Van de voorzitter - AVOU Voor het zakelijk netwerken hebben we een groep op LinkedIn. LinkedIn Erwin

download Van de voorzitter - AVOU Voor het zakelijk netwerken hebben we een groep op LinkedIn. LinkedIn Erwin

of 6

 • date post

  17-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Van de voorzitter - AVOU Voor het zakelijk netwerken hebben we een groep op LinkedIn. LinkedIn Erwin

 • Nieuwsbrief van de Alumnivereniging Open Universiteit Nederland

  Van de voorzitter.... Binnenkort viert de Open Universiteit Nederland het vijfde lustrum, dat dit keer zelfs het zilveren weekend mag heten. Wij nemen als alumni deel aan de feestvreugde. We voorzien ook in een eigen programma met interessante lezingen en nog meer. Bovendien is dit een gelegenheid om elkaar te inspi-reren en ideeën uit te wisselen. Voor wie er nog bij wil zijn, er zijn nog enkele plaatsen! Neem hiervoor contact op met ons bestuurslid Zweitze Hofman (zweitze@planet.nl ).

  Voor de lustrumviering gaan we op 12 september netwerken en onze kook- kunst professionaliseren met topkok Peter Zandboer van ‘Het Huys van Voskens’ in Tilburg. Onder de noe- mer ‘De Contente Mens’ gaan wij er- van genieten en verwachten dat het in de smaak valt en nog veel meer … tenminste voor de aanwezigen achter de kachel. Wellicht zijn er nog last minute boekingen mogelijk. Lees hier-over meer in deze nieuwsbrief.

  In de activiteitenplanning staat een workshop ‘mindmapping’. De mindmapping techniek maakt gebruik van de rechter- en de linkerhersenhelft en dat creëert grote voordelen en bij- zondere inzichten.

  In deze nieuwsbrief het verslag van de tiendaagse jubileumreis ’Cuius regio, eius religio’ alsmede de uitnodiging voor de deelname aan de achtdaagse reis naar Italië, met Sint Franciscus en Santa Clara als hoofdthema, van 15 tot en met 22 mei 2010, dit allebei on- der de bezielende leiding van Dirkje

  Mulder-Boers en Judith van Weperen.

  En natuurlijk ook het verslag van de succesvolle workshop NLP, georga- niseerd door ons bestuurslid Erwin Koenen. Lees het vooral allemaal zelf en sla de oproep van een student die bezig is met zijn promotieonderzoek niet over. Misschien kun je meedoen. Wij treffen elkaar vast op één van de bijeenkomsten!

  Corrie Steenbergen

  Ontwikkelingen Communi- catie

  Studentenloket We ontvangen regelmatig vragen via de website. De secretaris pakt deze vragen op en zorgt voor een reactie.

  Netwerken De vereniging maakt al geruime tijd gebruik van een Hyves om informatie over de vereniging en activiteiten uit te wisselen. Leden kunnen ook zelf reacties en foto’s plaatsen. Zie http://av-ounl.hyves.nl/ Voor het zakelijk netwerken hebben we een groep op LinkedIn.

  LinkedIn Erwin Koenen maakte een groep voor de AVOU NL op LinkedIn aan. Iedere alumnus kan zelf zijn profiel aanmaken op LinkedIn en voor de leden van de vereniging staat aansluit- ing bij de groep open. Kijk vooral op

  LinkedIn om te zien hoeveel groeps- leden of alumni daar al staan en sluit aan.

  Website van de alumnivereniging Er loopt een onderzoek naar het op- maken van onze website in de stijl van de OU-website met daarop een moder-niseringsslag en voor leden een besloten gedeelte.

  Speerpunten

  Communicatie Dat wat tijdens de bestuursvergade- ring ter tafel komt willen we voor zover relevant bekend maken via de nieuwsbrief. In 2009 staat er weer voor september/oktober een bestuurs- vergadering gepland.

  In contact komen met actieve facul- teitsverenigingen Faculteitsverenigingen kennen een link via onze website. Hier ligt de mo- gelijkheid om met elkaar activiteiten te ontplooien. Alumni die van beide verenigingen lid zijn nodigen wij uit dit op te pakken in overleg met het bestuur.

  Jaargang 2009, nr. 2

  Kookclinic op 12 september in

  en Lustrumviering

  OU op op 25 en 26 september!

  Zie verder voor meer informatie.

 • Activiteiten 2009 en 2010

  Overzicht activiteiten

  · Kookclinic in ‘Het Huys van Voskens’ in Tilburg op 12 september 2009

  · Viering 25 jaar OU op 25 en 26 september 2009

  · Achtdaagse reis naar Italië, met Sint Franciscus en Santa Clara als hoofdthema (15 t/m 22 mei 2010)

  · Lezing bollenhandelaar in combi- natie met een veiling

  · Workshop Mindmapping.

  Voor actuele status en data kijk op de website van de alumni vereniging www.open.ou.nl/alumni onder ‘activiteiten’.

  Kookclinic voor Alumni

  Op zaterdag 12 september van 18.00 tot 22.00 uur gaan wij het meemaken, tenminste onze leden die zich aangemeld hebben. De uitnodiging begint met: “Ooit al eens in een professionele keuken willen staan om onder begeleiding van een echte chef je eigen maaltijd te bereiden? Ideeën op doen om thuis in de praktijk te brengen? Om samen met andere alumni onder het genot van een drankje de samen bereide gerechten te nuttigen? Maar kwam je er nooit toe omdat je niet die groep van tien of twintig culinaire mede- standers op de been kon brengen die nodig is om je als besloten groep aan te melden?”

  De Alumnivereniging wil haar leden nu de kans geven om deel te nemen door jaarlijks één of meerdere kook- clinics te organiseren in samenwerk- ing met gerenommeerde restaurants die hun sterren op dat gebied bewezen hebben.

  De organisator is Rob van het Hof. Er zijn nog enkele plaatsen dus wellicht een poging waard. Vragen of on- duidelijkheden? Mail naar

  kookclinic-avou@hotmail.com . De website van het restaurant is: www.huysvanvoskens.nl

  Lustrumviering 25 jaar Open Universiteit

  Het verjaardagsfeest van de OU nadert: op 25 en 26 september bieden wij u de gelegenheid om het vijfde lustrum te vieren in een feestelijk weekend. U rijdt naar Heerlen en wij zorgen voor de rest. Lezing en lunch op vrijdag op de OU Campus, een voortreffelijk hotel in Heerlen vlak naast het Royal Theater waar u dan heen kunt lopen om de Dies Natalis van de Open Universiteit Nederland mee te vieren en de receptie bij te wo- nen. Op zaterdag enkele interessante lezingen op de OU en een lunch, een bezoek aan een steenkolenmijn in Valkenburg en een afsluiting in een grotcafé. In verband met het beschikbare aantal hotelkamers kunnen we zestig mensen

  uitnodigen. De kamers zijn tweeper- soonskamers. Inmiddels hebben zich rond de vijftig mensen aangemeld. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, snelheid is ge- boden vooral vanwege de hotelka- mers. Aanmelding is mogelijk via ons be- stuurslid Zweitze Hofman (0546-

  645779 of zweitze@planet.nl ). Workshop Mindmapping

  MindMapping staat bekend als de meest breinvriendelijke notatietech- niek om beter en sneller informatie op te nemen, te begrijpen, te doorgron- den en te onthouden. Geschikt om ideeën en informatie op te stellen, uit te wer-ken en te vertalen naar actie. De MindMap techniek sluit perfect aan bij de natuurlijke werking van het ge-heugen en de werking van het mense-lijke brein. Naast de gebruikelijke manier van schrijven en noteren maakt MindMap- ping gebruik van associatie, beeld, symboliek, kleur, compositie en ruimte. Door deze combinatie maakt MindMapping gebruik van beide hersenhelften waardoor men volledi- ger en creatiever kan nadenken. Kor- tom met minder tekst, sneller over- zicht en inzicht, beter onthouden, doorgronden en opnemen van infor- matie dankzij de MindMap techniek. Natuurlijk bestaat er ook software die

  deze techniek ondersteunt. Erwin Koenen probeert in de komende maanden een workshop te organiseren over deze boeiende tech- niek.

  Een overzicht van de activiteiten in de komende maanden en speciale aan- dacht voor de eerste Kookclinic en de Dies Natalis van de OU

 • Broeder Zon en Zuster Maan

  aange-legd door de Romeinse consul Curius Dentatus. De spectaculaire val van de watervallen van Marmore heeft vele dichters en kunstenaars door de tijden heen geïnspireerd waaronder Virgilius in zijn Aeneas, Cicero en Lord Byron in ‘Childe Harolds Pilgrimage’.

  Dag 2: Zondag 16 mei gaan we eerst naar het middeleeuwse stadje Gubbio, waar we de Sint Franciscus kerk en de kathedraal bezoeken. Het op de steile helling van de berg Monte Ingino

  gelegen Gubbio geldt als een der best bewaard gebleven middeleeuwse ste- den van Italië. Gubbio speelde ook een rol in het leven van de H. Francis- cus van Assisi. Zo vond de heilige er onderdak nadat hij te Assisi afstand had gedaan van de wereldse goederen; hij temde er een wilde wolf en ver- zorgde er de melaatsen. Na Gubbio gaan we terug naar Passig- nano. Vlak bij ons hotel vertrekt de boot naar Isola Maggiore, een van de drie eilanden in het Meer van Trasi- meno, waar Sint Franciscus een veer- tigdaagse vasten doorbracht.

  Dag 3: Vandaag maken we een uit- stapje naar Sansepolcro, de geboorte- stad van Piero della Francesca. Het historische centrum van de stad is een mooi voorbeeld van de middeleeuwse beschaving en renaissancecultuur. In Sansepolcro bezoeken we het Museo Civico, dat in het 16e eeuwse Palazzo della Residenza is gevestigd. In dit museum zijn o.a. terracotta’s van Della Robbia, 14e tot 16e eeuwse fresco’s en een houten crucifix uit de 11e eeuw te zien. Hoogtepunt is onge- twijfeld de zaal waarin la Resurrezio- ne van Piero della Francesco is te be- wonderen. ’s Middags staat een bezoek aan het klooster La Verna op het programma. Hertog Orlando di Chiusi schonk dit klooster aan Sint Franciscus. Toen deze zich hier in 1224 terugtrok om de veertigdaagse vasten ter ere van de aartsengel Michaël te houden, ontving hij de stigmata.

  Dag 4: Vandaag Assisi! Geboorte- plaats van Sint Franciscus. Al van verre zijn de drie oriëntatiepunten te zien: de kerk van Santa Clara, de Rocca, de burcht van de hertog van Spoleto die tevens graaf van Assisi was, en de indrukwekkende Francis- cusbasiliek. Terecht heeft Unesco in 2000 Assisi erkend als ‘werelderfgoed van de mensheid’. Naast een bezoek aan deze stad is er ’s middags de mo- gelijkheid om