Uitnodiging 1 mei

10
UITNODIGING

description

Uitnodiging 1 mei

Transcript of Uitnodiging 1 mei

Page 1: Uitnodiging 1 mei

UITNODIGING

Page 2: Uitnodiging 1 mei
Page 3: Uitnodiging 1 mei

JONGER ORANJE TALENTENDAGEN

3

De Jonger Oranje Talenten-

dagen vinden in 2012/2013

14 keer plaats. Verspreid

door het hele land en in sa-

menwerking met 8 verschil-

lende profclubs.

Maximaal 286 enthousiaste kin-

deren tussen de 6 en 12 jaar

kunnen zich inschrijven per ta-

lentendag. Het programma be-

staat uit een groots 4-tegen-4

toernooi (‘Jonger Oranje Fours’)

gesplitst in drie leeftijdscatego-

rieën (onder 9, onder 11 en on-

der 13). De keepers krijgen een

keepersclinic van een profkeeper

en/of professionele keeperstrai-

ners. De scouts staan rondom

de velden om de kinderen te se-

lecteren voor het Jonger Oranje

Regioteam.

Tijdens de afsluiting maken

scouts het Jonger Oranje regio-

team bekend die doorgaan naar

de ‘Jonger Oranje Finals’. De

winnaars van het 4-tegen-4

toernooi kunnen zich opmaken

voor het NK Fours tijdens de

Copa Amsterdam in het

Olympisch Stadion.

Lees gauw verder, zodat je hele-

maal voorbereid bent!

JONGER ORANJE TALENTENDAGEN

MAAK KANS OP: - Een reis naar Turijn met een training bij Juventus FC

- Een plek in het Jonger Oranje Regioteam West Brabant

- Deelname aan het NK Fours in het Olympisch Stadion

Page 4: Uitnodiging 1 mei

Datum:

woensdag 1 mei

Locatie:

RKTVC

Sportpark de Ridderweide

Wadenoijenlaan 300

4006 AW Tiel

Programma:

Zie pagina 7!

Kledingvoorschriften:

Je eigen sportkleding waarin

je het best kunt presteren.

Schoeisel geschikt voor kunst-

gras.

Publiek:

Papa, mama, opa’s, oma’s,

broertjes en zusjes zijn alle-

maal van harte welkom!

Wedstrijdinformatie:

Lees verder op pagina 8.

Foto’s:

Foto’s zullen dezelfde dag nog

worden geplaatst op

Facebook.com/JongerOranje

Eten & Drinken:

Verkrijgbaar in de kantine van

RKTVC.

Ouders let op: iedereen heeft

op hetzelfde tijdstip pauze!

BELANGRIJKE INFORMATIE

4

Page 5: Uitnodiging 1 mei
Page 6: Uitnodiging 1 mei
Page 7: Uitnodiging 1 mei

09.30 - 10.30 uur: Aanmel-

den + ontvangst goodie bag

10.30 uur: Opening op het

veld

10.45 uur: Persoonsgebon-

den hesjes worden uitgeeld

11.00 uur: 4-tegen-4 toer-

nooi (Jonger Oranje Fours)

11.30 uur: Aanmelden kee-

pers in de kantine

12.00 uur: Keepersclinic

o.l.v. Wessel de Wit. Keepers

zijn dus niet ingedeeld in het 4

-tegen-4 toernooi

PROGRAMMA

7

PROGRAMMA

13.30 uur: Pauze

14.15 uur: Vervolg 4-tegen-4

toernooi en vervolg

keepersclinic

15.30 uur: Finaleronde van het

4-tegen-4 toernooi

15.45 uur: Iedereen levert zijn

hesje weer in bij zijn/haar

begeleider

15.45 uur: Bekendmaking

winnaars 4-tegen-4 toernooi en

Jonger Oranje regioteams onder

9, 11 en 13

16.00 uur: Einde Jonger Oranje

Talentendag

Page 8: Uitnodiging 1 mei

In de kantine wordt de wedstrijd-

informatie ook nog opgehangen!

Op de dag zelf zal op de zijkant

van de kleine goaltjes te zien zijn

welk veld het is.

Let op: keepers krijgen een apar-

te keepersclinic en zijn daarom

niet ingedeeld in de poule-

indeling.

* Organisatorisch is het soms niet

anders dan dat er teams van 5

spelers worden gevormd. Bij een

team van vijf spelers wordt er 5-

tegen-5 gespeeld.

Zoals in het Jonger Oranje regle-

ment staat mogen deelnemers uit

het geboortejaar 2000 vanaf he-

den niet meer meedoen. Er zijn

een aantal uitzonderingen ge-

maakt vanwege eerdere inschrij-

vingen en dus komt het nog voor

dat er een paar oudere kinderen

meedoen. Zij maken geen kans

meer om geselecteerd te worden

voor het regioteam maar zij kun-

nen uiteraard nog steeds gescout

worden door een profclub!

In de bijlage van de email vind je

de poule indeling en het bijbeho-

rende wedstrijdschema. Bekijk

het goed en print het eventueel

uit, zodat je geen wedstrijd mist!

In de deelnemerslijst staat

welk nummer je hebt. Onthoud

deze goed, want dit is jouw

persoonlijke nummer. Hiermee

dien jij je ook op 1 mei aan te

melden!

Let op: wij zijn op zoek naar teams

voor volgend seizoen (2013/2014)

en de kinderen zijn dus ingedeeld

op basis van onderstaande leef-

tijdsindeling:

- Onder 13: 2001 en 2002

- Onder 11: 2003 en 2004

- Onder 9: 2005 en 2006

8

WEDSTRIJDINFORMATIE

Page 9: Uitnodiging 1 mei
Page 10: Uitnodiging 1 mei

WWW.JONGERORANJE.NL

DE DROOM VAN

IEDERE VOETBALLER!

CONTACT

HEB JE NOG VRAGEN?

[email protected]