Variant op de stelling van de Taakgroep:

download Variant op de stelling van de Taakgroep:

of 17

 • date post

  22-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  33
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Variant op de stelling van de Taakgroep:. Met techniek wordt het leergebied “rijker”. Techniek wordt Mens & Natuur. Gevaren en Kansen j.feenstra en c.brederveld Vedotech 2003. Je komt beslagen ten ijs…. 1 Vernieuwing Basisvorming 2 Mogelijkheden in jouw situatie 3 Uitwerking - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Variant op de stelling van de Taakgroep:

 • Variant op de stelling van de Taakgroep:Met techniek wordt het leergebied rijker.

  Nu Voor Staks, 2e editie

 • Techniek wordtMens & NatuurGevaren en Kansenj.feenstra en c.brederveldVedotech 2003

  Nu Voor Staks, 2e editieJan Feenstra - Ik zou Femke Nuis er ook bijvragen en een gezonde en effectieve taakverdeling maken. Als ze een echte rol speelt - en dat kan ze zeker vanuit haar ervaringen met natuurlijk duurzaam - moet ze denk ik ook op de titeldia.

 • Je komt beslagen ten ijs..1 Vernieuwing Basisvorming2 Mogelijkheden in jouw situatie3 Uitwerking4 Voorbeeld

  Nu Voor Staks, 2e editie

 • Basisvorming in de overgangKerndeel (2/3) en differentieel deel (1/3)Minimum van 80 u per vakClustering vakken mogelijk Stimulans nieuwe leervormen met meer samenhangwww.vernieuwingbasisvorming.nl

  Nu Voor Staks, 2e editie

 • Vernieuwing Basisvorming voor Techniek:

  Gevaren Kansen

  Nu Voor Staks, 2e editieJan Feenstra - Hier heb ik een nieuwe dia tussengezet met wat er komen gaat. Handig om de lijn wat vast te houden.

 • Vernieuwing Basisvorming :

  gevaren voor TechniekOndersneeuwen Onrendabel aantal uren

  Nu Voor Staks, 2e editie

 • Vernieuwing Basisvorming :

  kansen voor TechniekKristallisatiepunt voor samenwerking van vakkenLabfunctie voor didactische ontwikkeling

  Nu Voor Staks, 2e editie

 • Wat gebeurt er bij jou op school?1 Er verandert niets2 Minder uren Techniek3 Opgaan in Mens&Natuur4 Opgaan in Leergebieden en projecten

  Mogelijkheden :

  Nu Voor Staks, 2e editieJan Feenstra - Wat gaat er op jouw school gebeuren?

  Opties:

 • Mogelijke initiatieven in situatie 1: er verandert nietsPas dan extra op dat je niet verrast wordtNeem zelf initatief en kom met voorstellen Techniek is een goed startspunt voor vernieuwing

  Nu Voor Staks, 2e editieJan Feenstra - Aangevuld met een ander voorbeeld.

 • Mogelijke initiatieven in situatie 2: minder uren voor TechniekVan alles wat minder + minder efficintKeuze voor Techniekeigen vaardigheden Relatie van Techniek met andere vakken uitbouwen

  Nu Voor Staks, 2e editieJan Feenstra - Aangevuld met een ander voorbeeld.

 • Mogelijke initiatieven in situatie 3: opgaan in Mens&NatuurTechniek tot toegepaste Natuurkunde makenEfficint(er) samenwerken met verwante vakkenInnovatieve mogelijkheden van Techniek benutten

  Nu Voor Staks, 2e editie

 • Mogelijke initiatieven in situatie 4: opgaan in leergebiedenTechniek loopjongen laten worden voor andere vakken of laten verdwijnenVakoverstijgende aard van Techniek beter bekend maken en uitbuitenInnovatieve mogelijkheden van Techniek optimaal inzetten

  Nu Voor Staks, 2e editieJan Feenstra - KLeuren bijgewerkt om een consistent geheel te krijgen.

 • Een project kan je helpen1Zet een project op vanuit een echte vraag/probleem/onderwerp2Niet starten vanuit losse (leuke of leerzame) experimenten3 Maak een mind-map en bedenk welke vakken betrokken kunnen worden4Daarna per vak aangeven welke leerstof aan de orde komt5Leerlingen kiezen voor deelaspect met eindpresentatie

  Nu Voor Staks, 2e editieJan Feenstra - Even kijken naar de interlinie. Kijk of je tekst niet onder van de dia afloopt. Controller alles in elk geval op de computer die je gaat gebruiken.Jan Feenstra - Een project kan helpen?

 • Een mind-map: De Keltische weersteenOphangen van de steen stellage bedenken en maken verpakking maken versiering verpakking uitleg van de werking, ook in andere talen certificaat van echtheid oorkonde folder groter geheel: weerbericht KNMI krant prijsTECHNIEKVERZORGINGBIOLOGIEECONOMIENATUURKUNDE WISKUNDE ENGELS/FRANS BEELDENDE VORMINGNEDERLANDS MEDIA-ICT

  Nu Voor Staks, 2e editie

 • Uitwerking vakoverstijgend project1Vorm groep (met dezelfde situatie)2Bedenk en formuleer een project3 Stel vast: klas, doel, presentatievorm, vakken, tijdstip, tijdsduur, enz.4Noteer alles op een sheet5 Vertel het elkaarOpdracht:

  Nu Voor Staks, 2e editie

 • Voorbeeld 1: Natuurlijk duurzaamProject met TN-NA-WI, klas 2Voorzie je school van uitsluitend duurzame energiebronnen (plan).Zie www.natuurlijkduurzaam.nl level 3Presenteren via Powerpoint of Internetsite.

  Nu Voor Staks, 2e editie

 • Voorbeeld 2: KantineprojectRicht de kantine opnieuw in Project met groot aantal vakken, klas 1Allerlei vakken leveren eigen bijdrageRoosterdoorbrekend of nietVer doorgevoerde taakverdeling met lessen over basis-kennis door leerlingenPresenteren via tekeningen, maquettes, verslag met berekeningen.

  Nu Voor Staks, 2e editieJan Feenstra - Lettergrootte aangepast om alles er op te krijgen.

  Belangrijk om te benadrukken dat deze overgangssituatie nu speelt en officieel afloopt met deze cursus. Hij zal wel doorlopen tot er nieuwe regelgeving is.0 kan eigenlijk niet zonder de doelstelling van de vernieuwing geweld aan te doen, denk aan de samenhang en verbeteren van de efficintie.

  Hier moet gezegd worden dat er regelmatig dezelfde onderwerpen in verschillende vakken behandeld worden en dat we dat niet van elkaar weten (maar de leerling wel).Voorbeeld: begrip schaal. Ander begrip: tekenprojecties.Hier moet gezegd worden dat er regelmatig dezelfde onderwerpen in verschillende vakken behandeld worden en dat we dat niet van elkaar weten (maar de leerling wel).Voorbeeld: begrip schaal. Ander begrip: tekenprojecties.Er is niets tegen een vakeigen Natuurkunde aanpak, maar het heeft tot nu toe niet geleid tot de nodige aantallen studenten voor dit vak. Bovendien is het voor de leerlingen van nu een manier van leren die teveel losgeweekt is van hun alledaagse werkelijkheid.

  Techniek = loopjongen betekent dat het vakoverstijgende en vakdoorbrekende karakter van Techniek niet inhoudelijk wordt uitgewerkt. Het blijft bij een aardige uitwerking van andere vakken, bijvoorbeeld om hulpstukken voor een onderzoek te maken.

  De Innovatieve mogelijkheden van Techniek zitten hierin: technische problemen zijn van nature ook vaak maatschappelijke problemen, zeker op het niveau van 12-14 jarigen. De leerstrategie kan daarbij veel gemakkelijker worden verlegd naar een manier waarbij de leerling leert en de docent de leerbehoefte van de leerling bevredigt, in tegenstelling tot de leerling die de onderwijsbehoefte van de docent moet bevredigen. Kan ook met een andere school, eventueel in het buitenland.