Uitvoering top ondernemers

21
Traject implementatie TopOndernemers Daltonschool Rijnsweerd 2011-2012
 • date post

  21-Oct-2014
 • Category

  Education

 • view

  791
 • download

  0

description

 

Transcript of Uitvoering top ondernemers

Page 1: Uitvoering top ondernemers

Traject implementatie TopOndernemers

Daltonschool Rijnsweerd 2011-2012

Page 2: Uitvoering top ondernemers

Wat is TopOndernemers?

• Topondernemers: 12 thema’s, 15 opdrachtkaarten per thema, voor groep 3/4, 5/6, 7/8. (3/4 ook in te zetten E.L. groep 2)

• Top-Techneut• Top-O-Wereld• Top-Atleet• Top-Canon• Kennisbank• Leerwereld (internet)• Reflectiewaaier

Page 3: Uitvoering top ondernemers

Wat is de methode TopOndernemers?

• Thematisch werken• Kerndoelen W.O.• Vrijheid in gebondenheid (Daltonvisie)• Differentiatie (MI, tempo, niveau, interesse)

Page 4: Uitvoering top ondernemers

Wat is TopOndernemers nog meer?

• Eigen Leren–Meer vrijheid (ruim aanbod + ruimte)–Meer steun bij bedenken en uitvoeren van

leervragen (structuur)–Meer gevarieerde presentatiemogelijkheden

(evaluatie + toetsing)• Reflectiemogelijkheden; reflectiewaaier• Digitaal portfolio; Edukim

Page 5: Uitvoering top ondernemers

Organisatie

• Handleiding , kennisbank, kopieerband , Leerwereld

• Thema planning (school-, bouw-, groepsbreed)• Materialen (opbergmogelijkheden)• Werktijd (ruimte in weektaak, WO-tijd)• Leerkrachtgebonden tijd (openen/ sluiten

thema, kennisoverdracht, presentaties)

Page 6: Uitvoering top ondernemers

TopOndernemers in de praktijk

Page 7: Uitvoering top ondernemers

12 thema’s 6 per jaar

Het 1e jaar gr 6+8Het 2e jaar gr 5+7o 1. Reizen o 4. Oorlog en Vredeo 6. A t/m Zo 9. Water, Aarde, Lucht en

Vuuro 12. Amerikao 8. Sport en ontspanning

Het 1e jaar gr 5+7 Het 2e jaar gr 6+8o 7. Ik, jij, wijo 2. Wereld in het kleino 11. Multimediao 3. Derde Wereldo 5. Boerderijo 10. Vlinders in je buik

voorstel:

Page 8: Uitvoering top ondernemers

Voorbereiding van een thema

• Thema vaststellen en samenwerking afstemmen.• Kaarten doornemen en evt. selecteren.• Map inrichten met

kopieren:– Handleiding thema (in handleidingsmap)– Samenvatting van de kaarten

(in kennisbank; grote en kleine samenvatting)– Leerlingen-inplanlijst aanmaken en ophangen.

(leerkrachten map en netwerk)• Thema plannen met het thema-stappenplan• Kast inrichten met kopieerbladen en strookjes.• Materiaal verzamelen voor rijke leeromgeving.

Page 9: Uitvoering top ondernemers

Thema vaststellen en samenwerking afstemmen

Set 1(eerste helft van het jaar)

Set 2(tweede helft van het jaar)

Set 3(tweede helft van het jaar)

Set 4(tweede helft van het jaar)

Reizen Oorlog en Vrede

Ik, jij, wij Vlinders in je buik

Wereld in het klein

Boerderij Sport en ontspanning

Multimedia

Derde Wereld A t/m Z Water, Aarde, Lucht en Vuur

Amerika

+ Hulpkaarten + Hulpkaarten + Hulpkaarten + Hulpkaarten

Page 10: Uitvoering top ondernemers

Kaarten inhoudelijk doornemen

kennisbank

Page 11: Uitvoering top ondernemers

Thema plannen met hetthema-stappenplan.

Page 12: Uitvoering top ondernemers

Hoeveel tijd kost een thema?

Page 13: Uitvoering top ondernemers

Kast inrichten

• Kaarten kopiëren en in rood-wit-blauwe bakjes doen.

• Kopieerbladen (handleidingsmap) en strookjes (kennisbank) kopiëren en in rood-wit-blauwe bakjes doen.

• Hulpkaarten, mapjes en plankaarten controleren, evt. aanvullen en in zwarte bakjes doen.

Page 14: Uitvoering top ondernemers

Effe checken

Page 15: Uitvoering top ondernemers

Verdere organisatie

• Denk aan:– Regels en afspraken.

• Gereedschappen, locatie (toezicht), begeleiding, printer, opruimen en aanvullen TO-lokaal.

– Opbergmogelijkheid in de klas voor de mapjes en sommige materialen. (iedere klas 2 bakken)

– Ruimte in weektaak. (Voor iedereen!)– Volgen van leerlingen in hun proces en toetsing.– Reflectiewaaier.– www.leerwereld.nu

Page 16: Uitvoering top ondernemers

Opening van het thema

• School-, bouw-, groepsbreed• Betrokkenheid verhogend• Aanspreken van de belevingswereld• Voorkennis activeren• Kennisoverdracht +1• Samenwerking stimuleren/activeren

• Handig hulpmiddel:

Page 17: Uitvoering top ondernemers

Aan de slag

• Opdrachtkaarten verdelen(zoveel mogelijk gelijk over het hele thema)

– 5 groepskaarten nr. 1-5(kopiëren ± 2 per kaart)– 5 tweetal kaarten nr. 6-10(kopiëren ± 3 per kaart)– 5 alleen kaarten; nr 11-15 (kopiëren ± 6 per kaart)

Page 18: Uitvoering top ondernemers

Mapjes vullen

• 1 stevig doorzichtig hoesje.• 1 planformulier + reflectie.• 1 gekopieerde opdrachtkaart.• 1 hulpkaart: ‘Ik kan werken met

Leerwereld.’• 1 strookje: Effe checken.• Evt. hulpkaart, kopieerblad.

(zie opdrachtkaart)

• Denk ook aan eventueel gebruiks-/ onderzoeksmateriaal.

Page 19: Uitvoering top ondernemers

Werken aan TopOndernemers• De leerlingen vullen eerst het planformulier in.• De LK controleert de planning.• De lln plannen TO in op hun weektaak.• De lln werken aan TO.• Een kaart wordt afgesloten na goedkeuring LK.• De lln presenteren hun werk aan elkaar.

Wanneer de lln klaar zijn met alle drie de kaarten, kunnen zij (afhankelijk van de duur van het thema) naar eigen interesse een kaart uit de kaartenbakken zoeken.

Page 20: Uitvoering top ondernemers

Afsluiting/ presentatiemarkt van het thema

• Een goede manier van het afsluiten van een thema is een groepsbrede presentatie in de vorm van een ‘markt’.

• Lln presenteren 1 of 2 van de gemaakte kaarten en beantwoorden vragen van belangstellenden.

• Deze markt kan in het TO-lokaal gecreëerd worden. Er zal ook een touchscreen vast in dit lokaal komen te staan voor meer presentatie mogelijkheden.

Page 21: Uitvoering top ondernemers

Vragen?