Vak opleiding

download Vak opleiding

of 10

 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Opleiding voor kansarme kinderen

Transcript of Vak opleiding

 • Opleidingen

  Design by bvd

  Intertop products welfare fund

  Het leven in een welvaartsstaat als Nederland is goed. Alles is geregeld en in principe hebben alle burgers recht op en de beschikking over voedsel en een dak boven hun hoofd. Toch is dit niet vanzelfsprekend en wij moeten ons dan ook bewust blijven van het voorrecht hier te leven. Het is goed om regelmatig stil te staan bij de minderbedeelden op de wereld en hulp te bieden, in welke vorm dan ook. Wij zijn tenslotte in de gelegenheid om hulp te verleen

  PROJECT HH-02

  Over dit project 3 Bedankbrieven 4

  Fotos 6

  Eindrapport 8

  Intertop products welfare fund (ipwf)

  Eikstraat 5

  6823 NC Arnhem

  Telefoon 026-4451386

  E-mai info@ipwf.nl

 • Tegelzetter en Loodgieter

  Intertop products welfare fund

  Milenniumdoel 1:

  In 2015 zijn extreme armoede en honger uitgebannen

  Het percentage mensen dat in extreme armoede leeft, is in 2015 ten minste voor de helft teruggebracht ten opzichte van 1990. Extreme armoede betekent dat iemand minder dan een dollar per dag te besteden heeft.

  Project: HH-02 Kosten : 17.625,60

  Na afronding van dit project ontvangt u een duidelijk verslag met fotos.

  U kunt helpen door overmaking van het bedrag op rekening 24.46.53.518 t.n.v.IPWF te Arnhem o.v.v. van bovengenoemd projectnummer.

  Specificaties

  De twee opleidingen duren zes maanden en bestaan uit zes lesuren per dag, in totaal 600 uur. Deze zijn als volgt verdeeld: 1100 uur theorie, 200 uur praktijkles, een 300 uur stage binnen een bedrijf. De studenten die het examen met goed gevolg afleggen, ontvangen een landelijk erkent diploma. Alle nieuw opgeleide loodgieters en tegelzetter worden voorzien van een set professioneel gereedschap. Daarnaast worden de jongeren begeleid bij het zoeken van een vaste baan.

  Hoge werkloosheid

  Een van de redenen waarom de werkloosheid in Bulgarije zo hoog is, is het gebrek aan gekwalificeerde arbeidskrachten. Een aanmerkelijk aantal kinderen verlaat school om financile redenen. Velen kunnen alleen het basisonderwijs volgen hoewel zij graag willen doorleren. Ouders kunnen helaas een vervolgopleiding niet bekostigen. Het onderwijs in Bulgarije is gratis. Dat wil zeggen, ouders hoeven geen lesgeld te betalen. Andere kosten zoals boeken, schoolmateriaal en vervoer moeten door de familie zelf worden gedragen. Hierdoor is het voor kinderen uit arme gezinnen of kinderen uit kindertehuizen vrijwel onmogelijk om een opleiding te volgen. Hun kansen als ongeschoolde krachten op de arbeidsmarkt zijn gering. Veelal moeten ze als werklozen leven van een (veel te kleine) staatsuitkering.

  Opleiding voor kansarme kinderen

  Stichting Mensenkinderen wil in samenwerking met de Professional Secondary School for Building Technologies (verder: PSBT) Penyo Penev in Plovdiv een vakopleiding starten voor 20 kansarme kinderen. Het betreft een opleiding voor loodgieter en tegelzetter.

  De school bevindt zich in de stad Plovdiv, de tweede stad van Bulgarije. Er zijn tien kindertehuizen waar 800 kinderen wonen.

  Door het openstellen van deze opleidingen voor kinderen uit staatstehuizen en uit arme gezinnen geven we hen een kans om een vak te leren en bieden we hen daardoor een beter toekomstperspectief.

 • Bedankbrieven

  Intertop products welfare fund

  Ik dank u dat u het voor mij mogelijk hebt gemaakt om aan deze geweldige cursus Tegelzetten deel te nemen. Met deze opleiding zal ik een goede baan kunnen vinden en met plezier mijn werk doen. Ik wens dat u in de toekomst nog veel goede dingen kunt doen en dat u meer kinderen zoals ik zon kans zult geven.

  Emil Tihomirov Kokoudev

  Mijn naam is Jelyo Stoyanov Gertsov en ik ben heel dankbaar voor uw hulp. Dankzij u heb ik de mogelijkheid te worden opgeleid als tegelzetter. Ik ben hier heel blij mee. Ik kan nu een betere toekomst tegemoet zien.

  Dank u wel voor uw zorg.

  Hoogachtend,

  Jelyo Stoyanov Gertsov

  Dank u voor de mogelijkheid die u mij hebt geboden om te worden opgeleid tot loodgieter. Dankzij deze opleiding kan ik op veel plaatsen aan het werk als loodgieter. Ik hoop dat er een nieuwe cursus zal starten zodat ook andere studenten de kans krijgen om opgeleid te worden.

  Hoogachtend,

  Stefan Gueorguiev Stoyanov

  Met deze brief wil ik mijn hartelijke dank betuigen aan de Stichting. U hebt mij de mogelijkheid gegeven opgeleid te worden tot tegelzetter. Nu kan ik een goede baan gaan zoeken.

  Moge uw Stichting nog veel mensen helpen om opgeleid te worden.

  Atanas Ivanov Dimitrov

  Ik wil het ipwf heel hartelijk danken voor het sponsoren van kinderen zoals ik die graag willen studeren. Dankzij de Stichting ben ik nu tegelzetter. Het diploma zal mij aan een goede baan helpen.

  Ik wens alle kinderen een sponsor toe die hen helpt een goede baan te vinden.

  Ivan Tihomirov Kokoudev

  Hartelijk dank aan de aan het ipwf voor de mogelijkheid die wij hebben gekregen om opgeleid te worden tot tegelzetter. Dank u wel voor de gereedschappen.

  Ik hoop dat u in de toekomst nog meer kinderen zoals ik zult helpen.

  Hoogachtend,

  Tanyo Iliev Atanassov

 • Bedankbrieven

  Intertop products welfare fund

  Beste dames en heren,

  Dank u voor deze opleiding. Dankzij u kan ik nu aan het werk als loodgieter. Dank u voor de mogelijkheid die ik heb gekregen om hieraan deel te nemen. Ik zou het geweldig vinden als dit initiatief in de toekomst ook voor andere kinderen mogelijkheden schept. Ook hartelijk dank voor de kleding en het gereedschap. Dit is een enorme hulp bij het werk.

  Georgi Petkov Petkov

  Beste dames en heren,

  Dank u voor de kans die u mij hebt gegeven op een goede toekomst. Dank u voor de mogelijkheid om mijzelf te ontwikkelen en te laten opleiden tot loodgieter. Ik hoop dat dit initiatief in de toekomst zal blijven bestaan zodat ook andere jongeren er gebruik van kunnen maken.

  Hartelijk dank. Blagovest Grigorov

  Hartelijk dank voor de mogelijkheid die u mij hebt geboden om te worden opgeleid tot loodgieter. Nu ben ik in staat een goede baan te vinden. Dank u wel voor dit nobele initiatief en uw steun. Ik hoop dat u in de toekomst ook andere mensen kunt blijven helpen om een goed en nuttig vak te leren.

  Aleksandar Gueorguiev Aleksiev

  Beste dames en heren,

  Ik wil u hartelijk danken voor de gelegenheid die u mij hebt gegeven om te werken als loodgieter. Uw steun in de vorm van geld voor vervoer en gereedschap is erg belangrijk voor het vinden van een goede baan. Ik hoop dat u in de toekomst ook andere jonge mensen de kans kunt geven om dit vak te leren.

  Pavel Arguirov Yarev

 • Fotos Tegelzetter

  Intertop products welfare fund

 • Fotos Loodgieter

  Intertop products welfare fund

 • Eindrapport HH-02

  Intertop products welfare fund

  Eindrapport HH-02 Beroepsopleiding tot loodgieter en tegelzetter Volgens de informatie in het Operationele Programma Development human resources 2007-2013 is 21 % van de Bulgaren tussen de 18 en 26 jaar en niet van plan aan een vervolgopleiding te beginnen of een hogere kwalificatie te behalen. Dit betekent dat deze jonge mensen aan het begin van hun carrire staan zonder dat zij kunnen concurreren met anderen op de arbeidsmarkt. Het is duidelijk dat dit om onmiddellijke maatregelen vraagt. Een re-integratie van deze jonge mensen in het onderwijssysteem en deelname aan verschillende beroepsopleidingen zou hen in staat stellen hoger gekwalificeerd werk te vinden.

  Het percentage studenten dat vanwege familieomstandigheden stopt met studeren, is erg hoog. Dit feit zou verklaard kunnen worden door de economische instabiliteit: hoge werkeloosheid, armoede, gebrek aan geld voor de aanschaf van boeken, leermiddelen en kleding, noodzaak om geld te verdienen voor het gezin. Deze aspecten vormen al snel een vicieuze cirkel voor de jongeren. Zij worden gedwongen hun school te verlaten om een baan te zoeken en geld te verdienen. Een ander aspect van het probleem is dat jonge mensen van het platteland, jongeren afkomstig uit minderheden en jongeren uit staatsinstellingen slechts beperkt worden toegelaten tot het onderwijs. Verder spelen ook nog problemen zoals de sociale isolatie van minder bevoorrechte mensen een rol.

  Uit bovenstaande kunnen we concluderen dat het bij het stellen van prioriteiten op dit moment het belangrijkste is om jongeren uit genoemde doelgroepen studiegewoontes aan te leren en hun optimale voorwaarden voor beroepsopleiding en ontwikkeling aan te bieden.

  Het project Beroepsopleiding tot loodgieter en tegelzetter, gerealiseerd in 2006, is een uitstekend antwoord op het probleem. Gebaseerd op het voorgaande succesvolle project, ontstaat door dit nieuwe project een traditie van beroepsopleidingen voor jonge, minder bevoorrechte mensen. De jonge mensen die aan het voorgaande project deel hadden willen nemen, stonden te popelen om met dit nieuwe project mee te doen. De kinderen uit overheidsinstellingen, uit minderheden en van het platteland genoten het voorrecht als eerste in de opleiding opgenomen te worden.

  Met dit project werd een kleine bijdrage geleverd aan de succesvolle integratie van jonge mensen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. De Stichting is trots te melden dat als resultaat van de twee succesvol verlopen projecten 80 % van de jongeren in 2005 geslaagd is voor een beroepsopleiding; in 2006 is 50% van de jongeren geslaagd. Een van de jongeren van de opleiding in 2006 heeft met hulp van de Stichting en dankzij zijn vindingrijkheid en overleg met mensen uit de zakenwereld, zijn eigen winstgevende bouwbedrijf opgericht.

 • Eindrapport HH-02

  Intertop products