van het lectoraat Crisisbeheersing - IFV Crisisbeheersing december 2017 1 Voor u ligt de eerste...

download van het lectoraat Crisisbeheersing - IFV Crisisbeheersing december 2017 1 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief

of 7

 • date post

  12-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of van het lectoraat Crisisbeheersing - IFV Crisisbeheersing december 2017 1 Voor u ligt de eerste...

 • nieuws van het lectoraat Crisisbeheersing

  1december 2017

  Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Doelstelling van het lectoraat is het ontwikkelen en delen van kennis en kunde op het brede terrein van de crisisbeheersing ten behoeve van bestuurders, hulpdiensten (brandweer, politie, ambulancezorg/GHOR) en gemeentelijke diensten, maar ook van al die andere actoren die tijdens een crisis een rol kunnen spelen. Dit gebeurt door onderzoek en evaluaties te verrichten en informatie en kennis zo breed mogelijk beschikbaar te stellen en te delen.

  Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over actuele thema’s en lopende onderzoeken. Ook willen wij u op deze manier op de hoogte brengen van verschenen publicaties en van kennisevents.

  Recent verschenen publicaties

  Jaarboek Lessen uit crises en mini-crises 2016 Eind november 2017 verscheen het vijfde jaarboek in de reeks Lessen uit crises en mini-crises. Ook in deze editie wordt weer ingezoomd op vijftien bijzondere gebeurtenissen, deze keer uit het jaar 2016. De aandacht gaat uit naar verschillende gezondheidscasus, zoals de ophef over het rubbergranulaat op kunstgrasvelden en de uitstoot van DuPont/Chemours. Ook de onrust vanwege de Zaanse straatvlogger, de branden in Krabbendijke en Someren en het stuwincident bij Grave komen aan bod. Centraal staat steeds de vraag, welke dilemma’s speelden en wat we hiervan kunnen leren voor toekomstige situaties.

  Lessen uit crises en mini-crises 2016 is geschreven voor bestuurders en professionals werkzaam op het terrein van crisisbeheersing en veiligheidsmanagement. De publicatie is uitgebracht bij Boom uitgevers Den Haag en te bestellen via www.boombestuurskunde.nl

  Lessen uit crises en mini-crises 2016

  Rugdikte xx mm – 13-09-2017 – Textcetera

  Lessen u

  it crises en

  m in

  i-crises 2016

  ISBN 978-94-6236-800-2

  9 789462 368002

  In deze vijfde editie in de reeks Lessen uit crises en mini-crises

  van het lectoraat Crisisbeheersing worden vijftien bijzondere

  gebeurtenissen uit het jaar 2016 beschreven en beschouwd.

  De aandacht gaat uit naar verschillende gezondheidscasus,

  waaronder de ophef over het rubbergranulaat op kunstgras-

  velden en de uitstoot van DuPont/Chemours. Maar ook de

  onrust vanwege de Zaanse straatvlogger, de hagelstorm in

  Zuidoost-Brabant, de branden in Krabbendijke en Someren,

  de treinongevallen in Dalfsen en Winsum en het stuw incident

  bij Grave komen aan bod. Daarnaast is er aandacht voor de

  aanslagen in Brussel en de terreurdreiging rond Schiphol.

  In elk hoofdstuk wordt getracht een dilemma of thema

  bloot te leggen dat ook in toekomstige situaties een rol zou

  kunnen spelen. Bestuurders en professionals werkzaam op

  het terrein van crisisbeheersing en veiligheidsmanagement

  kunnen hier hun voordeel mee doen. In het inleidende

  hoofdstuk worden de rode draden uit de casus belicht.

  Centrale thema’s zijn: omgaan met onzekerheid en met

  maatschappelijke en politieke onrust, de rol van veiligheids-

  regio’s, ketenpartners en burgers, de juridische en financiële

  verwikkelingen die na (mini-)crises volgen en het belang van

  continuïteit.

  Redactie Menno van Duin Vina Wijkhuijs

  OM_Lessen_uit_crisis_en_mini-crisis_2016.indd All Pages 13-Sep-17 14:53:54

  https://www.boombestuurskunde.nl/bestuurskunde/catalogus/lessen-uit-crises-en-mini-crises-2016-1-2017

 • 2

  Recent verschenen publicaties

  VenloStormt 2017: risico’s en verantwoordelijkheden In juni 2017 deed zich in Venlo, bij de obstacle run VenloStormt, een tragisch ongeval voor. Bij een hindernissenbaan waaraan getrainde professionals deelnamen, kwam een 29-jarige vrouw om het leven. De gemeente Venlo had voor het evenement een vergunning afgegeven, waarin onder meer eisen waren gesteld om de veiligheid van deelnemers en het publiek te waarborgen. Naar aanleiding van het tragische ongeval heeft de gemeente Venlo het lectoraat Crisisbeheersing gevraagd een evaluatie te verrichten van het vergunningverleningsproces. Aangezien dit soort evenementen in ons land steeds meer plaatsvinden, richt het lectoraat zich in de evaluatie met name op ‘vooruit’ kijken. Welke mogelijke lessen kunnen uit de gebeurtenis worden getrokken voor een volgende keer en wat kunnen betrokkenen doen om dergelijke evenementen goed te laten verlopen? Uitdagingen en handelingsperspectieven vindt u in het begin december verschenen rapport VenloStormt 2017: risico’s en verantwoordelijkheden.

  > VenloStormt 2017: risico’s en verantwoordelijkheden

  Plug-in kennissessie ‘Lessen uit crises en mini-crises 2016’ De vijfde uitgave werd op 21 november gepresenteerd tijdens een plug-in kennissessie. Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, ontving het eerste exemplaar uit handen van lector Crisisbeheersing Menno van Duin. Tijdens de plug-in sessie vertelden betrokkenen bij de geanalyseerde incidenten over hun ervaringen.

  https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20171124-IFV-VenloStormt-2017-Risicos-en-verantwoordelijkheden.pdf

 • 3

  Recent verschenen publicaties

  Handboek Basisinformatie regionale crisisbeheersing In het handboek Basisinformatie regionale crisisbeheersing worden de basisbeginselen van de regionale crisisbeheersing beschreven en uitgelegd. Het dient als wegwijzer voor de grote hoeveelheid documenten – van richtlijnen tot handleidingen, leidraden, modellen en referentiekaders – die in de afgelopen jaren over de regionale crisisbeheersing is verschenen. De meerwaarde van het handboek zit in de samenhang die in de bestaande documentatie wordt aangebracht en in het toegankelijk maken van deze documenten. Met het nieuwe handboek wordt beoogd een gebruiksvriendelijk overzicht te geven van de huidige kennis over de (voorbereiding op de) rampenbestrijding en crisisbeheersing in Nederland, voor zover het de verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio’s en hun ketenpartners betreft. De publicatie is bedoeld voor allen die (gaan) werken op het terrein van de regionale crisisbeheersing. Maar ook voor anderen kan het een handzaam naslagwerk zijn. De publicatie omvat de huidige wet- en regelgeving en inzichten op het terrein van de regionale crisisbeheersing. Omdat beide aan verandering onderhevig zijn, zal het handboek na verloop van tijd worden geactualiseerd.

  > Basisinformatie regionale crisisbeheersing

  Hagelstenen zo groot als tennisballen In opdracht van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft het lectoraat Crisisbeheersing de bestuurlijke en operationele samenwerking geëvalueerd naar aanleiding van de zware hagelstorm op 23 juni 2016. De hagelbuien die toen over Zuidoost-Brabant trokken, veroorzaakten met name in de gemeenten Asten, Bergeijk, Heeze-Leende en Someren enorme schade aan land- en tuinbouwbedrijven en aan particuliere en publieke eigendommen. De hulpdiensten en gemeenten pakten de situatie op, maar zagen aanvankelijk geen noodzaak tot opschaling. Pas de volgende dag en ook de dagen erna werden de gevolgen van het noodweer duidelijk. Er was niet alleen veel schade, er was ook sprake van een asbestprobleem. Het herstel ging langzaam; bedrijven raakten in financiële problemen. De evaluatie laat onder meer zien dat er bij een eerdere opschaling naar GRIP 4 een betere afstemming had kunnen plaatsvinden van alle activiteiten die vanuit de gemeenten werden geïnitieerd. Een toelichting van de resultaten vindt u in het rapport Hagelstenen zo groot als tennisballen.

  > Hagelstenen zo groot als tennisballen

  https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20171031-IFV-Basisinformatie-regionale-crisisbeheersing-Versie-1.0.pdf https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20170131-IFV-Hagelstenen-zo-groot-als-tennisballen.pdf

 • 4

  Lopende onderzoeken

  Samenhang in risico’s op nationaal en regionaal niveau: een verkennend onderzoek Het lectoraat Crisisbeheersing doet een verkennend onderzoek naar de aansluiting tussen de regionale risicoprofielen en het Nationaal Veiligheidsprofiel (NVP). Aanleiding voor dit onderzoek was de observatie dat het realistisch is dat we in de toekomst meer en meer te maken krijgen met rampen en crises waarbij de regiogrenzen geen of slechts in beperkte mate een rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn overstromingen, uitval van de vitale infrastructuur en stralingsincidenten. Momenteel ontbreekt echter een gezamenlijk perspectief op deze risico’s. Hoewel het NVP en de regionale risicoprofielen in methodiek op elkaar lijken, zijn er verschillen in inhoudelijke focus, in proces en aanpak, in doorlooptijd en in de besluitvormingscyclus. De vraag is dan ook of dit problemen oplevert in de praktijk en of een gezamenlijk perspectief op risico’s, die evident bovenregionaal van aard zijn, wenselijk is.

  Evaluatie GRIP 4 bij Fort Oranje In opdracht van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant evalueert het lectoraat Crisisbeheersing het crisismanagement rondom de sluiting van camping Fort Oranje. Deze camping ligt in de gemeente Zundert en is vooral bekend als verzamelplaats van criminele praktijken en belastingontduiking. In juni 2017 kondigde de eigenaar aan alle bewoners op straat te zetten. Vanwege een dreigende sociale calamiteit besloot de voorzitter van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant nog diezelfde dag om op te schalen naar GRIP 4. Het beheer van de camping werd de volgende dag overgenomen door de gemeente Zund