Van glorie naar glorie

download Van glorie naar glorie

of 22

 • date post

  24-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  52
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Van glorie naar glorie. Vya 7 juli 2013. Vorige week. Preek Menno over ‘natte voeten’ De tempelrivier (Ez. 47) Oproep om ervaring op te doen met de reis in de rivier | wennen aan Gods heerlijkheid. Lev. 9. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Van glorie naar glorie

heerlijkheid

Van glorie naar glorieVya 7 juli 2013Vorige weekPreek Menno over natte voetenDe tempelrivier (Ez. 47)

Oproep om ervaring op te doen met de reis in de rivier | wennen aan Gods heerlijkheidLev. 96Mozes zei: Dit is wat de HEER u opgedragen heeft om te doen opdat zijn majesteit aan u zal verschijnen.

Context: inwijding priesters, instelling offerdienstOffers Zondoffer: verzoening voor onopzettelijke zonden, een offer van bekeringBrandoffer: verzoening voor fundamentele zondige aard van mensenSpijsoffer: vorm van toewijding/overgave, verklaring van goede wilOffers 2Vredeoffer: om God eer te geven en onderlinge gemeenschap te beleven:-danken-geloften doen-met een oprecht/opgewekt hart

Alle offers: spontane lofprijsKortom:Om de heerlijkheid van God te zien/ervaren:

Toewijding/heiligingBekering uit oud levenOprechte overgave aan GodLofprijs/aanbiddingValkuilVerkeerde vorm van zondebesef

Hebreen 10Voor eens en altijd volbracht met een volmaakt offer: Jezus!Hebr. 1019Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, 20omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. 21We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God; Hebr. 1022laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. 23Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Hebr. 1024Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, 25en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

toenaderingNaderen in Gods heerlijkheid in 3 stappen:Oprecht hart Belijden waarop we hopen (getuigen!)Elkaar helpen in het toenaderen (in een gemeenschap functioneren)De rivier: enkelsTijd vrijzettenBereid je voor op een ontmoeting met de Allerhoogste: wijd je toe

-hoe kom je naar een dienst?-heb jij dagelijks ruimte in je agenda voor God?De rivier: knienOprechtheidZorg voor open kanalen met GodRuim obstakels uit de weg met Jezus

-bespreek je zwakheden met Jezus-vraag om herstel, genezing, bevrijdingDe rivier: heupenGetuig van wat God in je leven heeft gedaanStel je hoop daarom op Hem voor huidige en toekomstige situaties

-geef Hem dank voor deze dingen-spreek het hardop uit-spreek hierover met anderenDe rivier: zwemmenPlek van overgave en loslatenLaat je leiden door de Heilige Geest

-neem tijd van aanbidding, ook voor jezelf thuis-vertrouw dingen aan God toe, heb daar vrede overDoorgevenzowel in Lev. als in Hebr.Zegenen & samenkomsten bezoeken:

Geef door wat je ontvangtBetrek anderen op je weg naar glorieBestemd voor glorie2 Kor 3:18Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

[the message]19The message | 2 Kor 316-18 Whenever, though, they turn to face God as Moses did, God removes the veil and there they areface-to-face! They suddenly recognize that God is a living, personal presence, not a piece of chiseled stone. And when God is personally present, a living Spirit, that old, constricting legislation is recognized as obsolete. Were free of it! All of us! Nothing between us and God, our faces shining with the brightness of his face.All of us! Nothing between us and God, our faces shining with the brightness of his face. And so we are transfigured much like the Messiah, our lives gradually becoming brighter and more beautiful as God enters our lives and we become like him.