Val Romeinse Rijk

6
Val van het Romeinse Rijk

Transcript of Val Romeinse Rijk

Page 1: Val Romeinse Rijk

Val van het Romeinse Rijk

Page 2: Val Romeinse Rijk

Mare Nostrum

Rijn

Page 3: Val Romeinse Rijk

Germanen= spreken een Germaanse taal: Deens, Duits, Engels,

Ijslands, Nederlands, Afrikaans, Noors, Zweeds• Verzameling van verschillende stammen (Franken, Saksen, …)• Veel Germanen maakten deel uit van het Romeinse leger• Werden door de Romeinen bestempeld als ‘barbaren’. • Door Romeinen beschreven als ‘blauwogig en blond’.• Overbevolking: Germanen verspreiden zich.

Page 4: Val Romeinse Rijk

Levenswijze Germanen

Westen: landbouwers oosten: schaapherders / veehoeders.

Leefden in kleine dorpjes, bestaande uit langhuizen.

Gemaakt uit hout, stenen huizen vanaf Romeinse tijd.

Verwierven aan zien door plunderen en vechten

Schrift: runenalfabet

Rijke materiële cultuur:

◦ weefkunst (kledij),

◦ smeedkunst (wapens, juwelen)

Page 5: Val Romeinse Rijk

Val Romeinse Rijk

BREEKPUNT: jaar 285 opsplitsing Romeinse Rijk!

Oost-Romeinse Rijk (Byzantijnse Rijk) West-Romeinse Rijk

Problemen vanaf 3e eeuw v.C. door: Tekort aan soldaten:

• Macht en rijkdom: harde militaire leven stond niet meer in hoog aanzien.• Epidemieën (pest).

Tekort aan financiën:• Romeinen weigeren hoge belasting te betalen.• Lage waarde nieuwe munten ruilhandel

Bestuurlijke chaos:• Keizers afhankelijk van soldaten deden mooie beloftes konden ze niet nakomen

keizer werd vermoord !• Meerdere keizers burgeroorlog• Tussen 235 en 284 waren er 25(!) keizers.

Page 6: Val Romeinse Rijk

Val Romeinse Rijk

West-Romeinse Rijk kon zich maar moeilijk verdedigen.

Vanaf het einde van de 4e eeuw  grote Germaanse stammen vallen Romeinse

Rijk binnen Grote Volksverhuizing.

Definitieve val van West-Romeinse rijk in 486.

Germanen de nieuwe heersers van West-Europa.

beginMIDDELEEUWEN