Unit 1 Overview R_mk-готово

of 10 /10
Поглавје 1 Преглед Математика со размислување 2

Embed Size (px)

Transcript of Unit 1 Overview R_mk-готово

1 2

1. . 2. , , . 3. . 4. , . 5.

1

6. , . 7. . 8. 9. . 10. .

2

: . . . . . .3

4 ; 4 ; 4 ; 4 ; 4 , 4 . ?

4

4 101, 4 103, 5 106. .

5

5. 24- . ?

6

2 107

.

8

: ( )

9