VAKBLAD VOOR PROJECTMANAGEMENT ... onderwijs in projectmanagement zou moeten en kunnen liggen, aan...

download VAKBLAD VOOR PROJECTMANAGEMENT ... onderwijs in projectmanagement zou moeten en kunnen liggen, aan de

If you can't read please download the document

 • date post

  09-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of VAKBLAD VOOR PROJECTMANAGEMENT ... onderwijs in projectmanagement zou moeten en kunnen liggen, aan...

 • 1Projectie 1-2017

  VAKBLAD VOOR PROJECTMANAGEMENT

  Succesvolle eerste Massive Open Online Course projectmanagement

   Onderzoek naar onderwijsaanbod

   Ervaringen met ‘Projectmanager

  voor de klas’

  Jaargang 24 | nummer 1 | 2017

  MARIAN BOSCH-REKVELDT BLIKT TERUG:

  www.ipma.nl

  THEMA Onderzoek

  & Onderwijs

 • 2 Projectie 1-2017

 • 3Projectie 1-2017

  VOORWOORD & COLOFON

  KORT

  4 VRAGEN OVER...

  VOLWASSENHEID VAN PROJECTMANAGEMENT BIJ WATERSCHAPPEN

  Q & A

  RESULATEN PRAKTIJKONDERZOEK ‘VERSCHIL MAKEN ALS VERBINDER’

  05

  06

  07

  12

  24

  28

  08 AchtergrondMarian Bosch-Rekveldt over de eerste ervaringen met MOOC

  inhoud

  25 PortretProjectmanager voor de klas: vier projectmanagers aan het woord

  18 OnderzoekHoe staat ervoor met het projectmanagementonderwijs in Nederland?

  En verder

 • 4 Projectie 1-2017

  Maak gebruik van de IPMA media kanalen

  • Vakblad Projectie • Digitale nieuwsbrief

  • IPMA website • Social Media

  INFO: Romeo Delta MultiMedia BV • 7130 AC LICHTENVOORDE • Telefoon 0544 - 35 22 35 • www.romeodelta.nl

  Projectprofessionals in Nederland

  bereiken?

 • 5Projectie 1-2017

  Onlangs las ik een interessant artikel over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

  Een opmerkelijke quote was dat ‘steeds meer werk van robots overgenomen

  wordt door mensen...’ Een verschrijving wellicht, of cynisch bedoeld, maar in

  ieder geval een quote die mij tot denken aanzette over ons vak. En over de rol van

  mensen daarin.

  Jarenlang is er in projectenland veel nadruk gelegd op methoden en technieken.

  Een trend die nieuw leven is ingeblazen door de opkomst van Agile en andere

  manieren om wendbaar(der) te worden. Het lijkt

  erop alsof er een bijna religieuze stammenstrijd

  is losgebarsten over Agile versus ‘traditionele’

  projecten. Opmerkelijk in een paar opzichten. Want

  aan de ene kant predikt Agile in het gelijknamige

  Manifesto ‘people over processes’ en tegelijkertijd

  leggen veel ‘Agilisten’ de klemtoon op de

  methodiek.

  Feitelijk zijn er maar twee soorten projecten: goede

  projecten en slechte projecten. Een goed project

  volgt een aanpak die past bij de specifieke

  situ atie en maakt gebruik van het complete scala

  aan methoden en technieken dat ter beschikking

  staat. Hierbinnen komen de experts binnen het

  project maximaal tot hun recht.

  Werkelijk succesvolle projecten hebben minimaal

  één ding gemeen: ze zijn allemaal gedaan door gepassioneerde mensen. Een

  passie om de beoogde waarde te creëren, waar nodig gebruikmakend van

  onorthodoxe inzichten en aanpakken. En laten we wel wezen, uiteindelijk kan

  waarde alleen gecreëerd worden in een omgeving met mensen die eveneens

  passie hebben. Dat gaat veel verder dan alleen maar draagvlak; dat gaat over een

  diepe wens, van binnenuit om beslissend bij te dragen aan de beoogde waarde!

  Mensen zijn uniek. Geef ze de ruimte, dan zijn ze tot het onmogelijke in

  staat. Onderdruk (of beheers) ze om te zien hoe ze alles wat goed en mooi is

  vernietigen. Projecten draaien daarom om mensen die samenwerken. Dat kan

  alleen wanneer er aandacht is voor het individu.

  Als mensen kunnen werken volgens hun individuele en gemeenschappelijk

  gedragen waarden, dan bereiken we meer dan een methode. We zien het in

  alle geledingen van de werkbare samenleving: de roep om de menselijke maat,

  een plaats voor de mens in het systeem van beheersing. Noem het revolutie of

  kanteling, maar mensen bepalen de maat.

  Dat is voor IPMA-NL een belangrijke uitdaging: de toekomst van onze professie

  vraagt om een juiste balans tussen denken in methoden en technieken en denken

  vanuit de menselijke maat. Als we daarin slagen, gaan we vooruit. Op weg naar

  Betere Projecten voor een Betere Wereld!

  Projecten zijn mensenwerk!

  Fred Bons, Voorzitter IPMA-NL

  Colofon

  voorwoord

  Projectie is een uitgave van Romeo Delta in opdracht van IPMA-NL en verschijnt 6x per jaar. Aanleveren kopij projectie@ipma.nl

  Advertenties Romeo Delta, René Doppen, (0544) 35 22 35, rene@romeodelta.nl, www.romeodelta.nl

  Ledenadministratie ledenadministratie@ipma.nl, (0342) 41 62 34

  Abonnement afsluiten rene@romeodelta.nl

  Commissie Bezwaren Gedragscode Piet Blanksma

  Uitgever Romeo Delta, René Doppen, (0544) 35 22 35, rene@romeodelta.nl, www.romeodelta.nl

  Redactieraad Prof.dr. Hans Bakker, h.l.m.bakker@tudelft.nl Mimoun El Ouarti, mimoun.elouarti@xs4all.nl Hans Fredriksz, hans.fredriksz@ipma.nl Constant Gras, concom@upcmail.nl Nassir Mahbubi, smn.mahbubi@gmail.com Madelon Mouw, projectie@ipma.nl

  Vormgeving Romeo Delta, Chris Nijhof

  Communitymanagement Signum Marketing, Arie van Loopik, avanloopik@signummarketing.nl

  ISSN: 1570-9655 Dit vakblad is uitsluitend gericht op vakbeoefenaren en anderen die op grond van hun professie belang hebben bij de in dit blad gepubliceerde vakinformatie. Sinds 2011 is er een gewijzigde abonnementenwet van kracht voor consumenten. Deze is niet van toepassing voor abonnementen op vakinformatie, die uit hoofde van beroep of bedrijf zijn aangegaan.

  © IPMA-NL Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever.

  Business partners

  Kennispartner

  IT & IT management

  IT & IT

  enterprise

  business management

  project

  project

  TMap

  TMap

  EXIN tracks

  ISPL

  ISPL

  six sigma

  six sigma

  six sigma

  six sigma

  six sigma

  archimate

  archimate

  archimate

  TOGAF

  TOGAF

  TOGAF

  TOGAF

  SOA

  SOA

  SOA

  GEA

  GEA

  GEA

  GEA

  architecture

  A4

  A4

  A4

  A4 management

  atern/DSDM

  DSDM DSDM

  DSDM

  ICB/NCB

  ICB/NCB

  ICB/NCB

  ISO21500

  MINCE

  OPM3

  OPM3

  OPM3

  P3O

  P3O

  P3O

  PMBOK guide

  PMBOK guide

  PRINCE2

  PRINCE2

  PRINCE2

  PRINCE2

  TIPI

  TIPIEFQM

  EFQM

  ISA-95

  ISA-95SOX

  SOX

  SOX

  SqEME SqEME

  IT service

  IT service management

  management

  ABC of ICT

  ABC of ICT

  ABC of ICT

  ISO 20000

  ISO 20000

  ISO 27000

  ISO 27000

  ITIL

  ITIL

  MOF

  MOF

  TIPA

  IT governance & security CoBIT

  CoBIT

  ISO 27001

  ISO 27001

  ISO 27002

  ISO 27002

  O-ISM3

  O-ISM3

  application management

  application

  ASL

  ASL

  program management

  MSP

  risk management ISO31000

  ISO31000

  ISO31000

  MORMOR

  MOR

  MOR

  information management

  BiSL

  BiSL

  BiSL

  outsourcing &

  CATS

  CATS

  DSGF eSCM

  eSCM eSCM

  eSCM

  contract Mgmt

  outsourcing & contract Mgmt

  IACCM

  IACCM

  IACCM

  IACCM

  IAOP

  OPBOK

  OPBOK

  quality ISO 9000

  ISO 9000

  ISO 9000

  ISO 9000

  ISO 9000

  six sigma

  six sigma

  six

  management

  quality management

  BUSINESS MANAGEMENT

  management

  sigma

  management

  management

  VOOR BESTELLINGEN www.vanharen.net

  World leading publisher of Standards, Best Practices & Methods

  €16,91 incl. BTW

  €31,75 incl. BTW

  €19,50 incl. BTW

  €19,50 incl. BTW

  nieuw

  ISBN: 978 90 8753 720 3 Auteur: Gunther Verheyen

  ISBN: 978 90 8753 751 7 Auteurs: Ron Schippers en Gilbert Silvius met medewerking van Willem Kieviet

  ISBN: 978 90 8753 722 7 Auteur: Dion Kotteman

  ISBN: 978 90 8753 666 4 Auteur: Dion Kotteman en Jeroen Gietema met een nawoord van Bert Hedeman

 • 6 Projectie 1-2017

  Het thema is dit keer gericht op het onderwijs in project-

  management zelf: wat nemen we op in het onderwijsprogramma,

  hoe en wanneer brengen we het in de carrière van de

  projectmanager?

  Online onderwijs is een duidelijke trend, maar het is nog onduidelijk

  of het vervangend kan zijn of aanvullend. Simulatie, rollenspellen,

  serious gaming, service learning en ‘Projectmanager voor de klas’ zijn

  allemaal initiatieven die het onderwijs beter kunnen maken. De trend

  naar leven lang leren laat ons ook nadenken over wat we wanneer

  doen. Daar gaan de bijdragen op de Onderwijsdag dan ook over.

  Wat kun je allemaal verwachten:

  • demonstratie van de gelanceerde MOOC door de TU Delft;

  • interactieve break-out sessies die ingaan op hoe het is om vanuit

  het HBO samen te werken met het MBO om juist leidinggeven te

  oefenen;

  • welke vormen van projectonderwijs zijn er en welke daarvan zijn