Van de straathoek naar facebook

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Een onderzoek naar het gebruik van social media door jongeren binnen de straatcultuur J.B.A. van den Broek

Transcript of Van de straathoek naar facebook

  • J.B.A. van den Broek Masterscriptie Criminologie September 2013 Studentnummer: 311842 E-mailadres: jbavandenbroek@gmail.com Begeleider: dr. A. Peper Tweede lezer: drs. R.A. Roks
  • 3 Woord vooraf Voor u ligt mijn scriptie, het resultaat van een half jaar speuren, praten, luisteren, puzzelen, interviewen, lezen, onderzoeken, nadenken en schrijven. Ondanks het feit dat ik wel degelijk momenten heb gekend waarop ik mijn scriptie het liefst uit het raam gooide, was het doen van het onderzoek waarvan ik in dit verslag de resultaten presenteer met stip het leukste wat ik tijdens mijn gehele studietijd (met betrekking tot mijn studie) heb gedaan. Ik ben oprecht genteresseerd geraakt in de wereld waarin mijn respondenten zich begeven en hoop in het vervolg van mijn aanstaande carrire als criminoloog de kans te krijgen deze wereld nader te onderzoeken. Ik voelde mij tijdens mijn onderzoek zeer gesteund door de begeleiding die ik heb gekregen, waarvoor ik graag een aantal mensen wil bedanken. Allereerst wil ik mijn begeleider, meneer Bram Peper, bedanken voor het commentaar, de humor en het bewaken van het overall proces. Ook wil ik op deze plaats graag Joep en Robby bedanken. Zoals ik jullie al eens heb gezegd is jullie begeleiding, niet alleen tijdens het schrijven van mijn scriptie, maar gedurende mijn hele studie, ontzettend waardevol voor mij geweest. Dank voor het feit dat ik jullie altijd kon bellen of bij jullie binnen kon lopen, maar ook dat jullie vanaf het begin je vertrouwen in mij hebben uitgesproken en me hebben gestimuleerd. Ik wil Robby in het bijzonder bedanken voor de hulp tijdens het schrijven van mijn scriptie. Thanks voor het sparren, het aanreiken van relevante concepten (en artikelen) en het uitlenen van je boeken. Ook wil ik Bastiaan van der Valk graag bedanken voor de hulp uit onverwachte hoek. Tof dat je je, zonder dat je hier zelf belang bij had, hebt opgeworpen als externe begeleider. Ook mijn ouders mogen in dit woord van dank niet ontbreken. Pa en ma, bedankt voor de interesse, het meedenken en de kritische houding. Rick, thanks voor de voorkant. Ik hoop dat u mijn scriptie met plezier zult lezen, Jeroen van den Broek Rotterdam, 2013
  • 4 Inhoudsopgave Woord vooraf ...............................................................................................................3 1. Inleiding................................................................................................................6 2. Theoretisch kader................................................................................................8 2.1 Straatcultuur.......................................................................................................................... 8 2.1.1 Conspicuous consumption.......................................................................................12 2.1.2 Hiphop........................................................................................................................14 2.1.3 Hyperrealiteit.............................................................................................................17 2.2 Social media......................................................................................................................... 19 2.2.1 De definitie van social media...................................................................................19 2.2.2 De werking van social media...................................................................................22 3. Methodologische verantwoording.................................................................36 3.1 Onderzoeksdesign.............................................................................................................. 36 3.2 Dataverzamelingsmethoden............................................................................................. 38 3.2.1 Virtuele etnografie.....................................................................................................40 3.3 Onderzoeksobjecten........................................................................................................... 47 3.4 Betrouwbaarheid en validiteit .......................................................................................... 49 3.5 Methodologische problemen ............................................................................................ 52 3.5.1 Mijn eigen veiligheid.................................................................................................52 3.5.2 Verstoring van mijn onderzoek...............................................................................54 4. Het podium: het online domein van mijn respondenten............................56 4.1 De casus. ............................................................................................................................. 57 4.2 De randvoorwaarden........................................................................................................ 61 4.2.1 DM me.........................................................................................................................61 4.2.2 RT @Joenaaa ...............................................................................................................65 4.2.3 Sorry, ik was vijf minuten niet online.....................................................................68 4.2.4 S/O naar jou bro.........................................................................................................72 4.2.5 Follow me @insta.......................................................................................................76 4.2.6 Heb zoveel bitches in me lijst dat ik lijsten voor me bitches heb. .....................78
  • 5 4.2.7 Mobiele social media.................................................................................................80 5. De voorstelling: de performance van straatcultuur op social media........83 5.1 Een criminele identiteit..................................................................................................... 83 5.1.1 Broer, ik doe boodschappen in ossos.....................................................................83 5.1.2 Pipa moet je hebben. .................................................................................................87 5.1.3 Wanna fuck with us?.................................................................................................88 5.1.4 Guess whos back. .....................................................................................................91 5.1.5 Privacy.........................................................................................................................95 5.2 F*ck de popo!...................................................................................................................... 98 5.3 #FREE ................................................................................................................................ 102 5.4 @Holleeder free jou man................................................................................................. 105 5.5 Spangen Hierzo................................................................................................................ 108 5.6 Conspicuous consumption............................................................................................. 110 5.6.1 #Stackphone..............................................................................................................110 5.6.2 Drie kop om de pinky.............................................................................................115 5.7 Hiphop.............................................................................................................................. 119 5.7.1 Doe maar nog een batra!.........................................................................................119 5.7.2 Merchandise.............................................................................................................121 5.7.3 Hiphop & Spangen..................................................................................................122 5.8 Toyfeunen......................................................................................................................... 124 5.8.1 #RIPTOY ...................................................................................................................124 5.8.2 De nasleep.................................................................................................................128 6. Het publiek: het ontstaan van een hyperrealiteit........................................134 7. Conclusie...........................................................................................................138 7.1 Het podium dat social media heet ................................................................................ 138 7.2 Een voorstelling vol performance................................................................................. 140 7.3 Verwarring in het publiek.............................................................................................. 143 7.4 Achter de schermen......................................................................................................... 145 Literatuur ..................................................................................................................148 Bijlagen .....................................................................................................................155
  • 6 1. Inleiding In de huidige maatschappij spelen social media een steeds belangrijkere rol. Zelfs de paus twittert sinds kort en woorden als 'Twitterrel' en 'Facebookmoord' zijn gemeengoed gewor