Vacature - Lonen verhogen of lonenmatigen?

of 44 /44
Vacature Lonen verhogen of lonen matigen? Actuele beloningstrends in een post- crisis tijdperk & hoe omgaan met de loonnorm? June 21st, 2011

Embed Size (px)

description

Actuele beloningstrends in een postcrisis tijdperk & hoe omgaan met de loonnorm?

Transcript of Vacature - Lonen verhogen of lonenmatigen?

 • VacatureLonen verhogen of lonenmatigen?Actuele beloningstrends in een post-crisis tijdperk & hoe omgaan met de loonnorm?

  June 21st, 2011

 • Bronnen, methodologie en definities Basissalaris

  Trend 2010-2011 Trend 2001-2011 Salaristrends vs. loonnorm?

  Total Cash & Variabel loon Een blik in de toekomst?

 • Slide 3

  18de editie van de Hudson Generic Salary Survey voor de Belgische markt (2011) Referentiedatum: 1 februari 2011 119,177 individuele observaties 639 deelnemende organisaties 179 referentiefuncties

  Bronnen, methodologie en definities

 • Slide 4

  18de editie van de Hudson Generic Salary Survey voor de Belgische markt (2011)Steekproef: sectoren

  Bronnen, methodologie en definities

  Industrie (36%)Chemie/Farmacie

  16%

  Textiel4%

  Metaal29%

  Voeding6%

  Bouw7%

  Overige productie16%

  Electriciteit/Electronica22%

  Handel (4%)

  Groothandel23%

  Retail77%

  Diensten (60%)

  ICT21%

  Financile diensten50%

  Vervoer/Logistiek20%

  Overige diensten7%

  Advies & bijstand2%

 • Slide 5

  18de editie van de Hudson Generic Salary Survey voor de Belgische markt (2011)Steekproef: (inter)nationale scope

  Bronnen, methodologie en definities

  Lokaal - Internationaal(#organisaties)

  Lokaal25%

  Internationaal75%

 • Slide 6

  18de editie van de Hudson Generic Salary Survey voor de Belgische markt (2011)Steekproef: organisatiegrootte

  Bronnen, methodologie en definities

  Aantal werknemers(#organisaties)

  < 50 wkn25%

  < 100 wkn17%

  < 250 wkn23%

  < 500 wkn15%

  < 1000 wkn10%

  > 1000 wkn10%

  Aantal werknemers(#werknemers)

  < 50 wkn3% < 100 wkn4%

  < 250 wkn9%

  < 500 wkn14%

  < 1000 wkn16%

  > 1000 wkn54%

 • Slide 7

  18de editie van de Hudson Generic Salary Survey voor de Belgische markt (2011)Steekproef: regio

  Bronnen, methodologie en definities

  West-Vlaanderen9%

  Oost-Vlaanderen9%

  Antwerpen16%

  Limburg4%

  Vlaams-Brabant10%Walloni

  7%

  Brussels Hoofdstedelijk Gewest45%

 • Slide 8

  BASISSALARIS Inclusief:- bruto salaris- alle andere gegarandeerde cash elementen (vakantiegeld, eindejaarspremie)

  VARIABLE PAYInclusief:- (actuele) bonusen (cash)- CAO nr. 90 (cash)- (actuele) commissies (cash)- winstdeelname (cash)TOTAL CASH

  Bronnen, methodologie en definities

  Wat is Basissalaris? Wat is Total Cash?

 • Slide 9

  2. Identicalcompanies A B C X B Y DD

  Company D:- ID 1 - ID 2 - ID 3 - ID 4

  - ID 6 - ID 7

  3. Identicalobservations

  4. Identicalfunctions

  Survey 2010(februari 2010)

  Survey 2011(februari 2011)1. Dataset

  - function A- function B- function C- function D

  Company D:- ID 1 - ID 2 - ID 3 - ID 4

  - ID 8 - ID 9

  - function A- function B- function X- function Y

  Bronnen, methodologie en definities

  Salaristrends zijn berekend op basis van identieke individuen binnen dezelfdefunctie in dezelfde organisatie

  N = 15.304

 • Slide 10

  Bronnen, methodologie en definities

  Samenstelling Identieke steekproef (N = 15.304)Steekproef: functieniveau

  Bedienden; 38%

  Professionals; 47%

  Management; 14%

  Senior Management; 1%

 • Slide 11

  Wat was de gemiddelde salarisstijging voor basissalaris in de Belgische markt tussenfebruari 2010 en februari 2011 (exclusief promoties)?

  BASE SALARY

  Salarisstijging bovenop indexatie: + 1,50%

  BASE SALARY

  2010 2011

  Indexatie: + 2,18 %

  + 3,68 %

  BeloningstrendsTrends in basissalaris 2010-2011

 • Slide 12

  Indexatie Uit welke paritaire comits is de trends-steekproef samengesteld?

  BeloningstrendsTrends in basissalaris 2010-2011

  PC Paritair Comit Indexatie (%)Aandeel in steekproef

  (%)209 metaalfabrikatennijverheid 2,00% 24,4%218 aanvullend nationaal PC 2,00% 23,7%310 banken 1,40% 19,7%200 aanvullend PC bedienden 2,00% 10,7%326 gas- en electriciteitsbedrijf 2,49% 7,2%207 scheikundige nijverheid 2,42% 4,0%220 voedingsnijverheid 2,06% 3,3%214 textielnijverheid en breiwerk 2,12% 2,7%311 grote kleinhandelszaken 0,00% 1,7%221 papiernijverheid 2,82% 1,2%315 handelsluchtvaart 2,25% 0,4%224 non-ferro metalen 2,00% 0,3%222 papier- en kartonbewerking 2,00% 0,3%317 bewakingsagentschappen 2,00% 0,2%321 groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen 2,00% 0,2%327 beschutte/sociale werkplaatsen 2,53% 0,1%226 internationale handel, vervoer en aanverwante bedrijfstakken 2,00% 0,0%

 • Slide 13

  In welke mate verschillen de afhankelijk van functieniveau?

  BeloningstrendsTrends in basissalaris 2010-2011

  3,68%

  3,78%

  3,61%

  3,42%

  3,75%

  0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4%

  T rend a llefunct ieniveaus

  B edienden

  P ro fessio nals

  M anagement

  Sr. M anagement

 • Slide 14

  Welke spreiding in salarisstijgingen zien we (cijfers exclusief indexatie)?

  BeloningstrendsTrends in basissalaris 2010-2011

  22%

  37%

  19%

  9%7% 6%

  35%33%

  17%

  7% 6%

  2%1%

  16%

  41%

  18%

  8% 9% 8%

  0%

  5%

  10%

  15%

  20%

  25%

  30%

  35%

  40%

  45%

  < 0% 0% 0% - 2% 2% - 4% 4% - 6% 6% - 10% > 10%

  2008-2009 2009-2010 2010-2011

 • Slide 15

  BeloningstrendsTrends in basissalaris 2010-2011

  3 9, 7 7%

  56 , 82 %

  3 1,8 2%

  2 3 ,8 6 %

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  No increase (> 90% of employees) No increase (> 75% of employees) No increase (> 50% of employees) No increase (> 25% of employees)

  What is the number of organisations that did not provide an increase of Base Salary (excl. indexation) to a significant number of its employees?

  1%100%

  2%75% - 100%

  7%50% - 75%

  29%25% - 50%

  40%0% - 25%

  21%0%2009-2010

  2010-2011

 • Slide 16

  BeloningstrendsTrend 2001-2011

  Welke stijgingen in basissalaris waren zichtbaar in basissalaris het voorbije decennium? (referentieperiode februari-februari)

  3,7%

  0,9%

  4,0% 4,3%3,8%

  3,5%

  4,0%

  3,0%

  6,5%5,9%

  2,2%

  0,2%

  4,4%

  1,8%1,7%1,8%1,9%2,0%2,0%

  4,0%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  5%

  6%

  7%

  2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

  Basissalaris Indexatie

 • Slide 17

  BeloningstrendsTrend 2001-2011

  Wat is het cumulatief effect van de automatische indexatie en de stijgingen in basissalaris over het voorbije decennium? (referentieperiode februari-februari)

  3,7%

  0,9%5,9%

  3,8%

  4,0%

  3,6%

  4,0%

  3,0%6,5%

  4,3%

  2,2%0,2%4,4%

  1,8%1,7%

  1,8%1,9%

  2,0%2,0%

  4,0%100%

  105%

  110%

  115%

  120%

  125%

  130%

  135%

  140%

  145%

  150%

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  Basissalaris Indexatie

  47,3%

  24,2%

 • Slide 18

  BeloningstrendsTrend 2001-2011

  Hypothese (stijging) Cumulatief effect Voorbeeld

  loon op jaar 1 100% 2.000

  loon na 10 jaar + 47,3% 147% 2.946

  loon na 20 jaar + 47,3% 217% 4.339

  loon na 30 jaar + 47,3% 320% 6.392

  loon na 40 jaar + 47,3% 471% 9.415

  Simulatie cumulatief effect van het voorbije decennium op een termijn van 40 jaar (~ carrire)

 • Slide 19

  Hou verhouden de geobserveerde stijgingen in basissalaris ten opzichte van de loonnorm?

  BeloningstrendsSalaristrends vs. loonnorm?

  3,7%

  0,9%

  4,0% 4,3%3,8%

  3,5%

  4,0%

  3,0%

  6,5%5,9%

  2,2%

  0,2%

  4,4%

  1,8%1,7%1,8%1,9%2,0%2,0%

  4,0%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  5%

  6%

  7%

  2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

  Basissalaris Indexatie

 • Slide 20

  Hou verhouden de geobserveerde stijgingen in basissalaris ten opzichte van de loonnorm?

  4,6%

  10,5%

  8,0%7,6%

  9,7%

  2,4%

  6,3%

  3,5%3,9%

  6,1%

  3,4%

  7,4%

  4,7%6,3%

  9,7%

  0%

  2%

  4%

  6%

  8%

  10%

  12%

  2001-2003 2003-2005 2005-2007 2007-2009 2009-2011

  Basissalaris Indexatie Loonnorm (bovenop indexatie)

  BeloningstrendsSalaristrends vs. loonnorm?

  Loonnorm, verminderd met inschatting loonindexering (CRB)

  Loonnorm: 250bovenop index + barema(=inschatting: +/- 1%)

  ?

 • Slide 21

  BeloningstrendsSalaristrends vs. loonnorm?

  2001 2011Leeftijdsonafhankelijk Basissalaris

  Leeftijdsonafhankelijk Basissalaris

  Mediaan MediaanBusiness Unit Manager 6.141 8.213 33,74%Directeur Sales 6.162 7.429 20,56%Manager ICT 4.384 5.080 15,88%Manager Productieplanning 3.717 4.628 24,51%Projectleider Bouw 4.023 4.413 9,69%Aankoper 2.882 3.578 24,15%

  Gerapporteerde functies % stijging

  Totaal gemiddelde stijging 2001-2011: 21,61% 30,93% = Loonnorm 2001-2011

  Hou evolueerden leeftijdsonafhankelijke marktmedianen voor basissalaris zich de geobserveerde stijgingen in basissalaris ten opzichte van de loonnorm? Analyse op basis van 50 meest gangbare referentiefuncties:

  Gemiddelde stijging per jaar: 1,98% 2,19% = Gemiddelde indexatie

  Gemiddelde stijging BEDIENDEN 2001-2011: 29,87% 30,93% = Loonnorm 2001-2011

  Gemiddelde stijging per jaar: 2,65% 2,19% = Gemiddelde indexatie

  ?

 • Slide 22

  Wat was de gemiddelde salarisstijging voor Basissalaris n Total Cash in de Belgischemarkt tussen februari 2010 en februari 2011 (exclusief promoties)?

  Basissalaris Basissalaris

  2010 2011

  + 3,68 %

  BeloningstrendsTotal Cash & Variabel loon

  Variabel loon

  Variabel loon

  ?

  TOTAL CASH

  TOTAL CASH+ 4,39 %

 • Slide 23

  BeloningstrendsTotal Cash & Variabel loon

  6

  4

  %

  6

  0

  %

  6

  2

  %

  5

  %

  1

  2

  %

  1

  2

  %

  5

  6

  %

  5

  4

  %

  5

  7

  %

  6

  %

  1

  6

  %

  2

  0

  %

  3

  4

  %

  3

  1

  %

  3

  8

  %

  6

  %

  1

  4

  %

  1

  9

  %

  1

  5

  %

  1

  0

  %

  1

  6

  %

  5

  %

  1

  2

  %

  2

  0

  %

  0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

  100,00%

  2009 2010 2011 2009 2010 2011

  Bonus CLA90

  P

  e

  r

  c

  e

  n

  t

  a

  g

  e

  (

  %

  )

  o

  f

  i

  n

  d

  i

  v

  i

  d

  u

  a

  l

  s

  Senior Management Management Professional Employee

  Wat is de evolutie van het aantal ontvangers van een (target/discretionaire) bonus ten opzichte van het aantal ontvangers van een CAO90 bonus, effectief uitbetaald in de periodes 2008-2009, 2009-2010 en 2010-2011?

 • Slide 24

  1

  6

  ,

  0

  %

  1

  4

  ,

  7

  %

  1

  5

  ,

  3

  %

  1

  4

  ,

  7

  %

  1

  6

  ,

  0

  %

  1

  6

  ,

  1

  %

  1

  6

  ,

  1

  %

  1

  6

  ,

  1

  %

  1

  6

  ,

  2

  %

  1

  5

  ,

  7

  %

  1

  6

  ,

  4

  %

  8

  ,

  4

  %

  6

  ,

  9

  %

  8

  ,

  6

  %

  8

  ,

  6

  %

  8

  ,

  8

  %

  8

  ,

  6

  %

  9

  ,

  2

  %

  9

  ,

  8

  %

  9

  ,

  8

  %

  9

  ,

  5

  %

  1

  0

  ,

  3

  %

  7

  ,

  5

  %

  6

  ,

  4

  %

  6

  ,

  4

  %

  6

  ,

  4

  %

  6

  ,

  6

  %

  6

  ,

  6

  %

  6

  ,

  6

  %

  7

  ,

  5

  %

  7

  ,

  7

  %

  7

  ,

  0

  %

  8

  ,

  1

  %

  3

  ,

  6

  %

  3

  ,

  1

  %

  3

  ,

  6

  %

  3

  ,

  6

  %

  3

  ,

  9

  %

  3

  ,

  9

  %

  3

  ,

  8

  %

  4

  ,

  3

  %

  4

  ,

  7

  %

  5

  ,

  1

  %

  6

  ,

  2

  %

  0%

  2%

  4%

  6%

  8%

  10%

  12%

  14%

  16%

  18%

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  Senior Management Management Professional Employee

  What is the share of variable pay as a percentage of base salary per function level during the past 10 years?

  BeloningstrendsTotal Cash & Variabel loon

 • Slide 25

  Welke stijgingen in basissalaris waren zichtbaar in basissalaris het voorbije decennium? (referentieperiode februari-februari)

  3,7%

  0,9%

  4,0% 4,3%3,8%

  3,5%

  4,0%

  3,0%

  6,5%5,9%

  2,2%

  0,2%

  4,4%

  1,8%1,7%1,8%1,9%2,0%2,0%

  4,0%

  4,4%

  1,1%

  6,1%

  4,7%

  4,1%4,2%

  3,3%

  4,0%3,5%

  6,5%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  5%

  6%

  7%

  2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

  Basissalaris Indexatie Total Cash

  BeloningstrendsTotal Cash & Variabel loon

 • Slide 26

  Wat is het cumulatief effect van de automatische indexatie, de stijgingen in basissalaris en variabel loon over het voorbije decennium? (referentieperiode feb.-feb.)

  4,3%

  6,5%

  3,0%4,0%

  3,6%

  4,0%

  3,8%

  5,9%0,9%

  3,7%

  4,0%2,0% 2,0%

  1,9%1,8%

  1,7%1,8%

  4,4% 0,2%2,2%

  6,1%1,1%

  4,4%

  3,5%

  4,0%

  3,3%

  4,2%

  4,1%

  4,7%

  6,5%

  100%

  110%

  120%

  130%

  140%

  150%

  160%

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  Basissalaris Indexatie Total Cash

  47,3%

  24,2%

  50,6%

  BeloningstrendsTotal Cash & Variabel loon

 • Slide 27

  BeloningstrendsTotal Cash vs. loonnorm?

  2001 2011Leeftijdsonafhankelijk Total Cash

  Leeftijdsonafhankelijk Total Cash

  Mediaan MediaanBusiness Unit Manager 6.790 8.854 30,40%Directeur Sales 6.750 8.559 26,80%Manager ICT 4.614 5.359 16,15%Manager Productieplanning 3.808 4.784 25,63%Projectleider Bouw 4.090 4.533 10,83%Aankoper 2.927 3.771 28,83%

  Gerapporteerde functies % stijging

  Totaal gemiddelde stijging 2001-2011: 22,70% 30,93% = Loonnorm 2001-2011

  Hou evolueerden leeftijdsonafhankelijke marktmedianen voor basissalaris zich de geobserveerde stijgingen in Total Cash ten opzichte van de loonnorm? Analyse op basis van 50 meest gangbare referentiefuncties:

  Gemiddelde stijging per jaar: 2,07% 2,19% = Gemiddelde indexatie

  Gemiddelde stijging BEDIENDEN 2001-2011: 31,40% 30,93% = Loonnorm 2001-2011

  Gemiddelde stijging per jaar: 2,77% 2,19% = Gemiddelde indexatie

  ?

 • Slide 28

  BeloningstrendsSpecifieke analyses

  Trends per sectorBasissalaris Total Cash

  Trend alle sectoren 3,68% 4,39%

  Electriciteit/Elektronica 2,40% 5,92%Overige diensten 4,37% 4,88%ICT 3,11% 4,67%Vervoer/Logistiek 4,01% 3,94%Bouw 3,97% 3,82%Financile diensten 2,91% 3,56%Metaal 2,38% 3,51%Voeding 3,30% 3,47%Groothandel 2,83% 2,72%Retail 2,86% 2,44%Textiel 2,57% 2,10%

  overige diensten= consultancyadvies op vlak van electronica/elektriciteitsociaal secretariaataccountancy

 • Slide 29

  BeloningstrendsSpecifieke analyses

  Basissalaris Total CashTrend alle organisatiegroottes 3,68% 4,39%

  KMO's (< 50 MIO omzet) 4,15% 4,98%

  Middelgrote ondernemingen (< 250 MIO omzet; > 100 werknemers)

  2,95% 2,94%

  Grote ondernemingen (> 250 MIO omzet; > 500 werknemers)

  3,53% 4,38%

 • Slide 30

  BeloningstrendsSpecifieke analyses

  Trends per functiefamilieBasissalaris Total Cash

  Trend alle functiefamilies 3,68% 4,39%

  ICT 5,36% 6,87%Productie & Techniek 3,94% 5,51%Engineering 3,67% 4,07%Service 4,07% 4,06%Staf 3,25% 3,96%Sales & Marketing 3,11% 3,87%Human Resources 3,60% 3,77%Supply Chain, Logistiek en Aankoop 3,05% 3,75%Financin & Administratie 3,27% 3,72%Administratie 3,66% 3,60%Research & Development en Kwaliteit 3,12% 3,36%

 • Slide 31

  Forecast 2011-2012Impact van de loonnorm?

  In welke mate wijkt u af van uw gangbare beloningsbeleid en budgetten op basis van het koninklijk beseluit inzake de loonnorm/loonmatiging?

  +/- 70% van de organisaties organisaties wijkt niet af van hun gangbare beloningsbeleid of budget(a) omdat het reeds gemplementeerd was op het moment dat het Koninklijk Besluit er kwam (b) omdat de het Koninklijk Besluit wordt genterpreteerd als niet van toepassing voor hun bestaande (bv. Merit) systemen

  +/- 30% van de organisaties interpreteren het Koninklijk besluit heel letterlijk en voorzien geen budget voor salarisstijgingen (tenzij voor uitzonderlijke gevallen)

 • Slide 32

  Forecast 2011-2012Basissalaris

  Wat is de voorziene procentuele salarisstijging voor het vast salaris het komende jaar(2011-2012), exclusief indexaties en promoties?

  Pct 25 Mediaan Pct 75Alle niveaus 0,00% 1,00% 2,00%

  Bedienden 0,35% 1,50% 2,00%Professionals 0,00% 1,00% 2,00%Management 0,00% 1,50% 2,00%Senior Management 0,00% 1,00% 2,00%

  Basissalaris

 • Slide 33

  Trends in RewardOther

  Trends based on Salary surveys Concrete experiences @ clients

  Semi-public sector

  Large local & international p(l)ayers Midsized organisations (200 500 FTEs)

  Personal & Hudson network During: 2010-2011 Framework: the Hudson reward model (= our basis for integrated reward

  policies)

 • Slide 34

  R

  E

  S

  U

  L

  T

  S

  Rewarding on 4 crucial levels with one common goal

  Strategy

  Systems

  Implementation

  Reward Strategy

  Legal Documents (contracts,policies)

  Communication and Change

  Pay Differentiation Systems

  Bonus SystemsBonus

  SystemsCafeteria

  PlansCafeteria

  PlansBaremicSystemsPure Merit Systems

  Base Pay Systems

  Individual Differentiation +-

  Structures

  (Total) Reward Structure

  BaseSalaryBaseSalary

  Insured Benefits

  Insured Benefits

  Non-Financial

  FinancialVariable

  PayVariable

  Pay

  Learning & DevelopmentLearning &

  Development

  Company Car

  Company Car

  Extra-legal Benefits

  Extra-legal Benefits

  Individual CollectiveWork &

  EnvironmentWork &

  Environment

  Internal & External Environment

  Organisational & HR Strategy

 • Slide 35

  R

  E

  S

  U

  L

  T

  S

  Strategy

  Systems

  Implementation

  Reward Strategy

  Internal & External Environment

  Organisational & HR Strategy

  Legal Documents (contracts,policies)

  Communication and Change

  Pay Differentiation Systems

  Bonus SystemsBonus

  SystemsCafeteria

  PlansCafeteria

  PlansBaremicSystemsPure Merit Systems

  Base Pay Systems

  Individual Differentiation +-

  Structures

  (Total) Reward Structure

  BaseSalaryBaseSalary

  Insured Benefits

  Insured Benefits

  Non-Financial

  FinancialVariable

  PayVariable

  Pay

  Learning & DevelopmentLearning &

  Development

  Company Car

  Company Car

  Extra-legal Benefits

  Extra-legal Benefits

  Individual CollectiveWork &

  EnvironmentWork &

  Environment

  Rewarding on 4 crucial levels with one common goalmaking movies a metafor for an integrated Reward policy

 • Slide 36

  R

  E

  S

  U

  L

  T

  S

  Reward Strategy

  Internal & External Environment

  Organisational & HR Strategy

  Legal Documents (contracts,policies)

  Communication and Change

  Pay Differentiation Systems

  Bonus SystemsBonus

  SystemsCafeteria

  PlansCafeteria

  PlansBaremicSystemsPure Merit Systems

  Base Pay Systems

  Individual Differentiation +-

  (Total) Reward Structure

  BaseSalaryBaseSalary

  Insured Benefits

  Insured Benefits

  Non-Financial

  FinancialVariable

  PayVariable

  Pay

  Learning & DevelopmentLearning &

  Development

  Company Car

  Company Car

  Extra-legal Benefits

  Extra-legal Benefits

  Individual CollectiveWork &

  EnvironmentWork &

  Environment

  Job Grading

  Survey/

  Benchmarking

  Leadership &

  Personal

  Development

  Performance

  Management

  Social

  & Tax

  Law

  Corporate

  Governance

  Rewarding on 4 crucial levels with one common goallinks with other HR domains & (soft) law

 • Slide 37

  Reward Strategy

  Increased reflex towards rewarding in a strategic way

  Development of a reward strategy Direct involvement of EXCOM from the first phase in the development of

  reward policies Most In-depth strategic discussions concern reward criteria and positioning

  (including choice reference market) Remarkable: organisations that already have developped elaborate reward structures &

  systems in the past, now making the reflex of (re)thinking their reward strategy, with possible impact on systems

  Surprisingly often, organisations make the direct translation of corporate strategy, internal & external environment towards Reward strategy, not developing a HR strategy in the first place

  Reward Strategy

  Internal & External Environment

  Organisational & HR Strategy

 • Slide 38

  Reward Structures

  Alternatives for base salary needed?

  (Total) Reward Structure

  BaseSalaryBase

  SalaryInsured Benefits

  Insured Benefits

  Non-Financial

  FinancialVariable

  PayVariable

  Pay

  Learning & DevelopmentLearning &

  Development

  Company Car

  Company Car

  Extra-legal Benefits

  Extra-legal Benefits

  Individual CollectiveWork &

  EnvironmentWork &

  Environment

  0,90%

  4,0% 4,3%3,8%

  3,5%4,0%

  3,0%

  6,5%5,90%

  0,2%

  4,4%

  1,8%1,7%1,8%1,9%2,0%2,0%

  4,0%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  5%

  6%

  7%

  2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

  Base Salary Indexation

  2011

  ???

 • Slide 39

  Reward Structures

  Alternatives for base salary needed? Salary increases for 2011 estimated in 2010: between 2% & 2,5%

  Royal Decree for salary restrictions: no room for salary increases (tentative) result on Vlerick Q on reward

  7 organisations do not deviate from their pay policy/salary budget (a) because it was implemented/communicated before the Royal Decree or (b) because they interprete the Royal Decree as non-applicaple for existing (e.g. merit) systems

  2 organisation literally interpret the Royal Decree and do not foresee a budget for salary increases (in one of both only for exceptional cases)

  New reward trend information available based on Hudson salary data by end of June

  (Total) Reward Structure

  BaseSalaryBase

  SalaryInsured Benefits

  Insured Benefits

  Non-Financial

  FinancialVariable

  PayVariable

  Pay

  Learning & DevelopmentLearning &

  Development

  Company Car

  Company Car

  Extra-legal Benefits

  Extra-legal Benefits

  Individual CollectiveWork &

  EnvironmentWork &

  Environment

 • Slide 40

  Reward Structures

  Variabilisation

  (Total) Reward Structure

  BaseSalaryBase

  SalaryInsured Benefits

  Insured Benefits

  Non-Financial

  FinancialVariable

  PayVariable

  Pay

  Learning & DevelopmentLearning &

  Development

  Company Car

  Company Car

  Extra-legal Benefits

  Extra-legal Benefits

  Individual CollectiveWork &

  EnvironmentWork &

  Environment

  0,9%

  4,0%4,3%

  3,8%3,5%

  4,0%

  3,0%

  6,5%5,90%

  0,2%

  4,4%

  1,8%1,7%1,8%1,9%2,0%2,0%

  4,0%

  1,3%

  6,10%6,5%

  3,5%

  4,0%

  3,3%

  4,2% 4,1%

  4,7%

  0%

  1%

  2%

  3%

  4%

  5%

  6%

  7%

  2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

  Base Salary Indexation Total Cash

 • Slide 41

  Reward Structures

  in a fiscal friendly way Use of the CLA90 bonus in the general market (Hudson generic salary survey 2010):

  Interim survey 2011: 59% of all consultants in the interim sector receive a CLA90 bonus (!)

  (Total) Reward Structure

  BaseSalaryBase

  SalaryInsured Benefits

  Insured Benefits

  Non-Financial

  FinancialVariable

  PayVariable

  Pay

  Learning & DevelopmentLearning &

  Development

  Company Car

  Company Car

  Extra-legal Benefits

  Extra-legal Benefits

  Individual CollectiveWork &

  EnvironmentWork &

  Environment

  6

  4

  %

  6

  0

  %

  5

  %

  1

  2

  %

  5

  6

  %

  5

  4

  %

  6

  %

  1

  6

  %

  3

  4

  %

  3

  1

  %

  6

  %

  1

  4

  %

  1

  5

  %

  1

  0

  %

  5

  %

  1

  2

  %

  0,00%

  10,00%

  20,00%

  30,00%

  40,00%

  50,00%

  60,00%

  70,00%

  80,00%

  90,00%

  100,00%

  2009 2010 2009 2010

  Bonus CLA90

  P

  e

  r

  c

  e

  n

  t

  a

  g

  e

  (

  %

  )

  o

  f

  i

  n

  d

  i

  v

  i

  d

  u

  a

  l

  s

  Senior Management Management Professional Employee

 • Slide 42

  Reward Structures

  Extra-legal benefits Company cars stay hot, regardless of CO2 emission regulations (organisations applying a

  mobility budget is lower than expected) No remarkable changes experienced on most extra-legal benefits:

  Increase of luncheon vouchers

  Further pushing fixed fix cost allowances to their limits

  Further evolution from defined benefit towards defined contribution group insurance policies

  (Total) Reward Structure

  BaseSalaryBase

  SalaryInsured Benefits

  Insured Benefits

  Non-Financial

  FinancialVariable

  PayVariable

  Pay

  Learning & DevelopmentLearning &

  Development

  Company Car

  Company Car

  Extra-legal Benefits

  Extra-legal Benefits

  Individual CollectiveWork &

  EnvironmentWork &

  Environment

 • Slide 43

  Reward Systems

  Increased interest for young graduate starters remuneration Lot of questions for starters market data Development of starter tracks (early career salary track for normal and high

  performers) Increased interest for cafetaria principles in rewarding

  Use of (limited) cafetaria plans Salary sacrifice policies for company cars

  Growing maturity for performance based pay for lower employee levels Almost no evolutions in reward systems for blue collar workers

  Pay Differentiation Systems

  Bonus SystemsBonus

  SystemsCafeteria

  PlansCafeteria

  PlansBaremicSystemsPure Merit Systems

  Base Pay Systems

  Individual Differentiation +-

 • Slide 44

  Reward Implementation

  Communication on rewarding Increased use of reward statements, good communication on (changes in)

  package Focus remains on financial rewards Lack of change management communication in case of new or optimised

  reward policies, link with performance management Evolution towards more structured and legally founded systems for

  variable pay

  Legal Documents (contracts, policies)

  Communication and Change