Uitleg dot benchmark

15
DOT Benchmark

Transcript of Uitleg dot benchmark

Page 1: Uitleg dot benchmark

DOT Benchmark

Page 2: Uitleg dot benchmark

De waarde van een benchmark

“Meer inzicht verkrijgen in het aanbod van ziekenhuizen”

Hoe ziet ons aanbod eruit?

Hoe presteren we ten

opzichte van anderen?

Waar zitten eventuele lacunes in de

basisregistratie?

Profileren van offerte in

onderhandelingen Waar moeten we ons op voorbereiden in

onderhandelings-gesprek Interne

discussie op gang brengen

Offertes vergelijken

Focus bepalen in zorginkoop Zorgaanbieder

leren kennenBevorderen gesprek met

zorgaanbieder

Inkoop van doelmatige zorg & grootste risico’s

uitsluiten

Monitoren van afspraken

Page 3: Uitleg dot benchmark

Registratie & declaratie DOT

• Registratie van DBC (zorgtype /diagnose)

• Registratie van zorgactiviteiten (zorgprofiel)

• Landelijke Grouper leidt DOT zorgproduct af

• Goedkeuring door ziekenhuis• Declaratie van DOT

zorgproduct aan zorgverzekeraars

Page 4: Uitleg dot benchmark

Uitgangspunten DOT

• Specialisme-overstijgende zorgproducten; een knie-operatie door Orthopedie of Chirurgie leidt af naar dezelfde zorgproducten en naar dezelfde prijs

• Zorgactiviteiten-registratie is belangrijk = basisregistratie

• Er is landelijk geen indeling beschikbaar ‘samenhangende’ zorgproducten bij elkaar in groepen zet (anders dan de zorgproductgroep, maar dit is op een te abstract niveau)

Page 5: Uitleg dot benchmark

070601: Oog en adnexen – Aandoeningen lens

Operatief

Ambulant

Klinisch

Uitleg DOT

Page 6: Uitleg dot benchmark

Opzet benchmark

Page 7: Uitleg dot benchmark

Opzet benchmark

50%

33%

17%

33%

50%

17%

Page 8: Uitleg dot benchmark

Selectie van mandjes

Page 9: Uitleg dot benchmark

Voorbeeld afwijking

Page 10: Uitleg dot benchmark

Specificatie afwijking

Berekening mixverschil in €:(Volume benchmark -/- volume instelling) * tarief instelling

1-5 dag/ligdagen: (100-138)*€ 2.131 = -/- € 80.978 (aantallen en bedragen in voorbeeld zijn niet afgerond!!)

Per saldo betekent een -/- bedrag dat er in de verhouding duurdere zorg wordt geleverd binnen dit ‘mandje’.

Page 11: Uitleg dot benchmark

De benchmark in het proces

Page 12: Uitleg dot benchmark
Page 13: Uitleg dot benchmark

Specificatie voorbeeld 1

Page 14: Uitleg dot benchmark
Page 15: Uitleg dot benchmark

Specificatie voorbeeld 2