Van dag tot dag Juni 2013

11
KALKSTRAAT 26 • 9100 SINT-NIKLAAS • TEL. 03 760 41 00 FAX 03 760 41 17 • [email protected] • www.berkenboom.be JUNI 2013

description

Van dag tot dag Juni 2013

Transcript of Van dag tot dag Juni 2013

KALKSTRAAT 26 • 9100 SINT-NIKLAAS • TEL. 03 760 41 00 FAX 03 760 41 17 • [email protected] • www.berkenboom.be

JUNI 2013

Een blik op de activiteitenkalender van mei op onze website tbi.berkenboom.be leert ons dat de meimaand een maand was van een waaier aan activiteiten voor alle leerlingen.

TBI letterlijk in bewegingBuitenlandse studie-uitstappen naar Amsterdam, Rotterdam, Lille, Parijs, bedrijfs-bezoeken, bezoeken aan de zoo, deelname aan wedstrijden, een fietstweedaagse voor de 7e jaren, bedrijfsbezoeken…TBI was in mei letterlijk in beweging.

TBI een zonnig weekend in volle glorieZaterdag en zondag 4 en 5 mei gingen de klassen op school open voor bezoekers. Elke afdeling en alle jaren toonden waarmee zij bezig zijn. Te Berk was open, op verschillende plaatsen van de campus stonden de geïntegreerde proeven van KSO en Mode, in de salons werden demonstraties gegeven… Nieuw dit jaar was de speciale editie van VDTD waarin een overzicht werd gegeven van activiteiten die dit jaar plaatsvonden op school. De weergoden waren ons goed gezind en de sfeer was gemoedelijk en aangenaam.

De maand mei: maand van de GIP-jury Mei was ook de maand van iets helemaal anders: de leerlingen van het zesde en zevende jaar stelden hun geïntegreerde proeven voor aan een deskundige maar strenge externe jury. De kers op de taart na een heel jaar hard werken.

Leerlingenraad2013-2014 wordt ook al langzaam voorbereid. Er werd een oproep gedaan aan de leerlingen van de eerste graad om zich kandidaat te stellen voor de leerlingenraad van volgend schooljaar. Wij vinden het belangrijk dat iedereen op school: leerlingen, ouders en collega’s deelnemen aan het schoolgebeuren, dat iedereen de kans krijgt om mee na te denken, zijn mening te geven. In juni verkiezen alle collega’s een nieuwe pedagogische raad. Dit alles betekent dat het einde van het schooljaar nadert. Juni is vooral ook de maand van de laatste schooldagen, examens en de evaluaties. Alle leerlingen die zich goed hebben ingezet, zullen uitkijken naar deze dagen. Ik wens allen een vruchtbaar jaareinde.

Elisabeth D’hollander

SToePkrIjTacTIe!Het eerste jaar bracht in totaal 1206,91eUr bij elkaar!Proficiat!!!

KALENDER

jUNI

2013

10u20 13u 13u50

03/06 tot 07/06 2BVK 2BHZb 4 BHZa

10/06 tot 14/06 2BHZa 2BDEC 4 BHZb

orDe oP De SPeeLPLaaTS

alle leerlingen hebben hun examenregeling voor juni gekregen.De organisatie van de laatste schooldagen in juni wordt via de post schriftelijk aan de ouders bezorgd samen met een uitnodiging voor het oudercontact.

Ma 03 juni 7 BHS (a-groep): Jury

4 BSO: Frans Vaardigheidsproef (1-2)

Di 04 juni 3 BSO PAV: Vaardigheidsproef (1-2)

6 BHZ1: jury salonwerk

6 BMRV: Jury VM

6 BPG: Jury VM

Woe 05 juni 6 BVK: Jury dag

3 BVK: Engels Vaardigheidsproef (1-2)

6 BHZ1 en 6 BHZ2: Jury Herenkappen NM

Do 06 juni Reserve datum medisch onderzoek (NM)

4 BSO PAV Vaardigheidsproef (1-2)

6 BHZ2: Jury Salonwerk VM

Vrij 07 juni 4 BVK: Engels Vaardigheidsproef (1-2)

3 BSO: Frans Vaardigheidsproef (3-4)

6 BMRV: Bedrijfsbezoek Eaton te Sint-Niklaas (NM)

7 BMV: Jury

Ma 10 juni 7 BHS: Jury (b-groep)

Vrij 14 juni 7 BMV: Antwerpen + Momu

3 BPET: bezoek JAC

Ma 17 juni 7 BWE: VM les – NM thuis

7 BPI: ganse dag les

Di 18 juni 7 BWE: Jury

7 BPI: VM les – NM thuis

Woe 19 juni 6 TSO/KSO: laatste examendag

7 BWE + 7 BPI + 7 BMV: VM op school – NM thuis

Do 20 juni TSO/KSO laatste examendag voor alle andere klassen

7 BWE: Syntra – NM thuis7 BPI: VM op school – NM thuis

Vrij 21 juni 7 BPI en 7 BMV: uitstap Namen

Ma 24 juni 6 KSO/TSO en 7 BSO: Promotieplechtigheid

Galabal voor laatstejaars.

Di 25 juni OKAN: uitstap zee

Do 27 juni 14.00 u: 6 BSO: Promotieplechtigheid (NM) met jaarrapport en Gip-advies.

van 15u tot 19u. Oudercontacten voor 1e graad; 2e graad en 5e jaar met jaarrapport

Vrij 28 juni Boekenbeurs

VERVOLG KALENDER

JUNI

STUDIekeUze Voor ScHooLjaar 2013-2014Elke leerling is verplicht de school schriftelijk te melden naar welk jaar en welke studierichting hij/zij volgend schooljaar wil gaan. In de meeste gevallen is de keuze logisch en vanzelfsprekend, maar toch moet je dit aan de school nog eens uitdrukkelijk laten weten.Je hebt er alle voordeel bij dit zo vlug mogelijk te doen want bepaalde studierichtingen hebben een beperkt aantal plaatsen. Probeer dit te doen tijdens het oudercontact van 27 juni dan ga je gerust je vakantie in.

Leerlingen geslaagd na eerste zittijd moeten hun definitieve studiekeuze schriftelijk bevestigen vóór 14 augustus 2013. Daarna verliezen zij hun prioritair inschrijvingsrecht.

Leerlingen met uitgestelde proeven melden hun studiekeuze schriftelijk twee schooldagen na de deliberatie van augustus. Tot dan worden zij nog meegeteld als potentiële inschrijvers.

eXaMeNreGLeMeNT jUNI 2013

UURREGELINGDe leerlingen van BSO nemen NIET deel aan het halve-dag systeem.

De proefwerken worden in de voormiddag gegeven tot 12 u. Indien de leerlingen maar één examen hebben, wordt er tot 10.00 u. studie voorzien in de school.

De leerlingen van de 1° en 2° graad die examen hebben afgelegd, mogen de school niet verlaten vóór 11.30 uur. De leerlingen van de 3° graad mogen naar huis als hun examen af is maar niet vóór 10 uur. Als er twee examens zijn, dan wordt het 2° examen pas na de pauze gegeven.

STUDIEGELEGENHEIDEr wordt studie voorzien van 13.00 u. tot 15.30 u. op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Leerlingen die op school studeren en normaal in de refter blijven, worden ook tijdens de examenperiode in de refter verwacht.Indien op de examenkalender een studienamiddag vermeld staat, dan eindigt de lesvoormiddag om 12 uur.

LET OP VOLGENDE ZAKEN

• 1e en 2e graad verzamelt in rijen op de speelplaats.

• Boekentassen laat men in de gang bij het examenlokaal of in het examenlokaal zelf, ordelijk achter.

• Er worden geen pennenzakken meegenomen in het lokaal.

• Leerlingen gaan op vaste plaatsen zitten.

• De leerlingen dienen op elk blad (vragen - net - klad) onmiddellijk hun naam te schrijven.

ONEERLIJKHEDENAlle vormen van oneerlijkheid worden zeer streng bestraft. Indien men vaststelt dat een leerling(e) in het bezit is van één of andere aantekening of document, met betrekking tot het af te leggen proefwerk, zal dit feit gesanctioneerd worden en de directie verwittigd. Het bewijsmateriaal wordt bij de kopie gevoegd. Alle punten worden afgetrokken.

MONDELINGE EXAMENS

Er is eerst een schriftelijk examen:

• na het schriftelijk examen wacht men onder toezicht in het aangeduide lokaal tot men aan de beurt is

• de leerlingen die met het mondeling examen klaar zijn mogen naar huis

• leerlingen die pas in de namiddag aan de beurt zijn eten ofwel thuis, ofwel op school, zoals ze gewoon zijn tijdens het schooljaar

• voor de leerlingen die op school eten, is er na de middagpauze een wachtlokaal voorzien

• de leerlingen die thuis eten komen terug tegen het uur dat zij aan de beurt zijn

Er is geen voorafgaand schriftelijk examen:

• men is aanwezig minstens 10 min. voor het afgesproken uur en gaat na afloop van het mondeling examen terug naar huis

AFWEZIGHEDENVoor elke afwezigheid is een medisch attest van een dokter vereist. Ook voor 1 dag. Dit geldt ook voor de laatste dag voor de proefwerkenperiode.

* ziekte dient oNMIDDeLLIjk aan de school gemeld te worden d.w.z. vanaf de eerste dag van de afwezigheid vóór 10.00 u.

** Na de afwezigheid dient men zich allereerst terug te melden op het leerlingensecretariaat.

Een medisch attest dient ten laatste dan, ingediend te worden. Een bewijs dat men terug aan de proefwerken mag deelnemen, wordt door het leerlingensecretariaat uitgereikt. De leerling(e) draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het afhalen van het

toelatingsbewijs.

Zolang geen medisch attest werd binnengebracht MaG NIeT TerUG DeeLGeNoMeN WorDeN aaN De ProeVeN.

Leerlingen die zich NIeT hielden aan * en ** mogen ontbrekende proeven eventueel na overleg met de directie op het einde van het schooljaar inhalen. De leerling(e) dient dan de leerstof van het tri- of semester terug te studeren!!! Het rapport wordt weerhouden.

Voor leerlingen die zich strikt hielden aan * en ** moeten de ontbrekende proefwerken zo vlug mogelijk worden ingehaald op vrije momenten, dus niet tijdens de lessen. De leerling(e) die afwezig is geweest, neemt ZELF contact op met het leerlingensecretariaat voor de regeling van de inhaalproeven. Dit moet gebeuren voor het einde van de proefwerkenperiode.

Voor langdurig zieken kunnen uitzonderingen gemaakt worden. Men bespreekt in dit verband elke leerling afzonderlijk met de adjunct-directeur.

Op het feest van de patroonheilige van de school Vincentius a Paolo volgend schooljaar vrijdag 27 september zullen leerlingen enleraren, secretariaatscollega’s en directie zich kunnen inschrijven om 5km te lopen rond en in de school.

Dus:

Begin alvast aan de training

) Zoek een persoonlijke coach indien nodig

X Doe aan ‘start to run’ met of zonder Evy Gruyaert

HeT coMMUNIefeeSTje

Op een mooie woensdag in mei vierden we naar jarenlange en mooie Berkenboom-traditie het ‘communiefeestje’ . Dit is het feestje voor kinderen van alle Berkenboom-collega’s die hun communie deden in 2013. Ook de andere 6 en 12-jarigen werden uitgenodigd. Alle Berkenboom-collega’s betekent de collega’s van de twee secundaire scholen (TBI en Humaniora) en de 6 lagere scholen :Heistraat, Anker-straat, Fontein, Ritsheuvel, Mozaïek en Jonathan.

De ontvangst was goed. Directeur Jo verwelkomde en feliciteerde alle kinderen. Er was lekkere taart om van te smullen. Het speeltuintje van de lagere school op onze speelplaats en het voetbal-pleintje van de humaniora waren in trek. Alle kinderen kregen een mooie stapel boeken en sommigen begonnen al direct te lezen.

Het is een mooie traditie. Zo leren we elk jaar opnieuw ook weer Berkenboomcollega’s kennen in een aangename sfeer. Ook jonge Berkenboomfamilieleden leren hun leeftijdsgenoten kennen.Hartelijk dank aan de collega’s van het secretariaat die zoals elk jaar weer meegewerkt hebben aan het slagen van deze namiddag. Vince-picknick

rUN for WaTer

De school biedt u de gelegenheid elkaar op volgende tijdstippen te ontmoeten om boeken door te verkopen:

Waar: op de overdekte speelplaats in de a-Blok

Wanneer: Vrijdag 28 juni 2013

Uurregeling: 2e jaars verkopen aan 1e jaars vanaf 09.00 uur

3e jaars verkopen aan 2e jaars vanaf 09.30 uur

4e, 5e, 6e en 7e jaars verkopen vanaf 10.00 uur tot 11.00 uur

Respecteer de uurregeling. Zo ontloop je als verkoper de kopers niet. Houdt u aan eventueel vooraf gemaakte afspraken.Voor de BSO-klassen is het echt wel nuttig op voorhand na te kijken op je nieuwe boekenlijst of het wel de moeite waard is om naar de boekenmarkt te komen. In de BSO-klassen worden meestal leerwerkboeken gebruikt.

Voor de 1ste jaars zal er hulp zijn van jullie leerkrachten.Je kan uiteraard ook op voorhand afspreken met een leerling om uw zaken te doen.Mr. Herremans zal u te woord staan bij eventuele vragen.

Waar dien je als koper op te letten! koop geen kat in de zak!

1. Kijk na op je nieuwe lijst of er geen verandering van boeken is voor bepaalde vakken. Vergelijk dus goed de titel, het deel en uitgeverij.

2. Controleer zeker het ISBN-nummer, zodat je geen verouderde boeken aankoopt.

3. Er mag geen enkel boek verkocht worden zonder klever in het kaft vooraan. De verkoper moet hiervoor zorgen.

4. Breng contant geld mee en zorg dat het in kleine munt verdeeld is om te kunnen passen.

Waar dien je als verkoper op te letten! Wees een eerlijke zakenvrouw of –man en verkoop geen kat in de zak!

1. Verkoop geen boeken die nog een volgend jaar door jezelf kunnen gebruikt worden. Kijk dus ook je nieuwe boekenlijst na.

2. Jij zorgt als verkoper dat je boeken geprijsd zijn op de daarvoor bestemde klever in de binnenkant van de kaften. De vakleerkrachten hebben deze klevers ter beschikking bij Mr. Herremans en zij moeten toezien op de juiste prijsbepaling.

Je moet uiteraard de oude aankoopprijs respecteren en niet diegene die op de nieuwe lijst staat. Hiervoor zijn oude lijsten ter beschikking.

3. Maak met uw koper eventueel afspraken indien je een bepaald boek nog nodig hebt om een vakantietaak te maken of een herexamen te leren. Wissel je adres uit.

Tweedehandsboekenmarkt

TaaLTIP

VraagSlaag je in of voor een examen?

antwoordStandaardtaal is alleen voor een examen slagen (met de betekenis dat je een voldoende hebt gehaald).

ToelichtingHet werkwoord slagen kan worden gecombineerd met twee vaste voorzetsels: in en voor.Slagen in kan in de standaardtaal worden gecombineerd met een zaak of onderneming waar men succes mee heeft. Het kan ook worden gevolgd door een (om) te-zin.(1) Ze is in die onderneming geslaagd (‘ze heeft er succes

mee gehad’).(2) De Koreanen zijn erin geslaagd (om) grote groepen van

de bevolking te laten meedelen. In België wordt slagen in soms ook gebruikt in

combinatie met een examen, om aan te geven dat iemand een voldoende heeft behaald voor dat examen, maar het is er geen standaardtaal.

3a) Ze is geslaagd in het examen Frans. (in België, geen standaardtaal)

In de standaardtaal wordt voor die laatste betekenis het voorzetsel voor gebruikt.

(3b) Ze is geslaagd voor het examen Frans. Mogelijk zijn voor sommige taalgebruikers in België

de twee vormen van slagen, ‘bereiken wat men zich ten doel heeft gesteld’ en ‘met succes examen doen’, samengevallen tot ‘succes hebben met iets’; vandaar slagen in een examen.

Bron: www.taaladvies.net

Sfeerbeelden SPorTDaG

Ankerstraat 33 - 9100 Sint-Niklaas - Tel./Fax 03 760 41 15 - [email protected] 7e Winkelbeheer, Technisch Berkenboom-Instituut, i.s.m. Unizo, v.u.: v.z.w. Jong Ondernemend

Beste Klanten,

In november openden wij onze Belgische shop in de Ankerstraat 33, genaamd elfde provincie. Na een heel jaar vol acties en vooral allerlei lekkers en moois uit België zit dit schooljaar er weer bijna op. Wij zijn eind april begonnen aan de uitverkoop van onze winkel en op 6 mei was de laatste dag dat we open waren. Ons avontuur zit er alvast op. Wij hebben een leuk schooljaar gehad en samen met heel ons team een aangename ervaring opgedaan tijdens de uitbating van onze winkel. Daarom willen wij al onze klanten bedanken voor de steun en hopelijk hebben jullie er even hard van genoten als wij!

Bedankt en tot ziens.

het elfde provincie team

In onze opleiding VERKOOP leren wij de stappen van het koopproces. Om dit vanuit de praktijk te benaderen, verkopen wij geschenkpakketjes met chocolade en niveaproducten.De winst van deze verkoop schenken we integraal aan Make-A-Wish©, een organisatie die een wens vervult voor kinderen met een levensbedreigende ziekte.

BESTELLEN KAN OP

13/14/16/17 FEBRUARI 2012

OM 10 UUR IN HET OMC

10 JAAR ACTIE VOOR

Bestelling

naam: .........................................................

klas: ...........................................................

❏ Chocoladepakket ....... aantal x 7,50 euro =

❏ Niveapakket ....... aantal x 7,50 euro =

BEROEPENHUIS

BIj De fINaLe VaN De kUNSTBeNDe 2013 IN ooSTeNDe HeefT VIoLa cLaeyS UIT 2 aaVa eeN eerVoLLe VerMeLDING GekreGeN Voor Haar PracHTIGe foToreekS.

NIeUW in TBI ScHooLjaar 2013-2014!

LeerLINGeNraaD IN De eerSTe GraaD

Onze school wil werk maken van een beleid waarbij onze leerlingen actief meedenken over en meewerken aan bestaande en nieuwe initiatieven. De opstart volgend schooljaar van een leerlingenraad in onze eerste graad is een belangrijke stap in die richting. We hopen onze leerlingen op die manier meer te betrekken bij het schoolgebeuren en hen via deze verantwoordelijkheid belangrijke attitudes bij te brengen in hun groei naar volwassenheid.

WeDSTrIjD WeDSTrIjD WeDSTrIjD WeDSTrIjD WeDSTrIjD

Voor wie? ALLE leerlingen van het EERSTE JAAR

Wat? Wie bedenkt de meest ORIGINELE NAAM voor onze nieuwe LEERLINGENRAAD van de EERSTE GRAAD?

Hoe? Vul onderstaande strook VOLLEDIG in. Post de strook in de speciale brievenbus, F-blok eerste verdieping, voor maandag 18 juni 2013. Je leerkracht Nederlands heeft vast enkele belangrijke schrijftips! VEEL SUCCES!

Deelnamestrook wedstrijd leerlingenraad eerste graad

(naam) __________________________ uit klas______________ bedacht volgende originele naam voor de nieuwe leerlingenraad van de eerste graad:

(Post deze strook in de brievenbus, gang eerste verdieping F-blok, voor maandag 18 juni 2013.)