Van hosting tot cloud computing @ Intac

of 115 /115
Van hos(ng tot cloud compu(ng Thijs Feryn Support manager +32 (0)9 218 79 06 [email protected] The Internet Academy 9 november 2010 Archipel Business Center Zwijnaarde

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Van hosting tot cloud computing @ Intac

 • Van hos(ng tot cloud compu(ngThijs FerynSupport manager+32 (0)9 218 79 [email protected]

  The Internet Academy9 november 2010Archipel Business Center Zwijnaarde

 • Over mezelf

  Ik ben de support manager bij Combell

 • Over mezelf

  Ik ben een bestuurslid bij PHPBenelux

 • Volg me op TwiUer: @ThijsFeryn

  Lees mijn blog: hUp://blog.feryn.eu

 • Wie bent u?

 • Opwarmen & stretchen: glossarium

 • Host

  Gastvrouw of gastheer

 • Hos(ng

  Hos(ng = virtuele bouwgrond

  Website = huis

 • Hos(ng

  Hos(ng = server in een datacenter

 • Server

  Virtuele butler

 • Server

 • Server

  Professionele computer die internet gerelateerde diensten levert

 • IP-adres

  Adres & loca(ecordinaten van een server

 • IP-adres

  193.111.95.33

  11000001 . 01101111 . 01011111.00100001

 • Domeinnaam

  Uw thuisadres

 • Domeinnaam

 • DNS

  Online telefoonboek dat domeinnamen omzet naar IP-adressen

 • DNS

 • HTTP

  Hypertext transer protocol webpaginas zichtbaar maken

 • FTP

  File transer protocol bestanden transfereren over het internet

 • POP3

  Post oce protocol versie 3emails ophalen

 • SMTP

  Simple mail transfer protocolemails versturen

 • Imago

 • Imago

 • Imago

  Fout Goed

  Telefoon 0472567898 092187979

  Emailadres [email protected] [email protected]

  Website http://users.telenet.be/mijnbedrijf http://www.mijnbedrijf.be

 • Professionele iden(teit

 • Het concept

 • Domeinnaam registra(e

 • Domeinnaam registra(e

  !!"#$%&'()*+,-%'(./%+(0%1/2/1%.(345*6%!%78/9%7*19%7:,9%71)9%777%;"#$%&

 • Domeinnaam registra(e

  Bepaal doelpubliek Kies TLD Zoek aantrekkelijke domeinnaam/domeinnamen Controleer beschikbaarheid domeinnamen (+merkrecht)Belangrijk voor keuze rmanaam bij startups

  Kies betrouwbare agent met kennis van zakenLeg domeinnaam vast op eigen gegevens

 • Domeinnaam bedrijf

 • Domeinnaam product

 • Hou uw domeinnaam stabiel

 • Hou uw domeinnaam stabiel

  !"#$%&'($)*+$,"'-&./"0'

 • E-mail

 • E-mail

 • Virtueel kantoor

 • Mobiel

 • Hos(ng formules

 • Hos(ng formules

 • Linux of Windows?

 • Linux of Windows?

  Ik heb een Windows computer, dus ik neem een Windows hos(ng pakket

 • Linux of Windows?

  Ik heb een Windows computer, dus ik neem een Windows hos(ng pakket

 • Open source technologien

 • Open source soGware

 • MicrosoG technologien

 • Hoe groot?

 • Welke hoster?

 • Prijs

 • Prijs

  Prijs/kwaliteit

  Budget

  Opera(oneel & commercieel belang

  Bezoekers & load

  Risicoanalyse

 • Kwaliteit

 • Persoonlijk contact

 • 24/7 support

 • Garan(es via SLA

 • Loca(e

 • Infrastructuur

 • Internet toegang

 • Stroomvoorzieningen

 • Koeling

 • Netwerk topologie

 • Backup

 • Monitoring

 • Fysieke beveiliging

 • Shared hos(ng

  Meerdere sites/klanten op 1 server

 • Shared hos(ng

  Pro Contra

  GoedkoopNiet geschikt voor bedrijfskritische

  toepassingen

  Simpel (gemiddelde feature set) Weinig flexibiliteit

  Managed Geen eigen installaties/configuraties

  Performant Gedeelde resources

  Best effort SLA (men doet zn best) Best effort SLA (geen garanties)

 • Virtual hos(ng

 • Virtual hos(ng

  Pro Contra

  Vrij goedkoop Professioneel, maar niet voor zware applicaties

  Erg flexibel Kan complex worden

  (Semi-)managed Technische kennis vereist

  Gegarandeerde resources, on-the-fly schaalbaar

  Beperkte resources

  Garanties mogelijk via SLA Beperkte SLA

 • Dedicated hos(ng

 • Dedicated hos(ng

  Pro ContraGeschikt voor bedrijfskritische

  toepassingenDuur

  Erg flexibel Kan complex worden

  (Semi-)managed Technische kennis vereist

  Gegarandeerde resources Fysieke resources, geen on-the-fly schaalbaarheid

  Uitgebreide SLA SLA kan duur worden

 • The Cloud

 • Wat is Cloud?

 • BoUom line

  Cloud = het internet

 • Deni(e

 • Deni(e

  Een model voor consump(e en dienstlevering op het internet waarbij exibiliteit essen(eel is en via abstrac(e gegarandeerd

  kan worden

 • Internet als nutsvoorziening

 • Abstrac(e

 • Abstrac(e

  Virtualisa(e

  Isola(e van resources

  Opslag vs verwerking

 • Flexibiliteit

 • Flexibiliteit

  Schaalbaarheid & beschikbaarheid

  Elas(sche toewijzing van resources

  Pay as you go/grow

  Snelle setup & oplevering

 • Het succes

 • De misleiding

 • De toekomst

 • Cloud hos(ng

  Pro ContraGeschikt voor bedrijfskritische

  toepassingen Duur

  Erg flexibel Kan complex worden

  (Semi-)managed Technische kennis vereist

  Gegarandeerde resources, on-the-fly schaalbaar Overhead van virtualisatie

  Standaard high-availability

  Uitgebreide SLA SLA kan duur worden

 • Aan de slag

 • Doe het niet zelf

 • Laat u adviseren

 • Veiligheid

 • Veiligheid

 • Kapers op de kust

 • Kapers op de kust

 • Gevaar

 • Gevaar

  !"#$%&'()*($

  +,-.$/0102)3%45$%&'()*($

  ,6%26%&7$

  894:$2;>[email protected])A$

  >:B(%&A04%&7$

  >(C0)%&7$

  Domeinkaping

 • Verantwoordelijkheden

 • Verantwoordelijkheden

  HosterDatacenterNetwerkServersDomeinnamenServer so6ware

  KlantApplica:eComputer

 • SSL

 • Online betalen

 • SPAM

 • SMTP = OUD !

 • SPAM

  Bayesiaanse lter

  SPF

  Blacklis:ng

  Reverse DNS

  IP reputa:e

 • Groei

 • Veranderingen & nieuwe belangen

 • Performan(e

 • Schaalbaarheid

 • Hos(ng formule herevalueren

 • Toch een SLA?

 • Dedicated plaporm?

 • Of toch in the Cloud?

 • Laat u adviseren

 • Laat u adviseren

 • Doe je ding, doe wat je goed doet

 • Q&A