitepapeLeiderschap - Over hard en zacht, over prestatie en passie Leiderschapsontwikkeling: Top 10 tips 1 Zelfleiderschap als basis Hanteer zelfleiderschap als basis: leiderschapsontwikkeling is voor een belangrijk deel persoonlijke ontwikkeling en verruiming van persoonlijk bewustzijn. 2 Leiderschapsontwikkeling is een proces Beschouw leiderschapsontwikkeling als een proces: voor ontwikkeling is tijd nodig. Meerdere momenten, bezinning en activiteiten in de tussentijd. 3 De rol van visie, strategie, cultuur en doelen Koppel leiderschapsontwikkeling nadrukkelijk aan visie, strategie, cultuur en doelen: leiderschapsontwikkeling is geen doel op zich, het dient een doel, zowel voor de mensen die betrokken zijn als voor de organisatie die het faciliteert en organiseert. Een proces van leiderschapsontwikkeling is dan ook zeer geschikt om visie, strate- gie, doelen en/of cultuur te operationaliseren. 4 Individuele ontwikkelbehoeften Bied individueel maatwerk binnen een generieke aanpak: ieder individu is anders en heeft (deels) verschillende ontwikkelbehoeften. In het ontwerp van een leider- schapsontwikkelingsprogramma kan daar rekening mee worden gehouden door gezamenlijke onderdelen aan te bieden en modulaire onderwerpen of leeractivi- teiten. 5 Een gemeenschappelijke taal Creer een gemeenschappelijke taal: de praktische toepasbaarheid van leider- schapsontwikkeling wordt vergroot door leidinggevenden (en bij voorkeur ook de mensen aan wie ze leiding geven) dezelfde taal te laten spreken. 6 Leiderschapsontwikkeling als onderdeel van bedrijfsvoering Zorg voor een kritische massa om blijvende impact te genereren: zodra voldoende mensen een bepaalde taal gaan spreken of methodiek gaan toepassen ontstaat er een kritische massa, dan wordt het gemeengoed of cultuur. Daarmee wordt leiderschapsontwikkeling werkelijk onderdeel van de bedrijfsvoering en dagelijkse gang van zaken. 02 All rights reserved 2009 - VDS Training Consultants B.V.
 • 3. whitepapeLeiderschap - Over hard en zacht, over prestatie en passie 7 Follow up en verankering Besteed minstens zoveel aandacht aan follow-up en verankering als aan de programma-onderdelen zelf: systematische follow-up en verankering is minstens voor de helft bepalend voor het uiteindelijke effect. 8 Motivatie Maak deelname aan programmas vrijwillig: leren vindt alleen plaats als mensen dat willen. Mensen verplichten om naar programmas te gaan heeft dan ook niet de voorkeur. Verleid mensen liever door iets heel bijzonders aan te bieden waar je alleen heen mg gaan als je zeer gemotiveerd bent en kunt aantonen waarom jij er als deelnemer klaar voor bent. 9 Effect aantonen Toon effect op gedrag en prestaties aan: om allerlei redenen blijft het aantonen van effect zinvol. Vooral om ook de taal van leiders te blijven spreken: wat inves- teren we en wat levert dat op? Relevante vragen die ook beantwoord moeten kunnen worden door HRD professionals. Overigens is het hierin dus net zo zinvol om meer kwalitatieve effecten aan te tonen. 0 Leiderschapsontwikkeling is beleven Creer beleving: leiderschapsontwikkeling is leren, beleven, doen, reflecteren, interacteren, doorbreken, inzien, ervaringen opdoen. Creer dan ook situaties die een diepe ervaring achterlaten door een veelheid aan diverse leervormen en -situaties. 03 All rights reserved 2009 - VDS Training Consultants B.V.
 • 4. whitepapeLeiderschap - Over hard en zacht, over prestatie en passie Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Een blik in de toekomst Robert van den Bergh 13 DHL Global Forwarding: De balans vinden tussen het doel en de mens 17 Yacht: Een leider brengt iets in beweging 21 ABN AMRO: Het managen van emoties en onzekerheid 25 Nabeschouwing: Wat leiders bezighoudt Huib Broekhuis 29 Leestips 04 All rights reserved 2009 - VDS Training Consultants B.V.
 • 5. whitepapeLeiderschap - Over hard en zacht, over prestatie en passie Voorwoord Over leiderschap is de afgelopen decennia onvoorstelbaar veel geschreven. Parallel aan ontwikkelingen in maatschappij en economie wordt tegenwoor- dig van leiders verwacht dat ze aansturen met hoofd, hart en handen. Ga er maar aan staan De grote vraag dringt zich op waar het nu eigenlijk over gaat en hoe je als leider of manager je eigen plaats vindt tussen de talloze verwachtingen die er vanuit alle hoeken zijn en op je af komen. Dit whitepaper biedt inzicht en inspiratie en beantwoordt de vraag waar het bij leiderschap om gaat. Dit stuk is geschreven ter inspiratie voor hen die met leider- schapsontwikkeling te maken hebben, of dit nu HR managers zijn of lijnmanagers. We laten een jaarlijks terugkerend onderzoek over leiderschap langskomen en hebben over het onderwerp gesproken met managers van DHL Global Forwarding, Yacht en ABN AMRO. Wat opvalt is dat leiderschap, ongeacht de sector, wordt om- schreven als richting geven, evenwicht zoeken tussen doelen en welzijn van mensen, het beste uit mensen halen. Zo zien we de visie op harde doelen en zachte doelen, om prestatie en passie, in alle gesprekken terugkomen. Dat we momenteel woelige economische tijden doormaken, vindt nauwelijks weerslag in de visie over leider- schap, of zijn we toch weer aan het veranderen? In de conclusie van dit whitepaper en nabeschouwing over leiderschap vallen de puzzelstukjes in elkaar: leiderschapsontwikkeling als proces. Dt leiderschap een cruciale rol heeft in het huidig en toekomstig succes van organisaties staat voor ons vast! Ik wens u veel leesplezier. Huib Broekhuis Directeur VDS Training Consultants 05 All rights reserved 2009 - VDS Training Consultants B.V.
 • 6. whitepapeLeiderschap - Over hard en zacht, over prestatie en passie Een blik in de toekomst Door Robert van den Bergh De Ken Blanchard Companies heeft afgelopen jaar de resultaten van haar 2008 Corporate Issues Survey: a Six-Year Look at the Trends and Issues Organizations and Leaders Face vrijgegeven. Ondanks de economische crisis gelden de uitkomsten van dit onderzoek nog steeds om als organisatie te kunnen overleven1. Na de redelijk positieve en gezonde economische situatie van 2008 is het econo- mische vooruitzicht voor 2009 zeker minder rooskleurig. De minder snelle groei van het BNP, de kredietcrisis, de teruggang van de huizenmarkt en de daarmee gepaard gaande achteruitgang in zowel de bouwsector als de financile sector hebben alle bijgedragen aan een vermindering van de totale banengroei. Ondervraagden in ons onderzoek schetsen een soortgelijk beeld en noemen de concurrentie en de economische crisis als belangrijkste organisatorische uitdagingen. Ook groei en uitbreiding spelen hierbij een onmiskenbare rol. Op managementniveau zijn deze uitdagingen meer gericht op ontwikkeling van mensen, het creren van een toegewijd personeelsbestand, het aansturen van ver- andering en het ontwikkelen van potentile leiders. Op het niveau van de ontwikke- ling van medewerkers zijn prestatiemanagement, leidinggevende vaardigheden en intermenselijke communicatievaardigheden de drie belangrijkste kwesties. Belangrijkste uitdagingen voor de organisatie2 De belangrijkste vraagstukken waar organisaties zich in 2009 op zullen richten zijn grotendeels onveranderd gebleven vergeleken met de afgelopen jaren. Concurren- tiedruk, groei en uitbreiding, en gebrek aan deskundigheid blijven in de top vier van de lijst staan. Op de tweede plaats staat het vraagstuk van economische uitdagingen, wat dit jaar voor het eerst een keuzemogelijkheid was. 1 Bij het