Uitnodiging Oratie Klein

of 2 /2
UITNODIGING INAUGURELE REDE dr. M. Klein ALS HET TUSSEN DE OREN ZIT VRIJDAG 20 MEI 2016 DRAFT

Embed Size (px)

Transcript of Uitnodiging Oratie Klein

 • UITNODIGING INAUGURELE REDE

  dr. M. Klein

  ALS HET TUSSEN DE OREN ZIT

  VRIJDAG20 MEI 2016DRA

  FT

 • De rector magnificus van de Vrije Universiteit en de raad van bestuur van het VUMedisch Centrum nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de openbare zitting vanhet College van Decanen, waarin de heer

  dr. M. Kleinbenoemd tot hoogleraar Medische Neuropsychologie, in het bijzonder vanneuro-oncologische aandoeningen, zijn ambt hoopt te aanvaarden met het uitsprekenvan de rede

  ALS HET TUSSEN DE OREN ZIT

  Deze zitting is bepaald op

  vrijdag 20 mei 2016om 15.45 uur precies, in de aula van de universiteit,De Boelelaan 1105.

  Na afloop receptie.

  Amsterdam, maart 2016

  prof.dr. V. Subramaniam prof.dr.ir. J. Brug rector magnificus decaan

  Hoogleraren worden uitgenodigd deel uit temaken van het cortge. Zij dienen daartoeuiterlijk 15 minuten voor aanvang van debijeenkomst aanwezig te zijn in de Forumzaal(ruimte 2D-02). Het wordt op prijs gesteld datde hoogleraren de toga van hun universiteitdragen.

  Openbare parkeerruimte rondom de VrijeUniversiteit (1081 HV) is aanwezig. De VU isuitstekend te bereiken met het openbaarvervoer: trams 5, 16, 24 en 51. Vanaf StationAmsterdam Zuid is het tien minuten lopennaar de VU.

  WWW.VU.NL > OVER DE VU > CONTACT/ROUTEBESCHRIJVING

  DRA

  FT