UITNODIGING BDO MASTERCLASS Next generation UITNODIGING BDO MASTERCLASS Next generation nieuwe...

UITNODIGING BDO MASTERCLASS Next generation UITNODIGING BDO MASTERCLASS Next generation nieuwe perspectieven. page 1
UITNODIGING BDO MASTERCLASS Next generation UITNODIGING BDO MASTERCLASS Next generation nieuwe perspectieven. page 2
UITNODIGING BDO MASTERCLASS Next generation UITNODIGING BDO MASTERCLASS Next generation nieuwe perspectieven. page 3
download UITNODIGING BDO MASTERCLASS Next generation UITNODIGING BDO MASTERCLASS Next generation nieuwe perspectieven.

of 3

 • date post

  23-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of UITNODIGING BDO MASTERCLASS Next generation UITNODIGING BDO MASTERCLASS Next generation nieuwe...

 • UITNODIGING BDO MASTERCLASS

  Next generation

  nieuwe perspectieven

 • X De module Financiën voor non-financials & financiering geeft u kennis van het doorgronden van begrippen zoals rendement, kasstromen, dividend en financieringen;

  X De module (Nood)Opvolging & estateplanning geeft inzicht in het opvolgingsproces, hoe daar- bij te anticiperen op noodopvolging en hoe toe te werken naar een bepaald doelvermogen;

  X De slotmodule gaat verder in op het onderwerp Leiderschap.

  Tijdens de terugkomavond wordt aan jullie gevraagd om de opgedane kennis vanuit eerdere sessies te delen met de groep en met ouders en/of overige betrokken familieleden. De deelnemers presenteren hun visie als ‘next generation’ van het familiebedrijf. Bij alle onderdelen wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht tussen de theorie en voor de deelnemers herkenbare praktijk. Het geleerde wordt direct omgezet in acties die daadwerkelijk

  inhoud geven en bijdragen aan het vormen van een collectief en verantwoord eigenaarschap binnen de ondernemingen van de deelnemers.

  Tijden De masterclass start om 16.00 uur en duurt tot circa 19.30 uur. ’s Avonds wordt een warme maaltijd geserveerd. De bijeenkomst van 28 mei wordt afgesloten met een borrel waarbij ouders en/ of overige betrokken familieleden tevens van harte uitgenodigd zijn.

  BDO Locatie X K.P. van der Mandelelaan 40, 3062 MB Rotterdam

  Contact en commitment Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het programma? Neemt u dan contact op met Lisa Lodder via 078 632 34 69 of lisa.lodder@bdo.nl of met uw BDO-adviseur.

  Als u zich wilt aanmelden gaat u dan naar www.evenementenbdo.nl/nextgen-familiebedrijven

  Aan deelname van de gehele masterclass is een commitment fee van € 400 per persoon verbonden.

  Om de bijeenkomsten zo interactief mogelijk te houden, is het aantal deelnemers beperkt. Dus reageer snel als u verzekerd wilt zijn van een plaats.

  Masterclass 'Next generation'

  Voor een familiebedrijf is niets zo belangrijk als harmonie en continuïteit op de lange termijn. Veel familiebedrijven streven continuïteit en overdracht binnen de familie na. Tegelijkertijd leert de praktijk dat opvolging een gevoelig proces kan zijn. Een goede voorbereiding door de volgende generatie is van groot belang om de opvolging succesvol te laten verlopen.

  Bedrijfsopvolging is een complexe materie. Het gaat immers om de overdracht van leiding, eigendom en zeggenschap met – zeker voor de gemiddelde on- dernemer – fiscale, juridische en financiële valkuilen. Zeker voor familiebedrijven spelen daarnaast ook de spanningsvelden tussen familie- en bedrijfsbelangen een belangrijke rol in het proces. Het succes van zo’n proces is afhankelijk van tijdige voorbereiding, een gestructureerde aanpak, duidelijkheid en vol- doende aandacht voor de verschillende aspecten die voor de kwaliteit ervan bepalend zijn.

  Speciaal voor de ‘next generation’ binnen familie- bedrijven organiseren BDO Rotterdam en Dordrecht de Masterclass Next Generation. In vier bijeenkom- sten wordt een aantal thema’s behandeld waarmee de volgende generatie in meer of mindere mate te maken gaat krijgen in hun rollen als medewerker, directeur, eigenaar of familielid. Dit programma is

  nadrukkelijk niet alleen voor next gen-leden die op korte termijn de leiding overnemen. Het programma draagt ook bij aan kennis en inzicht in het familiebe- drijf, zodat de volgende generatie een onderbouwde keuze kan maken of ze een rol willen spelen binnen het familiebedrijf (als eigenaar, directeur of als medewerker).

  Doelstelling Het creëren van bewustzijn, het overdragen van kennis en het delen van best practices van familie- bedrijven als het gaat om het ontwikkelen van verantwoorde betrokkenheid van de volgende generaties bij familiebedrijven. Dit alles binnen de kaders van de familiewaarden en doelstellingen van het bedrijf. Het bieden van een netwerk van collega-familiebedrijven waarmee kennis en ervaring onderling kan worden uitgewisseld.

  Programma en inhoud We beginnen de masterclass met een kennismaking. Daarna volgen vier modules waarin we kennis overdragen en op een interactieve manier cases behandelen met de volgende thema's:

  X De module Strategie geeft inzicht in de verschil- lende aspecten van het strategisch besluitvor- mingsproces waar u als kandidaat-opvolger leiding aan gaat geven. Waar staat uw bedrijf voor, waar gaat uw bedrijf voor en vooral hoe komt u daar?;

  Data

  X Maandag 5 maart (Kennismaking) X Maandag 19 maart X Maandag 9 april X Maandag 23 april X Maandag 7 mei X Maandag 28 mei (Terugkomdag)

 • nieuwe perspectieven

  BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam geregistreerd merk.

  In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding van de organisatie die onder de merknaam ‘BDO’ actief is op het gebied van de professionele dienst- verlening (accountancy, belastingadvies en advisory).

  BDO Accountants & Adviseurs is een op naam van BDO Holding B.V. te Eindhoven geregistreerde handelsnaam en wordt gebruikt ter aanduiding van een aantal met elkaar in een groep verbonden rechtspersonen, die ieder afzonderlijk onder de merknaam ‘BDO’ actief zijn op een bepaald terrein van de professionele dienstverlening (accoun- tancy, belastingadvies en advisory).

  BDO Holding B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aan- sprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam ‘BDO’ optreden.

  BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van de BDO Member Firms.

  12/2017 – FF1721