Vco oost 16 oktober 2012

71
VCO Oost Nederland De Verdieping 16 oktober 2012

Transcript of Vco oost 16 oktober 2012

  • 1. VCO Oost NederlandDe Verdieping 16 oktober 2012

2. Tijd Activiteit Tijdstip Wat10.00 - 10.15Inloop 9:30 9:45 Inloop10.15 - 11.00 Onderwijs in de 21ste eeuw (incl. 21st century skills): 9:45 10:00 Welke trends en ontwikkelingen zien we op technologisch en maatschappelijk gebied en wat Zeepkistenronde: Dit doen we al met de 4 Windstrekenbetekent dit voor het onderwijs. 10:00 11:00 Presentatie Onderwijs, innovaties en trends11.00 - 12.30 12:00Circuit ronde 1: Praktische kennismaking met diverse innovatieve toepassingen zoals qr, 11:00 Circuit Innovatieve toepassingen in het onderwijs, wat werkt al?augmented reality, ipads/laptops, stopmotion, screencast, etc. 12:00 12:15 Korte terugkoppeling en vooruitblik12.30 - 13.00 13:00Lunch 12:15Lunch 13:00 13:30Wat weet je al van Social Media? En wat wil je weten?13.00 - 14.00 ProwiseBrainstorm..14.00 - 14.45 Pitch & Like 13:30 14:00Presentatie Social Media in het Basisonderwijs14.45 - 15.15 15:00Theepauze 14:00 Dieper met T-Pack15.15 16.15 15:15Visie en proces afstemmen 15:00 Pitch and Like!15:15 15:30Terugkoppeling en16.15Afronding ik Beloof. 3. Trendrapport 2012 4. De wereld verandert 5. De wereld verandertIndustrile samenlevingKennismaatschappij Mankracht Denkkracht Scheiding denken en doen Denken en doen zijn gentegreerd Veel van hetzelfde nodig Behoefte aan diversiteit, originaliteit & creativiteit Passief Actief 9 tot 5 Altijd en overal Heldere rol en taakverdeling Rol en taak afhankelijk van doel en netwerk 6. Verandert het onderwijs?! 7. Onderwijs van de 21ste eeuw!Visie op de toekomstOp onze basisscholen leggen we letterlijk de basisvoor het (werkende) leven van uw kind. We willendaarom ook aansluiten bij de belangstelling van uwkind. Daarom ook investeren we veel in nieuwe enmoderne technologie zoals computers endigitalisering van ons onderwijs. We zetten dan ooksterk in op vernieuwende projecten en weonderzoeken nieuwe en verbeterde lesmethodes. Zocreren we een onderwijsaanbod, dat uw kindvoorbereidt op de toekomst van vandaag en morgen. 8. Onderwijs van de 21ste eeuw?! 9. Issues21st century skills(Wat moet worden geleerd) Implementatie Evaluatie(Hoe wordt geleerd/ (Welke uitkomsten endidactische benaderingen) hoe die te beoordelen) 10. Uitgangspunt wat leren we? De zeven belangrijkste competenties van belang voor succes: 1. samenwerken 2. probleemoplossendvermogen 3. ict geletterdheid 4. creativiteit 5. kritisch denken 6. communiceren 7. sociale en culturelevaardigheden Meer weten? Studie Universiteit Twente. 11. Hoe leren kinderen?1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 12. Zo leren kinderen 13. Hoe evalueren we? 14. Zo evalueren we 15. Basisonderwijs kan ook FLIPPEN! 16. Basisonderwijs kan ook FLIPPEN! 17. Wat zou u willen flippen? Loop naar het grote whiteboard enschrijf een onderdeel van uw organisatie op waarbij u zou willen flippen 18. Belangrijk vooraf. NT + OO = EOO 19. Alleen succesvol wanneer 20. DigibordenHoe gebruik je ze? 21. Passend onderwijs? 22. Adaptieve Systemen 23. Variteit van didactiek 24. Twitter in de les? 25. Weet wat je Tweet #mediawijsheid 26. Kunnen leerlingen dat? 27. Mediawijsheid38 28. Hoe zwaar is het internet? 29. De APP-generatie.. 30. QR (snelle links) 31. Augmented Reality 32. Next step AR 33. Nieuwe verbindingen 34. Vragen?Presentatie beschikbaar viaSlideshare.net/kennisnet of eendropbox link.. 35. En dan nu aan de slagWerken met QRMaken van een screencastMaken van een stop-motion(maken en toepassen)De iPad Adaptief systeemSifteos lesblokjes De Rekentuin 36. Na ieder onderdeel terugkoppelen.. HOE?! Op whiteboardwand Allemaal! WAT?! Haalbaarheid Ideen Voordelen vs. Nadelen Tips voor anderen 37. ICT-BEKWAAMHEID VAN LERAREN 38. Digitalisering van de maatschappijOok in het onderwijs meer nadruk op: Aansluiting bij trends uit en verwachtingen vanmaatschappij Aantoonbaar rendement Professionaliteit van personeel 39. KERN: ELKE LERAAR MOET DE MEERWAARDE VAN ICTKENNEN, ERKENNEN N ERNAAR HANDELEN. 40. Vier in Balans 41. Opbrengsten Vier in Balans-monitor Ict draagt bij aan effectiever, efficinter enaantrekkelijker onderwijs f dat gebeurt, hangt af van de ict-bekwaamheidvan de leraar: 42. ? 43. Opdracht voor ontwikkeling Kennisnet ontwikkelt en beheert een duurzamestandaard voor ict-bekwaamheid van leraren. Op basis van voorbeelden van effectief ict gebruikwaarbij vanuit onderzoek een meerwaarde wordtaangetoond. Voor HR-beleid op scholen en eindtermen vanlerarenopleidingen. Generiek en bovensectoraal (PO/VO/MBO). Nauwe aansluiting op algemenebekwaamheidseisen (Onderwijscoperatie). 44. Geen afvinklijstje 45. Vanuit het beroep van de leraar 46. Andersom denken 47. Digitale basisvaardigheden 48. Ondersteuning vanuit KennisnetHulpmiddelen bij hetVolgen van aantalVoorbeelden van de rol envoeren van de discussie instellingen waarbij het werkzaamheden van deover ict-bekwaamheid: kader voor ict-leraar bij de kerntaken uitsamen met team en bekwaamheid wordthet kader voor ict-collegas vorm geven aaningezet om vorm te geven bekwaamheid.visie op ict-bekwaamheid. aan HR-beleid. 49. ictbekwaamheid.kennisnet.nl 50. Olaf de Grooto.degroot@[email protected]