Uitleg zinnen knippen

Click here to load reader

 • date post

  30-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  34
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Uitleg zinnen knippen. Alles wat voor de pv kan staan, is een zinsdeel. Als er meer mogelijkheden zijn, moet je altijd de langste kiezen. Bij een gebiedende wijs moet je eerst het onderwerp je toevoegen. Een vraagzin moet je eerst bevestigend maken. Een voegwoord moet je eerst weglaten. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Uitleg zinnen knippen

 • Uitleg zinnen knippenAlles wat voor de pv kan staan, is een zinsdeel. Als er meer mogelijkheden zijn, moet je altijd de langste kiezen.Bij een gebiedende wijs moet je eerst het onderwerp je toevoegen.Een vraagzin moet je eerst bevestigend maken.Een voegwoord moet je eerst weglaten.

 • voorbeeldenHij heeft haar toen zien lopen.heeft is de pv.Hij / heeft / haar / toen / zien lopen.want: haar heeft hij toen zien lopen.want: toen heeft hij haar zien lopen.want: zien lopen heeft hij haar toen.

 • voorbeeldenHij wilde niet, dat zij hem zou zien.wilde en zou zijn de persoonsvormenHij / wilde / niet. Zij / zou / hem / zien.dat is een voegwoord en moet dus weg.zij hem zou zien zij zou hem zien

 • voorbeeldenHeeft hij haar toen zien lopen?heeft is de pv.Hij / heeft / haar / toen / zien lopen.Bij een vraagzin kun je niets voor de pv zetten. Daarom moet je er eerst een bevestigende zin van maken.

 • voorbeeldenDoe die deur eens dicht!doe is de pv.Doe / jij / die deur / eens / dicht!Bij een gebiedende zin kun je niets voor de pv zetten. Daarom moet je er eerst een bevestigende zin van maken door jij toe te voegen.

 • voorbeeldenPas een uur geleden heeft hij haar zien lopen.heeft is de pv.Pas een uur geleden / heeft / hij / haar / zien lopen.pas een uur geleden voor de pvMAAR: Een uur geleden heeft hij haar pas zien lopen kan ook. Kies de langste.

 • voorbeeldenNet in de tuin heeft hij haar zien lopen.heeft is de pv.Net / in de tuin / heeft / hij / haar / zien lopen.net in de tuin voor de pvMAAR: In de tuin heeft hij haar net zien lopen kan ook. Kies nu NIET de langste, want net geeft een tijd aan en in de tuin een plaats.

 • Al na een kwartier had zij het eerste hoofdstuk helemaal gelezen.

  uitlegantwoordAl na een kwartier / had / zij / het eerste hoofdstuk / helemaal / gelezen.

 • Al na een kwartier / had / zij / het eerste hoofdstuk / helemaal / gelezen.Al na een kwartier had zij het eerste hoofdstuk helemaal gelezen.

  Zij had al na een kwartier het eerste hoofdstuk helemaal gelezen.

  Het eerste hoofdstuk had zij al na een kwartier helemaal gelezen.

  Helemaal had zij het eerste hoofdstuk al na een kwartier gelezen.

 • Staat in een vragende zin de persoonsvorm altijd vooraan?uitlegantwoordStaat / in een vragende zin / de persoonsvorm / altijd / vooraan?

 • Staat / in een vragende zin / de persoonsvorm / altijd / vooraan?In een vragende zin / staat / de persoonsvorm / altijd / vooraan.

  De persoonsvorm / staat / in een vragende zin / altijd / vooraan.

  Altijd / staat / de persoonsvorm / in een vragende zin / vooraan.

  Vooraan / staat / de persoonsvorm / in een vragende zin / altijd.eerst bevestigend maken: In een vragende zin / staat / de persoonsvorm / altijd / vooraan.

 • Doe die deur even achter je dicht!uitlegantwoordDoe / die deur / even / achter je dicht!

 • Doe / die deur / even / achter je / dicht!Doe jij die deur even achter je dicht!

  Jij doet die deur even achter je dicht!

  Die deur doe jij even achter je dicht!

  Even doe jij die deur achter je dicht!

  Achter je doe jij die deur even dicht!

  Dicht doe jij die deur even achter je!Dit is een gebiedende wijs, dus eerst het onderwerp jij toevoegen:Doe jij die deur even achter je dicht!

 • Had jij dit antwoord van haar verwacht? uitlegantwoordHad / jij / dit antwoord / van haar / verwacht?

 • Had / jij / dit antwoord / van haar / verwacht? Jij / had / dit antwoord / van haar / verwacht.

  Dit antwoord / had / jij / van haar / verwacht.

  Van haar / had / jij / dit antwoord / verwacht.

  Verwacht / had / jij / dit antwoord / van haar.Eerst bevestigend maken:Jij / had / dit antwoord / van haar / verwacht.

 • Daar wordt op de deur geklopt!uitlegantwoordDaar / wordt / op de deur / geklopt!

 • Daar wordt op de deur geklopt!Daar / wordt / op de deur / geklopt!

  Op de deur / wordt / daar / geklopt!

  Geklopt / wordt / daar / op de deur!

 • Hadden ze me dat maar iets eerder verteld!uitlegantwoordHadden / ze / me / dat / maar iets eerder / verteld!

 • Hadden / ze / me / dat / maar iets eerder / verteld!Hadden / ze / me / dat / maar iets eerder / verteld!

  Dat / hadden / ze / me / maar iets eerder / verteld!

  Me (mij) / hadden / ze / dat / maar iets eerder / verteld!

  Maar iets eerder / hadden / ze / me / dat / verteld!

  Verteld / hadden / ze / me / dat / maar iets eerder!

 • Als je het mij vraagt, bedoelen ze precies hetzelfde.uitlegantwoordJe / vraagt / het / mij. Ze / bedoelen / precies hetzelfde.

 • Als je het mij vraagt, bedoelen ze precies hetzelfde.Er zijn twee persoonsvormen, dus zijn het twee zinnen. Je moet dan altijd eerst het voegwoord weglaten, in dit geval als.je / vraagt / het / mij.mij / vraag / je / het.het (dat) / vraag / je / me.ze / bedoelen / precies hetzelfde.precies hetzelfde / bedoelen / ze.

 • Toen ze die boom hadden omgezaagd, zagen ze pas, dat er een schat onder lag.uitlegantwoordZe / hadden / die boom / omgezaagd.Ze / zagen / pas. Er / lag / een schat / onder.

 • Toen ze die boom hadden omgezaagd, zagen ze pas, dat er een schat onder lag.Er zijn drie persoonsvormen, dus zijn het drie zinnen. Je moet dan altijd eerst de voegwoorden weglaten, in dit geval toen en dat.Ze / hadden / die boom / omgezaagd.Die boom / hadden / ze / omgezaagd.Ze / zagen / pas. Pas / zagen / ze.Er / lag / een schat / onder.Een schat / lag / eronder.

 • Het is gemeen, als je zonder bewijs zegt, dat zij het heeft gedaan.uitlegantwoordHet / is / gemeen.Je / zegt / zonder bewijs.Zij / heeft / het / gedaan.

 • Het is gemeen, als je zonder bewijs zegt, dat zij het heeft gedaan.Het / is / gemeen.Gemeen / is / het.Er zijn drie persoonsvormen, dus zijn het drie zinnen. Je moet dan altijd eerst de voegwoorden weglaten, in dit geval als en dat.Je / zegt / zonder bewijs.Zonder bewijs / zeg / je.Zij / heeft / het / gedaan.Het (dat) / heeft / zij / gedaan.

 • In de vakantie zie je vaak, dat mensen naar het buitenland gaan, omdat het weer daar warmer is.uitlegantwoordIn de vakantie / zie / je / vaak.Mensen / gaan / naar het buitenland.Het weer / is / daar / warmer.

 • In de vakantie zie je vaak, dat mensen naar het buitenland gaan, omdat het weer daar warmer is.In de vakantie / zie / je / vaak. Je / ziet / vaak / in de vakantie.Vaak / zie / je / in de vakantie.Er zijn drie persoonsvormen, dus zijn het drie zinnen. Je moet dan altijd eerst de voegwoorden weglaten, in dit geval dat en omdat.Mensen / gaan / naar het buitenland.Naar het buitenland / gaan / mensen.Het weer / is / daar / warmer.Daar / is / het weer / warmer.Warmer / is / het weer / daar.

 • Zij blijven de hele vakantie in Nederland, omdat volgens het KNMI het hier ook warm wordt.uitlegantwoordZij / blijven / de hele vakantie / in Nederland.Volgens het KNMI / wordt / het / hier / ook / warm.

 • Zij blijven de hele vakantie in Nederland, omdat volgens het KNMI het hier ook warm wordt.Zij / blijven / de hele vakantie / in Nederland.De hele vakantie / blijven / zij / in Nederland.In Nederland / blijven / zij / de hele vakantie.Er zijn twee persoonsvormen, dus zijn het twee zinnen. Je moet dan altijd eerst het voegwoord weglaten, in dit geval omdat.Volgens het KNMI / wordt / het / hier / ook / warm.Het / wordt / hier / volgens het KNMI / ook / warm.Hier / wordt / het / volgens het KNMI / ook / warm.Warm / wordt / het / hier / ook / volgens het KNMI.Ook / wordt / het / hier / warm / volgens het KNMI.

 • Als je daar je rijbewijs wilt verliezen, hoef je alleen maar dronken achter het stuur te gaan zitten.uitlegantwoordJe / wilt / daar / je rijbewijs / verliezen.Je / hoeft / alleen maar / dronken / achter het stuur / te gaan zitten.

 • Als je daar je rijbewijs wilt verliezen, hoef je alleen maar dronken achter het stuur te gaan zitten.Je / wilt / daar / je rijbewijs / verliezen.Daar / wil / je / je rijbewijs / verliezen.Je rijbewijs / wil / je / daar / verliezen.Er zijn twee persoonsvormen, dus zijn het twee zinnen. Je moet dan altijd eerst het voegwoord weglaten, in dit geval als.Je / hoeft / alleen maar / dronken / achter het stuur / te gaan zitten.Alleen maar / hoef / je / dronken / achter het stuur / te gaan zitten.Dronken achter het stuur / hoef / je / alleen maar / te gaan zitten.Dronken geeft geen plaats aan, en achter het stuur wel.Het moet dus zijn: Dronken / achter het stuur /

 • Er wordt blindelings van uitgegaan, dat het waar is, wat ze daarover verteld hebben.uitlegantwoordEr / wordt / blindelings / van / uitgegaan.Het / is / waar. Ze / hebben / daarover / wat / verteld.

 • Er wordt blindelings van uitgegaan, dat het waar is, wat ze daarover verteld hebben.Er / wordt / blindelings / van / uitgegaan.Blindelings / wordt / ervan / uitgegaan.Er zijn drie persoonsvormen, dus zijn het drie zinnen. Je moet dan altijd eerst de voegwoorden weglaten, in dit geval dat.Het / is / waar. Waar / is / het.Ze / hebben / daarover / wat / verteld.Daarover / hebben / ze / wat / verteld.Wat (iets) / hebben / ze / daarover / verteld.

 • Wie dat heeft gezegd, is niet bekend, maar je kunt het wel raden.uitlegantwoordWie / heeft / dat / gezegd.(Dat) / is / niet / bekend.Je / kunt / het / wel / raden.

 • Wie dat heeft gezegd, is niet bekend, maar je kunt het wel raden.Wie (iemand) / heeft / dat / gezegd.Dat / heeft / (iemand) / gezegd.Er zijn drie persoonsvormen, dus zijn het drie zinnen. Je moet dan altijd eerst de voegwoorden weglaten, in dit geval maar.(Dat) / is / niet / bekend.Niet / is / (dat) / bekend.Bekend / is / (dat) / niet.Je kunt het wel raden.Het (dat) / kun / je / wel / raden.Wel / kun / je / dat / raden.