Uitvoeringsprogramma vergunni toezicht en handhaving 2017 .handhaving en is de schakel tussen de

download Uitvoeringsprogramma vergunni toezicht en handhaving 2017 .handhaving en is de schakel tussen de

of 51

 • date post

  26-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Uitvoeringsprogramma vergunni toezicht en handhaving 2017 .handhaving en is de schakel tussen de

Pagina 1 van 51

333333333333333333333333333333333339999999999999999999223333333333333333de

Opgesteld door

Paul Nolten en Ank Cristen

Planning

Versie Datum Status Betrokkenen

0.1 12 oktober Concept Afdelingshoofd PUZA

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

31 oktober

15 november

22 november

06 december

20 december

Concept

Definitief

Definitief

Definitief

Definitief

Portefeuillehouder

In workflow

College b&w

Politiek forum

Definitieve vaststellen b&w

Uitvoeringsprogramma vergunningen toezicht en handhaving 2017

Gemeente Oldenzaal

N en vergunningen VVVVVergunningverlening en

Pagina 2 van 51

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 4

Inleiding 4

1.1 Aanleiding en achtergrond ................................................................................... 4

1.2 Wettelijk kader ...................................................................................................... 4

1.3 Leeswijzer .............................................................................................................. 5

1.4 Plaats in de Planning & Control cyclus ................................................................ 5

1.5 Landelijke ontwikkelingen .................................................................................... 6

1.6 Regionale ontwikkelingen .................................................................................... 8

1.7 Lokale ontwikkelingen .......................................................................................... 9

1.8 Lokale situatie ........................................................................................................ 9

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten uitvoeringsplan VTH 2017 ............................................. 11

2.1 Gemeentelijke doelstellingen en prioriteiten ......................................................11

2.2 Uitgangspunten uitvoeringsplan VTH .................................................................12

2.3 Afbakening............................................................................................................12

2.4 Organisatorische borging ....................................................................................12

Hoofdstuk 3 Terugblik 2016 ........................................................................................... 14

3.1 IBT en cordinatie VTH ........................................................................................14

3.2 Terugblik uitvoering HUP 2016 ............................................................................14

Hoofdstuk 4 Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving ................................... 15

4.1 Milieu .....................................................................................................................15

4.1.1 Handhavingstaken milieu ...............................................................................15

4.1.2 Personele capaciteit ......................................................................................16

4.1.3 Het totaalprogramma 2017 ............................................................................16

4.1.4 Toelichting op de handhavingstaken ..............................................................17

4.1.5 Doelstellingen ................................................................................................18

4.2 Bouwen en ruimtelijke ordening .........................................................................18

4.2.1 Handhavingstaken bouwen: ...........................................................................18

4.2.2 Personele capaciteit ......................................................................................19

4.2.3 Prioritering .....................................................................................................19

4.2.4 Het totaalprogramma 2017 ............................................................................19

4.2.5 Toelichting op de handhavingstaken ..............................................................20

Pagina 3 van 51

4.2.6 Doelstellingen ................................................................................................23

4.3 APV en bijzondere wetten ....................................................................................24

4.3.1 Handhavingstaken APV .................................................................................24

4.3.2 Personele capaciteit ......................................................................................25

4.3.3 Prioritering .....................................................................................................25

4.3.4 Het totaalprogramma 2017 ............................................................................25

4.3.5 Toelichting op de handhavingstaken ..............................................................26

4.3.6 Doelstellingen ................................................................................................29

Hoofdstuk 5 Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening ......................................... 30

5.1 Milieu .....................................................................................................................30

5.1.1 Vergunningverlening milieu ............................................................................30

5.1.2 Personele capaciteit ......................................................................................31

5.1.3 Prioritering .....................................................................................................31

5.1.4 Het totaalprogramma 2017 ............................................................................31

5.1.5. Toelichting op de taken vergunningverlening .................................................32

5.1.6 Doelstellingen ................................................................................................33

5.2 Bouwen en ruimtelijke ordening .........................................................................34

5.2.1 Vergunningverlening bouwen: .......................................................................34

5.2.2 Personele capaciteit ......................................................................................34

5.2.3 Prioritering .....................................................................................................34

5.2.4 Het totaalprogramma 2017 ............................................................................35

5.2.5 Toelichting op de taken vergunningverlening ................................................35

5.2.6 Doelstellingen ................................................................................................36

5.3 APV en bijzondere wetten ....................................................................................37

5.3.1 Vergunningverlening APV/Bijzondere wetten .................................................37

5.3.2 Personele capaciteit ......................................................................................37

5.3.3 Prioritering .....................................................................................................38

5.3.4 Het totaalprogramma 2017 ............................................................................38

5.3.5 Toelichting op de taken vergunningverlening .................................................39

5.3.6 Doelstellingen ................................................................................................39

Bijlage 1 Lijst met afkortingen .................................................................................. 40

Bijlage 2 Risicomodules ............................................................................................ 41

Pagina 4 van 51

Hoofdstuk 1

Inleiding

Voor u ligt het Uitvoeringsprogramma voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2017

op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening, milieu en bijzondere wetten.

Hierin leggen we de jaarprogrammas op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving vast in

n document.

Primeur Tot nu toe werd jaarlijks een uitvoeringsprogramma voor toezicht en handhaving opgesteld: het HUP.

In dit uitvoeringsprogramma werd op programmatische wijze toezicht en handhaving voor de Wabo1-

taken, APV, Bijzondere Wetten en de Drank- en Horecawet (DHW) geschreven.

Met ingang van 2017 wordt ook een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin de planning van de ver-

gunningsverleningstaken van de Wabo zijn verwoord.

Voor een goede uitvoeringscyclus van vergunningverlening en toezicht en handhaving is het noodza-

kelijk om de planning van alle vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken onder te brengen

in n integraal uitvoeringsprogramma. Een eerste stap in deze nieuwe aanpak is het opstellen van

twee uitvoeringsprogrammas, die als n document (Uitvoeringsprogramma VTH 2017) ter vaststel-

ling aan het college van burgemeester en wethouders wordt aangeboden. Waarbij wordt opgemerkt

dat de planning van toezicht- en handhavingstaken 2017 evenals voorgaande jaren v