Uitnodiging Aareon Update

of 2 /2
UITNODIGING Vanaf 9.30 uur verwelkomen wij u graag bij Theater Orpheus in Apeldoorn, waarna rond 10.00 uur het ochtendprogramma van start gaat. Na een openingswoord door de direce van Aareon geven wij graag het woord aan Richard van Hooijdonk. Richard is trendwatcher en futurist en neemt ons mee naar een inspirerende toekomst waarin leven, werken en ondernemen drassch gaan veranderen. Na Richard van Hooijdonk en een korte pauze neemt Erben Wennemars het woord over: enthousiast, gedreven en ambieus. In zijn presentaes vertelt hij over zijn carrière, leerlijk van vallen tot opstaan. Thema’s als persoonlijke ontwikkeling, passie, intrinsieke movae en grenzen verleggen passeren de revue. Tussen de middag wordt een gevarieerde lunch geserveerd. Aansluitend aan de lunch wacht ons een feestelijk moment waar we met elkaar het glas op zullen heffen. Vervolgens start het middagprogramma. U kunt een keuze maken uit verschillende interessante parallelsessies. De parallelsessies zijn verdeeld in 3 jdsblokken met ieder 5 sessies. U kunt zelf een keuze maken uit de sessies die uw interesse hebben. Op de volgende pagina van deze uitnodiging treſt u alle presentaes aan met een korte omschrijving. Wij vragen u bij uw inschrijving aan te geven bij welke 3 sessies u wilt plaatsnemen. Voor ieder jdsblok kunt u een keuze maken. Als afsluing van de dag kunt u onder het genot van een drankje nog eens rusg napraten over de bijeenkomst. U en uw collega’s zijn van harte welkom! U kunt zich opgeven via onze website www.aareon.nl of door een mail te sturen naar [email protected]. Bij vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Markeng: (0591) 630 111. We hopen u op 23 juni te mogen begroeten in Orpheus in Apeldoorn. Graag tot dan! Team Aareon Update 2016 GET CONNECTED TIJDENS DE AAREON UPDATE OP 23 JUNI A.S. IN APELDOORN!

Embed Size (px)

Transcript of Uitnodiging Aareon Update

 • UITNODIGINGVanaf 9.30 uur verwelkomen wij u graag bij Theater Orpheus in Apeldoorn, waarna rond 10.00 uur het ochtendprogramma van start gaat.

  Na een openingswoord door de directie van Aareon geven wij graag het woord aan Richard van Hooijdonk. Richard is trendwatcher en futurist en neemt ons mee naar een inspirerende toekomst waarin leven, werken en ondernemen drastisch gaan veranderen.

  Na Richard van Hooijdonk en een korte pauze neemt Erben Wennemars het woord over: enthousiast, gedreven en ambitieus. In zijn presentaties vertelt hij over zijn carrire, letterlijk van vallen tot opstaan. Themas als persoonlijke ontwikkeling, passie, intrinsieke motivatie en grenzen verleggen passeren de revue.

  Tussen de middag wordt een gevarieerde lunch geserveerd. Aansluitend aan de lunch wacht ons een feestelijk moment waar we met elkaar het glas op zullen heffen.

  Vervolgens start het middagprogramma. U kunt een keuze maken uit verschillende interessante parallelsessies. De parallelsessies zijn verdeeld in 3 tijdsblokken met ieder 5 sessies. U kunt zelf een keuze maken uit de sessies die uw interesse hebben. Op de volgende pagina van deze uitnodiging treft u alle presentaties aan met een korte omschrijving. Wij vragen u bij uw inschrijving aan te geven bij welke 3 sessies u wilt plaatsnemen. Voor ieder tijdsblok kunt u een keuze maken.

  Als afsluiting van de dag kunt u onder het genot van een drankje nog eens rustig napraten over de bijeenkomst.

  U en uw collegas zijn van harte welkom! U kunt zich opgeven via onze website www.aareon.nl of door een mail te sturen naar [email protected] Bij vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing: (0591) 630 111.

  We hopen u op 23 juni te mogen begroeten in Orpheus in Apeldoorn. Graag tot dan!

  Team Aareon Update 2016

  GET CONNECTED TIJDENS DE AAREON UPDATE OP 23 JUNI A.S. IN APELDOORN!

 • BIG DATA Parteon

  Hoe kan big data corporaties helpen met het verbeteren van de dienstverlening of het verlagen van de kosten? Jurgen de Ruiter, directeur Financin en Bedrijfsondersteuning, deelt de ervaringen die Parteon heeft met het Zaans DataLab en geeft een aantal praktijkvoorbeelden inzake het optimaliseren van het strategisch voorraadbeleid en het verlagen van de onderhoudslasten.

  CREDITmANAGEmENT VOOR WONINGCORpORATIEs Mail to Pay

  Rody Heijstek, directeur bij Mail to Pay, laat u de laatste trends zien op het gebied van huur-betalen en huur-incasso. In een korte presentatie komen praktijk-voorbeelden en toekomstschetsen aan bod die u weer helemaal op de hoogte brengen van de laatste technieken op het gebied van creditmanagement in de woningcorporatiebranche.

  ImplEmENTATIE WONINGWET Vereniging van toezichthouders in woningcorporaties

  Wat zijn de belangrijkste conclusies en welke uitdagingen heeft het intern toezicht van de woningcorporatie? Albert Kerssies, directeur Vereniging van toezichthouders in woningcorporaties, vertelt het u.

  TRENDs EN ONTWIkkElINGEN Facilitor

  FACILITOR bestaat al een hele tijd en wil nog vele jaren mee gaan. Peter Feij, algemeen directeur bij Facilitor, vertelt hoe Facilitor de toekomstige mogelijkheden, ontwikkelingen en de integratie van alle ondersteunende diensten en systemen ziet.

  TWEE WERElDEN VERBONDEN Square DMS

  Get connected: de wereld van Tobias AX wordt verbonden aan die van ShareWorX.

  lEGAl HACkINGInsite Security

  Erik Rutkens, oprichter en eigenaar van Insite Security, waar ook ITsec onderdeel van uitmaakt, gaat in op actuele cyber security risicos. Zijn collega Dennis van Warmerdam laat met een aantal demos zien hoe reel deze risicos zijn.

  DOmEsTA: DE ENTHOUsIAsTE BUURmAN!Domesta

  Beter een goede buur dan een betuttelende corporatie: dat is het motto van woningcorporatie Domesta. Els Beukeveld, hoofd Klantadviescentrum vertelt wat dit voor haar afdeling betekent.

  WAARDEREN Op BAsIs VAN mARkTWAARDE VERHUURDE sTAAT DTZ Zadelhoff en BDO Accountants en Adviseurs

  Eelco Horstman van DTZ Zadelhoff en Arjan Verwoert van BDO Accountants en Adviseurs belichten de rollen van extern taxateur en controlerend accountant. De ins en outs van waarderen op basis van marktwaarde verhuurde staat.

  ONDERsTEUNENDE INkOOp EN FACIlITOR Harting-Bank

  Peter van Vilsteren is facilitair directeur bij Harting-Bank, het intramurale merk van Medux. Medux verzorgt voor klanten in het hele land zorghulpmiddelen en advies. Peter vertelt over de ervaringen met inkoop en budgettering van niet-handelsgoederen en hoe het FMIS een volwassen bestelsysteem kan zijn.

  HANDsHAkE mET AUTORITEIT woningcorporatie (aw) Square DMS

  De Aw kan zelfstandig ingrijpen bij corporaties. Ook is de Aw belast met het verlenen van goedkeuringen, ontheffingen, etc. Om deze taak goed uit te voeren, vraagt Aw veel informatie aan woningcorporaties. Zij zullen deze informatie voortdurend op een gestructureerde manier dienen te verzamelen, te verwerken en te archiveren.

  ROADmAp 2016: OmkIjkEN EN VOORUITzIEN Aareon

  Begin dit jaar is de Aareon Roadmap voor 2016 uitgebracht. In deze sessie kijkt Arie van der Deijl, productmanager bij Aareon, terug op de resultaten van het eerste halfjaar van 2016 en blikt hij vooruit op de komende ontwikkelingen.

  THE FRONT OFFICE EXpERIENCE Aareon

  De wereld om ons heen verandert snel, alles wordt digitaal. Uw klanten, medewerkers en partners verwachten dat u daarin mee verandert. En wij zorgen daarvoor!

  AssETmANAGEmENT: OpTImAlIsATIE VAN HET pROCEsPin Oak en Aareon

  De vernieuwde software van Aareon samen met de procesaanpak van Pin Oak staan garant voor een professioneel assetmanagement!

  FACIlITOR: GET CONNECTED!Facilitor

  Met FACILITOR kan meer dan u denkt. Deel uw ervaringen en slimme oplossingen met onze andere klanten en leer van elkaar. Maak kennis met elkaar en get connected!

  IN TOUCH mET DE sCHIjF VAN VIjFSquare DMS

  Het voedingscentrum promoot al jaren de schijf van vijf. Deze schijf stimuleert dat we hier iedere dag iets uit eten. Dat is goed voor onze gezondheid. Ook in onze wereld, waarin de mate van aandacht voor het verwerken van informatie bepalend is voor de kwaliteit, is de DMS-schijf van vijf van levensbelang.

  AAREON UPDATE mIDDAGpROGRAmmA

  A. WONEN B. WONEN C. TREAsURY D. FACIlITOR E. sQUARE Dm

  s

  13.15 - 13.45

  14.00 - 14.30

  14.45 - 15.15

  Vragen? U kunt ze altijd stellen aan de medewerkers van Aareon via [email protected]

  Op 23 juni zijn ze te herkennen aan de Aareon-badges. We wensen u een inspirerende da

  g!