Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

of 53 /53
Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010 Basisschool Los Hoes Haaksbergen

Embed Size (px)

description

Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010. Basisschool Los Hoes Haaksbergen. Onderbouw. 1. Wij hebben voor deze school gekozen omdat:. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

Page 1: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

Basisschool Los HoesHaaksbergen

Page 2: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

Onderbouw

Page 3: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

1. Wij hebben voor deze school gekozen omdat:1. de sfeer goed is en de school veilig te bereiken is en de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en de zorgstructuur goed is en andere ouders haar hebben aangeraden en er goede voorlichting is

2. de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en de zorgstructuur goed is en er goede voorlichting is

3. de school veilig te bereiken is en de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek

4. het dezelfde school is als van vriendjes/vriendinnetjes en de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt

5. de school dicht bij ons huis is

6. de school dicht bij ons huis is en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek

7. de school veilig te bereiken is en de school dicht bij ons huis is

8. de sfeer goed is en de school veilig te bereiken is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek en er goede voorlichting is

9. de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek en er goede voorlichting is

10. het dezelfde school is als van vriendjes/vriendinnetjes en de school dicht bij ons huis is en de school dicht bij ons werk is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek

11. het dezelfde school is als van vriendjes/vriendinnetjes en de school goed bekend staat en de sfeer goed is en de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek en andere ouders haar hebben aangeraden

12. de sfeer goed is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en de zorgstructuur goed is en er goede voorlichting is

13. de school veilig te bereiken is en de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt

14. de school dicht bij ons huis is en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek en andere ouders haar hebben aangeraden

15. de school goed bekend staat en de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek

16. het dezelfde school is als van vriendjes/vriendinnetjes en de school dicht bij ons huis is

17. de school dicht bij ons huis is en het onderwijsconcept ons aanspreekt en wij een goede indruk kregen bij het kennismakingsgesprek Onderbouw

Page 4: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

2. Bij het maken van de schoolkeuze hebben wij informatie over de school gekregen door: 1. jaarlijkse open dag / informatieavond en de website van de school

2. jaarlijkse open dag / informatieavond

3. gesprek met de directeur/leerkracht en jaarlijkse open dag / informatieavond en andere ouders en leerlingen van de school en peuterspeelzalen of kinderdagverblijven

4. de school zelf en jaarlijkse open dag / informatieavond en de website van de school en peuterspeelzalen of kinderdagverblijven

5. de school zelf en gesprek met de directeur/leerkracht en jaarlijkse open dag / informatieavond

6. de school zelf en gesprek met de directeur/leerkracht

7. gesprek met de directeur/leerkracht

8. de school zelf en jaarlijkse open dag / informatieavond en andere ouders en leerlingen van de school

9. de school zelf en jaarlijkse open dag / informatieavond

10. de school zelf en gesprek met de directeur/leerkracht en de website van de school en andere ouders en leerlingen van de school

11. jaarlijkse open dag / informatieavond en andere ouders en leerlingen van de school

12. de school zelf en jaarlijkse open dag / informatieavond en de website van de school en andere ouders en leerlingen van de school

13. de school zelf en gesprek met de directeur/leerkracht en jaarlijkse open dag / informatieavond en de website van de school en andere ouders en leerlingen van de school

Onderbouw

Page 5: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

3.Heb je voordat je kind op Los Hoes kwam een voldoende duidelijk beeld kunnen vormen van onze school?

4. Zou je andere ouders adviseren om voor onze school te kiezen?

Onderbouw

Page 6: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

5. de gelegenheid om met de mentor van je kind te praten? 6A. de 15-minutengesprekken aan het begin van het schooljaar?

6B. de portfoliogesprekken in het midden en het einde van het schooljaar?

7. het aantal gesprekken met de mentor van je kind?

Onderbouw

Page 7: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

8. de inhoud van deze gesprekken? 9. de telefonische / elektronische bereikbaarheid van de school?

10. de inbreng en de mogelijkheid van meedenken van ouders binnen school?

11. de jaarkalender van de school (studiedagen vakantiedagen e.d.)?

Onderbouw

Page 8: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

12. de inhoud en de leesbaarheid van de digitale schoolgids? 13. de inhoud en de leesbaarheid van het oranje school informatieboekje?

14. de inlooptijd aan het begin van de ochtend/middag? 15. het kind volgsysteem?

Onderbouw

Page 9: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

16. de manier waarop je wegwijs wordt gemaakt? 17. de mogelijkheid om een ochtend te kijken?

18. de wijze waarop de directeur zichtbaar aanwezig is in school?

19. de vriendelijkheid en openheid van de mentoren?

Onderbouw

Page 10: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

20. de vriendelijkheid en openheid van de directeur? 21. de vriendelijkheid en openheid van de stagiaires?

22. het open staan van de school voor positieve kritiek? 23. het open staan van de school voor klachten?

Onderbouw

Page 11: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

24. de afhandeling van opmerkingen/klachten door de directie?

25. de afhandeling van opmerkingen/klachten door de leerkrachten?

Onderbouw

Page 12: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

26. Zou je meer contact willen hebben met andere ouders? 27. Bezoek je de (algemene) ouderavonden van de school?

28. Vind je de Rond de tafel gesprekken zinvol? 29. Heb je al eens deelgenomen aan deze gesprekken?

Onderbouw

Page 13: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

30. Verwacht je in de toekomst een keer deel te nemen aan deze gesprekken?

31. Lees je de nieuwsbrief van de school?

32. Is de informatie in de nieuwsbrief toereikend? 33. Bezoek je de website van de school?

Onderbouw

Page 14: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

34. Gebruik je de website van de school om actuele informatie over de school te krijgen?

35. Is de informatie op de website toereikend?

36. Krijg je voldoende informatie vanuit de mentorgroep van je kind?

37. Word je voldoende uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten op school?

Onderbouw

Page 15: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

38. Ben je voldoende bekend met de regels en afspraken die op school gelden?

39. Heb je het idee dat je voldoende zicht hebt op het ontwikkelingsniveau van je kind?

40. Geeft het portfoliogesprek/leerlijnen je een reëel beeld over de leerresultaten van je kind?

41. Geeft het portf.gesprek/leerlijnen je een reëel beeld over de inzet en werkhouding van je kind?

Onderbouw

Page 16: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

42. Geeft het portf.gesprek/leerlijnen je een reëel beeld over het welbevinden van je kind?

Onderbouw

Page 17: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

43. Vind je dat je genoeg informatie krijgt over de MR? 44. Lees je de notulen en andere informatie uit de MR op de website?

45. Weet de MR hoe je over zaken denkt? 46.De vergaderingen van de MR zijn openbaar zou je komen als er een onderwerp is dat je aanspreekt?

Onderbouw

Page 18: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

47. Zou je komen als de MR thema-avonden organiseert over bijv. opvoeding en internet?

48. Wil je zelf mee kunnen praten binnen de MR?

49. Vind je dat de MR voldoende de belangen van de ouders vertegenwoordigt?

Onderbouw

Page 19: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

50.Op welke wijze wil je op de hoogte gehouden worden van zaken die spelen in de MR?

1. via de nieuwsbrief

2. via de nieuwsbrief en via e-mail

3. via de nieuwsbrief en via de website van school en via e-mail

4. via de nieuwsbrief en via de website van school

5. via e-mail

6. via een MR prikbord en via de nieuwsbrief

7. via de website van school en via e-mail en via de jaarlijkse ledenvergadering van de Oudervereniging

8. via de website van school en via e-mail

9. via de website van school

10. via de nieuwsbrief en via de website van school en via e-mail en via de jaarlijkse ledenvergadering van de Oudervereniging

11. via de nieuwsbrief en via de jaarlijkse ledenvergadering van de Oudervereniging

Onderbouw

Page 20: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

51. Heb je 't gevoel dat de mentor/leerkr. vold. in staat is om je kind pers. aandacht te schenken?

52. Ben je tevreden met de wijze waarop de leerkracht haar taak invult?

53. Heb je het gevoel dat je altijd met problemen of vragen over je kind bij de mentor terecht kunt?

54. Weet je waar je terecht kunt wanneer je er met de mentor niet uitkomt?

Onderbouw

Page 21: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

55. Heb je het gevoel dat de teamleden goed samenwerken? 56. Ben je bekend met de taak die de intern begeleider heeft binnen school?

57. Ben je tevreden met de wijze waarop de intern begeleider haar taak invult?

58. de extra indiv. zorg die de leerkracht geeft aan de leerlingen die dat nodig hebben?

Onderbouw

Page 22: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

59. de tijd die de leerkracht aan jouw kind besteedt? 60. de mate waarin de leerkracht afspraken nakomt?

61. de manier waarop de school in het algemeen inhoud geeft aan haar identiteit?

62. de inhoud van het levensbeschouwelijk onderwijs dat je kind ontvangt in school?

Onderbouw

Page 23: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

63. de wijze waarop in de school de identiteit tot uitdrukking komt in de omgangsvormen en gedrag?

64. het uitdragen van de identiteit door de teamleden van de school?

65. de aandacht voor normen en waarden? 66. dat de dag met een hand geven begint en afsluit?

Onderbouw

Page 24: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

67. dat je als ouder met je wordt aangesproken i.p.v. met U?

68. dat de kinderen leerkrachten met de voornaam mogen aanspreken?

69. het onderwijskundig concept van de school? 70. de materialen en methodes waarmee je kind werkt?

Onderbouw

Page 25: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

71. de inzet van computers en ICT-middelen in het onderwijs?

72. de kennismakingsprocedure met en de plaatsing van nieuwe kinderen?

73. de aandacht van de school voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind?

74. de gemengde leeftijdsgroepen?

Onderbouw

Page 26: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

75. de inrichting en aankleding van de school? 76. de onderwijskundige ontwikkelingen in de OB van het afgelopen jaar?

77. de wijze waarop je hierover bent geïnformeerd? 78. Over het onderwijskundig concept word ik voldoende geïnformeerd.

Onderbouw

Page 27: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

79. Mijn kind krijgt de ruimte om zich te ontwikkelen. 80. Mijn kind wordt uitgedaagd tot het nemen van initiatieven.

81. De essenties die de school nastreeft kiezen delen maken vind ik in de praktijk terug.

82. Voelt je kind zich veilig op school?

Onderbouw

Page 28: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

83. Ben je bekend met het pestprotocol? 84. Vind je dat de school preventief handelt op het gebied van pestgedrag?

85. Wanneer er pestgedrag plaatsvindt handelt de school dan adequaat?

86. Worden de ouders tijdig door school benaderd wanneer er sprake is van pestgedrag?

Onderbouw

Page 29: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

87. Gaat je kind in het algemeen met plezier naar school? 88. Voel je je thuis op deze school?

89. Hoe tevreden ben je in het geheel met de school en alles wat daarbij hoort?

Onderbouw

Page 30: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek

Middenbouw

Page 31: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

1. de gelegenheid om met de mentor van je kind te praten? 2A. de 15-minuten-gesprekken aan het begin v/h schooljaar?

3. het aantal gesprekken met de mentor van je kind? 4. de inhoud van deze gesprekken?

Middenbouw

Page 32: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

5. de telefonische / elektronische bereikbaarheid van de school?

6. de inbreng en de mogelijkheid van meedenken van ouders binnen school?

7. de jaarkalender van de school (studiedagen vakantiedagen e.d.)?

8. de inhoud en de leesbaarheid van de digitale schoolgids?

Middenbouw

Page 33: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

9. de inhoud en de leesbaarheid van het oranje schoolinformatieboekje?

10. de inlooptijd aan het begin van de ochtend/middag?

11. het kindvolgsysteem? 12. de manier waarop je wegwijs wordt gemaakt?

Middenbouw

Page 34: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

13. de wijze waarop de directeur zichtbaar aanwezig is in school?

14. de vriendelijkheid en openheid van de mentoren?

15. de vriendelijkheid en openheid van de directeur? 16. de vriendelijkheid en openheid van de stagiaires?

Middenbouw

Page 35: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

17. het open staan van de school voor positieve kritiek? 18. het open staan van de school voor klachten?

19. de afhandeling van opmerkingen/klachten door de directie?

20. de afhandeling van opmerkingen/klachten door de leerkrachten?

Middenbouw

Page 36: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

21. Zou je meer contact willen hebben met andere ouders? 22. Bezoek je de (algemene) ouderavonden van de school?

23. Vind je de Rond de tafel gesprekken zinvol? 24. Heb je al eens deelgenomen aan deze gesprekken?

Middenbouw

Page 37: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

25. Verwacht je in de toekomst een keer deel te nemen aan deze gesprekken?

26. Lees je de nieuwsbrief van de school?

27. Is de informatie in de nieuwsbrief toereikend? 28. Bezoek je de website van de school?

Middenbouw

Page 38: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

29. Gebruik je de website van de school om actuele informatie over de school te krijgen?

30. Is de informatie op de website toereikend?

31. Krijg je voldoende informatie vanuit de mentorgroep van je kind?

32. Word je voldoende uitgenodigd om deel te nemen aan activiteiten op school?

Middenbouw

Page 39: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

33. Ben je voldoende bekend met de regels en afspraken die op school gelden?

34. Heb je het idee dat je voldoende zicht hebt op het ontwikkelingsniveau van je kind?

35. Geeft het portfoliogesprek/leerlijnen je een reëel beeld over de leerresultaten van je kind?

36. Geeft het portf.gesprek/leerlijnen je een reëel beeld over de inzet en werkhouding van je kind?

Middenbouw

Page 40: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

37. Geeft het portf.gesprek/leerlijnen je een reëel beeld over het welbevinden van je kind?

38. Vind je dat je genoeg informatie krijgt over de MR?

39. Lees je de notulen en andere informatie uit de MR op de website?

40. Weet de MR hoe je over zaken denkt?

Middenbouw

Page 41: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

41. De vergaderingen van de MR zijn openbaar als er een ond. is wat je aanspreekt zou je dan komen?

42. Zou je komen als de MR thema-avonden organiseert over bijv. opvoeding en internet?

43. Wil je zelf mee kunnen praten binnen de MR? 44. Vind je dat de MR voldoende de belangen van de ouders vertegenwoordigt?

Middenbouw

Page 42: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

50.Op welke wijze wil je op de hoogte gehouden worden van zaken die spelen in de MR?1. via de nieuwsbrief

2. via de nieuwsbrief en via e-mail

3. via de nieuwsbrief en via de website van school en via e-mail

4. via de nieuwsbrief en via de website van school en via de jaarlijkse ledenvergad.van de Oudervereniging

5. via de nieuwsbrief en via de jaarlijkse ledenvergad.van de Oudervereniging

6. via e-mail

7. via een MR prikbord en via de nieuwsbrief en via e-mail

8. via een MR prikbord en via de nieuwsbrief en via de website van school en via de jaarlijkse ledenvergad.van de Oudervereniging

9. via een MR prikbord en via de nieuwsbrief

10. via de website van school

11. via de nieuwsbrief en via e-mail en via de jaarlijkse ledenvergad.van de Oudervereniging

12. via de nieuwsbrief en via de website van school en via e-mail en via de jaarlijkse ledenvergad.van de Oudervereniging

13. via de nieuwsbrief en via de website van school

Middenbouw

Page 43: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

46. Heb je het gevoel dat de mentor/leerkracht vold. in staat is om je kind pers. aandacht te geven?

47. Ben je tevreden met de wijze waarop de leerkracht haar taak invult?

48. Heb je het gevoel dat je altijd met problemen of vragen over je kind bij de mentor terecht kunt?

49. Weet je waar je terecht kunt wanneer je er met de mentor niet uitkomt?

Middenbouw

Page 44: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

50. Heb je het gevoel dat de teamleden goed samenwerken? 51. Ben je bekend met de taak die de intern begeleider heeft binnen school?

52. Ben je tevreden met de wijze waarop de intern begeleider haar taak invult?

53. de extra indiv. zorg die de leerkracht geeft aan de leerlingen die dat nodig hebben?

Middenbouw

Page 45: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

54. de tijd die de leerkracht aan jouw kind besteedt? 55. de mate waarin de leerkracht afspraken nakomt?

56. de manier waarop de school in het algemeen inhoud geeft aan haar identiteit?

57. de inhoud van het levensbeschouwelijk onderwijs dat je kind ontvangt in school?

Middenbouw

Page 46: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

58. de wijze waarop in de school de identiteit tot uitdrukking komt in de omgangsvormen en gedrag?

59. het uitdragen van de identiteit door de teamleden van de school?

60. de aandacht voor normen en waarden? 61. dat de dag met een hand geven begint en afsluit?

Middenbouw

Page 47: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

62. dat je als ouder met je wordt aangesproken i.p.v. met U? 63. dat de kinderen leerkrachten met de voornaam mogen aanspreken?

64. het onderwijskundig concept van de school? 65. de materialen en methodes waarmee je kind werkt?

Middenbouw

Page 48: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

66. de inzet van computers en ICT-middelen in het onderwijs?

67. de kennismakingsprocedure met en de plaatsing van nieuwe kinderen?

68. de aandacht van de school voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind?

69. de gemengde leeftijdsgroepen?

Middenbouw

Page 49: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

70. de inrichting en aankleding van de school? 71. de onderwijskundige ontwikkelingen in de MB van het afgelopen schooljaar?

72. de wijze waarop je hierover bent geïnformeerd? 73. Over het onderwijskundig concept word ik voldoende geïnformeerd.

Middenbouw

Page 50: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

74. Mijn kind krijgt de ruimte om zich te ontwikkelen. 75. Mijn kind wordt uitgedaagd tot het nemen van initiatieven.

76. De essenties die de school nastreeft kiezen delen maken vind ik in de praktijk terug.

Middenbouw

Page 51: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

79. Voelt je kind zich veilig op school? 80. Ben je bekend met het pestprotocol?

81. Vind je dat de school preventief handelt op het gebied van pestgedrag?

82. Wanneer er pestgedrag plaatsvindt handelt de school dan adequaat?

Middenbouw

Page 52: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

83. Worden de ouders tijdig door school benaderd wanneer er sprake is van pestgedrag?

84. Gaat je kind in het algemeen met plezier naar school?

85. Voel je je thuis op deze school? 86. Zou je andere ouders adviseren om voor onze school te kiezen?

Middenbouw

Page 53: Uitslag Ouder Tevredenheids Onderzoek 2010

87. Hoe tevreden ben je in het geheel met de school en alles wat daarbij hoort?

Middenbouw